Gezgin Korsan

Makine Dairesi => Teknik Bilgi ve Fikir Alışverişi => Konuyu başlatan: Erol Şar - Ocak 26, 2009, 20:45:06

Başlık: Teknede Elektrik
Gönderen: Erol Şar - Ocak 26, 2009, 20:45:06

   TEKNEDE ELEKTRİK

Elektrik enerjisi teknede navigasyon cihazları,haberleşme cihazları,aydınlatma,müzik video sistemleri,buzdolabı kullanımı için vazgeçilmezdir.Dolayısı ile bu sistemlerin sağlıklı çalışması için yeterli elektrik enerjisinin sağlanması ve depolanması gerekir.Her ne kadar modern yatların içi nispeten nemden korunmuşsada elektrik malzemelerinin marin ortama uygun olması,donanımın iyi yapılması ve periyodik bakımlarının ihmal edilmemesi gerekir.
Aksi halde elektrik donanımı kısa sürede yıpranır ve problem yaratmaya başlar.

Eğer küçük bir tekne kullanıyorsanız,tamamen teknenin elektrik donanımına güvenmemek,bir arıza durumunda teknenin seyrini sağlayacak ve navigasyon cihazlarının çalışmasına yetecek yedek bir kaynağın el altında bulundurmak gerekir.

   D.C.(Doğru Akım) SİSTEMİ:

Küçük teknelerde genellikle 12V.D.C.(12 Volt Doğru Akım) sistemi,daha büyüklerinde ise 24 V.D.C. kullanılır.Buradaki küçük,büyük ayrımı pek de belirli değildir.

Elektrik enrjisi genel olarak akümülatör ve/veya akümülatör gruplarında depolanır.
Teknelerde kullanılan akülerin hemen hemen tamamı kurşun asit tipi akülerdir ve bunlar bayağı ağır cihazlardır.Bu yüzden teknede mümkün olduğu kadar aşağıya,sintineye yakın konumlandırılmalıdırlar.

   Genel olarak teknelerimizde otomotiv tipi marş aküleri kullanılır.Halbuki daha sonra göreceğimiz gibi bu tip aküler teknede kullanmak için en uygunları değildir.Bu tip marş aküleri adı üstünde sadece marşa basıldığında yüksek akım verebilecek şekilde tasarlanmıştır.Bir otomobilde motor çalıştıktan sonra akünün görevi biter ve ondan sonraki elektrik ihtiyacını alternatör sağlar.Aynı şekilde bu tip aküler teknede de marş için kullanılırlar.Fakat aynı zamanda otomobilden  farklı olarak teknede motor çalışmıyorken de uzun saatler elektrik donanımını beslerler.Bu yüzden teknelerde akü seçimi çok önemlidir.

   AKÜLER VE AKÜ SEÇİMİ:

   Bu konuya başlamadan belirtelim ki aşağıda tanıtılacak akü çeşitlerinin tamamı esas olarak kurşun asit akülerdir.Aralarındaki fark elektrolitin yani asitin (Sülfürik Asit) değişik formlarda olması(mesela GEL,AGM) ,ambalajlarıyla (tam kapalı,açık) ve doldurulma karakterleri ile ilgilidir.

   Kullanılabilecek akü çeşitleri:

   1-Açık aküler.
2-Tam kapalı bakımsız aküler.
3-AGM (Absorbed Glass Mat) aküler.
4-Gel aküler.
5-Deep Cycle aküler
6-Traksiyon aküler 


1-AÇIK AKÜLER

            Bu tip aküler kurşun asit tipinin en eskisi ve en alışılmış klasik akülerdir.Otomabillerin marş aküleri olarak imal edilirler,ancak teknelerde de yaygın olarak kullanılırlar.En ucuz ve doğru kullanıldıklarında oldukça verimli akülerdir. 

   Esas olarak marş aküsü olarak tasarlandıklarından kısa süreli yüksek akım verebilirler.Soğuk marş akımı (CCA) denilen,soğukken kısa süreli 650 Ampere kadar marş akımı verebilirler.

   DİKKAT:

   Aküler kesinlikle kısa devre edilmemelidirler.Kazara akünün üstüne konabilecek metal cisimler aküyü kısa devre edebilirler.Kısa devre oldukları zaman bu aküler 2000
( ikibin ) ampere kadar akım akıtabilirler.Kısa sürede bu kadar yüksek bir akımın geçmesi akünün içinde aniden yüksek sıcaklık ve yüksek gaz basıncının oluşmasına sebep olur.Bu durumda PATLAMA ve YANGIN ihtimali ÇOK YÜKSEKTİR.

HERTÜRLÜ AKÜ KESİNLİKLE KISA DEVREDEN KORUNMALIDIR.   

   Üreticiler bu tip aküler için 4000 ila 6000 defa doldurulabilir deseler de bu tekne kullanımı için kesinlikle doğru değildir.Bu tip akülerin doldurulabilme ömrü boşalma oranlarıyla ve doldurma şekliyle direk ilişkilidir.

   Otomabilde kullanılan ve sadece marşa basarken akım veren bir akü,standart otomobil alternatörü ile doldurulursa yukardaki değerlere ulaşabilir.Bu da % 10’dan daha az bir boşalma oranına denk gelir.

   Bu aküler kapasitelerinin % 10 oranından daha fazla boşaltılırlarsa doldurulma ömrü hızla düşer.Mesela % 50’ye kadar boşaltılan akülerin doldurulma ömrü 30-60 defadır.

   Aküleri,kapasitelerinin % 50’sinden daha fazla boşaltmak onların kapasitelerini ve doldurma ömürlerini çok ciddi olarak azaltır. Boşalmış akülerin uzun süre boş kalmaları da kapasite ve ömürlerini önemli ölçüde azaltır.Dolayısı ile  % 50 boşalan aküleri hemen doldurmaya almalıdır.

   Bu akülerin tekne kullanımı için en önemli özelliği uygun bir alternatör regülatörü ve uygun bir akü şarj redresörü kullanıldığında yüksek voltaj ve yüksek akımla doldurulabilir olmalarıdır.

   Bu tip akülerin boşalma oranları ve doldurulma ömürlerini,tekneler için geliştirilmiş alternatör regülatörleri kullanarak artırabiliriz.O zaman ucuz ve kolay bulunan bu aküler teknelerde kullanmak için uygun seçim olabilirler.

   Tekneler için geliştirilmiş bu regülatörler (Advance Alternator Regulator) bu tip aküleri yüksek akım ve voltajla kısa sürede doldururlar.Normal otomotiv tipi bir alternatöre göre 5 (beş) kere daha verimli olabilirler.Bu da akü doldurmak için motorun çok daha az çalışması ve daha az yakıt tüketmek demektir ki teknede esas olarak istediğimiz de budur.

   Bu tip aküler boşalırken ve doldurulurken içlerine oluşan kimyasal reaksiyon sebebiyle elektrolitin içindeki suyun eksilmesine sebep olur.Su oksijen ve hidrojene dönüşerek kaybedilir.Hidrojen havadan hafif yanıcı bir gazdır,dolayısı ile bu akülerin bulunduğu bölmelerin iyi bir şekilde havalandırılması gerekir.Kaybedilen bu su yerine konulmalıdır.

Akünün hücre kapakları açılarak elektrolit seviyesi kontrol edilmelidir.Bu seviye kesinlikle kurşun plakaların açığa çıkmasına sebep olacak kadar düşmemelidir.Genel olarak kurşun plakaların 1 cm.üzerine kadar saf su ilave edilir.Seviyenin çok yüksek olması akü dolarken veya boşalırken elektrolitin kapaklardan sızmasına neden olabilir,onun için gereğinden fazla saf su konulmamalıdır.

Akülerin su kaybı ortam ısısıyla artar,dolayısı ile sıcak yaz sezonunda su seviyeleri daha sık aralıklarla kontrol edilmelidir.

   Bu tip akülerde elektrolitin damlama,sızma,dökülme ihtimali olduğundan altlarına asitten etkilenmeyen plastik veya kurşundan yapılmış tavalar koymakta fayda vardır.Aynı zamanda teknenin sallanmasıyla hatta devrilmesiyle bile yerinden oynamıyacak şekilde yerleştirilmeleri emniyetli olur.

   AKÜLERİN DOLULUK DURUMU NEDİR?

Bu tekne kullanıcılarının sıkça sordukları soruların başında gelir.

Bu sorunun en sağlıklı cevabını tekneye takacağınız bir güç kontrol paneli verir.Bu panel göstergesinden aküler detaylı olarak izlenebilir.Anlık kapasite  A/h veya % olarak,doldurma veya boşalma akımları Amper olarak ve alarm durumları, panel üzerinden izlenebilir. Oldukça pahalı ve montajı uzmanlık gerektirecek kadar karmaşık olabilir. Bu yüzden küçük teknelerin çoğunda bulunmaz.

   Bu cihaza sahip olmayan tekneler için aşağıda yaklaşık bir değerlendirmeyi anlatacağız.Bunun için elimizde iyi bir voltmetre olmalıdır.Tercihen digital ve noktadan sonra en az iki hane gösteren bir voltmetre uygun olur.Bu tip bir ölçü aleti elektrik elektronik satıcılarından uygun bir fiyatla temin edilebilir.Her teknede olması da yararlıdır.

   Kurşun asit aküler birkaç akü hücresinin biraraya gelmesiyle oluşur.Her hücre yaklaşık 2 Volt’tur.Dolayısı ile 12 Voltluk bir akü 6 hücreden oluşur.Tam doldurulmuş bir akü hücresinin boştaki (Üzerinden akım çekilmiyorken) voltajı 2.15 volttur.Boşalmış bir akü hücresinin voltajı ise yaklaşık 1.9 volttur.Tam dolu bir hücrenin voltajıyla tam boşalmış bir hücrenin arasındaki voltaj farkı sadece 0.25 volttur.Bu durumda 12 voltluk bir akünün voltajı tam dolu olduğunda 12.9 volt,tam boşaldığında ise yaklaşık 11.4 volt olacaktır.

   Bu ölçümlerin akü boştayken,yani üzerinden akım çekilmiyorken ve bir süre (birkaç saat kadar) dinlenmişken yapılması gerektiğini hatırlatalım.

   Bu ölçümler tam dolu 12 voltluk bir akü voltajı ile,boşalmış akü voltajı arasında toplam 1.5 volt kadar bir fark olduğunu belirler.Bununla akünün kapasitesini tahmin edebiliriz.Akünün kalan kapasitesi % olarak,akünün voltajıyla doğru orantılıdır.

   Eğer akünün voltajı 12.15 V ise ne kadar kapasitesi kalmıştır? 11.4 voltla başlarsak ki bu boşalmış bir akünün voltajıdır,aynı zamanda % 0 kapasite ifade eder.Bu voltajı ölçtüğümüz akü voltajından çıkaralım.

12.15-11.4=0.75 volt.

11.4 volt olan boş akü voltajının üzerinde tam doluluğu gösteren sadece 1.5 volt fark olduğundan,hesapladığımız voltaj farkını buna bölebiliriz.

0.75/1.5=0.5

Veya yüzde olarak ifade edersek

100x0.5=%50

Akümüzün kapasitesini yüzde olarak hesaplamış oluruz.Bunu formüle edersek,

% akü kapasitesi=((ölçülen akü voltajı-11.4 Volt)/1.5 Volt)x100

Oldukça kolay görünüyor.Yukarıda da söylediğimiz gibi bu hesabın doğru çıkması, ölçümlerin aküden hiçbir akım çekilmiyorken ve akü birkaç saat dinlenmişken yapılmasına bağlıdır.

AKÜNÜN DOLMASI İÇİN NE KADAR SÜRE GEREKİR ?

Bu tekne kullanıcılarının sıkça sordukları ikinci sorudur.

Sadece iki sayıyı bölerek iyi bir tahmin yapabiliriz.

(akü kapasitesi) / (doldurma akımı ) = doldurma süresi

   (Amper-Saat) / (Amper) = Saat

   Farzedelim ki 50 Amper-Saat’lik bir akümüz ve 10 Amperlik akü doldurma redresörümüz var.

   (50 Amper-Saat) / (10 Amper) = 5 Saat

   Bu durumda akünün 5 saatte dolacağını hesaplayabiliriz.Fakat pratikte işler böyle yürümez.Aslında akü tamamen değil sadece % 80 dolacaktır.Geri kalan % 20’ yi de doldurmak istersek  bir 5 saat daha gereklidir.

Bu yüzden sıradan akü doldurucuları tekne kullanımı için pek verimli değildir.

 3 veya 4 kademeli gelişmiş akü doldurma cihazları ve aynı özelliklere sahip alternatör regülatörü kullanırsak enfazla 4-6 saatte tam bir doldurma yapabiliriz.Tabii ki tam boşalmış bir aküden bahsediyoruz.Kısmen boşalmış bir akünün doldurulması boşalma oranına bağlı olarak daha kısa sürecektir.

   AKÜNÜN DEĞİŞMESİ GEREKTİĞİNİ NASIL ANLARIZ ?
   
   Akünün doluluk durumuna geri dönersek, 12 voltluk akü için yaklşık 1.5 voltun tüm dolum durumunu ifade ettiğini görürüz.Kullanımda aküyü kapasitesinin çok altına kadar boşaltmış olabiliriz.12 voltluk bir aküyü yük altında voltajı 3-4 volta düşecek kadar aşırı boşaltırsak, açık kurşun asit aküler bu durumdan pek hoşlanmıyacaktır.Böyle bir durum oluşursa aküyü dinlenmeye bırakırsak voltajı 8-9 volta ulaşabilir, birkaç saat içinde bu aküyü doluma alırsak kurtarma ihtimalimiz vardır.Şunu unutmayalım normal açık kurşun asit marş aküleri % 50’den fazla boşalmadan pek hoşlanmazlar,ve bu durumda uzun süre bekletilirlerse aküyü yenilemekten başka çaremiz kalmaz.

   Sağlıklı bir açık kurşun asit akünün tam boşalmış voltajı, % 0 kapasitede 11.4 volt civarındadır.

   Dinlenmiş bir akünün voltajı 10 voltun altında ölçülüyorsa büyük bir ihtimalle yenilememiz gerekecektir.

   Diğer akü tiplerine geçmeden önce tekne kullanıcılarına tavsiyemiz şu olacaktır.İleride anlatacağımız sebeplerle traksiyon aküleri hariç diğer aküleri tercih etmemeliyiz.Eğer uzun seyahatler yapmıyorsak ve pahalı olduklarından traksiyon aküleri kullanmıyorsak, ucuz ve her yerde kolaylıkla bulunabilen açık kurşun asit aküleri tercih etmeliyiz.Bu aküler gelişmiş doldurucular ve gelişmiş alternatör regülatörleri kullandığımız takdirde 4-5 yıl sorunsuz hizmet vereceklerdir.

   TAM KAPALI,AGM , GEL, DEEP CYCLE AKÜLER

   Bu aküler yukarda bahsettiğimizden, tam kapalı, sızdırmaz oluşlarıyla ayrılırlar.

Tam kapalı akünün elektoliti de sülfürik asittir,üreticiler değişik kimyasallar kullanarak dolumda ve boşalmada gaz çıkarmalarını önler ve sızdırmaz ambalajlara koyarlar.

AGM aküler, Absorbed Glass Mat,adı üstünde elektrolitleri elyaf bir keçeye emdirilmiştir bu da sızdırmaz ve tam kapalı bir gövdeye sahiptir ve gaz çıkarmaz.

Gel akülerin elektroliti ise jel haline getirilmiştir ve diğerleri gibi sızdırmaz özelliktedir.

Deep Cycle aküler normal kurşun asit akülerden kurşun plakalarının yüzeylerinin fazlaca arttırılmış olmalarıyla ayrılırlar.Elektrolitleri sıvı sülfürik asit ve sudan oluşur.Genellikle normal aküler gibi hücrelerinin kapakları vardır.Farkı geniş plaka yüzeyleri sayesinde çok yüksek akım verebilirler ve kapasiteleri aynı boyda daha fazladır.

Bütün bu akülerin ortak özellikleri çok  pahalı olmalarıdır.

Daha da önemlisi gaz çıkarmama özelliklerinden dolayı,yüksek akım ve voltajla doldurulamazlar.Denendiği takdirde  sızdıracaklardır ve elektrolit kaybedeceklerdir (tam kapalı olduklarından telafi yolu yoktur)  ya da kapasitelerini önemli ölçüde kaybedeceklerdir. Bu yüzden tekne kullanımında tavsiye etmiyoruz.

TRAKSİYON AKÜLERİ

Bunlarda bir çeşit açık kurşun asit akülerdir.Yapı olarak farkları kurşun plakalarının daha kalın ve ağır olmalarıdır.Endüstride elektrikli Forkliftlerde,Golf arabalarında v.s. kullanılırlar.Son derece sağlam ve uzun ömürlü akülerdir.

Genellikle 2 voltluk hücreler veya 6 voltluk akümülatörler halinde bulunurlar.

Doldurulma ömürleri en az 300 defa ve daha fazlasıdır.Aşırı boşalmaya son derece dayanıklı bu aküleri yüksek fiyatlarına rağmen teknede kullanım için tavsiye ediyoruz.Tabiki bu akülere uygun dolum cihazlarıyla birlikte.

Eğer uzun seyirler yapıyorsanız kesinlikle bu tip aküleri kullanmalısınız.Uzun vadede pahalı fiyatlarına rağmen ucuza geleceklerdir.İyi kullanılan traksiyon akülerinin ömürleri en az 15 yıldır.

AKÜ DOLUM SİSTEMLERİ

Küçük yatlarda  motorun üzerinde bir kayış tarafından tahrik edilen alternatör aküleri doldurmak için kullanılır.Bunların hemen hemen tamamı otomotiv tipi alternatörlerdir ve dolum karakteri otomotiv kullanımına göre ayarlanmıştır.Bu tekne kullanımında yetersiz kalır.Aküleri doldurmak için uzun saatler motor çalıştırmak zorunda kalınır.

Alternatif olarak bu alternatörlere 3-4 kademeli dolum sağlayacak gelişmiş regülatörler takılabilir.Daha öncede bundan bahsedilmişti.Bu regülatörler otomotiv tipine göre 5 kat daha verimlidirler.Akülerin sağlıklı dolumunu ve motorun daha az çalışmasını sağlıyacaklardır.

Tabiki sahilden elektrik alınırken de aynı karakterde dolum cihazlarının kullanılması büyük avantaj sağlıyacaktır.

AKÜ GURUBUNUN KAPASİTESİ ?

İhtiyaç duyulan akü kapasitesini hesaplamak için günlük tüketimi bilmek gerekir.Bunun için aşağıda verilen tablo kullanılabilir.Herbir tüketicinin çektiği amperle günlük çalışma saati çarpılır ve sonuçlar toplanırsa günlük tüketim için amper-saat olarak bir değer tespit edebiliriz.


Demir feneri               1 Amper
Seyir Fenerleri            2 Amper
Kabin Aydınlatmaları (herbir lamba)      1 Amper
Derinlik ve hız göstergeleri         0.5 Amper
Gps                  <0.5 Amper
Vhf                  0.5 Amper
CD player               1-5 Amper
Otopilot               4-10 Amper
Varsa vebasto               1-5 Amper
Buzdolabı               5 Amper

Bu değerler yaklaşık olarak verilmiştir.Kendi teknenizde daha kesin bir hesap yapabilirsiniz.

Aküleri her gün doluma aldığımız kabul edilirse,ve aküleri kapasitelerinin %50’sinden daha fazla boşaltmamamız gerektiğinden akü gurubunun amper-saat kapasitesi hesapladığımız günlük tüketimin iki katı olmalıdır.

Akü kapasiteniz bundan küçük olursa günün sonunda aşırı boşalmış aküleriniz olurki bu ömürlerini hızla kısaltır ve sezon sonunda aküleri yenilemek zorunda kalabilirsiniz.

Kapasitesi doğru hesaplanmış akü gurubu size uzun yıllar hizmet edecektir.   KABLOLAMA

   Teknelerde elektrik kablolarının marin olması gerekir.Bunlar sağlam bir kılıfa sahip içi çok telli ve kalay kaplanmış kablolardır.Kalaysız kablolar teknede kısa sürede korozyona maruz kalıp oksitleneceklerdir.Bakıroksit canlı yeşil rengiyle hemen kendini belli eder,kablonun uçlarında başlar ve kablonun içine doğru ilerler.Bu durum hem kablonun bağlantı direncini arttırır hem de kırılganlığını.Bütün kablolar düzgünce monte edilmelidirler.Tercihan kablo kanallarının içinde teknenin iç kaplamalarının arkasına yerleştirilmelidirler.

   Her cihazın kabloları en az gerilim düşümüne sebep olacak kesitte olmalıdır.Yüksek akım çeken marş motoru ve elektrikli ırgat gibi tüketicilerin kablo kesitleri hesaplananın bir üst ölçüsünde  olmalıdır.

   İkinci el bir tekne alırken elektrik tesisatı da incelenmelidir.Yıpranmış,sonradan kapasitesinin üzerinde ilaveler yapılmış bir elektrik sistemi size ciddi problemler yaratacaktır.

   Eski teknelerin çoğunda atınca değiştirilen sigortalar bulunur.Atınca aynı tip ve aynı değerde yenisiyle değiştirilmesi gerekir.Uygun yedekler bulundurulduğunda sorun olmaz,ama sert bir havada hele gece vakti sigorta attığında bambaşka bir durum oluşur.Bunun için en iyisi sigorta panelindeki bu tip sigortaları otomatik tiplerle değiştirmektir.

   SİSTEME YAPILACAK İLAVELER

Eğer teknenizin elektrik sistemini tam olarak bilmiyorsanız,bir cihaz eklerken veya değişiklik yaparken en iyisi bir uzmana danışmaktır.

Elektrik sistemi problemleri, kötü montaj, uygun olmayan malzeme ve donanım kapasitesinin üzerinde yapılmış ilaveler yüzünden oluşur.

İyi yapılmış bir donanımda sonradan yapılacak ilaveler fazla bir problem çıkarmaz, aksinde ise ilave yapmak ve kablolara ulaşmak çok zor olabilir.İyi bir sistemin sigorta panelinde ilaveler için yedek sigortalar olmalı ve sistemin geri kalanı da bu ilaveleri karşılayacak kapasitede olmalıdır.(Aküler ve bunları doldurma cihazları)

Eğer sigorta panelinde yedek sigortalar ve kablo kanallarında kılavuzlar varsa yeni bir ilave kolaylıkla yapılabilir.Yoksa basit bir kablo ilavesi bile sizi oldukça zorlayacaktır.

ELEKTRİK SİSTEMİ ÜZERİNDE ÇALIŞMAK

Elektrik sistemi üzerinde çalışırken en önce varsa akü anahtarlarını kapatmalıyız,yoksa kutup başlarını sökmeliyiz.Eğer yapılacak ilave yüksek akım çeken bir cihazsa akü ve doldurma cihazlarında kapasite arttırmayı değerlendirmeliyiz.Aynı şekilde kabloların kesitlerinin ve bağlanacağı sigortaların değerlerinin eklenecek cihaza uygun olup olmadığı da değerlendirilmelidir.

İlave cihazların kabloları tercihan kablo kanallarından çekilmeli,sigorta panelindeki pozitif ve negatif baralara muhakkak sigorta daha iyisi otomatik sigortalar ile bağlanmalıdır.

Marin tesisatlarda kural olarak akım taşıyan bütün iletkenler birer sigortayla
korunmalıdırlar.(+ , –  ve faz, nötr taşıyan iletkenler).

   Yüksek akım çeken ve sigorta tablosuna uzak olan cihazların kablo kesitleri iyi hesaplanmalıdır.Yetersiz kesitli kablolar ısınarak enerji kaybına hatta YANGINA sebep olurlar.

   Teknenizin 220 volt ve 12 volt elektrik donanım şeması elinizin altında olmalıdır.Eğer böyle bir şema yoksa bir elektrikçiye yaptırıp sonraki değişiklikleri bu şemaya ilave etmek çalışmaları çok kolaylaştırır.

   GÜÇ YÖNETİM PANELİ

   Gelişmiş ve karmaşık bir elektrik donanımınız var ise, sisteme akü bahsinde geçen bir güç kontrol paneli eklemekte büyük fayda vardır.Gerekirse bir elektrikçiye monte ettireceğiniz bu cihaz size en sağlıklı izlemeyi sağlar.

   Akülerin anlık dolum durumları, dolum akımı ve sistemin çektiği akımlar bu panelden dolaysız olarak izlenebilir.

   TÜKETİM KONTROLU

   Teknede uzun süreli yaşamıyorsanız elektrik tüketirken tasarrufu gözardı edebilirsiniz.Bu durumda boşalan aküleri doldurmak için motorunuzu sık sık ve uzun süreyle çalıştırmanız gerekebilir.

   Eğer enerji tasarrufu yaparsanız seyirleriniz daha sessiz,daha ucuz ve daha konforlu olacaktır.Aydınlatma ve seyir fenerleri ampullerini daha az tüketen floresan veya led tipleriyle değiştirmek tüketim açısından oldukça tassaruf ettirir.Kullanılmayan cihazları kapatmak, buzdolabı kapağını mümkün olduğu kadar az açmak, varsa radarınızı gerektiğinde açmak ve uzun seyirlerde,kullanılmadığında hidroforu kapatmak size ciddi enerji tasarrufu sağlayacaktır.


220 VOLT A.C. SİSTEMİ

Bazı büyük yatlarda 220 volt cihazları kullanmak için bir jeneratör bulunur.Böyle bir jeneratör aküleri doldurmak için de kullanılır ve ana motorunuzu akü dolumu için kullanmaya gerek kalmaz.

 Pahalı ve iyi yerleştirilmediği zaman oldukça gürültülü olan jeneratörler orta boy ve küçük teknelerde pek bulunmaz.

Bu tip yatlarda en yaygını bir iskeleye yanaşıldığında sahil kablosu ile sahilden 220 volt elektrik temin etmektir.Sahilden alınan 220 volt elektrik, akü doldurucusu kullanarak aküleri doldurmak ve teknedeki 220v cihazları çalıştırmak için kullanılır.

220 v.a.c. can emniyeti bakımından tehlikeli bir gerilim seviyesidir.Dolayısı ile sigorta panelinin 12 volt panelinden tamamen ayrı ve kurallara uygun yapılmış olması lazımdır. Kullanırken de kurallara uymak ve dikkatli olmak gerekir.

Tekneniz seyir halinde iken düşük güçlü 220 v. Cihazlarınızı bir İnvertör ile besleyebilirsiniz.12 voltu 220 v.a çeviren bu cihaz taşınabilir bilgisayar gibi nispeten az akım çeken cihazları kullanmak için çok uygundur.Saç kurutma makinesi veya mikrodalga fırını gibi çok akım çeken cihazlar kullanıldığında akülerinizin kısa sürede boşalması çok mümkündür.

TEKNEDE ALTERNATİF ENERJİ

Bazı yatlar, özellikle uzun seyir yapanları alternatif enerji kaynakları kullanırlar.Rüzgar, su jeneratörleri ve güneş panelleri motor kullanmadan aküleri doldurmak için yaygın olarak kullanılırlar.Yararlı olmalarına rağmen seyir yapılan bölge ve özelliklerine bağlı sınırları da vardır.Özelliklerine göre uzun saatler aküleri desteklerler ve akü dolumu için motor çok daha az kullanılır.

RÜZGAR VE SU GÜCÜ

Birçok uzun seir yapan tekne akülerini motor çalıştırmadan doldurmak için rüzgar jeneratörü kullanır.Rüzgar jeneratörleri değişik boy ve güçte imal edilirler.Küçük boyları nispeten az elektrik üretirler,teknenin uzun süre yalnız kaldığı zamanlarda aküleri canlı tutmak için kullanılabilirler.Rüzgarların iyi estiği bölgelerde yeteri kadar güçlü bir model teknenin tüm elektrik ihtiyacını karşılayabilir.

Su jeneratörleri seyir halinde teknenin arkasından suya bırakılan bir pervaneyle çalışır.Hem rüzgar hen suyla çalışan konbine tipleri de mevcuttur.Çok güçlüdürler fakat teknenin seyir hızını bir miktar azaltırlar.
GÜNEŞ PANELLERİ

Son yıllarda teknolojileri gelişen güneş panellerinin verimleri artmakta, fiyatlarıda düşmektedir.Bu yüzden özellikle bol güneşli ve gündüzlerin uzun olduğu bölgelerde çok popülerdirler.

Aynı rüzgar jeneratörlerindeki gibi değişik güçlerde üretilirler, uygun sistemi kullanım amacına göre seçmek gerekir.

Güçlü paneller yaz mevsiminde akdenizde buzdolabı dahil bütün elektrik ihtiyacını karşılıyacaktır.

Bu panellerin güneş ışığını verimli kullanması için uygun monte edilmeleri gerekir.Uygun braketlere,güneşin açısına uygun bir eğimle monte edilmelidirler.

Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Cihan Devcan - Ocak 26, 2009, 23:18:03
Verdiğin bilgiler için çok teşekkürler... Kurşun asit akülerin voltaj ölçümünü merak ediyordum Çok çok iyi oldu.....
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Hakan Zorlu - Ocak 27, 2009, 00:58:46
Hep sorup cevabını alamadığım bir konu; teknede radyo anteni yerine ıstıralya tellerine bağlanan bir kablo yıldırım düşmesinde risk teşkil eder mi?
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Aali San - Ocak 27, 2009, 01:16:29
 ;) Kimin için ?
    Radyo içinse evet .
    Gerçi yıldırım düşerse elektrikli her türlü aletini unut zaten...
    O sırada okur üfler olup, malı mülkü düşünecek pek halin kalmamış olur ya zaten ?
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Ahmet Çelenoğlu - Ocak 27, 2009, 09:06:13
Teorik olarak evet. Yıldırımın yarıçap içinde en yüksek yere düşme olasılığı yüksektir. Bu düşünülerek paratoner yapılır. ve yukarıdaki bir metal parçası toprakile irtibatlandırılır. radyo anteni de bir şekilde istralyayı toprak ile kısmen de olsa irtibatlandırmak veya yakınlaştırmak şeklinde düşünülebilir. Yıldırım söz konusu olduğunda bahsettiğimiz gerilim ve akım bildiğimiz elektrik değerlerinin binlerce kat üstündedir. Bu nedenle pratikte radyo anteni olarak kullnılan istralya yıldırım açısından çok büyük bir değişiklik yapmaz. İstralyanın anten olarak kullanılabilmsi için porselen izolatörle bağlı olması gerekir. Tahta veya fiber olduğu için iletken olmadığını düşündüğümüz fiber de gerek içindeki kimyasallar gerek rutubet nedeni ile iletkendir, bu nedenel istralya yalıtılmamışsa iyi bir anten görevi görmez.

Geçmiş zamanda Kalamış marinadaki bir tekneye yıldırım düşmüştü. Teknede fiziki bir hasar oluşmadı ama tüm elektronik aletler tamir edilemez şekilde bozulmuştu (yanmıştı). Yurt dışındaki bazı yıldırım vakalarında teknenin su altı kesiminden yakınında olan iskele ayağı gibi yerlere elektrik atlaması olduğu, bu nedenle tekne gövdesinin o bölümlerde delindiği (patladığı) ve su alarak battığı bildirilmişti.

Yıldırım konusunda ise direk tepesinden bir paratonerle, salmaya veya suyunu içindeki bir metal plakaya yapılan bağlantılar var. Bu kabloların çaplarının akü - marş motoru arasındaki akü kabloları veya daha büyük olması gerekiyor, yine de yeterli olup olmayacağı şüpheli. Yıldırım fabrikasyon üretilmediğinden gerilimleri çok farklı olabiliyor bu nedenle düştüğünde (aslına çıktığında) geçen akım da çok farklı olabiliyor. Bu tür korunmalar düşük voltajlarda korunma sağlayabilir ama büyüğünde pek işe yaramazlar.   
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Erol Şar - Ocak 27, 2009, 15:04:49
Ahmet beyin söyledikleri doğrudur
Buna ek olarak, istralyadan gelen anten kablosunun yıldırımlı havalarda cihzdan izole edilerek topraklanması,yani salmaya veya varsa topraklama plakasına irtibatlandırılması da emniyet açısından faydalı olur.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Taner Özer - Ocak 29, 2009, 13:56:09
Konuya destekleyici faydası olur düşüncesi ile buraya da yazıyorum.
Sevgili Erol abi ile çektiğimiz Pratik Denizcilik bilgileri videosunun
konusu, teknede elektrik ve aküler.
Linki:
http://www.vimeo.com/3001706 (http://www.vimeo.com/3001706)

İyi seyirler,
TANER
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Mehmet Göktürk - Ocak 29, 2009, 18:52:05
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Hep sorup cevabını alamadığım bir konu; teknede radyo anteni yerine ıstıralya tellerine bağlanan bir kablo yıldırım düşmesinde risk teşkil eder mi?

Cevap hayır. Yani yıldırım siz onu bagladınız diye daha kolay düşmez. Radyonun açık olması da düşme için farketmez. Ama yakında çok yakında yıldırım düşerse açık radyonun bozulma ihtimali daha yüksek. Ahmet Abi'nin dediği teorik olarak yakınlaşma epsilon kadar olduğundan önemi yoktur. (zaten o da önemi yok diyor)

Yıldırım moduna girildiğinde teneke kova gibi birşeyin içine her türlü cep telefonu telsiz gps vs kapatıp koymak lazım. Tencere bile işe yarayabilir.


Yıldırımın istralyaların kenarından suya patlamaması  (dolayısı ile tahribat) ve içerde dolanmaması için yan istralyalardan zincir ile suya topraklama yapılırsa yıldırımın içerde dolaşıp orayı burayı yakması veya sizin üzerinizden bir miktarının geçmesi ihtimali azalır.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Mehmet Erem - Ocak 29, 2009, 20:22:14
Bildiğim kadarıyla çarmıklar ve ıstralya ile tekne bir Faraday kafesi oluşturuyor zaten. İçerde oturmak, direğe veya başka bir yer ile temasta olmamak bu yüzden. Fiberglas ve yıldırımlı ortamda bordaların zaten ıslak olduğu düşünülürse armayı deniz e ilişkilendirmek ile ilgili ben bir uygulama duymadım hiç.
Yalnız daha önce de yazmıştım, Çeşme'li bir balıkçının aynı kamyon şoförleri gibi uzun bir zinciri denize sallandırdığını görmüştüm, sorduğumda "yıldırım tertibatı" için diye cevap vermişti...

Elektronik aletlerin zararı ile iligili olarak negatif kutupların kapatılması öngörülüyor. Ama doğruluğunu güvenilir kaynaklardan teyit edemedim.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Ahmet Çelenoğlu - Ocak 29, 2009, 20:29:38
Özellikle istralya ve çarmıklardan elektrik geçtiği ve bunun büyük bir kısmının gövdeyi delerek denize ulaştığını okumuştum. Islak fiber üzerinden yıldırımın denize ulaşması olasılığı çok yüksek değil, o kadarcık rutubet yıldırımın yarattığı akımları taşıyamaz.

 
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Erol Şar - Şubat 01, 2009, 16:08:47


      Teknede Elektrik yazısına gösterilen ilgiye teşekkürler,özellikle akü konusunda eksiklikler olduğunu gördüm.Anladığım kadarıyla esas ilgi akü konusuna.
    Konuyu çok uzatmamak için bazı şeyleri atlamıştık ama önemli olduğu belli oldu. Bunun üzerine eksikleri tamamlayıcı bir ek hazırladım, aşağıda gezgin korsanlara sunuyorum.

    AKÜ KONUSUNA EK

   1-Elektrolit ölçümü
   2-Akünün dolum ve boşalım mekanizması
   3- Dolum teknikleri
   4-Sülfatlaşma çözümleri
   5-Diğer akü arızaları

   1-ELEKTROLİT ÖLÇÜMÜ

   Önceki yazıda anlatılan voltaj ölçümünün yanında, eğer hücreleri kapaklı, açık akülerimiz varsa elektrolit ölçümünü de yaparak, akülerin durumlarını daha iyi tespit          edebiliriz.

   Aynı voltajda olduğu gibi hatta daha sağlıklı olarak elektrolit yoğunluğu akünün durumunu belli eder.Elektrolit yoğunluğu konuşma dilinde Bome denen bir cihazla          ölçülür.Bu aslında bir    hidrometredir ve elektrolit yoğunluğunu Gr/Cm3 olarak ölçer. Ayrıca yeşil sarı ve kırmızı renklerde de bir skalası vardır.Bu ilk bakışta kabaca fikir       verir.Bome ise farklı bir yoğunluk  birimidir.

   Aşağıda volt, gr/cm3 ve bome olarak karşılaştırmalı bir tablo var.Mantık voltaj ölçümünün aynısıdır.Min ve max yoğunluk değeri farkı doğru orantılı olarak akünün yaklaşık       kapasitesini belirtir.

   Burada dikkat edilmesi gereken bir püf noktası var; diyelimki aküyü güzelce doldurduktan sonra voltaj ölçümlerini yaptık ve akü tam dolu görünüyor. Elektrolit yoğunluk ölçüsü       yaptığımızda, yoğunluk değerleri aşağıdaki tablodaki  değerlere yaklaşık olarak denk gelmiyorsa ve daha düşükse akümüzde sülfatlaşma, plakalarda sertleşme var demektir.
   Bunu 2. Bölümde ayrıntılı göreceğiz.


   AKÜ                  ELEKTROLİT      ELEKTROLİT
   KAPASİTESİ      GERİLİM         YOĞUNLUĞU      YOĞUNLUĞU
   % OLARAK      VOLT OLARAK      GR/CM3                  BOME OLARAK

   %   100      12.90         1.280         32

   %   75      12.52         1.237         27   

   %   50      12.15         1.195         23

   %   25      11.77         1.152         19

   %   0       11.40         1.110         14

   Bu tabloda verilen değerler geneldir.Markadan markaya değişebilir, en iyisi üretici firmanın verdiği değerleri kıllanmaktır.Ama üreticiler genellikle bu bilgileri akülerle birlikte       vermezler.Elimizde yoksa yukardaki tablo değerlerini yaklaşık olarak almakta fayda vardır.


   2-AKÜNÜN DOLMA VE BOŞALMA MEKANİZMASI

   Bir kurşun asit akü saf kurşun negatif, kurşunperoksit pozitif plakalardan oluşur. Plakalar arasında elektrolitin ve elektrik akımının geçmesine izin veren izolatörler vardır.

   Tam dolu bir akünün plakaları yukarda tarif edildiği gibidir.Şimdi aküden akım çekmeye başlayalım.Aküden akım çekildiğinde sülfürik asit hem negatif  hem pozitif plakalar       üzerinde kurşun sülfat oluşturacaktır.Bu gevşek bir tabaka halinde oluşacaktır.Plakalar üzerinde oluşan kurşun sülfatın kalınlığı akünün kapasitesi düştükçe artacaktır.Aynı       zamanda sülfürik asit  eksildiğinden,  elektrolitin yoğunluğu aynı oranda düşecektir.Bu da bize ölçümlerde iyi bir değerlendirme sağlar.

   Belli bir kapasiteye düştükten sonra (ki % 50’ yi tavsiye etmiştik) akünün yeniden doluma alınması gerekir.

   Doluma alınan aküde yukardaki olay tersine döner.Kurşunsülfat tekrar sülfürük asite dönüşerek elektrolitin yoğunluğunu, akünün voltajını ve kapasitesini arttırır.

   Kayıplar yüzünden kursunsülfat tam olarak aside dönüştürülemez.Çok az da olsa plakalar üzerinde kalır ve zaman içinde sertleşir.Aküyü ne kadar çok boşaltırsak sülfat tabakası       o kadar kalın olur ve dolum sırasında plakalar üzerinde daha fazla sülfat kalıntısı kalır.Bu da ömrünü ve kapasitesini o oranda azaltır.Sertleşen kurşunsülfat elektriği iyi iletmez,       aslında bir yalıtkan olarak düşünebiliriz.Akünün ömrü süresince biriken sert kurşunsülfat tabakası akünün kapasitesini düşürür ve ömrünü belirler.Akünün kalitesi ve teknolojisi ne       kadar iyi olursa olsun bu olay ömrünü sınırlar ve sonunda iş göremez hale gelir.Bu durumda aküyü değiştirmekten başka çare kalmaz.

   Burada dikkat etmemiz gereken şey  boşalmış aküleri fazla zaman kaybetmeden doluma almamız gerektiğidir. Eğer boşalmış ve plakalar üzerinde gevşek olarak          meydana gelen sülfatlaşmayı aküyü doluma alıp tekrar aside dönüştürmezsek, zaman içinde aküyü kullanmasak da bu yumuşak sülfat tabakası sertleşir, ve dolum yapmakla
    tekrar aside dönüşmez hale gelir. Buna sülfatlaşma, plakaların sertleşmesi denir ve aşırı durumlarda aküyü yenilemek durumunda kalırız.Bu zaman konusunda çeşitli söylentiler       vardır, bence üreticiye danışılması en iyisidir.


   3-DOLUM TEKNİKLERİ

   Çeşitli dolum yöntemleri vardır, fakat konuyu uzatmamak için burada 4 kademeli modern bir şarj cihazının dolum yöntemi anlatılacaktır.

   3.1-SABİT AKIM DOLUMU

   Standart olarak dolum akımı akü kapasitesinin % 10 oranında sınırlandırılır, bu akünün ısınmaması içindir.Modern doldurucularda akünün sıcaklığını ölçen bir sıcaklık          sensörü kullanılır.Dolayısı ile daha yüksek % 35-45 oranında dolum akımları uygulanabilir.(Açık tip kurşun asit aküleri için).Tam kapalı aküler genel olarak buna uygun değildir.
   Bir süre sonra akünün voltajı yükselir ve bu akım düşmeye başlar.% 10 oranında düştüğünde akü yaklaşık %80 oranında dolmuştur. sabit voltaj kademesine geçilir.

   3.2-SABİT VOLTAJ DOLUMU

   Bu kademede doluma, voltaj hücre başına 2.4 v. olacak şekilde sabit tutularak devam edilir.Dolum akımı 0.1 ampere düştüğünde akü artık % 95 oranında dolmuştur.

   3.3-EŞİTLEME DOLUMU

   Burada maksat geri kalan % 5'i doldurmak ve gözler arasında oluşabilecek dengesizlikleri gidermektir.Voltaj hücre başına 2.7 V. la, akım kapasitenin 1/20 siyle sınırlandırılır.
   Akım  0.1-0.05 A.'e düştüğünde bu kademe sonlandırılır.Bu kademe aynı zamanda sülfatlaşmayı da önler.

   3.4-TAMPON DOLUM

   Tampon dolum artık tamamen dolmuş olan akünün kayıplarını karşılamak için yapılır.Akü bu dolum kademesinde sürekli bırakılabilir.Bu kademede hücre voltajı 2.2-2.25       V.civarında tutulur.

   4-SÜLFATLAŞMA ÇÖZÜMLERİ

   Sülfatlaşmış bir aküyü kurtarmaya çalışmanın,(sülfatlaşmadan başka bir arızası yoksa) iki yolu vardır.Böyle söylüyorum çünkü genellikle işe yaramasına rağmen bunun garantisi       yoktur ama denemeye değer.
   
   İlk usulde akünün elektroliti boşaltılır, ve akünün içi temiz suyla birkaç defa çalkalanır.Bundan sonra akü saf akü suyuyla doldurulup hücre başına en fazla 2.7 V.gelecek şekilde       şarja alınır. Akımın akü apasitesinin % 5' ini geçmemesi gerekir.Periyodik olarak elektrolit yoğunluğu ölçülür.Yoğunlukta bir artış gözleniyorsa işler iyi gidiyor demektir.Bu dolum       süresi akünün durumu ile ilgilidir.Yoğunluk artışı    durana kadar devam edilir.Eğer elektrolit yoğunluğu 1.26-1.28' in üzerine çıkarsa saf su ilave edimelidir.

   Diğer sistem elektronik bir cihazla yapılır.Bu aküye yüksek frekanslı, yüksek akım ve voltajlı pulse'lar gönderen bir cihazdır.Aküye bağlanır ve dolum durumu ölçümlerle kontrol       edilir.Süresi 1-15 gün olabilir.Burada şuna dikkat etmeliyiz.Bu cihaz çalışma voltajını akünün kandisinden alır dolayısı ile bunu kullanırken aküyü ayrıca bir cihazla tampon       dolumda tutumamız gerekebilir.Bu tip cihazlar sağlam bir aküye sürekli bağlı bırakılabilirler ve akünün ömrünü iki katı ve daha fazlasına kadar artırabilirler.

   5-DİĞER AKÜ ARIZALARI

   Plakalar arsında kısa devre ve aşırı şarj aküyü bozan iki önemli arızadır ve tamiri yoktur.Bu durumda mecburen akü yenilenir.

   Kısa devre akünün maruz kaldığı yüksek sıcaklıktan oluşabilir.Yüksek akımla doldurulurken veya boşalırken akünün sıcaklığı 35-40 dereceyi geçmemelidir, aksi halde plakalar       genleşir ve yumuşarlar.Kurşun zaten ağır ve nispeten yumuşak bir metaldir.Bu genleşme, yumuşama neticesinde plakalar deforme olur ve kısa devreye sebebiyet verirler.Bunun       çaresi yoktur.Başka bir kısa devre şeklide şöyle olabilir,plakalar üzerinden dökülen partiküller veya aküye girebilecek pisliklerde plakalarda kısa devreye sebep olabilirler.Kısa       devre olmuş bir akü gözünün voltajı 0 V.olacaktır.Ölçümlerde hemen kendini belli eder.

   Aşırı şarj olmuş bir akü gözü de tamir edilemeyecek bir arızadır.Yanma diye de tarif edilir.Belirtisi; o gözün elektroliti koyu bir renk alır,plaka kaplaması şişmiş ve          dökülmüştür.Eski tip akülerin gözleri tek tek değiştirilebilirdi fakat yeni akülerde böyle bir imkanımız yok, dolayısı ile tek çare akünün yenilenmesidir.


Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Fatih Ferhan Mert - Ağustos 13, 2009, 15:20:45

Paralel olarak bağlanmış iki servis akümden biri geçen gün aşırı ısınma ve koku yaptı. Bu aküyü derhal yerinden söküp pontona bıraktım. Ertesi gün bir akücüye götürdüğümde onun ömrünün bittiğini söyledi ve eğer yeni bir akü alacaksam (yeni alacağım da tekneden söktüğüm ile aynı Ah'de olacak) teknedeki diğer aküyü de (olası düşük voltaj nedeniyle) yenilemem gerektiğini aksi takdirde ikisinin de ömrünü kısaltacağımı söyledi.

Ne dersiniz? Var mıdır böyle birşey?
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Umut Korkmaz - Ağustos 13, 2009, 15:24:21
Bildiğim kadarı ile var.
UPS cihazlarında,jeneratörlerde de bir akü bittiğinde tümünü değiştirirdik.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Orhan Barut - Ağustos 13, 2009, 15:54:00
Sakın ola ki eski bir akü ile yeni bir aküyü paralel bağlama. İki yeni akü al paralel bağla ve eskiyi yedek olarak kullanmanı öneririm. Çünkü eski akü ile yeni akünün hem şarj süreleri hem de şarj değerleri değişik olacağı için eski akü sürekli olarak yeni aküden beslenerek sistemi dengeye getirmeye çalışacaktır.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Kerim Dişbudak - Ağustos 13, 2009, 16:39:23
durum şu,
Akülerin ancak fizik ödevlerinde ve ÖSS lerde paralel bağlanmasında fayda var, akünün bir iç direnci ve  akümüle edilmiş bir gücü var ve ne yazıkki aynı fabrikadan bile çıksa özeş değiller....
Ferhan eğer both anahtarın var ise ve sadece 2 akün var ise biri eskşi biri yeni olabilir ancak both kademesinde kullanmamanı önererim,
aksi durumda kaba hatları ile gücü düşük olan batarya büyük olanı doldurmaya çalışacak, ve onunda içö direnci diğerinden daha az olacağı için sürekli güclü olan aküyü yiyecek.
Çözüm ya yukarıdaki öneri yada aynı anda aküyü birden değiştir.
Teknede kesinlekle kapalı tip akü gel yada ıslak önemli değil ,ancak geleksel bakım gerektiren aküler bir devrilme vb nedenlerden dolayı asitin tekne içine dökülmesi tehlikesini göz ardı etmeyelim
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Orhan Barut - Ağustos 13, 2009, 17:06:54
Acaba teknenizde akü şalteri " both" konumunda değilken gerçekten aküler birbirinden ayrı mı?
Ben benim tekneyi kontrol ettim. Kullanma devresinde ayrım var. Şalter 1 deyken sadece 1. akü besleme yapıyor. Fakat şarj devresi öyle değil. Şarj devresi akü şalterinden bağımsız ister 1 de olsun isterse 2 de veya off da her iki aküyü de besliyor. Değiştirmek bana çok zor geldiği için ellemedim ama bence herkes bu durumu kontrol etmeli.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Mehmet Göktürk - Ağustos 13, 2009, 23:14:02
diyot varsa sorun olmaz.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Orhan Barut - Ağustos 14, 2009, 08:41:01
Mehmet Korsan,
Diyot nerede olmalı? Yoksa nereye konmalı?
Şarj devrelerini ayırmanın başka sakıncaları da var sanıyorum. Mesela unutkanlık halinde bir akünün tamamen boşalması gibi.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Fatih Ferhan Mert - Ağustos 14, 2009, 09:13:15
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
....
Ferhan eğer both anahtarın var ise ve sadece 2 akün var ise biri eskşi biri yeni olabilir ancak both kademesinde kullanmamanı önererim,
aksi durumda kaba hatları ile gücü düşük olan batarya büyük olanı doldurmaya çalışacak, ve onunda içö direnci diğerinden daha az olacağı için sürekli güclü olan aküyü yiyecek.
...

Kerim korsan, teknede üç akü var. Bunlardan bir tanesi 60 ah ve motor da kullanmak amaçlı. İki 100 ah'lik akü de servis aküsü olarak kullanılmakta da idi. Paralel bağlı olan bu iki servis aküsü. Both anahtarım var ve bu iki farklı amaçlı akü grubu arasında seçim yapmama imkan tanıyor.

Gelen yorumlardan bu iki servis aküsünü de değiştirmem gerektiğini anlıyorum. Verdiğinizi bilgiler için teşekkür ederim.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Mehmet Göktürk - Ağustos 14, 2009, 09:37:43
şöyle olacak: resim çıkmazsa hber edin:

(http://www.bcaaust.com.au/images/img1.JPG)


daha detaylı bilgi  http://www.bcaaust.com.au/isolators.html


both konumu sadece gerektiğinde kullanılmalıdır.


yukarıdaki linkte EDR diye tanımlanan bir alet var. En iyisi o.
Çünkü diyot 0.5 volt düşüşe neden oluyor şarj voltajında. bazı sistemler bunu sevmeyebilir. denemek lazım.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Hakan Zorlu - Kasım 04, 2011, 01:45:43
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
şöyle olacak: resim çıkmazsa hber edin

Resim çıkmıyor Göktürk korsan.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Taner Özer - Mart 05, 2012, 18:03:22
Erol abi,

Mutlu akü'nün web sitesinde "Traksiyoner Aküler" ile şöyle bilgiler var.
Bunlar mıdır teknede kullanılması gereken aküler ?

Genel teknik bilgiler:
http://www.mutlu.com.tr/common/file/mutlu_cer_traction_pzs_serisi.pdf (http://www.mutlu.com.tr/common/file/mutlu_cer_traction_pzs_serisi.pdf)

Bu da yeni model galiba:
http://www.mutlu.com.tr/common/file/mutlu_cer_traction_pzs_serisi2.pdf (http://www.mutlu.com.tr/common/file/mutlu_cer_traction_pzs_serisi2.pdf)


TANER
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Erol Yapıcı - Mart 05, 2012, 19:33:17
Bilmem ki?? ::)
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Erol Şar - Mart 05, 2012, 19:48:48
Tip olarak aynen bunlar.

Yalnız senin verdiğin linktekiler 2 V. tek hücre şeklinde.

Bu durumda boyutlar uygun olmayabilir.

6 voltlukları daha uygun olur.

Uygun amper ve ölçülere göre seçilmeli.

Tabi birde fiyat meselesi var.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Gökhan Yurtsever - Mart 05, 2012, 22:11:23
Stasyoner akü olarak ise şu model var;

http://www.mutlu.com.tr/common/file/mutlu_minitrak.pdf (http://www.mutlu.com.tr/common/file/mutlu_minitrak.pdf)

Bu model teknede servis aküsü olarak kullanılmaya daha uygun gibi göründü bana  ???
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Kadir Uygan - Mart 05, 2012, 22:21:24
   
  Erol Şar Korsan,
  Aküler yazınızı zaman, zaman zevkle okurum.Ellerinize yüreğinize sağlık dört dörtlük bir anlatım.
  Aküler ağırdır diyorsunuz evet eskiden ağırdı şimdilerde kurşun yerine kurşun-kalsiyum alaşımı
  kullandıkları için kuş gibi hafiflediler.Plakalar inceldi ,boyutları küçültüldü.Eski akünün hüçre
  tapasını açtığınızda plakaları görürdünüz.Şimdikilerde plakalar epey aşağılarda zor seçiliyör.
    Bir dostum iki aküsünü evde şarj edip sırayla teknesine bağlar.Bir gün geldi sintine pompam
  basmıyor dedi baktık ters dönüyor. Aküye baktım hayret  kutup başında + işareti net ve kesin
  ama benim avometre bu - diyor. Kutupları değiştirdim herşey normal.
   Bir süre sonra başka bir arkadaşa rica etmiş bunu dolduruver diye almaya beraber gittik.
   Dolduracak arkadaş bu akü dolmuyor dedi. Güldük kutupları değiştırdik şarj başladı.
   Sayın korsan bu nasıl olur..?
   
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Erol Şar - Mart 06, 2012, 01:56:47
Kadir Uygan korsan

Yorumlarınız için teşekkürler.

Sorunuz için cevabım;görmem lazım

selam sevgi
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Can Deniz - Mart 06, 2012, 03:13:47
Eğer yeni hiç kullanılmamış aküde böyle bir durum olduysa,
akü imalat aşamasında formasyon şarjında muhtemelen
kutup başları yanlış bağlandığı için artı ile eksi yer değişmiştir.

Yok kullanılan bir aküde böyle bir durum oluştu diyorsanız;
Yine yanlış bir bağlantı sonucu güçlü bir redresör ile  bir akü
ters polarize yapılabilinir.
Yani artı ile eksi kutup başları yer değişir.
Ancak bu olayın meydana gelmesi için,
akünün mutlak deşarj olması gerekir.
Tam şarjlı bir aküyü ters polarize olarak şarja bağladığınızda
redresör diyodları kısa devre olur.
Redresörünüz güçlü ise bu sefer akünüz harap olur

Arkadaşınızın başına gelen olayın olabilmesi için  aküsünün
tamamen deşarj olması ya da 
uzun süre beklemiş olması gerekir ki, şarja bağlama işleminde
arkadaşınızı uyandıracak belirti vermesin.

Aküler üç şarj aşamasında şarja tabi tutulurlar.
1- FORMASYON ŞARJI: (plakaların  cinsi bu şarjda kesin olarak belirlenir)
Her ne kadar imalat aşamasında artı ve eksi plakalar ayrı evrelerden geçerek oluşturulsa da
(sonuçta eksi plakalar ile artı plakalar uzman olmayan birinin gözüyle
bakıldığında hemen hemen aynıdır.
Artı plaka ızgaraları imalat aşamasında birkaç mikron ile birkaç milim
arasında daha kalın imal edilir.
Eksi plakalar kurşun oksit ile artı plakalarda kurşun peroksit
hamuru ile kaplanır. Yani kız bebek mi erkek bebekmi olucağı
karar verilmişse de)
formasyon şarjında yanlışlıkla da olsa artı plakalar eksi ile yüklenebilir.
(Erkek bebeğe kız ismi  verilebilinir. Doğada erkek bebeğe kız
ismi de verseniz erkek yine erkektir.
Ancak akü imalatında yanlış bağlantı sonucu formasyon şarjından sonra
artık eksi plakalar artı,  artı plakalar da  eksi olarak görev yaparlar.)

2-İLK ŞARJ: Akü haline gelmiş mamülün, Kuru şarjlı veya elektroliti
doldurulmuş ve şarj edilmiş ancak bazı sebeplerle bir süre beklemiş
akülere, servise verilmeden önce uygulanan şarja İlk Şarj denir.
Satın aldığınız akülere ilk şarj uygulanır.
Akü tipine göre elektrolizi konarak şarja bağlanır ya da elektrolizi
içinde aküler için direk şarja bağlanır.
İlk şarj çok önemlidir. Aceleye gelmiş bir satınalma işlemi ve
ardından aceleyle yapılmış şarj, akünüzün yaşam süresini daha yeni
aldığınız anda yarısını yitirmesine neden olur.

3-YAVAŞ ŞARJ:
 Akülerin tahrip deşarjını önleyerek, tam kapasitede kalmalarını
sağlamak için sürekli yapılan şarjdır.
-Zayıf şarj,
-Float şarj,
-Tampon şarj,
gibi adlarla da  ifade edilir.

Teknemizde motor çalıştığında ya da redresörümüzden
yaptığımız şarjlar bu kısma dahildir.

Yavaş şarj zamanında yapılmaz ve deşarj olmuş akü şarj olmadan
çok uzun süre beklemişse işte böyle bir aküyü bazı durumlarda
yanlış bağlama sonucu artı ile eksi kutuplarını
değiştirtmek mümkün olabilir


 
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Kadir Uygan - Mart 06, 2012, 20:09:25
 
 Can Deniz Korsan,
  Anladığım kadarı ile arkadaşın aküsü dönme olmuş.
 Bu aküyü uzun sure kullanmamış birgün aklına gelmiş şarja bağlamış arkadaşım elektrikte + / - dahi bilmez..
 Şarj aletide trafo+diyot hiçbir kontrol ve ölçümde yok.
 İkinci dostumuzun şarj yapmayan alleti SMPS her türlü denetimi vardı.
  Dediğiniz gibi akü dönmede olsa SMPS lı alet ters bağlantı ikazı ile sarj yapmadığıda anlaşılıyor.
 
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Hakkı Algın - Mayıs 07, 2012, 22:37:23

   TEKNEDE ELEKTRİK

Elektrik enerjisi teknede navigasyon cihazları,haberleşme cihazları,aydınlatma,müzik video sistemleri,buzdolabı kullanımı için vazgeçilmezdir.Dolayısı ile bu sistemlerin sağlıklı çalışması için yeterli elektrik enerjisinin sağlanması ve depolanması gerekir.Her ne kadar modern yatların içi nispeten nemden korunmuşsada elektrik malzemelerinin marin ortama uygun olması,donanımın iyi yapılması ve periyodik bakımlarının ihmal edilmemesi gerekir.
Aksi halde elektrik donanımı kısa sürede yıpranır ve problem yaratmaya başlar.

Eğer küçük bir tekne kullanıyorsanız,tamamen teknenin elektrik donanımına güvenmemek,bir arıza durumunda teknenin seyrini sağlayacak ve navigasyon cihazlarının çalışmasına yetecek yedek bir kaynağın el altında bulundurmak gerekir.

   D.C.(Doğru Akım) SİSTEMİ:

Küçük teknelerde genellikle 12V.D.C.(12 Volt Doğru Akım) sistemi,daha büyüklerinde ise 24 V.D.C. kullanılır.Buradaki küçük,büyük ayrımı pek de belirli değildir.

Elektrik enrjisi genel olarak akümülatör ve/veya akümülatör gruplarında depolanır.
Teknelerde kullanılan akülerin hemen hemen tamamı kurşun asit tipi akülerdir ve bunlar bayağı ağır cihazlardır.Bu yüzden teknede mümkün olduğu kadar aşağıya,sintineye yakın konumlandırılmalıdırlar.

   Genel olarak teknelerimizde otomotiv tipi marş aküleri kullanılır.Halbuki daha sonra göreceğimiz gibi bu tip aküler teknede kullanmak için en uygunları değildir.Bu tip marş aküleri adı üstünde sadece marşa basıldığında yüksek akım verebilecek şekilde tasarlanmıştır.Bir otomobilde motor çalıştıktan sonra akünün görevi biter ve ondan sonraki elektrik ihtiyacını alternatör sağlar.Aynı şekilde bu tip aküler teknede de marş için kullanılırlar.Fakat aynı zamanda otomobilden  farklı olarak teknede motor çalışmıyorken de uzun saatler elektrik donanımını beslerler.Bu yüzden teknelerde akü seçimi çok önemlidir.

   AKÜLER VE AKÜ SEÇİMİ:

   Bu konuya başlamadan belirtelim ki aşağıda tanıtılacak akü çeşitlerinin tamamı esas olarak kurşun asit akülerdir.Aralarındaki fark elektrolitin yani asitin (Sülfürik Asit) değişik formlarda olması(mesela GEL,AGM) ,ambalajlarıyla (tam kapalı,açık) ve doldurulma karakterleri ile ilgilidir.

   Kullanılabilecek akü çeşitleri:

   1-Açık aküler.
2-Tam kapalı bakımsız aküler.
3-AGM (Absorbed Glass Mat) aküler.
4-Gel aküler.
5-Deep Cycle aküler
6-Traksiyon aküler 


1-AÇIK AKÜLER

            Bu tip aküler kurşun asit tipinin en eskisi ve en alışılmış klasik akülerdir.Otomabillerin marş aküleri olarak imal edilirler,ancak teknelerde de yaygın olarak kullanılırlar.En ucuz ve doğru kullanıldıklarında oldukça verimli akülerdir. 

   Esas olarak marş aküsü olarak tasarlandıklarından kısa süreli yüksek akım verebilirler.Soğuk marş akımı (CCA) denilen,soğukken kısa süreli 650 Ampere kadar marş akımı verebilirler.

   DİKKAT:

   Aküler kesinlikle kısa devre edilmemelidirler.Kazara akünün üstüne konabilecek metal cisimler aküyü kısa devre edebilirler.Kısa devre oldukları zaman bu aküler 2000
( ikibin ) ampere kadar akım akıtabilirler.Kısa sürede bu kadar yüksek bir akımın geçmesi akünün içinde aniden yüksek sıcaklık ve yüksek gaz basıncının oluşmasına sebep olur.Bu durumda PATLAMA ve YANGIN ihtimali ÇOK YÜKSEKTİR.

HERTÜRLÜ AKÜ KESİNLİKLE KISA DEVREDEN KORUNMALIDIR.   

   Üreticiler bu tip aküler için 4000 ila 6000 defa doldurulabilir deseler de bu tekne kullanımı için kesinlikle doğru değildir.Bu tip akülerin doldurulabilme ömrü boşalma oranlarıyla ve doldurma şekliyle direk ilişkilidir.

   Otomabilde kullanılan ve sadece marşa basarken akım veren bir akü,standart otomobil alternatörü ile doldurulursa yukardaki değerlere ulaşabilir.Bu da % 10’dan daha az bir boşalma oranına denk gelir.

   Bu aküler kapasitelerinin % 10 oranından daha fazla boşaltılırlarsa doldurulma ömrü hızla düşer.Mesela % 50’ye kadar boşaltılan akülerin doldurulma ömrü 30-60 defadır.

   Aküleri,kapasitelerinin % 50’sinden daha fazla boşaltmak onların kapasitelerini ve doldurma ömürlerini çok ciddi olarak azaltır. Boşalmış akülerin uzun süre boş kalmaları da kapasite ve ömürlerini önemli ölçüde azaltır.Dolayısı ile  % 50 boşalan aküleri hemen doldurmaya almalıdır.

   Bu akülerin tekne kullanımı için en önemli özelliği uygun bir alternatör regülatörü ve uygun bir akü şarj redresörü kullanıldığında yüksek voltaj ve yüksek akımla doldurulabilir olmalarıdır.

   Bu tip akülerin boşalma oranları ve doldurulma ömürlerini,tekneler için geliştirilmiş alternatör regülatörleri kullanarak artırabiliriz.O zaman ucuz ve kolay bulunan bu aküler teknelerde kullanmak için uygun seçim olabilirler.

   Tekneler için geliştirilmiş bu regülatörler (Advance Alternator Regulator) bu tip aküleri yüksek akım ve voltajla kısa sürede doldururlar.Normal otomotiv tipi bir alternatöre göre 5 (beş) kere daha verimli olabilirler.Bu da akü doldurmak için motorun çok daha az çalışması ve daha az yakıt tüketmek demektir ki teknede esas olarak istediğimiz de budur.

   Bu tip aküler boşalırken ve doldurulurken içlerine oluşan kimyasal reaksiyon sebebiyle elektrolitin içindeki suyun eksilmesine sebep olur.Su oksijen ve hidrojene dönüşerek kaybedilir.Hidrojen havadan hafif yanıcı bir gazdır,dolayısı ile bu akülerin bulunduğu bölmelerin iyi bir şekilde havalandırılması gerekir.Kaybedilen bu su yerine konulmalıdır.

Akünün hücre kapakları açılarak elektrolit seviyesi kontrol edilmelidir.Bu seviye kesinlikle kurşun plakaların açığa çıkmasına sebep olacak kadar düşmemelidir.Genel olarak kurşun plakaların 1 cm.üzerine kadar saf su ilave edilir.Seviyenin çok yüksek olması akü dolarken veya boşalırken elektrolitin kapaklardan sızmasına neden olabilir,onun için gereğinden fazla saf su konulmamalıdır.

Akülerin su kaybı ortam ısısıyla artar,dolayısı ile sıcak yaz sezonunda su seviyeleri daha sık aralıklarla kontrol edilmelidir.

   Bu tip akülerde elektrolitin damlama,sızma,dökülme ihtimali olduğundan altlarına asitten etkilenmeyen plastik veya kurşundan yapılmış tavalar koymakta fayda vardır.Aynı zamanda teknenin sallanmasıyla hatta devrilmesiyle bile yerinden oynamıyacak şekilde yerleştirilmeleri emniyetli olur.

   AKÜLERİN DOLULUK DURUMU NEDİR?

Bu tekne kullanıcılarının sıkça sordukları soruların başında gelir.

Bu sorunun en sağlıklı cevabını tekneye takacağınız bir güç kontrol paneli verir.Bu panel göstergesinden aküler detaylı olarak izlenebilir.Anlık kapasite  A/h veya % olarak,doldurma veya boşalma akımları Amper olarak ve alarm durumları, panel üzerinden izlenebilir. Oldukça pahalı ve montajı uzmanlık gerektirecek kadar karmaşık olabilir. Bu yüzden küçük teknelerin çoğunda bulunmaz.

   Bu cihaza sahip olmayan tekneler için aşağıda yaklaşık bir değerlendirmeyi anlatacağız.Bunun için elimizde iyi bir voltmetre olmalıdır.Tercihen digital ve noktadan sonra en az iki hane gösteren bir voltmetre uygun olur.Bu tip bir ölçü aleti elektrik elektronik satıcılarından uygun bir fiyatla temin edilebilir.Her teknede olması da yararlıdır.

   Kurşun asit aküler birkaç akü hücresinin biraraya gelmesiyle oluşur.Her hücre yaklaşık 2 Volt’tur.Dolayısı ile 12 Voltluk bir akü 6 hücreden oluşur.Tam doldurulmuş bir akü hücresinin boştaki (Üzerinden akım çekilmiyorken) voltajı 2.15 volttur.Boşalmış bir akü hücresinin voltajı ise yaklaşık 1.9 volttur.Tam dolu bir hücrenin voltajıyla tam boşalmış bir hücrenin arasındaki voltaj farkı sadece 0.25 volttur.Bu durumda 12 voltluk bir akünün voltajı tam dolu olduğunda 12.9 volt,tam boşaldığında ise yaklaşık 11.4 volt olacaktır.

   Bu ölçümlerin akü boştayken,yani üzerinden akım çekilmiyorken ve bir süre (birkaç saat kadar) dinlenmişken yapılması gerektiğini hatırlatalım.

   Bu ölçümler tam dolu 12 voltluk bir akü voltajı ile,boşalmış akü voltajı arasında toplam 1.5 volt kadar bir fark olduğunu belirler.Bununla akünün kapasitesini tahmin edebiliriz.Akünün kalan kapasitesi % olarak,akünün voltajıyla doğru orantılıdır.

   Eğer akünün voltajı 12.15 V ise ne kadar kapasitesi kalmıştır? 11.4 voltla başlarsak ki bu boşalmış bir akünün voltajıdır,aynı zamanda % 0 kapasite ifade eder.Bu voltajı ölçtüğümüz akü voltajından çıkaralım.

12.15-11.4=0.75 volt.

11.4 volt olan boş akü voltajının üzerinde tam doluluğu gösteren sadece 1.5 volt fark olduğundan,hesapladığımız voltaj farkını buna bölebiliriz.

0.75/1.5=0.5

Veya yüzde olarak ifade edersek

100x0.5=%50

Akümüzün kapasitesini yüzde olarak hesaplamış oluruz.Bunu formüle edersek,

% akü kapasitesi=((ölçülen akü voltajı-11.4 Volt)/1.5 Volt)x100

Oldukça kolay görünüyor.Yukarıda da söylediğimiz gibi bu hesabın doğru çıkması, ölçümlerin aküden hiçbir akım çekilmiyorken ve akü birkaç saat dinlenmişken yapılmasına bağlıdır.

AKÜNÜN DOLMASI İÇİN NE KADAR SÜRE GEREKİR ?

Bu tekne kullanıcılarının sıkça sordukları ikinci sorudur.

Sadece iki sayıyı bölerek iyi bir tahmin yapabiliriz.

(akü kapasitesi) / (doldurma akımı ) = doldurma süresi

   (Amper-Saat) / (Amper) = Saat

   Farzedelim ki 50 Amper-Saat’lik bir akümüz ve 10 Amperlik akü doldurma redresörümüz var.

   (50 Amper-Saat) / (10 Amper) = 5 Saat

   Bu durumda akünün 5 saatte dolacağını hesaplayabiliriz.Fakat pratikte işler böyle yürümez.Aslında akü tamamen değil sadece % 80 dolacaktır.Geri kalan % 20’ yi de doldurmak istersek  bir 5 saat daha gereklidir.

Bu yüzden sıradan akü doldurucuları tekne kullanımı için pek verimli değildir.

 3 veya 4 kademeli gelişmiş akü doldurma cihazları ve aynı özelliklere sahip alternatör regülatörü kullanırsak enfazla 4-6 saatte tam bir doldurma yapabiliriz.Tabii ki tam boşalmış bir aküden bahsediyoruz.Kısmen boşalmış bir akünün doldurulması boşalma oranına bağlı olarak daha kısa sürecektir.

   AKÜNÜN DEĞİŞMESİ GEREKTİĞİNİ NASIL ANLARIZ ?
   
   Akünün doluluk durumuna geri dönersek, 12 voltluk akü için yaklşık 1.5 voltun tüm dolum durumunu ifade ettiğini görürüz.Kullanımda aküyü kapasitesinin çok altına kadar boşaltmış olabiliriz.12 voltluk bir aküyü yük altında voltajı 3-4 volta düşecek kadar aşırı boşaltırsak, açık kurşun asit aküler bu durumdan pek hoşlanmıyacaktır.Böyle bir durum oluşursa aküyü dinlenmeye bırakırsak voltajı 8-9 volta ulaşabilir, birkaç saat içinde bu aküyü doluma alırsak kurtarma ihtimalimiz vardır.Şunu unutmayalım normal açık kurşun asit marş aküleri % 50’den fazla boşalmadan pek hoşlanmazlar,ve bu durumda uzun süre bekletilirlerse aküyü yenilemekten başka çaremiz kalmaz.

   Sağlıklı bir açık kurşun asit akünün tam boşalmış voltajı, % 0 kapasitede 11.4 volt civarındadır.

   Dinlenmiş bir akünün voltajı 10 voltun altında ölçülüyorsa büyük bir ihtimalle yenilememiz gerekecektir.

   Diğer akü tiplerine geçmeden önce tekne kullanıcılarına tavsiyemiz şu olacaktır.İleride anlatacağımız sebeplerle traksiyon aküleri hariç diğer aküleri tercih etmemeliyiz.Eğer uzun seyahatler yapmıyorsak ve pahalı olduklarından traksiyon aküleri kullanmıyorsak, ucuz ve her yerde kolaylıkla bulunabilen açık kurşun asit aküleri tercih etmeliyiz.Bu aküler gelişmiş doldurucular ve gelişmiş alternatör regülatörleri kullandığımız takdirde 4-5 yıl sorunsuz hizmet vereceklerdir.

   TAM KAPALI,AGM , GEL, DEEP CYCLE AKÜLER

   Bu aküler yukarda bahsettiğimizden, tam kapalı, sızdırmaz oluşlarıyla ayrılırlar.

Tam kapalı akünün elektoliti de sülfürik asittir,üreticiler değişik kimyasallar kullanarak dolumda ve boşalmada gaz çıkarmalarını önler ve sızdırmaz ambalajlara koyarlar.

AGM aküler, Absorbed Glass Mat,adı üstünde elektrolitleri elyaf bir keçeye emdirilmiştir bu da sızdırmaz ve tam kapalı bir gövdeye sahiptir ve gaz çıkarmaz.

Gel akülerin elektroliti ise jel haline getirilmiştir ve diğerleri gibi sızdırmaz özelliktedir.

Deep Cycle aküler normal kurşun asit akülerden kurşun plakalarının yüzeylerinin fazlaca arttırılmış olmalarıyla ayrılırlar.Elektrolitleri sıvı sülfürik asit ve sudan oluşur.Genellikle normal aküler gibi hücrelerinin kapakları vardır.Farkı geniş plaka yüzeyleri sayesinde çok yüksek akım verebilirler ve kapasiteleri aynı boyda daha fazladır.

Bütün bu akülerin ortak özellikleri çok  pahalı olmalarıdır.

Daha da önemlisi gaz çıkarmama özelliklerinden dolayı,yüksek akım ve voltajla doldurulamazlar.Denendiği takdirde  sızdıracaklardır ve elektrolit kaybedeceklerdir (tam kapalı olduklarından telafi yolu yoktur)  ya da kapasitelerini önemli ölçüde kaybedeceklerdir. Bu yüzden tekne kullanımında tavsiye etmiyoruz.

TRAKSİYON AKÜLERİ

Bunlarda bir çeşit açık kurşun asit akülerdir.Yapı olarak farkları kurşun plakalarının daha kalın ve ağır olmalarıdır.Endüstride elektrikli Forkliftlerde,Golf arabalarında v.s. kullanılırlar.Son derece sağlam ve uzun ömürlü akülerdir.

Genellikle 2 voltluk hücreler veya 6 voltluk akümülatörler halinde bulunurlar.

Doldurulma ömürleri en az 300 defa ve daha fazlasıdır.Aşırı boşalmaya son derece dayanıklı bu aküleri yüksek fiyatlarına rağmen teknede kullanım için tavsiye ediyoruz.Tabiki bu akülere uygun dolum cihazlarıyla birlikte.

Eğer uzun seyirler yapıyorsanız kesinlikle bu tip aküleri kullanmalısınız.Uzun vadede pahalı fiyatlarına rağmen ucuza geleceklerdir.İyi kullanılan traksiyon akülerinin ömürleri en az 15 yıldır.

AKÜ DOLUM SİSTEMLERİ

Küçük yatlarda  motorun üzerinde bir kayış tarafından tahrik edilen alternatör aküleri doldurmak için kullanılır.Bunların hemen hemen tamamı otomotiv tipi alternatörlerdir ve dolum karakteri otomotiv kullanımına göre ayarlanmıştır.Bu tekne kullanımında yetersiz kalır.Aküleri doldurmak için uzun saatler motor çalıştırmak zorunda kalınır.

Alternatif olarak bu alternatörlere 3-4 kademeli dolum sağlayacak gelişmiş regülatörler takılabilir.Daha öncede bundan bahsedilmişti.Bu regülatörler otomotiv tipine göre 5 kat daha verimlidirler.Akülerin sağlıklı dolumunu ve motorun daha az çalışmasını sağlıyacaklardır.

Tabiki sahilden elektrik alınırken de aynı karakterde dolum cihazlarının kullanılması büyük avantaj sağlıyacaktır.

AKÜ GURUBUNUN KAPASİTESİ ?

İhtiyaç duyulan akü kapasitesini hesaplamak için günlük tüketimi bilmek gerekir.Bunun için aşağıda verilen tablo kullanılabilir.Herbir tüketicinin çektiği amperle günlük çalışma saati çarpılır ve sonuçlar toplanırsa günlük tüketim için amper-saat olarak bir değer tespit edebiliriz.


Demir feneri               1 Amper
Seyir Fenerleri            2 Amper
Kabin Aydınlatmaları (herbir lamba)      1 Amper
Derinlik ve hız göstergeleri         0.5 Amper
Gps                  <0.5 Amper
Vhf                  0.5 Amper
CD player               1-5 Amper
Otopilot               4-10 Amper
Varsa vebasto               1-5 Amper
Buzdolabı               5 Amper

Bu değerler yaklaşık olarak verilmiştir.Kendi teknenizde daha kesin bir hesap yapabilirsiniz.

Aküleri her gün doluma aldığımız kabul edilirse,ve aküleri kapasitelerinin %50’sinden daha fazla boşaltmamamız gerektiğinden akü gurubunun amper-saat kapasitesi hesapladığımız günlük tüketimin iki katı olmalıdır.

Akü kapasiteniz bundan küçük olursa günün sonunda aşırı boşalmış aküleriniz olurki bu ömürlerini hızla kısaltır ve sezon sonunda aküleri yenilemek zorunda kalabilirsiniz.

Kapasitesi doğru hesaplanmış akü gurubu size uzun yıllar hizmet edecektir.   KABLOLAMA

   Teknelerde elektrik kablolarının marin olması gerekir.Bunlar sağlam bir kılıfa sahip içi çok telli ve kalay kaplanmış kablolardır.Kalaysız kablolar teknede kısa sürede korozyona maruz kalıp oksitleneceklerdir.Bakıroksit canlı yeşil rengiyle hemen kendini belli eder,kablonun uçlarında başlar ve kablonun içine doğru ilerler.Bu durum hem kablonun bağlantı direncini arttırır hem de kırılganlığını.Bütün kablolar düzgünce monte edilmelidirler.Tercihan kablo kanallarının içinde teknenin iç kaplamalarının arkasına yerleştirilmelidirler.

   Her cihazın kabloları en az gerilim düşümüne sebep olacak kesitte olmalıdır.Yüksek akım çeken marş motoru ve elektrikli ırgat gibi tüketicilerin kablo kesitleri hesaplananın bir üst ölçüsünde  olmalıdır.

   İkinci el bir tekne alırken elektrik tesisatı da incelenmelidir.Yıpranmış,sonradan kapasitesinin üzerinde ilaveler yapılmış bir elektrik sistemi size ciddi problemler yaratacaktır.

   Eski teknelerin çoğunda atınca değiştirilen sigortalar bulunur.Atınca aynı tip ve aynı değerde yenisiyle değiştirilmesi gerekir.Uygun yedekler bulundurulduğunda sorun olmaz,ama sert bir havada hele gece vakti sigorta attığında bambaşka bir durum oluşur.Bunun için en iyisi sigorta panelindeki bu tip sigortaları otomatik tiplerle değiştirmektir.

   SİSTEME YAPILACAK İLAVELER

Eğer teknenizin elektrik sistemini tam olarak bilmiyorsanız,bir cihaz eklerken veya değişiklik yaparken en iyisi bir uzmana danışmaktır.

Elektrik sistemi problemleri, kötü montaj, uygun olmayan malzeme ve donanım kapasitesinin üzerinde yapılmış ilaveler yüzünden oluşur.

İyi yapılmış bir donanımda sonradan yapılacak ilaveler fazla bir problem çıkarmaz, aksinde ise ilave yapmak ve kablolara ulaşmak çok zor olabilir.İyi bir sistemin sigorta panelinde ilaveler için yedek sigortalar olmalı ve sistemin geri kalanı da bu ilaveleri karşılayacak kapasitede olmalıdır.(Aküler ve bunları doldurma cihazları)

Eğer sigorta panelinde yedek sigortalar ve kablo kanallarında kılavuzlar varsa yeni bir ilave kolaylıkla yapılabilir.Yoksa basit bir kablo ilavesi bile sizi oldukça zorlayacaktır.

ELEKTRİK SİSTEMİ ÜZERİNDE ÇALIŞMAK

Elektrik sistemi üzerinde çalışırken en önce varsa akü anahtarlarını kapatmalıyız,yoksa kutup başlarını sökmeliyiz.Eğer yapılacak ilave yüksek akım çeken bir cihazsa akü ve doldurma cihazlarında kapasite arttırmayı değerlendirmeliyiz.Aynı şekilde kabloların kesitlerinin ve bağlanacağı sigortaların değerlerinin eklenecek cihaza uygun olup olmadığı da değerlendirilmelidir.

İlave cihazların kabloları tercihan kablo kanallarından çekilmeli,sigorta panelindeki pozitif ve negatif baralara muhakkak sigorta daha iyisi otomatik sigortalar ile bağlanmalıdır.

Marin tesisatlarda kural olarak akım taşıyan bütün iletkenler birer sigortayla
korunmalıdırlar.(+ , –  ve faz, nötr taşıyan iletkenler).

   Yüksek akım çeken ve sigorta tablosuna uzak olan cihazların kablo kesitleri iyi hesaplanmalıdır.Yetersiz kesitli kablolar ısınarak enerji kaybına hatta YANGINA sebep olurlar.

   Teknenizin 220 volt ve 12 volt elektrik donanım şeması elinizin altında olmalıdır.Eğer böyle bir şema yoksa bir elektrikçiye yaptırıp sonraki değişiklikleri bu şemaya ilave etmek çalışmaları çok kolaylaştırır.

   GÜÇ YÖNETİM PANELİ

   Gelişmiş ve karmaşık bir elektrik donanımınız var ise, sisteme akü bahsinde geçen bir güç kontrol paneli eklemekte büyük fayda vardır.Gerekirse bir elektrikçiye monte ettireceğiniz bu cihaz size en sağlıklı izlemeyi sağlar.

   Akülerin anlık dolum durumları, dolum akımı ve sistemin çektiği akımlar bu panelden dolaysız olarak izlenebilir.

   TÜKETİM KONTROLU

   Teknede uzun süreli yaşamıyorsanız elektrik tüketirken tasarrufu gözardı edebilirsiniz.Bu durumda boşalan aküleri doldurmak için motorunuzu sık sık ve uzun süreyle çalıştırmanız gerekebilir.

   Eğer enerji tasarrufu yaparsanız seyirleriniz daha sessiz,daha ucuz ve daha konforlu olacaktır.Aydınlatma ve seyir fenerleri ampullerini daha az tüketen floresan veya led tipleriyle değiştirmek tüketim açısından oldukça tassaruf ettirir.Kullanılmayan cihazları kapatmak, buzdolabı kapağını mümkün olduğu kadar az açmak, varsa radarınızı gerektiğinde açmak ve uzun seyirlerde,kullanılmadığında hidroforu kapatmak size ciddi enerji tasarrufu sağlayacaktır.


220 VOLT A.C. SİSTEMİ

Bazı büyük yatlarda 220 volt cihazları kullanmak için bir jeneratör bulunur.Böyle bir jeneratör aküleri doldurmak için de kullanılır ve ana motorunuzu akü dolumu için kullanmaya gerek kalmaz.

 Pahalı ve iyi yerleştirilmediği zaman oldukça gürültülü olan jeneratörler orta boy ve küçük teknelerde pek bulunmaz.

Bu tip yatlarda en yaygını bir iskeleye yanaşıldığında sahil kablosu ile sahilden 220 volt elektrik temin etmektir.Sahilden alınan 220 volt elektrik, akü doldurucusu kullanarak aküleri doldurmak ve teknedeki 220v cihazları çalıştırmak için kullanılır.

220 v.a.c. can emniyeti bakımından tehlikeli bir gerilim seviyesidir.Dolayısı ile sigorta panelinin 12 volt panelinden tamamen ayrı ve kurallara uygun yapılmış olması lazımdır. Kullanırken de kurallara uymak ve dikkatli olmak gerekir.

Tekneniz seyir halinde iken düşük güçlü 220 v. Cihazlarınızı bir İnvertör ile besleyebilirsiniz.12 voltu 220 v.a çeviren bu cihaz taşınabilir bilgisayar gibi nispeten az akım çeken cihazları kullanmak için çok uygundur.Saç kurutma makinesi veya mikrodalga fırını gibi çok akım çeken cihazlar kullanıldığında akülerinizin kısa sürede boşalması çok mümkündür.

TEKNEDE ALTERNATİF ENERJİ

Bazı yatlar, özellikle uzun seyir yapanları alternatif enerji kaynakları kullanırlar.Rüzgar, su jeneratörleri ve güneş panelleri motor kullanmadan aküleri doldurmak için yaygın olarak kullanılırlar.Yararlı olmalarına rağmen seyir yapılan bölge ve özelliklerine bağlı sınırları da vardır.Özelliklerine göre uzun saatler aküleri desteklerler ve akü dolumu için motor çok daha az kullanılır.

RÜZGAR VE SU GÜCÜ

Birçok uzun seir yapan tekne akülerini motor çalıştırmadan doldurmak için rüzgar jeneratörü kullanır.Rüzgar jeneratörleri değişik boy ve güçte imal edilirler.Küçük boyları nispeten az elektrik üretirler,teknenin uzun süre yalnız kaldığı zamanlarda aküleri canlı tutmak için kullanılabilirler.Rüzgarların iyi estiği bölgelerde yeteri kadar güçlü bir model teknenin tüm elektrik ihtiyacını karşılayabilir.

Su jeneratörleri seyir halinde teknenin arkasından suya bırakılan bir pervaneyle çalışır.Hem rüzgar hen suyla çalışan konbine tipleri de mevcuttur.Çok güçlüdürler fakat teknenin seyir hızını bir miktar azaltırlar.
GÜNEŞ PANELLERİ

Son yıllarda teknolojileri gelişen güneş panellerinin verimleri artmakta, fiyatlarıda düşmektedir.Bu yüzden özellikle bol güneşli ve gündüzlerin uzun olduğu bölgelerde çok popülerdirler.

Aynı rüzgar jeneratörlerindeki gibi değişik güçlerde üretilirler, uygun sistemi kullanım amacına göre seçmek gerekir.

Güçlü paneller yaz mevsiminde akdenizde buzdolabı dahil bütün elektrik ihtiyacını karşılıyacaktır.

Bu panellerin güneş ışığını verimli kullanması için uygun monte edilmeleri gerekir.Uygun braketlere,güneşin açısına uygun bir eğimle monte edilmelidirler.

 

 
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Zafer Türkmen - Mayıs 07, 2012, 23:24:33
Hakkı korsanım ellerine sağlık. Güzel olmuş  :-*

Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Mustafa Özdemir - Mayıs 08, 2012, 00:57:21
Hakkı abim ellerine sağlık :)
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Hakan Erim - Mayıs 08, 2012, 09:25:30
Hakkı Korsan,
Elinize sağlık. Şimdi çıkardığım sonuç şu: tam kapalı aküler uygun değil. Yani "Bakım Gerektirmeyen Akü" diye satılan bildik aküleri kullanmamalı mıyız?
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Mahir B. Aşut - Mayıs 08, 2012, 09:29:23
Elinize sağlık Hakkı korsanım.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Hakkı Algın - Mayıs 08, 2012, 13:23:13
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Hakkı Korsan,
Elinize sağlık. Şimdi çıkardığım sonuç şu: tam kapalı aküler uygun değil. Yani "Bakım Gerektirmeyen Akü" diye satılan bildik aküleri kullanmamalı mıyız?

Evet bu sonuç çıkıyor, aslında se rvis aküsü için en uygunu traksiyoner aküler. Ben 3 yıldır  fuarda bir elektronik mùhendisinin tavsiyesi ile kullanıyorum , (özelden marka verebilirim)geçen gün bomelerini ölçtürdüm, ilk günkü gibi. Deniz çingenesi kitabının yazarı da yıllar  önce dùnya turuna çıkarken  forklif akülaerini tercih ettiğini gerekçesi ile kitabında yazıyor.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Erol Şar - Mayıs 08, 2012, 14:59:01
Hay allah

Bunu ben yazmıştım,yanlış hatırlamıyorsam

hatta (akü   konusuna ek) başlıklı bir devamı da olacaktı
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Şenol Buğra - Mayıs 08, 2012, 15:03:00
Ben bu Hakkı korsanın yazısını bir yerler de okudum diyordum  9kly3 şimdi Erol korsanım söyleyince hatırladım.  x():
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Şenol Buğra - Mayıs 08, 2012, 15:09:17
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Ben bu Hakkı korsanın yazısını bir yerler de okudum diyordum  9kly3 şimdi Erol korsanım söyleyince hatırladım.  x():

Sizin Mehmet Erem korsanla yaptığınız bilgi veren bir sitede mi burada mı onu hatırlayamadım
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Erol Şar - Mayıs 08, 2012, 15:11:35
Burada forumda

Teknede Elektrik ve Akü Konusuna Ek başlıklarıyla idi


http://www.gezginkorsan.org/forum/index.php?topic=1958.msg19226#msg19226 (http://www.gezginkorsan.org/forum/index.php?topic=1958.msg19226#msg19226)

http://www.gezginkorsan.org/forum/index.php?topic=2086.msg20710#msg20710 (http://www.gezginkorsan.org/forum/index.php?topic=2086.msg20710#msg20710)

Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Hakan Erim - Mayıs 08, 2012, 15:30:27
Hakkı Korsan siteden almamıştır herhalde yazıyı. Buradan alıp birileri yayınlamış ve dönüp dolaşıp geri mi gelmiş acaba?  ::)
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Atilla Aytaç - Mayıs 08, 2012, 15:36:22
http://www.solarmarinepower.com/paketler.html (http://www.solarmarinepower.com/paketler.html)

bu güneş panelleri uygunmudur.ve,veya daha ucuza nereden temin edilebilir
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Erol Şar - Mayıs 08, 2012, 15:38:21
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Hakkı Korsan siteden almamıştır herhalde yazıyı. Buradan alıp birileri yayınlamış ve dönüp dolaşıp geri mi gelmiş acaba?  ::)

Eh artık bunun cevabını Hakkı korsan verir herhalde
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Hakan Erim - Mayıs 08, 2012, 15:53:57
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
http://www.solarmarinepower.com/paketler.html (http://www.solarmarinepower.com/paketler.html)

bu güneş panelleri uygunmudur.ve,veya daha ucuza nereden temin edilebilir

Ben de merak ediyorum ama içim bir türlü ısınmadı o matafora gibi kıça yapılan destek platformuna. Teknenin tüm aerodinamiğini, estetiğini bozuyor bana göre. Elastik ve üzerine basılabilen bir çözüm araştırıyorum. Neden teak yerine solar hücre kaplamayalım ki? Kaydırmaz özellikli solar panel olsa ne kadar kolay halledilecek işler. Bu paneller evlerin çatılarına, bahçeye vb. konmak için üretilmiş. Biraz estetik yahu!
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Hakkı Algın - Mayıs 08, 2012, 18:07:17
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Hakkı Korsan siteden almamıştır herhalde yazıyı. Buradan alıp birileri yayınlamış ve dönüp dolaşıp geri mi gelmiş acaba?  ::)

Eh artık bunun cevabını Hakkı korsan verir herhalde
[/quot
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Hakkı Korsan siteden almamıştır herhalde yazıyı. Buradan alıp birileri yayınlamış ve dönüp dolaşıp geri mi gelmiş acaba?  ::)
[/quote

Erol korsanım yazının sana ait olduğunü dışarıdaydım, Meremin  telefonundan öğrendim, senden çok özür diliyorum ama inan benim pekte suçum yok, durum aynen aşağıdaki şekilde gelişti:
Dün Ferhat Ùnsalan korsan bu yazıyı bana internetten gönderdi, çok hośuma gitti ve beğendim, daha önce ipade gelen bir yazıyı hič Gezgin korsana aktarmamıştım, oğlumdan rica ettim, deneme mahiyetinde bu yazıyı aktardïm. Bu sabah eline sağlık mesajları gelince Ferhat korsanı aradïm, 'abi herkez beni tebrik ediyor sen o yazıyı nereden aldın söylede ačıklayalım dedim. Ferhat korsanda sanırïm Mehmet Ünsalan korsandan geldi ben araştırıp sana dœnerim dedi. Şu ana kadarda bana dönmedi. Dönmüş olsaydı yazïnın sahibi śu kiśi ben buraya aktardïm diye yazacaktım.
Erol korsanım eline sağlık , süper bir yazı, tekrar özür diliyor, gözlerinden öpüyorum.

Eh artık bunun cevabını Hakkı korsan verir herhalde
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Mahir B. Aşut - Mayıs 08, 2012, 18:10:25
Erol abi senin yazı bayağı bir dolaşıyor demek internette :-* Yazanların da yeniden paylaşanların da eline sağlık...
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Taner Özer - Mayıs 08, 2012, 18:38:10
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Ben de merak ediyorum ama içim bir türlü ısınmadı o matafora gibi kıça yapılan destek platformuna. Teknenin tüm aerodinamiğini, estetiğini bozuyor bana göre. Elastik ve üzerine basılabilen bir çözüm araştırıyorum. Neden teak yerine solar hücre kaplamayalım ki? Kaydırmaz özellikli solar panel olsa ne kadar kolay halledilecek işler. Bu paneller evlerin çatılarına, bahçeye vb. konmak için üretilmiş. Biraz estetik yahu!

Tamamen ayni fikirdeyim. Bir cozum bulursan bana da haber ver.

TANER
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Can Başar - Mayıs 08, 2012, 18:54:30
Merhabalar,
Uzman korsanlara benim de sormak istediğim soru...
Güneş enerjisi paneli ile akü arasına konması gereken nedir ???ve bu konuda dikkat edilmesi gereken başkaca bir husus var mıdır??
Teşekkürlerimle,

Can Başar
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Zafer Türkmen - Mayıs 08, 2012, 19:08:38
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Ben de merak ediyorum ama içim bir türlü ısınmadı o matafora gibi kıça yapılan destek platformuna. Teknenin tüm aerodinamiğini, estetiğini bozuyor bana göre. Elastik ve üzerine basılabilen bir çözüm araştırıyorum. Neden teak yerine solar hücre kaplamayalım ki? Kaydırmaz özellikli solar panel olsa ne kadar kolay halledilecek işler. Bu paneller evlerin çatılarına, bahçeye vb. konmak için üretilmiş. Biraz estetik yahu!

Tamamen ayni fikirdeyim. Bir cozum bulursan bana da haber ver.

TANER

Aynen katılıyorum. Panellerin ve desteklerinin, ne için takıldıklarını da gözardı etmeden, hoş görünmesi, rüzgara karşı en az direnci oluşturması ve sağlam olması gerekiyor.

Benim şu andaki düşüncem:
Önce elektrik tüketiminin ne olduğu hesab edilmeli. Bu hesabı yapanlar ortalama 400 W lık bir panel gücünün yeterli olduğu kanısına varmışlar. Benim kullanımımda 300 W lık yeterli gibi. Bu nedenle de
150 cm x 80 cm ölçülerinde herbiri 135 W lık(Pazarda var) 2 tane alacağım. 270 W ediyorlar. Güneşin durumu, verimlilik yüzdeleri gibi konulara girmiyorum, ama göz önünde bulunduruldular. Can korsanın bir iletisinde bunlar var. Panelleri teknenin kıçına kalın destekleri koymadan, pulpitteki paslanmazlara ek desteklerle hazırladığım "roll bar" üzerine yerleştireceğim. Varolan havuzluk gölgeliğine fermuarla birleştireceğim bir ek gölgelikle bu panelleri gizleyeceğim. Paneller üste kalacakve iki panel kullanacağım için gizlemesi kolay olacak.

Varolan akülerime bir yenisini daha ekleyeceğim.
Ek olarak 2 kVa lık bir jeneratör alacağım. 10 L benzinle neredeyse 24 saat çalışabilen tanınmış markalar var.
Rüzgar jeneratörünü şimdilik düşünmüyorum.

Böylelikle:
1-Çok az paslanmaz destek kullanarak kullanabileceğim düzenekte, iki panel kullandığımdan, görüntü ve rüzgar direnci sorununu çözmüş olacağım.
2-Destek akü ile olabildiğince elektrik depolayacağım
3-Alacağım jeneratörle heran 220 V elektrik desteği sağlama olanağım olacak. Akü boşalması ve motoru çalıştıramama korkusu olmayacak.

Eğer motor bölümündeki hava oylumunu azaltıp ısınma sorunu yaratmayacaksa jeneratörü motor bölümünde bir yerde saklamayı (Orada çalıştırmayı değil) düşünüyorum.

Kulağa hoşgeliyor ama üzerine basılabilen esnek panellerin verimi az ve yüksekte olmadıklarından bir biçimde gölgede kalıp, Güneş ışınlarını yeterli alamamaları söz konusu. Bu nedenle yeterli görmüyorum.

Selamlar.Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Orhan Barut - Mayıs 09, 2012, 13:34:05
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Merhabalar,
Uzman korsanlara benim de sormak istediğim soru...
Güneş enerjisi paneli ile akü arasına konması gereken nedir ???ve bu konuda dikkat edilmesi gereken başkaca bir husus var mıdır??
Teşekkürlerimle,

Can Başar
Şarj kontrol cihazı koymak gerekir. Paneli satanlarda bulursunuz. Koyulmazsa ve herhangi bir sebeple panel şarj etmezse aküler boşalır.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Nejat Övütmen - Mayıs 09, 2012, 14:45:05
Teknemdeki paneller ile aküler arasına uygun kapasitede alman malı kaliteli bir şarj kontrol cihazı koymuştum. Panellerin toplam akımı 23A olmasına
karşın cihaz 30A lik idi. Bizim güneydeki sıcak havalarda soğutucu kanatların yüzeyi yetersiz kaldığı için onarılamayacak şekilde yandı. Herhalde
kuzey ülkelerinin serin hava şartlarına göre tasarlanmış diye düşündüm ve cihazı aslında beğendiğim için bir tane daha satın aldım, ancak bu defa
arkasına ilave alüminyum soğutucu kanatlar ilave ettim. Şimdi çok düzgün çalışıyor ve hemen hemen hiç ısınmıyor.
Sonuç olarak güneş panelleri için şarj kontrol cihazı kullanacak olanlara bunu da göz önünde tutmalarını önririm.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Halil Acir - Mayıs 09, 2012, 15:24:11
Zafer korsanım
Bu almayı düşündüğün jenaratörün çıkış kablosunu direk teknenin 220wolt girişine bağlayınca yeterli oluyor mu,yoksa başka bir alet takmak yeterli mi?
Bir de 2kw lık herhangi bir jeneratör olurmu,yoksa bazı özellikleri olması gerekiyor mu?
Fuarda 2000 tl ye honda jeneratör görddüydüm.Gayet şıktı.
Fakat sonradan 2kw çin işi gördüm.350 tl dediler.Acaba iş görmez mi?İkisi de 2 kw.Aradaki fark sadece marka farkı mı ,yoksa iş görmeleri de
farklı mı?
Belki başka arkadaşların da bilgisi varsa faydalanabiliriz.
Selamlar
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Şenol Buğra - Mayıs 09, 2012, 15:59:25
Halil korsanım fuardaki 2kw honda inverter tip jeneratör yani elektriği 12 volt üretiyor sonra içindeki invertör sayesinde 220 volta çeviriyor bu yüzden 1-çok daha sessiz (yükte bile) 2-12volt ürettiği için motor daha az yük çekiyor buda başta yakıt,ısınma,yıpranmada büyük avantaj sağlıyor  (hava soğutmalı olduğu için özellikle güneyde çok sıcaklarda bu sıkıntı olabiliyor diğer jeneratörler de)3-honda da otomatik regülasyon var buda size temiz 220 volt sağlıyor(yani voltaj iniş çıkışları olmuyor)4-birde direkt 12 volt enerji de alabilirsiniz (herhangi bir yerde)

benim aktarabileceklerim bunlar bu konu da  :)
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Cem Eğrikavuk - Ekim 09, 2012, 21:33:58
Yeni aldığım beş yaşındaki Bavaria 39'un elektrik sistemini incelerken garip bir durum fark ettim:

Otopilotun elektriği servis aküsünden değil, motor aküsünden alınmış. Akü ile ana anahtar arasındaki bir noktadan alındığı için motoru ayırdığınızda dahi çalışmaya devam ediyor. 30 Amperlik bir sigorta ile de korunmuş.

Bana ters geldi. Motor aküsüne marş dışında hiçbirşey bağlamamak gerektiğini düşünürdüm. Hem de otopilot uzun bir yelken seyrinde kullanabileceğiniz bir cihaz. Ne kadar akım çektiği hakkında hiç bir fikrim yok. Acaba seyir sonunda motorumu çalıştıramayacak kadar akümü yer mi?

İşin kötüsü, anahtarı kapattığımda, panoda akü şarjını da göremiyorum ama otopilot çalışmaya devam ediyor.

Ne dersiniz? Var mıdır bir mantığı, yoksa en kısa sürede bunu servis aküsüne mi aktarayım?

(Benzer bir şekilde ırgat da motor aküsüne bağlanmış, ama onu çok dert etmedim. Nasılsa ırgatı hep motorla kullanırım.)
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Hüseyin Durmaz - Ekim 09, 2012, 21:58:13
İlk hareket aküsüne bağlı olan  oto pilotun teknik özellikleri vede bağlı olan akünün değerlerini yazarsanız bir fikir yürütebiliriz.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Ahmet Çelenoğlu - Ekim 09, 2012, 22:07:07
Otopilotu servis aküsüne aktarın.  Otopilot dümeni çevirdiğinden elektrik sarfiyatı oldukça yüksektir. Irgat ise normal koşullarda sadece motor çalışıyorken devreye girmeli, yani demiri aldıktan sonra motorla bir süre seyredeceksiniz ve motor akünüz de ırgat yüzünden boşalmış olsa bile tekrar dolacak. Tek sorun ırgatın aşırı akım çekmesidir. Bu  nedenle sadece ırgatın bağlandığı üçüncü bir akü bile monte edilmiş tekneler gördüm.

Teknede her türlü elektrik yükü tenvirat akülerinden alınmalı ve bunun doğru yolu da dağıtım panelinden uygun bir sigorta ile alınmasıdır. Teknenin değişik yerlerinden elektrik alıp sağa sola sigorta bağlamaya başladınız mı o işin sonunu getiremezsiniz.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Hakan Erim - Ekim 10, 2012, 09:21:45
Son zamanlarda gördüğüm ve hak verdiğim uygulama chartplotter, telsiz gibi hayati cihazların ayrı  ve/veya yedek bir akü sistemine bağlanması. Sistem öyle kuruluyor ki teknede tüm elektrik sistemi gitse de gerekirse el ile bağlayıp bu cihazlar çalıştırılabiliyor.

Otopilotun motor aküsüne bağlanması ise bence sakıncalı. Uzun süre otopilotla yapılan yelken seyri sonucunda akü motoru çalıştıramayacak şarj seviyelerine düşebilir.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Cem Eğrikavuk - Ekim 10, 2012, 11:38:35

Cevaplara teşekkürler. Ben de gücü ne olursa olsun motor aküsüne bağlanmama tarafındayım.

Durum sandığımdan da ilginç olabilir. Otopilot ve ırgat kablajları sonradan ilave edilmişe benzemiyor. Muhtemelen fabrika montaj. Sonradan yapılan değişikliklerle akü tarafındaki kabloların değiştirildiğinden şüpheleniyorum.

Yeni soru: Motor marş devresinde sigorta olur mu? Burada 100 Amperlik bir sigorta konmuş.

Örnek bulduğum bir Bavaria elektrik şemasında 125A'lik sigorta servis aküsünde var. Paralel bağlı otopilot ve ırgat sigortaları ile birlikte Nymph'teki tesisat şemaya oturuyor. Fakat birisi servis aküsü ile marş akülerinin bağlantılarını değiştirmiş olmalı. Şu anda marşta sigortam var, servis akümde yok!

(Bir de, Bavaria sahiplerine bir soru: Ana elektrik dağıtımının olduğu, navigasyon masasının sancağındaki konsolu sökmek mümkün mü? Elektrik panelinin deliğinden aşağıdaki anahtar bağlantılarını görmek bile mümkün değil, müdahale etmeyi bırakın... Bütün parçalar birbirine arkadan vidalanmış ve kilitlenmiş gözüküyor.)
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Atilla Serdar Erdoğan - Ekim 12, 2012, 19:10:11
(http://imageshack.us/a/img33/4726/candenz.jpg)
   Can Deniz korsanın ÇAGLA teknesi için yaptığı akü sistemi bu şekilde. Böylece redresörün  bir dalı ,2. alternatör,güneş ve rüzgar enerjisi servis akü grubunu beslerken bu grubun bir parçası olan elektronik aküsü(Can korsanın seyir aküsü olarak tanımladığı 150 amp akü) ile diğer servis aküleri arasında diyot mevcut.Böylece elektronik aküsü diğerleri ile eşit şartlarda besleniyor ancak enerji tüketiminde sadece otopilot radar vb seyir enstrumanlarına çalışıyor.
  Can Denizin yaptığı bu düzen aslında aluminyum teknelerde yapılması gereken ''yüzen elektrik sistemi''nin başlangıç noktası.
  Bu vesile ile buradanda arkadaşıma  tüm emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Mikail Dağlar - Şubat 10, 2013, 20:44:48
Teknemdeki iki servis aküsünden biri off olunca nasıl bir akü almalıyım konusunu forumda araştırırken bu topiği gördüm. Erol korsan çok güzel bir yazı ile durumu açıklamış. Böylece Traksiyoner akülerin varlığını öğrenmiş oldum. İnternette yaptığım araştırmada teknik özellikleri konusunda epeyce bilgi bulmama rağmen fiyat bilgilerine ulaşamadım.  :P :P
İmdiiii:
1. Bu aletlerin 12 volt 100 amper olanları kaç liradır ???
2. Böyle bir alet alırsam benim sağlam olan diğer akümle anlaşabilirler mi, yoksa hır çıkarırlar mı ???
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Ahmet Çelenoğlu - Şubat 10, 2013, 21:01:37
Birbirine paralel bağlı akülerin aynı güçte ve aynı yaşta değilse, birbirlerine sorun çıkarabilirler. Both şalterle ayrı ayrı kullanılmaları ve şarj edilmeleri doğru olur.  Değiştirirken ikisini de değiştirmek daha doğru olur.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Mikail Dağlar - Şubat 11, 2013, 22:36:55
Teşekkürler Ahme tkorsanım.
Bir de bu traksiyoner akülerini nasıl edineceğimiz ve kaç lira bayılacağımızı bilen var mıdır ???
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Mikail Dağlar - Şubat 11, 2013, 22:38:52
Bir de bazı sitelerde gördüğüm deep cycle, "yarı traksiyon" gibi tanımlamalar aynı tür aküyü mü anlatıyor?
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Hakkı Algın - Şubat 11, 2013, 23:28:39
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Teşekkürler Ahme tkorsanım.
Bir de bu traksiyoner akülerini nasıl edineceğimiz ve kaç lira bayılacağımızı bilen var mıdır ???Mikail korsanım, Mıutlu akü, Full Enerji D4a 110Ah   249 tl.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Noyan Bakır - Şubat 11, 2013, 23:42:57
Traksiyoner akü dediğimiz şu otolarımızdaki aküler değil mi?
Öyle ise bulma zorluğu olmaz. Satın alma zorluğu olur. :D
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Hakkı Algın - Şubat 11, 2013, 23:56:59
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Traksiyoner akü dediğimiz şu otolarımızdaki aküler değil mi?
Öyle ise bulma zorluğu olmaz. Satın alma zorluğu olur. :DNoyan korsanım, arabalarda kullandığımız starter akü. Traksiyoner dipsaykılı yüksek , forklif , vagon gibi yerlerde kullanılan aküler oluyor. Full enerji Mutlunun tablosunda Starter gurubunda gözüküyor ama incelendiğinde özelliklerinin Traksiyoner olduğu anlaşılıyor ve teknelerde kullanmaya uygun düşüyor. Bu konu iforumda daha önce de tartışılmıştı.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Mikail Dağlar - Şubat 12, 2013, 19:49:08
Hakkı korsanım teşekkürler.
Mutlu akünün sitesini incelerken sanırım dediğiniz aküye baktım .'yarı traksiyon' gibi bir ifade vardı galiba. :)
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Noyan Bakır - Şubat 12, 2013, 20:10:46
Teşekkürler Hakkı korsan.
Karışıklık olmaz artık.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Hasan Toparlak - Eylül 02, 2014, 16:07:40
Başta Erol Korsan olmak üzere katkı koyan tüm korsanlara teşekkürler. Akülü araç kullanan  (sadece tekne değil) tüm korsanlara okumalarını öneririm.  Benim aküler uygun değilmiş ve canına okumuşum. Yelkenle otopilot ve radar ile 5-6 saat seyir, bu sırada da buzdolabı, şarjlar, seyir aletleri.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Tunç Aş - Eylül 03, 2014, 10:30:28
deep cycle aküler uzun ömürlü oluyorlar.nedeni de tam şarj tam desarj olabilmeleri
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Şerafettin Kolcu - Eylül 03, 2014, 11:03:42
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
deep cycle aküler uzun ömürlü oluyorlar.nedeni de tam şarj tam desarj olabilmeleri
deep cycle aküler endüstriyel  akü sınıfınamı girer ? Sanırım her yerde bulunmuyor.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Can Deniz - Eylül 03, 2014, 19:10:13
deep cycle denen  derin döngülü akü diyede adlandırılan aküler genel olarak vaad ettiklerini yerine getirmekten oldukça uzak.
En azından Türkiye de satılanları.

Dip deşarjına dayanıklı aküler yurdumuzda hemen hemen sadece forklift akülerinde bulunan
2 voltluk akülerdir.
Gerisi fasa fiso.

Bazı sıfatlar sıfat olmaktan öteye gitmez;
örnek olarak kuru tip akü.

Kuru tip bir akü yoktur.
tamam kurşun sülfirik asit akülerdeki gibi içindeki elektroliz yan ya da ters yatınca akmaz ama
onların da artı eksi plakaları arasında ki seperatörlerine  sülfirik asit emdirilmiştir.


Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Adnan Mahçup - Eylül 03, 2014, 20:09:52
Can Deniz, korsanım hoşgeldiniz...Tekne kromaj sisteminde mesela, krom puntellerde  bir saat kadar kaynak yapılırsa, ve bu elektirik uzatma kablosu yetersizliği nedeniyle tekne 220 fişinden alınırsa, ki akü başlarının ayrılmadığını varsayarsak,  fiber bir tekne içinde olan seyir cihazları ve diğer krom aksama nasıl bir zarar verebilir?
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Can Deniz - Eylül 03, 2014, 23:10:43
Fiberler nisbeten gövde olarak akü ve sahil elektrik sisteminden izole olsada;
Akü beslemeli bir araç (tekne ya da araba ) çalışır vaziyette olmalı
ya da alternatör sisteminin aküleri aşırı amperaj vererek patlatmaması için
özel cihazlarla kutup başları korumaya alınmalıdır.

Krom aksamınız deniz suyu ile ilintili ise kaynak anında oluşan yüzlerce amperlik kaynak akımının oluşturacağı
endüksiyon gerilimi nedeniyle galvanik krozyondan etkilenmesi mümkündür.

Tabi elektronik seyir cihazlarınızda.

Böylesi bir kaynak işlemi söz konusu ise akülerin kutup başlarını çıkartmak ve mümkünse seyir aletlerinin de besleme jaklarından çıkartılması gerekmekte.

Elektronik seyir aletleri ise  mesleğiniz gereği siz daha iyi bilirsiniz manyetik kutupları referans alarak işlem yapan cihazlardır.

Yüksek kaynak akımlarının metal yüzeylerde oluşturacağı manyetizma ve endüksiyon gerilimleri seyir cihazlarınızı tam olarak bozmasa bile kalibrasyonlarının güvenirliğini azaltacaktır.

Böyle bir durumda önerim tekne fiber - ahşap ya da metal ne olursa olsun kutup başlarını akülerden ayırıp kendi içinde kısa devre yapmak (artı ve eksi uçları) ve mümkünse elektronik seyir aletlerinin besleme devrelerinden ayırmak hatta mümkünse tamamıyle kablo bağlantılarından ayırmak olmalı.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Kadir Kurtbayram - Eylül 04, 2014, 05:33:56
Kadıköy de iki gün önce bir pankart gördüm: HACI ÇILDIRDI AKÜ 70 TL  Alın hayrını görün bari :)
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Recep Ertürk - Eylül 08, 2015, 00:10:36


Seyir feneri ampullerinden birinin çok ısınıp sık patlamasının nedeni nedir?

Nasıl çözülür?
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Tunç Aş - Eylül 08, 2015, 16:14:35
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap


Seyir feneri ampullerinden birinin çok ısınıp sık patlamasının nedeni nedir?

Nasıl çözülür?

gevşek uç /soket/ kablo olabilir
uygun watta olmayabilir
led ise  aşırı ısınarak yanıyor olabilir
D.C voltajda gevşek uç inanılmaz risklidir aşırı ısınma ve dolayısıyla kablo izolasyonunun alev almasına yol açabilir
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Hakan Erim - Eylül 08, 2015, 16:42:04
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap


Seyir feneri ampullerinden birinin çok ısınıp sık patlamasının nedeni nedir?

Nasıl çözülür?

İyi temas etmeyen veya oksitlenmiş papuçlar.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Mehmet Deniz Yılmaz - Kasım 01, 2015, 21:45:49
  Tüm korsanlara selalar ve sevgiler.Sormak istediklerim;
1.Teknem 202 model ve 2 adet 165Ah AGM servis aküsü var,bunlara 2 adet daha bugünlerde eklemek istiyorum.2  adet aküyü bağlamadan önce eskilerin voltajını ölçsem,düzeyleri iyi ise eklesem olur mu,ya da 4 adet yeni mi takmalıyım,
2.Parelel bağlamak için kaç mm2'lik marin kablo kullanayım ve uçlarına ne tip pabuçlar takayım beya bu amaçla üretilmiş hazır pabuçları kabloya lehimli kablolar var mı?
3.4x100watt solar paneli parelel bağlamıştım,bunlara takılan kendiliğpinden fişli kablolar ile parelel bağlayıp en sonunda da 16mm2'lik marin tip kablo ile şarj cihazına bağlamıştım.Fakat solardan gelen kabloları marin kabloya direk birleştirip amalgam bant ile iyice bantlamıştım.Onu açıp orayı lehimlememi önerir misiniz?.Bunu sormamım nedeni şarj cihazı üzerinde güneşli havalarda 120-130watt civarı akım gördüm,ama güneş tam tepede ve dişk değildi,acaba kablo bağlantılarında mı kayıp var diye endişeleniyorum,
  Neler önerirsiniz?
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Ahmet Çelenoğlu - Kasım 02, 2015, 08:54:24
1.  Eski ve yeni aküleri (veya farklı markaları)  durumları ne  olursa olsun  birbirine  paralel  bağlamayın.  İki grup yapıp both switch kullanabilirsiniz. 
2. Kablo  kalınlığını  sizin kullanacağınız  azami akım  belirler. Paralel için yine de bulabildiğiniz en kalın kabloyu kullanabilrsiniz.   Akü  kablosu  önerilir, kaynak kablosu  kullanmayın.
3. Denizde bağlantılarda  kesinlikle lehim kullanılmamalıdır. Şarj güneş panellerinin verebildiği ile değil, akülerin şarj  kabulü belirler.  Yine de bağlantıları kontrol edin, gerekiyorsa tekrar  metal papuç ile sıkıştırarak  bağlayın. Şarj için giriş  voltajının tamamını şarj için gerekli voltaja çevirip yüksek akım üreten bir  regülatör  kullanmanızı öneririm. Böylece güneş panellerini seri bağlayabilisiniz ve azami  şarjı sağlarsınız.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Mehmet Deniz Yılmaz - Kasım 02, 2015, 12:43:20
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
1.  Eski ve yeni aküleri (veya farklı markaları)  durumları ne  olursa olsun  birbirine  paralel  bağlamayın.  İki grup yapıp both switch kullanabilirsiniz. 
2. Kablo  kalınlığını  sizin kullanacağınız  azami akım  belirler. Paralel için yine de bulabildiğiniz en kalın kabloyu kullanabilrsiniz.   Akü  kablosu  önerilir, kaynak kablosu  kullanmayın.
3. Denizde bağlantılarda  kesinlikle lehim kullanılmamalıdır. Şarj güneş panellerinin verebildiği ile değil, akülerin şarj  kabulü belirler.  Yine de bağlantıları kontrol edin, gerekiyorsa tekrar  metal papuç ile sıkıştırarak  bağlayın. Şarj için giriş  voltajının tamamını şarj için gerekli voltaja çevirip yüksek akım üreten bir  regülatör  kullanmanızı öneririm. Böylece güneş panellerini seri bağlayabilisiniz ve azami  şarjı sağlarsınız.

  Akü kablosu diye satılan kablo var demekki?,
Bir de panellerin  18 volt üretiyor,bunları parelel bağlamıştım,ser bağlantıya mı çevireyim, o durumda 4x18volt=72 volt olur galiba.Zaten teknede rüzgar tribünü de var,regülator hybrid,yani 3 kablo tribünden gelip bağlı idi,2 adet de solar girişe ben panelleri bağladım,regülatöre 72 voltluk seri paneli bağlayabilir miyim?
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Can Deniz - Kasım 02, 2015, 12:47:39
Kablo pabuçları kesinlikle lehimlenmeli
ve kablo pabucunun kabloyu sıkan kısmı  ile kablo izolasyonu
bir bütün olarak ısıyla büzüşen makoron ile izole edilir.

Aşağıda ki resim Atilla Serdar Korsanın Maderia 44 ünden

(https://4.bp.blogspot.com/-FvcDBtw86zI/UyxWLkkg32I/AAAAAAAAANs/ULdVfWZb_Pk/w426-h319-p/IMG_0026.JPG)
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Mehmet Şasi - Kasım 02, 2015, 20:29:12
Neden kesinlikle lehimlemeye gerek var. İyi sıkılmışsa iş görmez mi ?
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Mehmet Şasi - Kasım 02, 2015, 20:52:22
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Can Deniz, korsanım hoşgeldiniz...Tekne kromaj sisteminde mesela, krom puntellerde  bir saat kadar kaynak yapılırsa, ve bu elektirik uzatma kablosu yetersizliği nedeniyle tekne 220 fişinden alınırsa, ki akü başlarının ayrılmadığını varsayarsak,  fiber bir tekne içinde olan seyir cihazları ve diğer krom aksama nasıl bir zarar verebilir?
Tekne yada aracınızda elektrik ark kaynağı yapacağınız zaman kesinlikle kutup başlarını ayırmanızı tavsiye ederim.Çalışan cihazlarınızı kapatın
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Hüseyin Durmaz - Kasım 02, 2015, 21:07:36
Ahmet korsanım neden lehimlenmemesi gerek diye yazdınız sebebi nedir?
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Mehmet Deniz Yılmaz - Kasım 02, 2015, 21:24:01
    16mm2 marin kablo+pabucları uçlarına iyice sıkıp makaron kılıf geçireceğiz.Buraya kadar tamam;
1.Makaronu nereden alabiliriz ve ne ile ısıtırız?,
z,saç kurutma makinası olur mu?,
2.Lehim?,
3.Panelleri seri mi bağlamalıyım?,

  Ustalaım,,ne dersiniz?
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Cem Eğrikavuk - Kasım 02, 2015, 21:59:31
Panelleri seri bağlamayın. Bazı şarj kontrol cihazları 2 panelin seri voltajını kabul edebiliyor, ama 4 sıkıntı yaratır. Zaten ne gerek var?
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Ahmet Çelenoğlu - Kasım 03, 2015, 09:16:52
ABYC'ye göre lehimleme  telleri birbirine  bağlamanın  bir yöntemi  olmamalı,  mutlaka papuç ile bilikge kullanılmalı ve bağlanan kablolar titreşmeyecek şekilde sabitlenmeli.

Lehim kablonun içindeki bakır  teller üzerine bağlanır ve lehimlenen yerin gerisine doğru da kablo üzerine bağlanır,  sonuna doğru  ise her  bir tel üzerinde kalınlık  yapar  ve tellerin  sertleşmesine sebep olur.  Sabitlenmeşse titreşim nedeni  ile sonunda içteki teller tek tek  kopmaya başlar ve kablo  kopmuş olur. 

Lehim bakıra göre daha  dirençlidir,  bu nedenle aşırı akım geçmesi ile oluşabilecek yüklerde  lehim  eriyecek ve ayrılmaya neden olacaktır. Erime ise  sonuçta kopma demektir.

Marin ortamda kabloların bağlantısı mutlaka papuç ile yapılmalıdır:

http://www.pbase.com/mainecruising/wire_termination&page=1 (http://www.pbase.com/mainecruising/wire_termination&page=1)
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Ahmet Çelenoğlu - Kasım 03, 2015, 09:19:32
Makaron değişik çaplarda ve  renklerde  elektonik  parça satan yerlerde metre  ile satılıyor.  Saç kurutma makinası ile yapılabiliyor ama bana  çakmak kullanmak daha kolay geliyor.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Tümay Akata - Kasım 03, 2015, 09:34:34
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
    16mm2 marin kablo+pabucları uçlarına iyice sıkıp makaron kılıf geçireceğiz.Buraya kadar tamam;
1.Makaronu nereden alabiliriz ve ne ile ısıtırız?,
z,saç kurutma makinası olur mu?,
2.Lehim?,
3.Panelleri seri mi bağlamalıyım?,

  Ustalaım,,ne dersiniz?

Cem Korsan'ında dediği gibi panelleri paralel bağlamanız gerekmekte... Güneş paneli regülatörünüzün amper değeri yeterli geldikçe sorun yaşamazsanız..Bu arada 30a regülatöre veririm 30a çaışır durur diye bir olay yok... Mümkün olduğunca büyük regülatör olması bence ısınma konusunda avantaj sağlıyor (Şahsi kanaatim) 
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Mehmet Deniz Yılmaz - Kasım 06, 2015, 15:25:40
   Malzemeleri toparlamaya çalışıyorum;
Akü kablosu ve pabuçlara şunu suradan al diyeceğiniz bir yer var mı?
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Tunç Aş - Kasım 09, 2015, 08:50:42
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
   Malzemeleri toparlamaya çalışıyorum;
Akü kablosu ve pabuçlara şunu suradan al diyeceğiniz bir yer var mı?

M.Deniz Korsanım
tuzlada gemi inşa sektöründeyim .
istediğiniz ölçüleri ve adetleri verin yardımcı olmaya çalışayım .
alacağım fiyatları size bildirir sizin için de uygunsa yardımcı olurum..
 
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Tunç Aş - Kasım 09, 2015, 08:53:40
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
ABYC'ye göre lehimleme  telleri birbirine  bağlamanın  bir yöntemi  olmamalı,  mutlaka papuç ile bilikge kullanılmalı ve bağlanan kablolar titreşmeyecek şekilde sabitlenmeli.

Lehim kablonun içindeki bakır  teller üzerine bağlanır ve lehimlenen yerin gerisine doğru da kablo üzerine bağlanır,  sonuna doğru  ise her  bir tel üzerinde kalınlık  yapar  ve tellerin  sertleşmesine sebep olur.  Sabitlenmeşse titreşim nedeni  ile sonunda içteki teller tek tek  kopmaya başlar ve kablo  kopmuş olur. 

Lehim bakıra göre daha  dirençlidir,  bu nedenle aşırı akım geçmesi ile oluşabilecek yüklerde  lehim  eriyecek ve ayrılmaya neden olacaktır. Erime ise  sonuçta kopma demektir.

Marin ortamda kabloların bağlantısı mutlaka papuç ile yapılmalıdır:

http://www.pbase.com/mainecruising/wire_termination&page=1 (http://www.pbase.com/mainecruising/wire_termination&page=1)

20 yıldır elektrik elektronik işindeyim. bunun 5 yılı elektrik zabiti olarak geçti .kablo ısınınca eriyen lehim görmedim.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Öcal Turan - Kasım 09, 2015, 09:38:35
Lehim korozyonu engeller.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Ahmet Çelenoğlu - Kasım 09, 2015, 10:06:23
ABYC bu kuralları koymuşsa boşuna koymamıştır. Eriyen lehim ben de görmedim ama olmayacak anlamında değildir. Kazalar çok nadir olur ama olduğunda kesinlikle zarar verirler. Batan tekne de çok az sayıda gördüm  ama batmaya karşı aldığımız tedbirleri düşününce lehim devede kulak kalıyor. Kurallar uyulması için vardır, kablo eklemede sadece lehim kullanmayın.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Kerim Dişbudak - Kasım 09, 2015, 11:33:43
Titreşim ile lehimler gevşeseydi, Cep telefonları çalışmazdı. Ancak Risk algısına baktığınız zaman pabuclu bağlantının daha az risk taşıdığı düşünülebilinir kablo bağlantısı için,  ama unutmayınız ki telsiz dahil çoğu elektronik ekipman zaten lehimlenmiş yüzlerce komponent ile dolu.  Ben kendi adıma lehimliyorum iyi de lehim yaptığımı düşünüyorum, soğuk lehim yapılmadığı ve lehimleme sonrasında fiizksel ve göz kontrolünün iyi yapıldıı sürece lehim , lehimdir.  :)
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Ahmet Çelenoğlu - Kasım 09, 2015, 11:50:16
İçi çoklu olan kabloları lehimlediğinizde hele iyi lehimlediğinizde lehim önce tüm grup üzerinde daha sonra her tel üzerinde içeri doğru kayar, sonunda her kablo lifi lehimden uzağa doğu konik bir şekil alır. titreşim de bu konilerin uçlarında kablonun kopmasını sağlayabilecek bir sertleşme sağlar ve titeim sonucu bu kablo kopar. Komponentler ise bir pertiknansa takılır ve lehimlenir ayrıca içleri çoklu değildir tek teldir. Titreşim tüm  gövdede tek olduğundan kabloda olduğu gibi zayıf bir bölge yaratmaz.  Lehim yapacaksanız tekne gibi titreşimi bol bir ortamda fizik bağlantı için lehime güvenenmemeniz gerekiyor, iki kablo ucunu daha doğrusu lehimin etkilemediği bölgeleri başka bir fiziki bağla sabitlemeniz gerekiyor. En basiti iki kablo ucunu tek bir gövdeye lehimin etkilenmediği yerden bağlayabilirsiniz.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Kerim Dişbudak - Kasım 09, 2015, 12:10:14
Bence en güzeli şu Ahmet abi, iyi lehim yapmayı bilenler lehimine devam etsin, lehimden anlamayanlar da pabuca  ;)
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Ahmet Çelenoğlu - Kasım 09, 2015, 12:20:58
Bu benim seçimim değil. ABYC yani  Amerika tekne üreticilerinin kuruluşu böyle bir standart koymuş, standartlara uyup uymamak size kalmış.

Başka bir örnek vereyim:

Teknede vardevelalar usturmaça bağlamaktan çok denize insan düşmesini engellemek için koyulur. Yine ABD yarış organizasyonu yarış teknelerinde üzeri plastik kaplı paslanmaz çelik tel kullanılmasını kabul etmiyor, Üzeri plastik kaplı olduğu için tertemiz duran ve yıkanmış çamaşırları mandalladığımız bu teller, paslanmaz çelik oksijenle temas etmediğinde paslandığı için zaman içinde kopuyormuş (daha doğrusu kopuyor, ben de birden  çok defa gördüm). Seçim yine sizin, eskimiş üzeri plastik tellerinizi kullanmaya devam edebilirsiniz veya çıplak 1x19 veya 7x19 paslanmaz çelik telle değiştirirsiniz.  Yeni moda  ise  bunların yerine hem ucuz hem de daha sağlam olduğu için  ayrıca ağırlıktan da  tasarruf sağladığından Dyneema veya benzeri halatları kullanmak yönündedir. Ben olsam paslanmaz çelikten  şaşmazdım, en azından Dyneema gibi  bıçakla kesmek mümkün  değildir, pas kolaylıkla görülür ama güneşin  plastik  üzerinde yarattığı hasarı  görmek oldukça zor  olabilir.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Kerim Dişbudak - Kasım 09, 2015, 12:25:49
Katılıyorum
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Mehmet Şasi - Kasım 09, 2015, 13:14:09
Lehim  kablo bağlantılarında kullanılan bir yöntem değildir. Ahmet beyin anlatıklarına tamamen katılıyorum
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Mehmet Şasi - Kasım 09, 2015, 13:20:15
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Bence en güzeli şu Ahmet abi, iyi lehim yapmayı bilenler lehimine devam etsin, lehimden anlamayanlar da pabuca  ;)
İyi yada kötü lehimleme değil lehim yanlış tercih. siz yaparsanız olmaz mı ? evet olur. Sorun çıkana kadarda doğru yaptığınız var sayarsınız. Ama tecrübeler göstermiştir ki kablo bağlantıların papuç doğru doğru tercihtir
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Öcal Turan - Kasım 09, 2015, 18:47:37
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Bence en güzeli şu Ahmet abi, iyi lehim yapmayı bilenler lehimine devam etsin, lehimden anlamayanlar da pabuca  ;)
İyi yada kötü lehimleme değil lehim yanlış tercih. siz yaparsanız olmaz mı ? evet olur. Sorun çıkana kadarda doğru yaptığınız var sayarsınız. Ama tecrübeler göstermiştir ki kablo bağlantıların papuç doğru doğru tercihtir

Galiba konu biraz karıştı Mehmet korsanım.

Ben şahsen biraz elektrik ve elektronik özürlü olduğum için, bir talihsizlik sonucu her kablosunda ,hortumunda fare dişi izleri oluşan bir önceki teknemde elektrik tesisatını İzmir Bayraklı tersanesinden emekli bir ustaya elden geçirtmiştim..

Usta birleşme yapacağı uçları önce lehimledi sonra papuçlara irtibatladı ve birleştirdi.
Daha sonrada sıvı kablo (izolator her ne ise ) ile yalıttı.
Direkt tabloya takacağı kablo uçlarını da yine lehimlemeden irtibatlamadı.

Bende ondan öğrendiğim bu sistemi hep uyguladım ve senelerdir hiçbir sıkıntım olmadı .

Kablo birleştirmek tabii ki direkt lehimleyerek sağlam olmaz ama kablo ucunu lehimlemeden papuça birleştirmeninde mahzurlarını anlatmıştı.
Bilmiyorum bu konuya biraz açıklık getirirmi bu anlattıklarım..

Selamlar,


Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Erol Şar - Kasım 11, 2015, 21:58:25
Lehimleme konusunda Ahmet korsanın söylediği ABYC tavsiyesi doğrudur.

Fakat bu illaki lehim kullanılmayacak demek değildir.

Ben şahsen hemen hemen hiç kullanmıyorum.Sadece çok ince kumanda kablolarında,(korozyona karşı ince damarlı kablolar daha zayıf

oluyor)kullanıyorum.

Diğer bağlantılarda kaliteli kablo pabuçları ve uygun sıkma penseleri kullanıyorum.Bugüne kadar bir sıkıntı yaşamadım.

Lehimlemenin sıkıntıları şunlar olabilir:

Bir kere lehim yapmayı iyi bilmek gerekir,kötü yapılmış bir lehim en kötü bağlantıdan daha kötüdür.

İnce kesitler nispeten kolay lehimlenebilir.

Birde 50 mm2 ve üzeri bir kabloyu bir skp'ye lehimlemeyi deneyin ne demek istediğimi anlarsınız.

Dolayısı ile lehimlemeden ziyade uygun ve kaliteli kablo pabuçları ile uygun sıkma penseleri kullanmak daha iyi netice verir.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Hakan Erim - Kasım 12, 2015, 09:46:27
Bu "uygun sıkma penseleri" nerede bulunur?
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Ömer Kırcal - Kasım 12, 2015, 11:57:48
Erol abide.

Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Bu "uygun sıkma penseleri" nerede bulunur?
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Nurettin İşletici - Kasım 12, 2015, 12:24:57
bende de var. :)
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Mehmet Şasi - Kasım 12, 2015, 12:49:57
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Bu "uygun sıkma penseleri" nerede bulunur?
Perpa da, perşembe pazarında  hırdavatçılarda var.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Mehmet Şasi - Kasım 12, 2015, 13:05:20


Kablo birleştirmek tabii ki direkt lehimleyerek sağlam olmaz ama kablo ucunu lehimlemeden papuça birleştirmeninde mahzurlarını anlatmıştı.
Bilmiyorum bu konuya biraz açıklık getirirmi bu anlattıklarım..

Selamlar,
[/quote]Öcal korsanım
Her  ustanın kendine göre bir yöntemi vardır. Yaparsanız olmaz  mı ? olur tabi ki ama bizim tartıştığımız sorun çıkarma ihtimali hangisinde daha yüksek. Hangi yöntem daha riskli
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Hakan Erim - Kasım 12, 2015, 14:23:08
Bu penselerin resmi var mı?Yanlış şey araklamayalım.  x():
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Mehmet Deniz Yılmaz - Kasım 12, 2015, 14:49:35
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
   Malzemeleri toparlamaya çalışıyorum;
Akü kablosu ve pabuçlara şunu suradan al diyeceğiniz bir yer var mı?

M.Deniz Korsanım
tuzlada gemi inşa sektöründeyim .
istediğiniz ölçüleri ve adetleri verin yardımcı olmaya çalışayım .
alacağım fiyatları size bildirir sizin için de uygunsa yardımcı olurum..

   Haftasonu elektrikçiye aküleri ölçtürdüm,normal olduğunu söyledi,aküler 3.5 yıllık 2x165 servis aküleri.Both şartel koyup uğraşmak istemiyorum,bu nedenle akü değişikliğini erteliyorum,seneye 4 adet birden yeni akü takmak amacındayım.Yeri hazı,ölçeyim,akü başlarının bağlantıları vidalı,resim alıp ölçüsünü de çıkarayım,size bildireyim.
  Bu arada pabuçları nereden bulabilirm,aslında marin kabloyu bulmam kolay.
  Teşekkürler.
  Teşekkür ederim.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Faysal Nalbantoğlu - Kasım 12, 2015, 16:25:43
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Bu penselerin resmi var mı?Yanlış şey araklamayalım.  x():

Çeşitli tiplerde papuç sıkma penseleri bulunmak ama benim favorim Gedore 8133-180 hem kargaburun hemde küçük papuçları sıkabiliyorsunuz.
(http://goo.gl/OVP1N2) (http://goo.gl/OZjgVd)

Bunun dışında yüzlerce tip ve çeşit var.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Ziya T. Güneş - Kasım 12, 2015, 16:32:20
Hakan Erim Korsan, ben dişimle sıkarım der bunu görünce

http://www.ebay.com/itm/Gedore-8133-180-JC-Multiple-pliers-180-mm-/161702125487 (http://www.ebay.com/itm/Gedore-8133-180-JC-Multiple-pliers-180-mm-/161702125487)
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Ahmet Çelenoğlu - Kasım 12, 2015, 16:46:44
Bu sayfada hangisinin  iyi hangisinin kötü  olduğu  detaylı anlatılıyor:

http://www.pbase.com/mainecruising/wire_termination&page=1 (http://www.pbase.com/mainecruising/wire_termination&page=1)
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Olcay Aydın - Şubat 16, 2016, 13:08:37
direk tepesinden salmanın bitimine kadar paratoner yapacağımıza direğin tepesine 1.5 litrelik pet şişenin ağzını kesip direğin tepesine geçirdiğimiz zaman yıldırımı bir miktar önlemiş oluruz benim fikrim  ;??^+%%
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Ahmet Çelenoğlu - Şubat 16, 2016, 13:17:28
Pet şişe fikrinin nasıl çalıştığı konusunda  biraz bilgi verir misiniz?
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Olcay Aydın - Şubat 16, 2016, 13:26:34
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Pet şişe fikrinin nasıl çalıştığı konusunda  biraz bilgi verir misiniz?
yıldırım düşerken en uç noktadan giriş yapıp en alt toprak yol bulana kadar çıkış yapmıyormu ?
bizde en uç noktayı örtmüş olursak giriş yapamaz örnek telsiz antenlerinden çıkış yapan sinyalle giriş yapan sinyal telsiz direğinin yanından sinyalmi atar yoksa direk ne kadar uzunsa en uç noktadanmı sinyal atar ?
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Cem Eğrikavuk - Şubat 16, 2016, 13:30:26
https://www.youtube.com/embed/ltK5c60nBHQ
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Hüseyin Durmaz - Şubat 16, 2016, 13:33:54
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Pet şişe fikrinin nasıl çalıştığı konusunda  biraz bilgi verir misiniz?
yıldırım düşerken en uç noktadan giriş yapıp en alt toprak yol bulana kadar çıkış yapmıyormu ?
bizde en uç noktayı örtmüş olursak giriş yapamaz örnek telsiz antenlerinden çıkış yapan sinyalle giriş yapan sinyal telsiz direğinin yanından sinyalmi atar yoksa direk ne kadar uzunsa en uç noktadanmı sinyal atar ?
Keşke bu kadar basit olsa.Ne güzel olurdu.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Olcay Aydın - Şubat 16, 2016, 13:41:08
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Pet şişe fikrinin nasıl çalıştığı konusunda  biraz bilgi verir misiniz?
yıldırım düşerken en uç noktadan giriş yapıp en alt toprak yol bulana kadar çıkış yapmıyormu ?
bizde en uç noktayı örtmüş olursak giriş yapamaz örnek telsiz antenlerinden çıkış yapan sinyalle giriş yapan sinyal telsiz direğinin yanından sinyalmi atar yoksa direk ne kadar uzunsa en uç noktadanmı sinyal atar ?
Keşke bu kadar basit olsa.Ne güzel olurdu.
hüseyin korsanım tabikide basit değil sadece yaklaşan akımları bir nebze önlemiş oluruz ,
artı şunuda yapmak gerekir çoğu teknelerin direkleri alüminyum ve iyi bir iletken etrafta yaklaşan akımları anında çeker,çekincede deniz suyuna yol bulduğu herşeyi siler süpürür patlatır,yarar atar hiçte gözünün yaşına bakmaz ;bir kaç arkadaşımın teknesine baktığımda direk dibinden salma bağlantısına bakır tel bağladığını gördüm ve arkadaşa dedimki sen bunu bağladın ama salman senin zehirli boya ile boyalı değilmi dediğimde evet boyalı dediginde;iletmezki akımı salmaya dedim ; salmanın dışına ayrı bir bakır parça koyup dıştan bağlantı yapmak gerekiyor ,bu bağlantılara teknenin üzerine paslanmaz çelikten ne varsa bunlarıda salmaya bağladığımız iletkene bağlarsak önlemiş oluruz ,
benim dediğim pet şişe olayı sadece yaklaşan ani şokları önlemek amacı ile yoksa yıldırım sadece senin teknene düştüğünde üzerinde ne var ne yok yakar atar ,bomba gibide patlatır tüm elektronikleri kabloları
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Olcay Aydın - Şubat 16, 2016, 13:46:04
 2 bardak buz gibi visky içersek tekneye yıldırım düşmez en güzel formül bu dün fuarda keşfettim  ;??^+%%
iki bardaktan sonra fiyatlar bayağı cazip geldi :)
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Ahmet Çelenoğlu - Şubat 16, 2016, 13:50:02
İzolasyon mutlak değildir, voltaj arttıkça izolasyonun arttırılması gerekir. Marinada iskeleye  bordalamış tekneye yıldırım düştüğünde karinasında iskeleye bağlı tarafında delikler oluştuğunu gördüm, yani elektrik 1/2 cm kalınlığında cam ve plastikten oluşan (ikisi de iyi izolatördür) tekne gövdesini delip geçmişti. Aslında yldırımı bilimsel olarak da tam bilmiyoruz, örneğin bazı kişiler bir paratonerin işe yarayacağını söylerken diğerleri yarardan çok zarar getirebileceğini  belirtiyorlar. Geriliminin çok yüksek olduğunu ve geçen akımın da bizim ölçeklerimize göre aşırı olduğunu dikkate alırsak bu fikir biraz zor görünüyor.

Antenler uç noktalarından yayın yapmaz, dalga boyuna göre anten boyunun ayarlanması bu yüzdendir, kaldı ki anten elektrik değil manyetik yayın yapar, yani havaya elektrik değil manyetik alan yaratır. antenin yüksek olmasının sebebi yayılan dalgaların yakın topraklamaya geçmemesi içindir ve dalgaların düz hat üzerinde seyrettiği kabul edilir (yansımalar hariç), dünya yuvarlak olduğu için düz hatta daha uzak mesafeye ulaşabilmek için  yükselitilir.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Olcay Aydın - Şubat 16, 2016, 13:55:09
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
İzolasyon mutlak değildir, voltaj arttıkça izolasyonun arttırılması gerekir. Marinada iskeleye  bordalamış tekneye yıldırım düştüğünde karinasında iskeleye bağlı tarafında delikler oluştuğunu gördüm, yani elektrik 1/2 cm kalınlığında cam ve plastikten oluşan (ikisi de iyi izolatördür) tekne gövdesini delip geçmişti. Aslında yldırımı bilimsel olarak da tam bilmiyoruz, örneğin bazı kişiler bir paratonerin işe yarayacağını söylerken diğerleri yarardan çok zarar getirebileceğini  belirtiyorlar. Geriliminin çok yüksek olduğunu ve geçen akımın da bizim ölçeklerimize göre aşırı olduğunu dikkate alırsak bu fikir biraz zor görünüyor.

Antenler uç noktalarından yayın yapmaz, dalga boyuna göre anten boyunun ayarlanması bu yüzdendir, kaldı ki anten elektrik değil manyetik yayın yapar, yani havaya elektrik değil manyetik alan yaratır. antenin yüksek olmasının sebebi yayılan dalgaların yakın topraklamaya geçmemesi içindir ve dalgaların düz hat üzerinde seyrettiği kabul edilir (yansımalar hariç), dünya yuvarlak olduğu için düz hatta daha uzak mesafeye ulaşabilmek için  yükselitilir.
ahmet korsanım dediklerine katılıyorum yıldırımın gücünü ve nereye düşeceğini kimse tam anlamı ile bilemez , peki teknesine paratoner yaptırıp yıldırım düşüpte zarar gören varmı acaba en çok merak ettiğim aslında bu
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Ahmet Çelenoğlu - Şubat 16, 2016, 14:24:33
Evet var. Paratonerli bir teknede yıldırım sonrası elektronik cihazların tamamı bozulmuştu. Anladığım kadarı ile yıldırımı sadece elektrik akımı olarak değil, bu akımın oluşturduğu manyetik enerji olarak da değerlendirmeliyiz.  Elektrik enerjisi topraklanırken ciddi bir manyetik akım da yaratır ve bu manyetik alan elektronik cihazlara zarar verir. Paratonerin etkili olabilmesi için direncinin belirli bir değerin altında olması gerekiyor, askerlik yaptığım dönemde binaların paratonerlerini kontrol eden astsubay toprağa metal ve kömür tozu içinde metal levhalar gömdükleri ve suladıkları halde gerekli direnç seviyesine düşemediklerini söylemişti. Sanırım düşük direnç değerine denizde ulaşmak nerede ise imkansız. İzlediğim, gördüğüm ve duyduğum kadarı ile teknesine yıldırım düşüp de -paratonerli veya paratonersiz- hasar almayan tekne yok.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Olcay Aydın - Şubat 16, 2016, 14:29:03
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Evet var. Paratonerli bir teknede yıldırım sonrası elektronik cihazların tamamı bozulmuştu. Anladığım kadarı ile yıldırımı sadece elektrik akımı olarak değil, bu akımın oluşturduğu manyetik enerji olarak da değerlendirmeliyiz.  Elektrik enerjisi topraklanırken ciddi bir manyetik akım da yaratır ve bu manyetik alan elektronik cihazlara zarar verir. Paratonerin etkili olabilmesi için direncinin belirli bir değerin altında olması gerekiyor, askerlik yaptığım dönemde binaların paratonerlerini kontrol eden astsubay toprağa metal ve kömür tozu içinde metal levhalar gömdükleri ve suladıkları halde gerekli direnç seviyesine düşemediklerini söylemişti. Sanırım düşük direnç değerine denizde ulaşmak nerede ise imkansız. İzlediğim, gördüğüm ve duyduğum kadarı ile teknesine yıldırım düşüp de -paratonerli veya paratonersiz- hasar almayan tekne yok.
Ahmet korsanım cana gelmesin önemli olan can ,maddiyat tekrar kazanılır sanırım bu tür vakalardada can kayıpları ne kadar vardır yada ne kadar yoktur istatiksi bilgilerimiz pek yok araştırdığımız halde
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Özgür Ökten - Şubat 16, 2016, 17:21:11
Karada veya denizde paratoner sadece yıldırıma geçeceği rota konusunda bir tavsiyedir.. yıldırımın bu tavsiyeye uyması ümid edilir.. beğenmeyebilir, bilemezsin..
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Kaan Özkan - Şubat 16, 2016, 17:36:52
%100 önlemek mümkün olmasa da, tedbir için geliştirilmiş fikirler mevcut. (Bilindik şeylerin vücuda gelmiş hali de olsa) Ne kadar iş görür tartışılır.

http://www.forespar.com/products/boat-lightning-static-dissipater.shtml (http://www.forespar.com/products/boat-lightning-static-dissipater.shtml)       ( Bu sistem Malta Şahinin de kullanılmış)

ya da

http://zenpole.com (http://zenpole.com)

Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Ahmet Çelenoğlu - Şubat 16, 2016, 17:48:25
Elektrik hakkında bildiğimiz bir baka gerçek de seyir rotasını en kısa yoldan değil, en dışarıdan tuttuğudur. Bunun doğruluğunu aradaty kafesi ile görüyoruz. metal bir kafes kullanıldığında içindekilere zarar vermeden elektrik kafesten geçiyor. Özellikle yelkenli bir teknede arma Faraday kafesi oluyor ve baş istralya, kıç istralya ve çarmıhlardan  yıldırım denize boşalıyor. Bu koşullarda insanlara kafes içinde oldukları için bir şey olmuyor. Teori bu yönde. Bir teknede seyir sırasında yıldırım düştüğünü, teknedeki tüm elektroniklerin yandığını ama kendisine bir şey olmadığını söyleyen bir kişinin teknesini kontrol etmiştim. Sanıyorum bu teori doğru görünüyor.  Yelkenli teknede yıldırım sonucu ölüm konusunda ben bir kayda rastlamadım. Kişisel düşüncem olsa da sanırım oluşan manyetik alan elektroniklerin yanmasına neden oluyor, elektrik değil.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Mehmet Şasi - Şubat 16, 2016, 19:39:56
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Elektrik hakkında bildiğimiz bir baka gerçek de seyir rotasını en kısa yoldan değil,
Ahmet bey
Elektrik en kısa yoldan devresini tamamlar. Tekne içindekilere bir şey olmamasının sebebi üzerlerinden devreyi tamalayamamsı
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Mehmet Şasi - Şubat 16, 2016, 19:43:52
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Karada veya denizde paratoner sadece yıldırıma geçeceği rota konusunda bir tavsiyedir.. yıldırımın bu tavsiyeye uyması ümid edilir.. beğenmeyebilir, bilemezsin..
Özgür bey
Paratonerler bunun için yapılır.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Mehmet Erem - Şubat 17, 2016, 00:15:39
Teknedeki paratoner sistemi ile kast edilen eğer karadaki gibi en yukarıda bulunan yapı ile misal salma saplamalarını iştiraklendirmek ise, sanıyorum kast edilen bu değil. Malumunuz suyun topraklama kapasitesi ile "toprağın" kendisinin aynı değil...

Direk tepesine pet şişe koyma olayını, "eğer yapacak başka hiçbir şey kalmadıysa" diye yorumluyorum... )))

Memleketimizde teknesine yıldırım düşmüş onlarca örnek var, ölümlü rapor olmamasını sadece istatistik olarak değerlendiriyorum
Teknesinde yaşayan kişi sayısıyla direkt alakalı bence
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Serdar Çırak - Şubat 17, 2016, 00:49:34
Tekneye yıldırım düştükten sonra en önce duyma problemi ve kulak çınlaması olacağı kesin..:) :)
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Servet Tunç - Şubat 17, 2016, 00:54:18
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Tekneye yıldırım düştükten sonra en önce duyma problemi ve kulak çınlaması olacağı kesin..:) :)

Kulak çınlamasına kimsenin itirazı olmaz sanırım,yeter ki ızgara kıvamı olmasın :)
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Mehmet Erem - Şubat 17, 2016, 01:12:11
Bizim kayığa bir keresinde düştüydü...
Kulaklarım çınlamıyor...
Halbuki "terzi kendi söküğünü dikemez" derler hep...
Acaba teknenin içinde olmadığından mıdır bu? )))
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Mehmet Şasi - Şubat 17, 2016, 13:01:29
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Tekneye yıldırım düştükten sonra en önce duyma problemi ve kulak çınlaması olacağı kesin..:) :)

Kulak çınlamasına kimsenin itirazı olmaz sanırım,yeter ki ızgara kıvamı olmasın :)
Elektrik çarpılmalarında kulak çınlaması olmaz.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Mehmet Şasi - Şubat 17, 2016, 13:13:50
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Teknedeki paratoner sistemi ile kast edilen eğer karadaki gibi en yukarıda bulunan yapı ile misal salma saplamalarını iştiraklendirmek ise, sanıyorum kast edilen bu değil. Malumunuz suyun topraklama kapasitesi ile "toprağın" kendisinin aynı değil...

Direk tepesine pet şişe koyma olayını, "eğer yapacak başka hiçbir şey kalmadıysa" diye yorumluyorum... )))

Memleketimizde teknesine yıldırım düşmüş onlarca örnek var, ölümlü rapor olmamasını sadece istatistik olarak değerlendiriyorum
Teknesinde yaşayan kişi sayısıyla direkt alakalı bence
izlasyon konusunda Ahmet CELENOĞLU beyin söylediği doğru. Kesin izalasyon diye bir şey yoktur. Her izalasyon malzemesinin bir delinme gerilimi vardır. onlarca giga voltluk bir elektrikten bahsederken pet şişe olayı  komik duruyor.
 Ölümle sonuçlanmaması gayet bilimsel bir olay yıldırım düştüğü alanda bulunan en yüksek notaya düşer ve en kısa yoldan devresini tamamlar. Hiç risk yok mu derseniz elbette var bu kadar yüksek bir voltajın atlama riski her zaman vardır
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Can Deniz - Şubat 17, 2016, 13:34:28
Bu konuda bir kaç önlem de ben söyleyeyim. Epey bir araştırmıştım zamanında.

Şimdi efendim direk tepesine motorsiklet kaskı geçiriyoruz.
Emme velakin çeneden çıt çıtlı bağlantılı olmayacak.

(http://4.bp.blogspot.com/-VhOxLBQCY2U/UicOOEttCiI/AAAAAAAAEYU/5B0tav_5xhU/s1600/dark-night-batman.jpg)


Yukarıda ki gibi batman modeli bir kask işe yarar.  Kulaklardan biri telsiz anteni diğeri de pratoner görevi yapar hemide...
Tekne içinde ki tayfaya da birer mazot hunisi taktınızmı  heççç bişeycik olmaz.

Şöyle bir şey ise yarar. 

(https://pbs.twimg.com/profile_images/378800000498557991/30e49cb4769db0320760955e9eb47a7a.jpeg)
Yıldırımsız günlerde mazot neyim koyarken huni olarak ta kullanılabilir.

Bakın iki ürün 4 kolaylık sundum bile.

Durun gidip azcık daha düşüneyim ben. Malum bu işlerde henüz çırak bile sayılmam  ;D

Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Olcay Aydın - Şubat 17, 2016, 14:16:45
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Bu konuda bir kaç önlem de ben söyleyeyim. Epey bir araştırmıştım zamanında.

Şimdi efendim direk tepesine motorsiklet kaskı geçiriyoruz.
Emme velakin çeneden çıt çıtlı bağlantılı olmayacak.

(http://4.bp.blogspot.com/-VhOxLBQCY2U/UicOOEttCiI/AAAAAAAAEYU/5B0tav_5xhU/s1600/dark-night-batman.jpg)


Yukarıda ki gibi batman modeli bir kask işe yarar.  Kulaklardan biri telsiz anteni diğeri de pratoner görevi yapar hemide...
Tekne içinde ki tayfaya da birer mazot hunisi taktınızmı  heççç bişeycik olmaz.

Şöyle bir şey ise yarar. 

(https://pbs.twimg.com/profile_images/378800000498557991/30e49cb4769db0320760955e9eb47a7a.jpeg)
Yıldırımsız günlerde mazot neyim koyarken huni olarak ta kullanılabilir.

Bakın iki ürün 4 kolaylık sundum bile.

Durun gidip azcık daha düşüneyim ben. Malum bu işlerde henüz çırak bile sayılmam  ;D
Bir bardak daha buzlu visky icersek bende cok dusunurum  ;??^+%%
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Hakan Uysal - Şubat 17, 2016, 14:18:09
Halil Korsan daha önce 'sahil kablosunu direkt jeneratör'e bağlayabilirmiyiz' diye çok güzel bir soru sormuş ama yorum yapan yada deneyim paylaşan olmamış sanırım... Bununla ilgili deneyimi yada bilgisi olan paylaşabilir mi?

Yabancı forumlarda konu ile ilgili paylaşımlarda topraklamanın problem olma ihtimalinden söz ediliyor-ki çok mantıklı- ama pratikte jeneratörden topraklama problemi yaşadığını yazan birisine de rastlamadım.

Ben de tekneme alternatif enerji kaynağı bağlamayı düşünüyorum. Ölçüp, biçip, araştırınca en kolay ve en iyi çözümün çanta tipi sessiz bir jeneratör alıp gerektiğinde sahil kablosunu jeneratörün 220V çıkışına bağlanması yoluyla teknenin sanki kıyıda sahil kablosu ile besleniyormuş gibi yapılması olduğunu düşünüyorum. Bu durumda hem aküler şarj olacak hem de gerekirse tekne içerisindeki 220V cihazlar kısa süreliğine de olsa çalıştırılabilecektir(mikrodalga fırın gibi).

Bu çözümün bence en büyük avantajı tekne motorunu çalıştırmadan, doğa koşullarından bağımsız kesin enerji sağlıyor olması. Dezavantajları da gürültü kirliliği, benzin masrafı ve doğayı kirletmesi sayılabilir.

Bilgi ve deneyimlerinizi paylaşmanız dileğiyle
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Ahmet Çelenoğlu - Şubat 17, 2016, 14:35:29
Teknede portatif jenerator bulundurmak hiç iyi bir fikir değidir. Çok parlaycı olan benzin ile çalışan bu jeneratörler için ek olarak yakıt taşıma bile başlı başına tehlike demektir. Portatif olduğu için egsoz gazlarının nereye gittiğini kontrol etme şansınız da yoktur.  Jeneratörü tekne sabit haldeyken kullanacaksınız, bu da çevreyi gürütü ie rahatsız edeceksiniz demektir. Ne kadar sessiz olsa da bir jeneratörün egsozu çevredekilere inanılmaz gürültü iletir.

Topraklama için önerilen jeneratör gövdesinin topraklanması (denizde en iyisi salmayı kullanmaktır) ve toprak hattı ile jeneratör nötr hattının bağlanması gibi görünüyor.

Jeneratör'den teknenin elektrik sistemine bağlatı yapılabilir ama jeneratör gücü dikkate alınmalı, çalışan cihazların toplam gücünün  bu güçten daha düşük olmasına dikkat edilmelidir. Alternatif olarak jeneratör çıkışına uygun boyutta bir sigorta da takılabilir.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Mehmet Erem - Şubat 17, 2016, 16:27:57
Portatif jeneratöre sahil kablosunu takarak redressör üzerinden aküleri şarj etmek, zorda kaldığımızda standart olarak uyguladığımız bir yöntem. Biz sorun yaşamadık ancak topraklama ile ilgili bilgim yetersiz.

Teknede benzin konusunu, zaten bot için bir dıştan takma motor kullandığımız ve bunun kendi yakıtı ve deposu olduğundan endişe etmedim hiç.

Biz halen invertörlü (çanta tipi) 2kW Kama jeneratör kullanıyoruz, Honda da kullandık zamanında. Bence aralarında ses açısından çok büyük fark yok. İkisi de bayağı gürültülü. Bence tek dezavantajı zaten bu!

Biz kokpitte açık havada kullanıyoruz, tekne içinde hiç kullanmadık.

Bunu haricinde defalarca ihtiyaç sebebiyle 220V ile çalışan taş motoru, matkap vb cihazları kullanmak amacıyla çalıştırdık. Hiç sorun yaşamadık.
Isı tabancasında sadece sorun olabiliyor...

Eğer marin bir jeneratör sistemi yoksa portatif bir jeneratörü, fors major bir durumda kullanmak için yedekte bulundurmanın yararına inanıyorum
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Serdar Çırak - Şubat 17, 2016, 19:09:24
Benim schoterin minik 12V luk aküsü bitmiş..Kaç amp olduğunu göremedim..Bunu teknedeki akülere paralel bağlasam şarj yada şarz olurmu?
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Ahmet Çelenoğlu - Şubat 17, 2016, 19:47:45
Aküler şarjda ise o da şarj olur. Şarjde değilse bir miktar şarj olabilir ama yeter mi yetmez mi tartışılır.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Semih Şener - Şubat 17, 2016, 22:14:35
Portatif jeneratörü teknenin dışına yerleştirmek şasesini topraga bağlamak , toprak yoksa iskelede  bir direğe ve boynuza bağlamak , teknenin sahil beslemesine girmek en mantıklı.

Mobil jeneratörün tekne üzerinde şasesi denize bir kablo ile uzatılabilir.

Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Hakan Uysal - Şubat 18, 2016, 10:32:05
Konuyu redresörümün üreticisi firmaya sordum. Verdikleri cevap asagidaki gibi.

Dear Hakan,
first of all it’s paramount to ensure that the generator you will purchase is stabilized, otherwise its voltage oscillation, might be capable of damaging the battery charger powered through it.
Unfortunately, since many manufacturers declare an overestimated nominal power for their products, it’s hard to tell which generator power will exactly fit for the use.

Yani jeneratör cikis voltajinin sürekli sabit olmasi gerektigini soyluyorlar. Benim buradan cikarimim kullanilacak jenerator asla asiri yuklenme moduna gecmemeli aksi halde redresöre kalici hasar verilme ihtimali var. Topraklama ile ilgili bir problemden hiç bahsetmediler nedense...

Topraklama konusu "yatching and boating forum" da epeyce tartisilmis. Merak edenler icin linki asagiya koyuyorum.


http://www.ybw.com/forums/showthread.php?431165-Earthing-a-portable-generator&highlight=shore+cable+generator (http://www.ybw.com/forums/showthread.php?431165-Earthing-a-portable-generator&highlight=shore+cable+generator)

Pratikte yapilan -burada daha once yazildigi gibi- jeneratörün sahilde calistirilmasi ve topraklanmasi yada jeneratörün topraginin sahil kablosu topragina baglanarak teknenin topraklamasinin kullanilmasiymis.

Ahmet Korsan yazdiklarinda kesinlikle hakli bence. Guvenlik onlemi alinmadan jenerator asla kullanilmamali. Mutlaka 6kg yangin sondurucu el altinda olmali,  kabin ici karbondioksit monitor cihazi ile ortam gozlenmeli, hava ve deniz kosullari uygunlugu on kosul olmali.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Semih Şener - Şubat 18, 2016, 22:47:33
Battery chargerların çalışma gerilim  aralığı  epey geniş +_%15 , frekansı da  +-3 ile 5 Hz  , portatif generatorlere gelirsek  elbette biraz daha az stabildir ama bu aralığa uyar,bu çok geniş bir bant zaten uyamıyorsa yanına yaklaşmamak lazım .

Generator  fazla yüklendiğinde  gerilim derhal düşer , akım artar ve  en basit generatorde otomatik sigorta aşırı akımla termikten  atarak akım yolu  kesilir  , en basitini yazdım.

Rahat olun derim bilinen marka generatörlerle chargera birsey olmaz , generatore veya yüklerinize de kolay kolay birsey olmaz.

Topraklama koruma amaçlı lazım. Unuttunuz diyelim hata olduğu anda çarpılırsınız yada yükünüz yanar
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Kerim Dişbudak - Şubat 19, 2016, 09:39:38
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Benim schoterin minik 12V luk aküsü bitmiş..Kaç amp olduğunu göremedim..Bunu teknedeki akülere paralel bağlasam şarj yada şarz olurmu?

Serdar Korsan, akünün bittiğine eminmisiniz, bazen aküler elemanların içinde kısa devre; separatörlerin ezilip kırılmasından, dipte fazla aktif madde döküntüsünden veya plaka dallanmasından, aşırı sıcaklık ve aşırı şarj gibi nedenlerle plakalarda eğrilme olursa separatörler delinerek plakaların birbirine değerek kısa devre olmalarına neden olur. Bu sebeple eğer sağlam akülerinize bağlarsanız ya da şarjöre ona zarar verebilir bu sebeple önerim önce akünüzün kısa evre olmadığına emin olun sonra diğer akülerinize ve şarşörünüze bağlayın.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Olcay Aydın - Şubat 19, 2016, 10:47:42
teknede bulunan alüminyum direk alt bağlantı noktası ile döküm salmanın bağlantı noktası gövde hattında farklı bağlantı noktalarında;
direk dibinden bakır kalın izoleli tel ile direk dibinden bağlantı alarak salmanın bağlandığı civatalara aktarma yapsak yıldırım şiddetini denize vermiş olurmuyuz tabi salmanın zehirli boya ile boyalı olduğunu unutmıyalım yada salmanın en alt kısmını boyamamak işe yararmı saygılar
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Hüseyin Durmaz - Şubat 19, 2016, 10:49:16
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
teknede bulunan alüminyum direk alt bağlantı noktası ile döküm salmanın bağlantı noktası gövde hattında farklı bağlantı noktalarında;
direk dibinden bakır kalın izoleli tel ile direk dibinden bağlantı alarak salmanın bağlandığı civatalara aktarma yapsak yıldırım şiddetini denize vermiş olurmuyuz tabi salmanın zehirli boya ile boyalı olduğunu unutmıyalım yada salmanın en alt kısmını boyamamak işe yararmı saygılar
Tarif ettiğin şeyi yaparsan "galvanik korozyon " derdine bulaşırsın.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Olcay Aydın - Şubat 19, 2016, 11:07:22
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
teknede bulunan alüminyum direk alt bağlantı noktası ile döküm salmanın bağlantı noktası gövde hattında farklı bağlantı noktalarında;
direk dibinden bakır kalın izoleli tel ile direk dibinden bağlantı alarak salmanın bağlandığı civatalara aktarma yapsak yıldırım şiddetini denize vermiş olurmuyuz tabi salmanın zehirli boya ile boyalı olduğunu unutmıyalım yada salmanın en alt kısmını boyamamak işe yararmı saygılar
Tarif ettiğin şeyi yaparsan "galvanik korozyon " derdine bulaşırsın.
hüseyin korsan o zaman hiç bir şey yapmıyayım yıldırım düşsün tekne yansın sonra yangın yandaki tekneye sıçrasın yandaki tekne teknemi yakdın desin al başına iş ;hakime ne diyecez hakim bey tekneyi ben yakmadım yıldırım yaktı dersem dava düşermi :)
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Semih Şener - Şubat 19, 2016, 15:22:09
http://marinelightning.com/GStrip.htm (http://marinelightning.com/GStrip.htm)

Izole kablaj ile teknenin belirli  yerlerine konulmuş yakalama elektrodlarını  birbirine bağlayıp , onları da yine izole suya değecek şekilde metal plaka ile suya .

Mantıklı bir çözüm binadakiler benziyor.

Ancak hiç bir koruma önlemi %100 sonuç vermez. Elektrod  yerine yakınında siz olursanız size düşer, elektrod yerine elektrik tesisatınıza ulaşır onları da  kavurur. Tesisatı koruma amaçlı ürünler var ama ben takmam  çünkü kartuşlu patlayan modeller.

Kısaca ben bir sey yapmam ,düşerse düşşün zaten garantileyemiyorum.

 
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Olcay Aydın - Şubat 19, 2016, 23:29:04
O zaman allahim bize yildirimi gonderme istegine birakacagiz 😂😂 ben de takmiyorum tmm duserse dussun
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Semih Şener - Şubat 20, 2016, 12:38:42
  t*"y+

Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Özgür Ökten - Şubat 20, 2016, 13:47:11
İnsanoğlu olarak yapabileceklerimiz;

- Meteoroloji öğrenip mümkün oldukça şimşekli yıldırımlı bölgelerden uzak durmak
- Tüm tekne elektroniklerinin bağlandığı topraklama sistemi kurmak
- Şimşekli havalarda anten bağlantılarını sökmek ve metallerden uzak durmak

bence bunlardan ibaret.. gerisi boşa yatırım..

Ha bir de topraklama plakasını (dynaplate vb) periyodik olarak kazıyıp temizlemek.. üstü yosunlu kekamozlu hiç bir işe yaramaz..
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Olcay Aydın - Şubat 20, 2016, 22:07:12
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
İnsanoğlu olarak yapabileceklerimiz;

- Meteoroloji öğrenip mümkün oldukça şimşekli yıldırımlı bölgelerden uzak durmak
- Tüm tekne elektroniklerinin bağlandığı topraklama sistemi kurmak
- Şimşekli havalarda anten bağlantılarını sökmek ve metallerden uzak durmak

bence bunlardan ibaret.. gerisi boşa yatırım..

Ha bir de topraklama plakasını (dynaplate vb) periyodik olarak kazıyıp temizlemek.. üstü yosunlu kekamozlu hiç bir işe yaramaz..
Ozgur korsan Kisa ve oz olarak en guzelini sen dedin ici stres  dolu havadan uzak durcaz
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Levent Denktaş - Haziran 27, 2016, 16:02:10
Verdiğiniz Bilgiler için çok teşekkürler.

Bir sorunumu paylaşmak istiyorum;

SO39i 2006 bir teknem var. Bu yıl Motor Aküsünü 90 Amp Gel ve Servis akülerini 115 x 3 Şarj- Deşarj özelliği olan sulu akü taktırdım.
Güneş 150 wp x 2 paneli taktırdım. bu işlemlerden sonra daha önce olmayan bir sorunum oluştu.

Dikkat ettim IRGAT ile demiri toplarken Voltage Warning  hatası veriyor. Bazen motor bazende Servis akülerini işaret ediyor. 13.6 V, 13,4 vb. değer yazıyor. Demiri topladıktan sonra yol verince 1,2 dk içinde susuyor. yada akü düğmelerine basınca hata sıfırlanıyor.
Scheiber marka bir mazot, akü ve su depo değerlerini gösteren bir ekranı var.

Güneş enerjisi bağlantısı ve akülerimi tekneye takan firma ile görüştüm, tekrar geldiler ve kontrol yaptılar. Bir problem gözükmüyor. dediler.
Bir daha yaparsa IRGAT a bir bakalım. dediler.
Sizce nasıl bir yol izlemeliyim?
Scheiber marka panelin user guide bulmak istedim bulamadım.
Bu konu ile yardıma ihtiyacım var.

Tüm GeKo arkadaşlarıma saygılar.
Levent Denktaş
S/Y Damla D / Teos
 
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Can Deniz - Haziran 27, 2016, 16:38:47
http://www.scheiber.com/telechargement-pdf/?lang=en (http://www.scheiber.com/telechargement-pdf/?lang=en)

İşinizi görebilecek bilgiler mevcut.

13,4 - 13,6 volt aküler için iyi bir değerdir.
Demiri toplarken motora rölanti deden biraz daha fazla yol vermelisiniz.
standart alternatör'ler rölanti devirde şarj etmezler.
Demiri toplayıp motora yol verdiğinizde uyarının kesilmesi bunun belirtisidir.

Akü tuşlarına bastığınız da da tamam anladım her şey kontrol altında dediğiniz için de alet mecburen sesini kesiyor.
Monitör menü ayarından akü alt sınır ikaz değerini biraz düşürürseniz sesini çıkarmayacaktır.
Kolay gele.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Murat Erciyes - Haziran 27, 2016, 16:51:20
Bende 80 Ah Lucas alternatör var, 1400 devirde başlıyor üretmeye


Sent from my iPhone using Tapatalk
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Levent Denktaş - Haziran 27, 2016, 17:01:08
Merhaba Can Korsanım,

İlginize teşekkürler.
Gönderdiğiniz linki incelemiştim.
Benzer bir ürün var. Ama orada değer ataması girişi mevcut değil.

Fabrika ayarları var. ve düşük ve yüksek voltage değerleri verilmiş.

L.D.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Cem Eğrikavuk - Haziran 27, 2016, 17:52:31
Benzer bir durumu ben de yaşamıştım. Senaryo şu:


Tahminim şu: Servis aküsü tam doluyken ve güneş paneli 13,7 Volt basabilirken yola çıkıyorum. Alternatörün hissedici ucu servis aküsüne bağlı. 13,7 volt gördüğü için devreye girmiyor. Motor kontrol paneli ise marş aküsünü izliyor. Motor çalıştıktan bir süre sonra şarj voltajı gelmeyince alarm veriyor.

Güneş panelini ayırdığımda alarm susuyordu.

Çözüm olarak alternatörün hissedici ucunu marş aküsüne bağladım. Artık alarm çalmıyor. (Bu hissedici ucun hangi aküye bağlı olması gerektiği tartışmalı bir konu, ama güneş panelli bir teknede, yani akülerin çok da boşalmadığı uygulamalarda pek farketmiyor.)


Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Semih Şener - Haziran 27, 2016, 19:07:40
levent kaptan

Irgatınız servis akülerinizi epey zorluyor, paneliniz set degerlerini 12.5 da alarm ver gibi noktaya ayarlayın. Ötmesin , servis aküsü sulu önermiyoruz , gel yada dual aküler var onu takmaları lazımdı... Neyse olmuş artık

Start aküsüne de gel önermiyoruz start akımını hızlı vericek sulu aküdür...


Irgatı çalıştırırken devir verinki alternatör  gerilim üretsin...
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Ahmet Yasin Kalkanlı - Haziran 27, 2016, 20:24:42
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
... servis aküsü sulu önermiyoruz , gel yada dual aküler var onu takmaları lazımdı... Neyse olmuş artık...

Semih korsan, bu konuyu açan Erol korsan sizin söylediklerinizin tam tersini söylemiş. Jel gibi tam bakımsız kapalı akülerin tehlikeli olduğunu söylüyor. Tavsiye etmiyor. Sulu tip, özellikle de traksiyonel aküleri çok övüyor ve öneriyor. Tabi fiyat açısından da böyle bir tavsiyede bulunuyor ama asıl dayanak noktası uzun ömür ve güvenlik.

Sizin fikriniz de bizim için değerli, neden jel tavsiye ediyorsunuz?
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Semih Şener - Haziran 27, 2016, 21:40:35
Ahmet kaptan ,

Start akusu buyuk CCA li crank start akimi

Servis akusu buyuk Ah kapasiteli secilir

Bunlari efektif saglamanin yolu tek

Start sulu ile ekonomik CCA  edilir

Servistede kuru veya gel yapili akulerle daha az sayida kullanilarak buyuk kapasite elde edilir

Uluslarasi markalari incelemeli herkes. Dunya ne yapiyor  diye..

Varta en ufak alakam yok ama tiplere bakmak yeter

http://www.varta-automotive.com/en-gb/products/leisure (http://www.varta-automotive.com/en-gb/products/leisure)

Aku agir bol kayipli , asiri akim cekilde zehirli gaz cikaran , az akim  cekilse bile  yanici gaz cikaran duzenek

Bu kimyasal gazlari daha once yazmistim

Simdi ben 1 start +1 agm dual purpose aku  servis icin yelkenliye yeter artar Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Semih Şener - Haziran 27, 2016, 23:26:38
Normal kullanım, normal  gaz çıkışı  hidrojen, içerdeki havanın %4 u eger hidrojen olursa ortam parlayıcı hale geliyor, tabi  birseyin tetikletmesi lazım yangın olması için...çakmak, kıvılcım vs....hidrojenin sağlığa zarar yok

aşırı akım çektiğimizde veya aşırı şarj ettiğimizde akü normal ısı değerlerinin dışına çıkar, gaz çıkışı hidrojen sülfür , engellemek için akü başına otomatik sigorta aşırı akım çekmeyi engelliyor, ısı sensörü de aşırı şarjla ısınan akünün chargerını durdurmak için  . Bu  solunmaması gerek gaz.yumurta kokusu, agır gaz, derhal chargerı kapat, gazı tahliye etmek lazım ,yere çöken bir gazdır

Özet her akü gaz çıkarır ancak kuru akülerin sululara  gaz cıkarma oranı kıyaslanmayacak kadar az
Sulu akü sulfirik asit , akabilir tekne surekli oynak,  dokunulursa asit yakıcı etkisi var, eksilirse eklenecek, bir kuru akü yerine iki sulu akü koymak lazım, sulu akü gaz çıkışını taze hava ile dengelemek için inanılmaz hesaplar var, kuru akülerde bu oranlat hikaye ...

http://www.sonnenschein.org/ (http://www.sonnenschein.org/)

Sulu ucuz alan alsın ne diyelim...
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Ahmet Yasin Kalkanlı - Haziran 28, 2016, 02:22:59
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Normal kullanım, normal  gaz çıkışı  hidrojen, içerdeki havanın %4 u eger hidrojen olursa ortam parlayıcı hale geliyor, tabi  birseyin tetikletmesi lazım yangın olması için...çakmak, kıvılcım vs....hidrojenin sağlığa zarar yok

aşırı akım çektiğimizde veya aşırı şarj ettiğimizde akü normal ısı değerlerinin dışına çıkar, gaz çıkışı hidrojen sülfür , engellemek için akü başına otomatik sigorta aşırı akım çekmeyi engelliyor, ısı sensörü de aşırı şarjla ısınan akünün chargerını durdurmak için  . Bu  solunmaması gerek gaz.yumurta kokusu, agır gaz, derhal chargerı kapat, gazı tahliye etmek lazım ,yere çöken bir gazdır

Özet her akü gaz çıkarır ancak kuru akülerin sululara  gaz cıkarma oranı kıyaslanmayacak kadar az
Sulu akü sulfirik asit , akabilir tekne surekli oynak,  dokunulursa asit yakıcı etkisi var, eksilirse eklenecek, bir kuru akü yerine iki sulu akü koymak lazım, sulu akü gaz çıkışını taze hava ile dengelemek için inanılmaz hesaplar var, kuru akülerde bu oranlat hikaye ...

http://www.sonnenschein.org/ (http://www.sonnenschein.org/)

Sulu ucuz alan alsın ne diyelim...

Epey ikna edici oldu.

Peki starter akü olarak sulu yerine kuru kullanılamaz mı?

Kuru ile sulu akü arasında kullanım ömrü açısından nasıl bir karşılaştırma yapılabilir?
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Semih Şener - Haziran 28, 2016, 06:26:15
Ahmet kaptan

Hem yüksek start akımı ve yüksek kapasite sunan  kuru orta segment aküler var. bunlar dual purpose akü diye geçiyor. dual purpose AGM veya dual purpose Gel.

Servis aküsü uygulaması yavaş charge ,yavaş discharge uygulaması,  bu sebeple sulu yerine daha dar alanda  ,daha yüksek kapasite sunan  AGM veya GEL kullanılması uygun.gaz çıkışı ve bakımsızlığı artısı .Boyle bir uygulamada 7-10 yıl arası ömürleri.Akünün ömrünü kaç kez hangi  seviyeye kadar  boşalttığın ve yeniden charge ettiğin sayı  ,sürekli aşırı charge veya ani aşırı akım çekmen belirliyor.bunları teknede servis aküsüne sürekli bağlı gunes ,ruzgar kaynağı,şebeke desteği ,   kaliteli charger ve otomatik sigorta  ile çözebiliyoruz büyük oranda.

Sulu akü de iki tip kendi arasında ,tamamen açık  konvansiyonel su takviyesi imkanı olan , üç ayda bir kontrol ederek ve açıp su ekleyerek 15 yıl  civarı ömrü var ,akü sert yüksek  akım çekmene izin veriyor ama su kaybediyor  bol gaz salıyor  yada kapalı valf yardımı ile bahse konu meşhur gaz çıkışını  kontrol ederek su kaybını minimumda tutan  daha az kapasiteli VRLA  valve regulated lead acid.bunun da ömrü 5-7 yıl.Araçlarımızda kullandığımız bu işte ordan da tahmini süre belirleyebiliriz. Arabalarda bu tip aküler iyi çünkü gaz nereye çıkarsa çıksın ,teknedeki gibi uzun süreli de yaşam da gerektirmiyor , sonuçta iş görüyor ,start akımı ve servis aküsü gibi ortak kullanıma da uygun.

Ama konu uzun yaşam sürdüğümüz tekne ,karavan vs oldu mu yüksek depolama kapasitesi ,akünün yüzdesel olarak daha çok diplerine kadar tüketebilmek deep cycle modeller ,daha çok kez  şarj edebilmek ,bakımsızlık,gaz çıkışının minimum olması  gibi konuları karşılamak üzere de deep cycle  AGM ve Gel üretiliyor.


Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Levent Denktaş - Haziran 28, 2016, 11:10:22
Semih Kaptanım,

Marj aküsü jel derken yanlış ifade etmişim.
Mutlu Marin Akü doğrusu 90 Amp.

Özelliklerde aşağıda.

Servis akülerimi, Firmaya güvenerek taktırdım. Bakçaz artık. İnşallah sıkıntı çıkarmazlar.
Irgatı kullanırken, boşta deviri yüksek bir deneyim bakalım. Voltaj hatası gelecek mi?
Paneli set edemedim. öyle bir özelliği yok sanırım.

Kullanım ile ilgili bir sıkıntım yok. Beni tedirgin eden, bu hata çıka çıka bir sorun yaşamaktan korkuyorum.
Kablolar ısınabilir. veya başak bir sıkıntı olabilir. Son seyahatimde verdiği voltag hatasında motor aküsünü gösteriyordu.
Herzaman aynı hata olmuyor. Bazen her 2 akü grubunu gösteriyor. Bazende Servis.

Bilgilerinize çok teşekkür ediyorum.
L.D.


"Mutlu AKü Kamina

Deniz, göl ve nehirlerde çalışan araçların marş ve enerji ihtiyacını karşılamak için geliştirilmiş akümülatörlerdir. Bu akülerimiz güçlendirilmiş iç yapısı sayesinde yüksek marş yeteneğinin yanında enerji tüketilen kullanımlarda da yüksek ömür dayanımına sahiptir. Sabitlenmiş iç yapısı ile vibrasyona dayanıklıdır ve eğimli çalışma koşullarında elektroliti muhafaza ederek çalışır. Marin serisi akülerimiz Türk Loyd’u sertifikalıdır.
 
Tüm standart starter akülerimizde kullanılan kamina tip kapak tasarımına ve büyük tiplerde hortumlu kapak yapısına sahiptirler. Bu sayede merkezi gaz çıkışına sahip olup, oluşan gaz dış ortama tahliye edilerek kapalı alanlarda kullanıma uygundur. "
 
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Semih Şener - Haziran 28, 2016, 14:28:12
güle güle kullanın 

bol gazlı , hortum taktıklarına göre sulu start aküsü görünüyor ... doğru takılmış

4 tane sulu aküyle berabersiniz ,yaşam mahallinizde ise o hortum dene şeylerle dışarı tahliye edilmeli

Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Can Deniz - Haziran 28, 2016, 14:43:51
Semih bey  siz akü imalatının herhangi bir aşamasında çalıştınız mı,
yoksa verdiğiniz bilgiler üretici firmaların verdiği genel bilgilerin derlemesi midir.

Bir de, görebildiğim kadar  klavyenizde < Ş > harfi var.
CHARGE yerine ŞARJ ,  DİSHARGE yerine DEŞARJ diyebilir misiniz.
Desem umarım kabalık etmemiş olurum.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Semih Şener - Haziran 28, 2016, 14:58:13
işlerimde kullanıyorum.

herkes istediği gibi yazmalı ...

burası okul değil Can kaptan


Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Can Deniz - Haziran 28, 2016, 16:59:58
Uyarım nezaket sınırları içinde bir rica idi.  Unutun gitsin.

Her kes istediği gibi yazabilir tabi, ama burayı izleyen kişileri, biliyormuş gibi yazarak yanlış yönlendiriyorsunuz.
Bu konuda sizden beklediğimiz, bilmediğiniz konularda yazdıklarınızı kesin hükümmüş gibi lanse etmek yerine;

Böyle düşünüyorum - Benim düşünceme göre gibi sözcükler ile ifade etmeniz.
Saygılar.

Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Semih Şener - Haziran 28, 2016, 17:54:33
Konu uzayacak , nazik hareketinizi algıladım merak etmeyin ama kelimelerimi izninizle ben seçeyim

Konuya bana saygı cercevesınde susuyorum girmiyorum  tarzına da getirmeyin girin veya girmeyin

Biliyormuş gibi yazma demeye getiriyorsunuz anladığım , siz yazın ben duzeltıyım yada fıkrımı beyan edeyım  ...Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Hakkı Algın - Haziran 28, 2016, 18:56:56
Jel aküler ile sulu akülerin şarz amperleri faklıdır. Bu nedenle teknede farklı tip akü kullanmak uygun olmaz. Hangi tip kullanılıyorsa redresör ona uygun olmalı veye ayarlanabiliyorsa ayarlanmalıdır. Ben bu konuyu böyle biliyorum, yanlışım varsa Can korsan lütfen düzeltin.
Ayrıca bu forumda aküyle ilgili en azından 25-30 konu başlığı açılmıştı. Oralarıda incelemekte yarar vardır. Ne hikmetse bu defa eskiden yazanlar pek konuya girmediler.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Semih Şener - Haziran 28, 2016, 19:12:45
Ben duzelt miyim mi Hakkı kaptan :)
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Hakkı Algın - Haziran 28, 2016, 19:28:50
 Biliyorsanız düzeltin ama önceki yazılarınızdan farklı düşündüğünüzü zannetmiştim. Can korsanımız bu konuda uzmandır onun için ona somuştum.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Hakkı Algın - Haziran 28, 2016, 19:36:51
Bu arada bir iki tespitimi daha söylemek istiyorum.
Sulu aküler tekne yatınca su akıtmaz, 8 senedir bende akıtmadı hatta broşa bile düştük.
Sulu akülerim iskele kamarada yatağın altındadır, hiç bir zamana çıkan gazdan etkilenmedik, zira akülerin bulunduğu yer motor bölmesine açık, motor bölmeside  iki baca ve hortumuyla zaten sürekli havalanıyor.
Ben deep sayılı yüksek sulu forklif aküsü kullanıyorum, çokda memnunum.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Semih Şener - Haziran 28, 2016, 19:46:20
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Jel aküler ile sulu akülerin şarz amperleri faklıdır. Bu nedenle teknede farklı tip akü kullanmak uygun olmaz. Hangi tip kullanılıyorsa redresör ona uygun olmalı veye ayarlanabiliyorsa ayarlanmalıdır. Ben bu konuyu böyle biliyorum, yanlışım varsa Can korsan lütfen düzeltin.
Ayrıca bu forumda aküyle ilgili en azından 25-30 konu başlığı açılmıştı. Oralarıda incelemekte yarar vardır. Ne hikmetse bu defa eskiden yazanlar pek konuya girmediler.

Boyle zorunluluk yok

Ayrik akuler yukun tipi yani uygulamaya ozel secilebilir, tek veya sayisiz farkli charger her iki ayrik akuyu de charge edebilir

Paralel akuler EŞ secilmelidir, ornek servis aku bankasi yani gruplari
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Cem Eğrikavuk - Haziran 28, 2016, 19:56:24
Jel akülerin fiyatı, sulu (derin deşarj özellikli) akülerin 1,5 katı idi. Aynı parayla 400 Ah yerine 600 Ah akü alabiliyordum. Bu da günlük dejarj oranımı %50den %33 e indireceğinden akümün ömrünü epey uzatacaktır. Gerektiğinde de cebimdeki yüksek kapasite cabası.

Sulu aküleri ortalama 4-6 yıl kullanabiliyoruz. Bunu 7-10 yıla çıkartmak için baştan %50 fazla vermeyi anlamsız bulmuştum. Bunlar uzun süreler.

Eğer yakın zamanda fiyatlarda önemli değişiklik olmadıysa jel akü hala lüks gözüküyor.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Semih Şener - Haziran 28, 2016, 20:34:05
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Bu arada bir iki tespitimi daha söylemek istiyorum.
Sulu aküler tekne yatınca su akıtmaz, 8 senedir bende akıtmadı hatta broşa bile düştük.
Sulu akülerim iskele kamarada yatağın altındadır, hiç bir zamana çıkan gazdan etkilenmedik, zira akülerin bulunduğu yer motor bölmesine açık, motor bölmeside  iki baca ve hortumuyla zaten sürekli havalanıyor.
Ben deep sayılı yüksek sulu forklif aküsü kullanıyorum, çokda memnunum.

Klasik sulu akulerin calisma acisi limitli, ureticiler tam aci  vermiyor ama plakalar reaksiyona giricek yeterince sivi bulamazsa gerilim kaybi basliyor,ornek  90 derecede iki ucunda tepede ufak gaz cikislari var oraya denk gelen yerden bal gibi asit akitir, bu yuzden golf arabalari klasik akuden ,AGM emdirilmis plakali akuye gecti, dik acilar, devrilme korkusu etken oldu...

Aku asiri sicakliga ulasmadikca hid. sulfur cikmaz

Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Semih Şener - Haziran 28, 2016, 21:31:00
bu arkadaş güzelce açıklamış konu çok bilinmeyenli denklem değil ...

https://www.youtube.com/watch?v=d9glcPjIJEU (https://www.youtube.com/watch?v=d9glcPjIJEU)
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Hakkı Algın - Haziran 29, 2016, 00:52:10
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Bu arada bir iki tespitimi daha söylemek istiyorum.
Sulu aküler tekne yatınca su akıtmaz, 8 senedir bende akıtmadı hatta broşa bile düştük.
Sulu akülerim iskele kamarada yatağın altındadır, hiç bir zamana çıkan gazdan etkilenmedik, zira akülerin bulunduğu yer motor bölmesine açık, motor bölmeside  iki baca ve hortumuyla zaten sürekli havalanıyor.
Ben deep sayılı yüksek sulu forklif aküsü kullanıyorum, çokda memnunum.

Klasik sulu akulerin calisma acisi limitli, ureticiler tam aci  vermiyor ama plakalar reaksiyona giricek yeterince sivi bulamazsa gerilim kaybi basliyor,ornek  90 derecede iki ucunda tepede ufak gaz cikislari var oraya denk gelen yerden bal gibi asit akitir, bu yuzden golf arabalari klasik akuden ,AGM emdirilmis plakali akuye gecti, dik acilar, devrilme korkusu etken oldu...

Aku asiri sicakliga ulasmadikca hid. sulfur cikmaz


Allahtan tekneler 90 derecede seyir yapmıyor. Yelken seyrinde tavsiye edilen 20 derecedir. 90 derece broş anı olabilir, ve kısa bir andır. Her denizcinin başına ya gelir, yada gelmez. Isınan akünün zaten ömrü bitmiştir.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Cem Eğrikavuk - Aralık 19, 2016, 14:52:23
Teknelerde servis aküsü şarjı ile ilgili bilgileri toparlamaya çalıştım.. Both şalter, diyot izolatör, akıllı röle ve diğerleri...

Şarj Sistemleri (http://gezginkorsanwiki.org/wiki/%C3%A7ift-ak%C3%BC-%C5%9Farj-sistemleri)

Gerekli gördüğünüz değişiklikleri sayfanın üzerindeki "Düzenle" bağlantısı ile doğrudan yapabilirsiniz, veya "Yorumlar " bağlantısını kullanabilirsiniz. (Kayıt yapmadan da düzenleme yapılabiliyor, ama resim yükleme gibi bazı araçlar kapalı.)
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Cevat İpekçi - Aralık 19, 2016, 21:45:54
 Elinize sağlık Cem kaptanım.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Hakkı Algın - Aralık 19, 2016, 22:32:22
Cem korsanım, teşekkürler.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Volkan Gorciz - Nisan 04, 2017, 22:56:05
Değerli dostlar, aküler ile ilgili son iki sayfaya göz attım. Konuyu 2015 de etraflıca incelemiş ve aşağıdaki yazıyı grubumuzda yayımlamıştım. Umarım faydası olur:

Teknelerde motor, servis, bow thruster için kullanmakta olduğumuz akülerin kimyası ve çalışma koşulları ile ilgili oldukça fazla araştırma yaptım. Yerli ve yabancı üreticilerin ürünlerini karşılaştırdım ve gerek yerli, gerekse yabancı literatürde aküler ile ilgili birçok makaleyi okumak suretiyle bu konuda oldukça fazla bilgi sahibi oldum. Zaman içerisinde kazanılmış olan bu bilgilerin özeti denebilecek bilgileri zaman zaman grubumuzda sizler ile paylaşmıştım. Bu konuları tekrar toparlayıp, özetlemeye çalışacağım.

Aküler ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususları üç başlık altında sıralayabiliriz:

1-Teknede farklı tip akü grupları oluşturmamaya dikkat etmeliyiz. Jel tip akülerin kapalı oluşları, bakım gerektirmeme, sızıntı olmaması gibi nedenler ile servis aküsü olarak tercih edilmesi söz konusu. Ancak; Jel aküler konusunda karar vermeden önce göz önünde tutulması gereken çalışma koşullarını göz ardı etmemeliyiz. Jel aküler motor aküsü olarak kullanılamadığına göre, (bunun nedenlerini aşağıda açıklayacağım) Servis akülerini Jel yaptığımızda doğal olarak, iki farklı yapıda akü grubunuz olacaktır. Oysa farklı şarj gereksinimleri olan bu akü gruplarını farklı redresörler ile şarj ediyor olsak dahi, aynı alternatör ile şarj etmemiz söz konusu.

Jel Akülerin şarj-deşarj kapasitelerinin Kurşun-Asit sulu akülere göre yaklaşık dört misli düşük oluşu ve Kurşun-Asit akülerden farklı şarj voltaj düzeylerinde ve akımlarda şarj gereksinimleri oluşu motor aküsü olarak kullanılmalarının önündeki iki önemli nedendir.

Öncelikle motoru çalıştırdığımız anda devreye giren alternatörden gelen şarj akımı, jel akülerin şarj akım rejimi için yüksek gelecektir. Jel aküler kapasitelerinin %5'ini, Kurşun-Asit sulu aküler ise kapasitelerinin %20 sini geçmeyen akımlar ile şarj edilmelidirler. Bu yüzdeler yabancı literatürlerde açıkça belirtilmiştir.

Pekiyi Jel akülerin tüm olumlu özellikleri ile ters düşen şarj-deşarj kapasiteleri neden bu kadar aşağıda?  Jel akülerin içerisinde şarj-deşarj evrelerinde oluşan kimyasal reaksiyonlar, Kurşun-Asit akülere göre daha yavaş olmakta ve elektrolit olarak kullanılan jel malzeme, akü içerisindeki kurşun plakalarda açığa çıkan ısı enerjisinin dış ortama iletilmesini engellemekte, dolayısıyla yüksek akımlarda şarj veya deşarj yapılması durumunda Jel Aküler aşırı ısınmaktadır. Isınan aküde performans düşümü meydana gelmekte, ayrıca; aşırı ısınmalarda akü içerisinde kalıcı hasarlar oluşmaktadır, Jel Akünün şişmesi gibi.

Jel tip aküler servis aküsü olarak kullanılacak ise yüksek kapasitelerde paralel bağlı akü grupları oluşturulmalıdır. Örneğin küçük bir alternatörün 60 amper kapasitesi olduğu düşünüldüğünde, motor çalışır durumda iken Jel tip akülerin max. şarj akımının aşılmaması için en az 1200 Ah kapasiteli bir Jel Akü grubunu besliyor olması gerekir. Redresör ile şarjın doğru yapılabilmesi için de bu cihazlarda Jel Akü ayarının yapılmış olması önemlidir.

2-Servis veya bow-thruster aku gruplarinda kursun asit tip akulerin kapaklı olanları tercih edilmelidir. Marin tip aküler bu iş için tasarlanmıştır. Bakımsız olan kursun-asit tipler motor aküsü olarak kullanılabilir. Akülerin çalışmasını etkileyen diğer bir unsur ise ortam sıcaklığıdır. Aküler ile ilgili belirlenmiş olan tüm veriler 25 derece sabit sıcaklık için geçerlidir. Yaz aylarında aşırı ısınan veya kış aylarında 25 derecenin altına inen akü sıcaklığı, akünün performansını ve kapasitif değerlerini olumsuz yönde etkiler. Aküler, bünyelerinden alınan veya yüklenen elektrik yükünden dolayı ısınırlar. Kurşun-asit sulu aküler, özellikle sıcak yaz aylarında bünyelerinde oluşan ısı enerjisini dış ortama aktarma kabiliyeti açısından jel aküler ile kıyaslandığında daha iyi ısı transfer özelliklerine sahiptir.

Kurşun-Asit sulu akülerin kapaklı oluşu, içerisindeki elektrolit sıvısının zamanla eksilmesi durumunda saf su ilave ederek elektrolitin eski seviyesine getirilmesine imkan vermesi, önemli bir avantajdır.

3-Kurşun plakaların dış yüzeylerinde zamanla oluşan sülfat tabakası, Akülerde Sülfatlaşma:

Tüm akülerin her şarj-deşarj döngüsü sonucunda kursun plakaları üzerinde kristalize kükürt tabakaları oluşur. Akünün aşırı deşarj edilmesi durumunda kükürt tabakası daha kalın oluşmaktadır. Oluşan tabaka kalınlaştıkça akünün performansı da düşmektedir. Bundan başka özellikle şarj edilmeden uzun süre kendi haline bırakılan aküler içerisindeki elektrolit sıvısında yoğunluk farkından kaynaklanan farklı elektrolit katmanları oluşur. Bu oluşumlar da zamanla akü performansını düşürür. Performanslarını kaybeden akülere yüksek voltaj (15,5 - 16 Volt) eşitleme (equalisation) şarjı uygulanarak performanslarını tekrar yükseltmek, bazen mümkün olmaktadır. Plakalarda meydana gelen sülfat tabakası, yüksek voltaj eşitleme şarjı yöntemi ile giderilemeyecek kalınlığa ulaşmış ise akü kullanılamayacak halde olduğu için hurdaya ayrılır.

Yüksek voltaj eşitleme şarjı, akü içerisindeki elektrolit içerisinde hidrojen oluşumunu hızlandırır ve elektrolit içerisinde kabarcıklar şeklinde oluşan hidrojen gazı gözlemlenir. Hidrojen kabarcıkları elektrolit karışımının tekrar homojen hale gelmesini sağlar iken, eşitleme şarjı, plakalar üzerinde biriken kükürt kristallerinden oluşan katmanın tekrar elektrolit sıvısı içerisinde çözülmesini sağlar. Jel tipi veya kapalı tip kurşun-asit akülerde söz konusu eşitleme şarjı, akü içerisinde oluşan hidrojenin tahliye edilememesi nedeniyle yapılamamaktadır.

Yüksek voltaj eşitleme şarjının 15,5-16 voltlarda yapılması, teknedeki elektrikli cihazlara zarar verebileceği için teknede yapılması sakıncalıdır. Ancak, akü anahtarlarını kapalı duruma getirilerek bu işlem teknede de yapılabilir. Şarj cihazının tekneye getirilmesi mi, Akülerin elektrikçiye taşınması mı daha yorucu ve masraflı? Bu konuyu değerlendirmek gerekir.

Dolum şarjı (Bulk) tamamlanan tüm akülerde belirli bir süre, akü tipine bağlı olarak, 14,1-14,4 volt seviyesinde şarja devam edilir, eşitleme (Absorbation) şarjı. Bu işlemin ana gayesi, akü içerisindeki kurşun plakaların yüzeylerinde bir önceki deşarj çevriminden kalan sülfat kristallerini kurşun levhalardan uzaklaştırmaktır. Bu süre şarj regülatörünün kontrolünde tamamlandığında akü tekrar yüzer (float) voltaj seviyesinde (13.3-13.6 volt) tutulur. 

Alternatör ile eşitleme şarjı yapmak: Motorunuz ile 7-8 saat suren kesintisiz bir yolculuk yaparsanız alternatör vasıtası ile eşitleme şarjını 14.5 volt seviyesinde yapmış olursunuz. Eşitleme şarjı yapmak için bu kadar uzun süre motor çalıştırmak yol yapmadıktan sonra pek anlamlı olmayacaktır.

Teknedeki redresörü kullanarak eşitleme şarjı yapmak: Teknenizde bulunan kıyı elektriği ile çalışan redresörü 14,5 volt ile şarj etmesini sağlamaya çalışın. 7-8 saat süren böyle bir şarjı redresör ayarını jel akü ayarına getirmek suretiyle (14,4 Volta ulaşılır) örneğin, akşamdan sabaha kadar çalıştırın. Akü kapaklarını açmanıza gerek yoktur. Bu surenin sonunda redresörünüzün ayarını tekrar kurşun asit ayarına getirmelisiniz. Redresörünüzün kullanım kitabında bu ayarların nasıl yapıldığı açıklanmıştır. 

Solar şarj regülatörünün eşitleme şarjı ayarı varsa bu ayarı kullanarak bir tam güneşli gün akülerinize eşitleme şarjı uygulayın. Eşitleme şarjı tamamlandığında regülatörün ayarını eski haline getirmelisiniz. Cihazınızın bu özelliğinin olup olmadığını kullanım kitapçığını kontrol ederek anlayabilirsiniz. Solar regülatörler eşitleme şarjı esnasında 15.5 volta kadar yüksek voltajlara çıkar. Solar regülatör eşitleme moduna alındığında akü anahtarları kapanmalı ve akülerin teknedeki elektrik donanımı ile olan tüm bağlantısı kesilmeli, akü kapakları hücrelerde oluşan hidrojenin rahat tahliye olabilmesi için açık tutulmalıdır.

Aküler hakkında bazı önemli bilgiler:

Kurşun-asit sulu akülerin marin tip olanları, kamyon tipi olan ayni kapasiteli akülere göre daha kalın plakalardan oluşur. Bu özellikleri marin tip akülerin daha uzun ömürlü olmalarını sağlar. Ayrıca marin tip aküler 55 dereceye kadar eğimlerde elektrolit sıvısını kasa içerisinde tutma özelliği nedeniyle daha güvenlidirler.

Akülerinizi tekneye çok iyi tespit etmelisiniz. Devrilen bir akü, teknede istenmeyen birçok soruna neden olur. Böyle bir durumda akü sıvısı ile direkt temas etmeyin, temas durumunda ellerinizi bol su ile hemen yıkayın, mutlaka lastik eldiven kullanın.

Teknede kaliteli bir akü takviye kablosu bulundurmanızı ayrıca öneririm. Motor aküsü iş göremez hale gelirse takviye kablosu ile servis ve motor aküsünün sadece +(artı) kutuplarını birleştirerek motorunuzu çalıştırabilirsiniz. Motor çalıştıktan sonra akü takviye kablosunu yerinden çıkarmalısınız.

Yazının linki:

https://groups.yahoo.com/neo/groups/Bavariasail/conversations/messages/7441
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Hakan Erim - Nisan 05, 2017, 14:04:05
Volkan Korsan, bilgiler için teşekkürler. Güzel bir paylaşım olmuş.
Bu "eşitleme şarjı" tanımı biraz karışık olmuş. Hem sülfatlaşmayı gidermek için 16V verilen işlemi hem de Dolum Şarjı sonrası 14,1-14,4V ile devam edilen şarja  "eşitleme şarjı" demişsiniz.

Alıntı
Performanslarını kaybeden akülere yüksek voltaj (15,5 - 16 Volt) eşitleme (equalisation) şarjı uygulanarak performanslarını tekrar yükseltmek,

Alıntı
Dolum şarjı (Bulk) tamamlanan tüm akülerde belirli bir süre, akü tipine bağlı olarak, 14,1-14,4 volt seviyesinde şarja devam edilir, eşitleme (Absorbation) şarjı.

Diğer bir sorum da bu 16V ile yaptığınız şarjı nasıl bir cihaz ile gerçekleştiriyorsunuz?
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Tümay Akata - Nisan 05, 2017, 14:27:58
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Diğer bir sorum da bu 16V ile yaptığınız şarjı nasıl bir cihaz ile gerçekleştiriyorsunuz?

Hakan Korsanım benim manuel şarj aleti o voltaja ulaşıyor. http://www.indentoelektrik.com/FileUpload/bs767988/UrunResim/35007864.jpg
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Hakan Erim - Nisan 05, 2017, 15:16:09
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Diğer bir sorum da bu 16V ile yaptığınız şarjı nasıl bir cihaz ile gerçekleştiriyorsunuz?

Hakan Korsanım benim manuel şarj aleti o voltaja ulaşıyor. http://www.indentoelektrik.com/FileUpload/bs767988/UrunResim/35007864.jpg

Ulaşıyor da... Önemli olan tam 16V değerinde istediğimiz süre kadar vermesi. Voltajın ayarlanabilir olması lazım.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Tümay Akata - Nisan 05, 2017, 15:45:00
Hakan korsanım benim kullandığımda tepe voltaj 16,1V'a ulaşıp orada kalıyor. Sadece bu işlem için redresör alma ihtiyacı duyulursa piyasada varyak kontrollü redresör olarak geçiyor(muş).  http://www.danisredresor.com/varyakliredresor.jpg
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Volkan Gorciz - Nisan 06, 2017, 20:11:58
Hakan Korsan her iki işlem de aynı amaca hizmet ediyor. O yüzden Eşitleme demekte bir sakınca görmüyorum.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Volkan Gorciz - Nisan 06, 2017, 22:20:33
(https://s22.postimg.org/dmejs1dal/1441121807811.jpg) (http://postimg.cc//image/dmejs1dal/)

Voltaj ve Akımı bağımsız ayarlıyabiliyorsun. Max. Akım 10 A. Çin malı internetten almıştım.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Özgür Ökten - Nisan 06, 2017, 23:33:17
Bu arada "ama bu anlatılanlar çok teknik, nasıl yaparım?" diye düşünenler için ek bilgi vereyim;

Piyasada pek çok "akü yenileme" firması var, büyük bir piyasa, ağırlıklı olarak akülü araçlar (forklift vb.) için hizmet verseler de bizim de yükte hafif (nispeten) olsa da pahada ağır marin akülerimiz için çözüm üretebilirler.

Gugılda "akü yenileme" gibi aramalar yaptığınızda ilgili firmalara ulaşılabilir.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Cem Eğrikavuk - Haziran 03, 2017, 18:37:02

(https://s21.postimg.org/3zaj5q21f/18699337_628809253991972_6937312284458916448_o.p.jpg) (http://postimg.cc//image/3zaj5q21f/)
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Semih Şener - Haziran 03, 2017, 18:41:31
Güzelmiş x():
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Metin Seval - Haziran 06, 2017, 18:58:06
Cem Korsan şarj sistemleri başlığı altındaki linkteki yazınızdan faydalanarak 125 amperlik Akıllı röle yi aldım. Güneş panelleri (400 amper)  servis akülerine ( 300 amper) bağlı ve sürekli tam dolu. Amacım akıllı röle ile 95 amperlik motor akümün de güneş panellerinden beslenmesini sağlamak. Sormak istediğim iki sorum var. birincisi bağlantıyı akü başlarından mı yapmalıyım yoksa panel üzerindeki motor - servis - negatif uçların birleştiği yerden mi yapmalıyım?
İkinci sorumda akıllı röle üzerinden akülerin + uçlarını bağlıyacağım kablo kalınlığı ne olmalı? Akıllı röle üzerindeki negatif kablo çok ince.
teşekkürler

Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Metin Seval - Haziran 06, 2017, 19:05:45

(https://s13.postimg.org/47xb8ffb7/foto_raf_1.jpg) (http://postimg.cc//image/47xb8ffb7/)

(https://s22.postimg.org/difxzc3b1/foto_raf_2.jpg) (http://postimg.cc//image/difxzc3b1/)

(https://s13.postimg.org/izonwc5ar/foto_raf_3.jpg) (http://postimg.cc//image/izonwc5ar/)

(https://s9.postimg.org/istyqfi7v/foto_raf_4.jpg) (http://postimg.cc//image/istyqfi7v/)
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Cem Eğrikavuk - Haziran 06, 2017, 19:20:27
Negatif uçlar zaten birbirine köprülüdür. Akıllı röle artı uçlarını birbirine bağlıyor.

Kutup başında da yapılabilir, ana şalterlerden önce de. Yer müsaitse, akü başında yapmak kablo üzerindeki kaybı azaltacaktır.

Cihaz negatif bağlantıyı sadece rölenin bobini için kullanıyor. Akım çok az. İnce olması normal.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Metin Seval - Haziran 06, 2017, 20:00:54
+ uç kablo kalınlığı ne olmalıdır? Çok kalın olmasına gerek yok zannedersem çünkü bağlantı uçlarının çapı küçük.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Metin Seval - Haziran 06, 2017, 20:10:22
fazla soru sordum ama kırmızı işaretli bağlantı ucu motor aküsüne, diğeri de servis aküsüne bağlanacak doğrumu?
Bilgilendirmeniz içinde tekrar teşekkür ederim.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Cem Eğrikavuk - Haziran 06, 2017, 20:54:52
Kataloğu bir metreden kısa kablo için 6 mm2 yeterli görmüş. Elimde 10 mm2 parça varsa, ben onu kullanırdım.

Kırmızı işaretliye motor aküsü demiş. İlave işlevleri kullanacaksanız anlamı var.

Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Metin Seval - Haziran 06, 2017, 21:09:47
Cem korsan bilgilendirmeleriniz için teşekkür ederim.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Şevket Öztürk - Haziran 07, 2017, 09:14:16
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Teknelerde servis aküsü şarjı ile ilgili bilgileri toparlamaya çalıştım.. Both şalter, diyot izolatör, akıllı röle ve diğerleri...

Şarj Sistemleri (http://gezginkorsanwiki.org/wiki/%C3%A7ift-ak%C3%BC-%C5%9Farj-sistemleri)

Gerekli gördüğünüz değişiklikleri sayfanın üzerindeki "Düzenle" bağlantısı ile doğrudan yapabilirsiniz, veya "Yorumlar " bağlantısını kullanabilirsiniz. (Kayıt yapmadan da düzenleme yapılabiliyor, ama resim yükleme gibi bazı araçlar kapalı.)

Ellerinize sağlık ben bile anladım çok güzel olmuş dokunarak test ederek gidiyor elektrik bende toplu olarak herşeyi oturdu yerine..
 1w5ey8 1w5ey8 1w5ey8 1w5ey8
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Şevket Öztürk - Haziran 07, 2017, 09:54:15
http://www.wikiderya.org/

1)Bilirsin paylaşmassın
2)Bilirsin paylaşırsın aktaramazsın
3)Bilirsin paylaşırsın aktarabilirsin
4)Bilirsin paylaşırsın aktarabilirsin ve bunları alçak gönüllülükle yaparsın.
 Burası dördüncü şık olmuş.
 1w5ey8 1w5ey8 1w5ey8
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Hüseyin Durmaz - Haziran 07, 2017, 12:06:33
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
http://www.wikiderya.org/

1)Bilirsin paylaşmassın
2)Bilirsin paylaşırsın aktaramazsın
3)Bilirsin paylaşırsın aktarabilirsin
4)Bilirsin paylaşırsın aktarabilirsin ve bunları alçak gönüllülükle yaparsın.
 Burası dördüncü şık olmuş.
 1w5ey8 1w5ey8 1w5ey8
Bir şık eksik kalmış:
Bilirsin paylaşırsın aktarabilirsin ve bunları alçak gönüllülükle yaparsın.SONRADA AZAR İŞİTİR,AŞAĞILANIRSIN
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Şevket Öztürk - Haziran 07, 2017, 12:32:21
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
http://www.wikiderya.org/

1)Bilirsin paylaşmassın
2)Bilirsin paylaşırsın aktaramazsın
3)Bilirsin paylaşırsın aktarabilirsin
4)Bilirsin paylaşırsın aktarabilirsin ve bunları alçak gönüllülükle yaparsın.
 Burası dördüncü şık olmuş.
 1w5ey8 1w5ey8 1w5ey8
Bir şık eksik kalmış:
Bilirsin paylaşırsın aktarabilirsin ve bunları alçak gönüllülükle yaparsın.SONRADA AZAR İŞİTİR,AŞAĞILANIRSIN

9kly3 :( Böyle bir durum oluyorsa üzücü bildiğim değil de yaptıklarımı paylaşabildiğim için burada(pek bir şey bilmediğimden) azar işitme ve aşağılanma durumu ile karşılaşmadım ya da olduysa bile farkına varmadım kendi hesabıma.Tecrübemi anlatıp geçmişimdir.Çoğu çatışma iletişimin klavye ile olmasından kaynaklanıyordur bence mimikler yok sıkıntılı.Her bilen yanlışta olabilir ya da tartışmaya açıkta olabilir paylaşmalı azar ,mazar hikaye .Bilmeyenler paylaşılanlar yanlış bile olsa pek çok şey öğreneceklerdir.Tıbbi başvuru kitabı yazılmıyor burada onda bile 1000 kişiye uyguladım bunu buldum yazdıysan bu sadece senin uyguladığın bin kişi ile ilgilidir senin uygulayacağın 1000 kişide aynı şey çıkmayabilir.
5)Bilirsin paylaşırsın aktarabilirsin ve bunları alçak gönüllülükle yaparsın.SONRADA AZAR İŞİTİR,AŞAĞILANIRSIN ve genede bildiklerini yazmaya devam edersin.
5 grupta olunmalı  t*"y+
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Murat Erciyes - Haziran 09, 2017, 09:15:58
 Bu konu başlığına uyar herhalde paylaşacaklarım. 2-3 ay önce ömrünü doldurmuş servis akülerimi mezarlığa gönderip Mutlu Jel aldım 2 x 220 Ah. Bir haftadır Gökova'da oraya buraya gittik. Eh, 12.2 Volt'a düşmüş, buzdolabı durmuş vs. Motoru çalıştırdım, 1300 devire getirdim. Alternatörüm 80 Ah Lucas. Başlangıçta 40 Amp, 30 dk içinde 20 Amp değere kadar düştü. Bu değerleri clamp ampermetre ile ölçüyorum. Bu esnada akü başlarından 12.6 V okuyorum. Yani daha dolmasına çoook var doğal olarak.

Alternatörden gelen 20 Amp şarj akımı, toplam servis akü grubunun %5'i. Bir Korsan Kardeşimiz yazmıştı, jel aküler şarjda kapasitelerinin %5'inden fazlasını kabul etmezler diye. Bu durumda 440 Ah x %50 = 220 Ah / 20 Amp = 11 saat :) benim için trajikomik bir durum :(


Balım SY
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Cem Eğrikavuk - Haziran 09, 2017, 10:53:52
%5 sınırını hiç duymadım. Kaynak?

Bana alternatörünüzde bir sorun var gibi geldi. Devri arttırmayı denediniz mi?
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Semih Şener - Haziran 09, 2017, 11:59:55
Ah degerinin   %20si akım cekebiliyor olmalı

Beslemek için alternatorun devrini yukseltmek lazım gelebilir ,sizin büyük timsahlar acıkmış,besleyin devir artırarak bakalım x():


(https://s30.postimg.org/f2keuwrh9/IMG_2063.jpg) (http://postimg.cc//image/f2keuwrh9/)


Bir de Murat kaptan ,

Bir hafta suresınce solar ruzgar yok mu? beslemedi mi aküleri? onların chargerları akünün sağlıklı dolması için şart veya yetmıyorsa iskeleden 220 alıp chargerdan gecırmek en dogrusu

Alternator biliyorsun haşlayıp dırıltmekten başka bir işe yaramıyor,dolduruyorum dediğinde bir yere kadar,ısıtıp pişiriyor,çoğu da kayıp ...
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Nejat Övütmen - Haziran 09, 2017, 12:21:17
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
%5 sınırını hiç duymadım. Kaynak?Yazılı kaynak bilmiyorum ama kendi kötü deneyimimden bahsedebilirim.

80A alternatör+Sterling şarj sistemi , 110A redresör , 23A güneş panellerinin hepsini jel akülere uygun set ettiğim halde , maalesef 2 defa  4x180Ah lik jel akü bankını hurdaya atmak zorunda kaldım.
Sebebi kesinlikle çok düşük (oranını bilmiyorum) şarj ve deşarj kabul etmeleriydi ve teknedeki kullanım şartlarına uymuyordu.

Şimdi sadece klasik kurşun-asit sulu kamyon aküleri kullanıyorum ve çok mutluyum, hiçbir sorun yaratmıyorlar.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Semih Şener - Haziran 09, 2017, 18:45:15
Nejat kaptan

Tam anlayabilmek adına soruyorum, tüm set up aynı  ve 4adet 180 lik suluya mı gectıniz yoksa küçülttünüz mü aküleri?
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Nejat Övütmen - Haziran 09, 2017, 19:12:55
Evet 4x180Ah sulu aküye geçtim ve akım kaynaklarını da kurşun-asit akülere göre set ettim.
Aküleri küçültmedim, çünkü bildiğiniz gibi sadece akım kaynaklarının büyük olması tek başına yeterli değildir, depolama kapasitesinin de büyük olması halinde daha fazla enerjiden yararlanabiliriz.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Semih Şener - Haziran 11, 2017, 20:30:51
Dun bu %5 limit var mı kafama takıldı,

İki markanın jel deep cyclelarına baktım, %20 ile limitlediğini yazmışlar.

Asitliye baktım, herhangi bir limit yok, sadece Ah değerinin  %10-30 arasında ,sabit voltajda şarjda kalmalı yazıyor ,kısaca aşmayın diyor...

Asitliye dikkat etmek lazım,alternatörde  yuksek akım çekme imkanı ve aşırı ısınıp ısınmadıgı kontrol edilmeli sonucu çıkıyor

Birini burda ekliyorum,digeri de çok bilinen bir marka ,yazmıyorum...
(https://s24.postimg.org/8apnc3idt/IMG_2068.png) (http://postimg.cc//image/8apnc3idt/)
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Mahir Günşiray - Haziran 11, 2017, 23:00:19
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Evet 4x180Ah sulu aküye geçtim ve akım kaynaklarını da kurşun-asit akülere göre set ettim.
Aküleri küçültmedim, çünkü bildiğiniz gibi sadece akım kaynaklarının büyük olması tek başına yeterli değildir, depolama kapasitesinin de büyük olması halinde daha fazla enerjiden yararlanabiliriz.
Nejat Bey, hangi aküden aldınız?
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Nejat Övütmen - Haziran 11, 2017, 23:51:12
Eğer marka soruyorsanız, " Kocabay ".
Fazla duyulmamış ama eski bir üretici. ben
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Nejat Övütmen - Haziran 11, 2017, 23:53:58
Sondaki "ben" yanlışlıkla yazıldı, dikkate almayınız.   :)
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Murat Erciyes - Haziran 12, 2017, 14:33:52
Balım'ın elektrik şarj ve deşarj sorunlarını anlamak için bir clamp ampermetre aldım. Bunun avantajı kablo sökmeden kolaylıkla amper ölçebilmek. Geçen yazımdan hemen sonra sigorta panelinin arkasından tüm cihazları teker teker açıp çeken amperlerini kaydettim. Günlük kullanıma göre bir Amper-saat listesi yaptım. Detaylarla boğmayayım, toplam günlük 60-65 Ah tüketim çıktı ve bunun 45-50 Ah'ı buzdolabı.

Buzdolabı 3 Amper çekiyor, ama çok uzun süreler çalışıyor. İzolasyonu ile uğraşırsam durum düzelebilir.

Her neyse, gelelim alternatöre. Bu alet bozuk. 80 Amperlik cihazın boş aküye önce 40 Amp yarım saatte 20 Amp basmasının yanında, 12.9 Volt gerilim çok az. 14+ volt vermesi lazım, bakılacak.

Ama asıl mesele bu 60-65 Ah tüketimi karşılayacak güneş panelini hemen kurmam lazım. Geçen yıl 120 Wp bir çin panel almıştık. Bu yıl çalışmadı. İthalatçısı üzerinde darbe olmuş, garantiden değişmeyiz dedi. Ben de bimini üzerinde duran flex panel üzerinde bir gece gaza gelip zeybek oynadığımızı itiraf ettim :) şimdi düzgün bir markadan panelleri alıp, sistemi kuracağız. Yoksa bu yaz alternatörle, iskele elektriği ile çekilmez olacak.


Balım SY
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Semih Şener - Haziran 12, 2017, 15:43:09
Ufak bir ruzgarla da  desteklemeyi neden hic dusunmediniz benim aklimda ,solar yaninda ruzgar olmali hep var , ozellikle surekli alarga kalanlar icin on numara cozum
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Hakkı Algın - Haziran 15, 2017, 16:44:51
Benim 2 adet  kyocera kd 135 güneş panelim ve 100/50MPPI Vicron regülatörüm vede 2 adet 140 amper Mutlu full enerji aküm var. Panellerin ortasında da uydu anteni mevcut. Antenin gölgesinin paneller üzerine düşmesi neticesinde sistem randımanlı çalışmıyor. Akülerimi gün içerisinde tam dolduramıyorum. Akü kapasitemde bir sorun yok , dolarsa çok rahat geceyi geçiriyoruz. Antenin yerini değiştirmeden Panel sayısını 4 E çıkarmam randıman sağlarmı,  bu durumda 4 paneli ne şekilde bağlamalıyım, (paralel-seri vs) kaçlık kablo kullanmalıyım.
Cevaplar için peşinen teşekkür ederim.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Orhan Barut - Haziran 15, 2017, 17:12:00
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Benim 2 adet  kyocera kd 135 güneş panelim ve 100/50MPPI Vicron regülatörüm vede 2 adet 140 amper Mutlu full enerji aküm var. Panellerin ortasında da uydu anteni mevcut. Antenin gölgesinin paneller üzerine düşmesi neticesinde sistem randımanlı çalışmıyor. Akülerimi gün içerisinde tam dolduramıyorum. Akü kapasitemde bir sorun yok , dolarsa çok rahat geceyi geçiriyoruz. Antenin yerini değiştirmeden Panel sayısını 4 E çıkarmam randıman sağlarmı,  bu durumda 4 paneli ne şekilde bağlamalıyım, (paralel-seri vs) kaçlık kablo kullanmalıyım.
Cevaplar için peşinen teşekkür ederim.
Ne kadar harcadığınız da önemli. Panelleri bana göre ortalama %30 kapasite ile kullanabiliyoruz. Yani 2x135 = 270 Watt 270x0.3= 80 Watt   80/12=6.6 Amper.
Yani kapasite hesaplarken panellerden  günlük ortalama maksimum 6 Amper/saat çekecekmiş gibi düşünelim.
Bu akım,  hem tüketimi hem de 280Ah kapasiteli akü grubunun şarjını karşılamaz.
Yapılacak iş:
1. Tüketimi kıs
2. Panel kapasitesini arttır
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Mervan Rahmanlı - Haziran 15, 2017, 18:16:44
Ben geçen gün gölge testi yaptım panellere az bir gölge bile düştüğünde baya bir fark oluyor. Bence gölge düşmeyecek şekilde bir organizasyon yapılmalı.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Murat Erciyes - Haziran 15, 2017, 19:06:50
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Benim 2 adet  kyocera kd 135 güneş panelim ve 100/50MPPI Vicron regülatörüm vede 2 adet 140 amper Mutlu full enerji aküm var. Panellerin ortasında da uydu anteni mevcut. Antenin gölgesinin paneller üzerine düşmesi neticesinde sistem randımanlı çalışmıyor. Akülerimi gün içerisinde tam dolduramıyorum. Akü kapasitemde bir sorun yok , dolarsa çok rahat geceyi geçiriyoruz. Antenin yerini değiştirmeden Panel sayısını 4 E çıkarmam randıman sağlarmı,  bu durumda 4 paneli ne şekilde bağlamalıyım, (paralel-seri vs) kaçlık kablo kullanmalıyım.
Cevaplar için peşinen teşekkür ederim.

Hakkı Korsanım, sizin kd135'lerin teki 7.63 Amper üretiyor olması lazım. Günlük 5 saatten 2 panel 7.63 Amp x 5 saat x 2 panel = 76.3 Ah yapar. Bu da sizin servis akü bankınızın %50'si ki, tam yerinde. Kayıplar için sistem üzerinde akım ölçmek gerekebilir. Ancak asıl büyük kayıp paneller üzerindeki gölgeden gelir. Bir panelin 3-4 hücresine gölge düşse 1 Amperden fazla alamayabilirsiniz. O bakımdan önce anteni söküp, aküler boşken ampermetre ile ölçüm yapmanızı öneririm. Boşu boşuna ek yatırıma girmeyin derim.


Balım SY
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Murat Erciyes - Haziran 15, 2017, 19:14:04
Bu arada kd135 panelin değerleri 20C sıcaklık için. 45C sıcaklıkta panel üretimi 6.1 Ampere düşüyor. Ama yine de işe gölgeyi kaldırarak başlamanızı öneriyorum


Balım SY
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Semih Şener - Haziran 15, 2017, 19:16:31
Gecen  Cem kaptanin sanirim paylastigi video vardi

Cepten yaziyrm. Onu her solarci izlemeli!

Bumbanin altina panel takiyorlar ilk montajcilar uyarmali olmaz kaptan yapma diyecekler herkes bilmek zorunda degil...
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Orhan Barut - Haziran 15, 2017, 19:48:50
Panellerin kitabında yazan değerleri güneş ışınlarının panele dik gelmesi hali için geçerlidir. Bir tekne için bu mümkün değildir. Teknede, panelden alacağınız verim kurulu gücün %30 u olursa öpüp başınıza koyun.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Orhan Barut - Haziran 15, 2017, 20:08:59
Güneş Panelleri konusunu aşağıdaki başlıkta incelemiştik:

http://www.gezginkorsan.org/forum/index.php?topic=740.msg53254#msg53254

Oradan bir alıntı:

"Modüllerin enerji kapasitesi Wp birimi ile verilir. Wp maksimum güçteki enerji üretimi anlamına gelir(Watt at peak).
Bu Wp değeri, Gökyüzünün belli bir durumunda, modül sıcaklığının 25 derece, güneş ışımasının ise 1000W/m2 olması hali için geçerlidir. Bu değerlerden her sapma maksimum güçte değişme anlamına gelir."
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Semih Şener - Haziran 15, 2017, 20:49:40
Konu içinde konu olarak devam ettiğimiz için yazıyorum

Teknenin içinde sıcaktan bunalmamak  ve  sıcak havayı en azından atayım sirkulasyon olsun diye birini başa ,diğerini  kıça koyarak iki ufak vantilatör alsam diyorum,12v haricinde neye dikkat edeyim, çap, devir, ayar ve yerleştirme tecrube edenlerin uyarısı önemli ilk defa kullanıcam
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Semih Şener - Haziran 15, 2017, 21:15:24
Koku saçanı bile var  x():

http://urun.n11.com/diger/carub-615cm-mandalli-kokulu-vantilator-12v-kademeli-P186969448
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Ufuk Dumlu - Haziran 15, 2017, 22:48:54
Ben izmir ürünü duyulmamış  bir jel Akü aldım çokta memnun kaldım Volt marka aralıktan beri kullanıyorum hiç bir sıkıntı yaratmadı jel hakikatten çok başka
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Hakan Erim - Haziran 15, 2017, 23:29:57
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Ben izmir ürünü duyulmamış  bir jel Akü aldım çokta memnun kaldım Volt marka aralıktan beri kullanıyorum hiç bir sıkıntı yaratmadı jel hakikatten çok başka
Kaç amper, kaça aldınız?
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Ufuk Dumlu - Haziran 16, 2017, 00:03:16
Hakan kaptanım n11 sitesinde üreticinin kendi online dükkanı var oradan aldım 110 amper  550tl,ye almıştım geçen eski  siparişlerde bir  bakayım dedim güncel fiyatına 700 olmuş galiba bizim paranın günden güne değeri kalmıyor.Yoksa aralıktan bu yana bu kadar katlaması aşşağıdaki satıcının güncel fiyatları
(https://s2.postimg.org/b3e0quxf9/Screenshot_2017-06-16-00-08-17.png) (http://postimg.cc//image/b3e0quxf9/)
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Fikret Bayram Doğanlar - Haziran 16, 2017, 00:10:54
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Konu içinde konu olarak devam ettiğimiz için yazıyorum

Teknenin içinde sıcaktan bunalmamak  ve  sıcak havayı en azından atayım sirkulasyon olsun diye birini başa ,diğerini  kıça koyarak iki ufak vantilatör alsam diyorum,12v haricinde neye dikkat edeyim, çap, devir, ayar ve yerleştirme tecrube edenlerin uyarısı önemli ilk defa kullanıcam
1. Teknenin üzerine, bumbadan kenarlara branda gerin, çok işe yarıyor,
2. Hatch lere (wind scoop) rüzgar kapanı kurun.
Vantilatör, kablolama, ses ve elektrik tüketimi nedeni ile pek verimli olmuyor..
Kişisel düşüncemdir.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Semih Şener - Haziran 16, 2017, 01:22:33
Bilmiyordum ogrenmiş oldum ,sagol Fikret kaptan,


(https://i.hizliresim.com/JlYyGo.jpg) (https://hizliresim.com/JlYyGo)

Su yakalamayı da gördüm bu esnada

(https://i.hizliresim.com/zBA71D.jpg) (https://hizliresim.com/zBA71D)

ee balıkları da yakaladık mı tamamdır, yakalancak sey kalmaz x():
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Mahir B. Aşut - Haziran 16, 2017, 16:35:08
Biz Volt Akü'nün bayisiyiz (Tera Solar PV panellerin de). Aküleri -özellikle jel olanı- son derece başarılı. Ben bahçe sulamaları, aydınlatmaları, drenaj pompaları vd. için evin çatısına kurduğum güneş sisteminde 4 x 140Ah kullanıyorum (48V olarak) Yakında bu akülerin satışına da başlayacağız, bayi fiyatlarından korsanları da yararlandırabilirim "korsanca" ama perakende fiyatları bile çok iyi zaten... :-*

(şu ana dek 10 civarında akü aldım, birinde sorun çıktı, onu da gönderdim yerine sıfırını gönderdi üretici...)

 

Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Hakan kaptanım n11 sitesinde üreticinin kendi online dükkanı var oradan aldım 110 amper  550tl,ye almıştım geçen eski  siparişlerde bir  bakayım dedim güncel fiyatına 700 olmuş galiba bizim paranın günden güne değeri kalmıyor.Yoksa aralıktan bu yana bu kadar katlaması aşşağıdaki satıcının güncel fiyatları
(https://s2.postimg.org/b3e0quxf9/Screenshot_2017-06-16-00-08-17.png) (http://postimg.cc//image/b3e0quxf9/)

Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Semih Şener - Haziran 16, 2017, 17:11:14
Sulu için bende çok sey yazdım, iç kaybı fazla, verimliliği düşük,hızlı desarjda  sulfatlaşır, hızlı sarj olabiliyor ama çok ısınır, doldur boşalt sayısı az, yaşam ömrü az dedim ve her seferinde kullanıcı kaptanlar iyiyim deyince soyleyecek söz kalmıyor...

Bugun deep gellerin fiyatları da düştü, iki katı doldur boşalt sayısı, ne dökülme ,ne sıvı takviyesi,ne ısınma ,ne sulfat, boşalt aküyü sonuna kadar bitir yeniden doldur...

 180Ah 12V daha yeni aldım  290 USD ,eşşek ölüsü gibi akü 70-80kg temiz var ,verdiğin paraya değiyor,attıgın kusu da vuruyor

Özeti ne bunun derseniz bugunku teknoloji ile soyluyorum lion aküyü kenara koyuyorum

Deep lead asite 60 ,deep gele 90 , deep agm ye 100 veririm para ve puan  olarak ,servis aküsü ihtiyacımıza cevap açısından...

Sözüm de bitti  x():Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Nedim Delen - Haziran 16, 2017, 18:57:24
Semih, fiyati bir kenera koyarsak Lithium Battery

Banki olustursak yari AMh ve kilo ayni isi görüyor diyorlar yasam sürecide 2 katiymis, inanalimmi?

Birde söyle bir sey okudum Lithium akülerin imlatindan sonra ister kullan ister kullanma ömürleri kisalmaya basliyormus diye   9kly3
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Semih Şener - Haziran 16, 2017, 20:51:20
Elimin altında bir tek kucuk cıhazlarda var, dogru duzgun test edildiğini sanmıyorum, gözlemlemeye devam...

http://www.cruisingworld.com/how/replacing-batteries-do-your-homework-first#page-2
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Hakkı Algın - Haziran 25, 2017, 23:39:40
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Benim 2 adet  kyocera kd 135 güneş panelim ve 100/50MPPI Vicron regülatörüm vede 2 adet 140 amper Mutlu full enerji aküm var. Panellerin ortasında da uydu anteni mevcut. Antenin gölgesinin paneller üzerine düşmesi neticesinde sistem randımanlı çalışmıyor. Akülerimi gün içerisinde tam dolduramıyorum. Akü kapasitemde bir sorun yok , dolarsa çok rahat geceyi geçiriyoruz. Antenin yerini değiştirmeden Panel sayısını 4 E çıkarmam randıman sağlarmı,  bu durumda 4 paneli ne şekilde bağlamalıyım, (paralel-seri vs) kaçlık kablo kullanmalıyım.
Cevaplar için peşinen teşekkür ederim.
Problemi yukarıdaki şekilde duyurmuştum. Değerli korsanlardan aldığım yanıtlar öncelikle panelleri gölgeden kurtarmam gerektiği şeklinde olunca üç gün önce Ferhat abiyle gerekli tadilatı yaptık ve panelleri rolbarın kenarlarına taşıyıp uydu antenin gölgesinden kurtardık. Ertesi gün gözüm Viktron manitörde, süper şarj ediyor şimdiye kadar görmediğim (en fazla 8-9 ah görmüştüm)13-14 ah leri gördümse de saat 1400 gibi baktım akü voltajı 15,80 volta çıkmış. Hemen MPPT Regülatörümü 15 gün önce monte eden ustayı aradım, önce panelin artısından akımı kestik. Ondan sonra Erol Şar korsanımızın tavsiyesi il yeniden kurulum yaptık. Devreyi sadeleştirip sadece panel,regülatör, Servis aküsü olarak kurduk, tabii önce regülatörü aküye sonrada panele bağladık, ve 4 saat gözlemledik.Neticede önce 15,85 lere çıkan voltaj, 15,64 de indi ve sabitlendi. Erol Şar korsanımızda bu durumda regülatör Arızalı  teşhisini koydu. Bu MPPT regülatörü monte ederken panelleri seri bağladık. Kitabında da tavsiye edilen bir şık. İki gündür panelleri adeta manuel kullanıyorum. Gözüm manitörde, 15 voltu görünce paneli devreden çıkarıyorum, akşamüstü tekrar alıyorum. Erol korsanımıza inanıyorum, bizim regülatörü değiştireceğiz.
Bu Viktron MPPT 100/50 regülatörler sık sık arızalanırmı, başlangıçtaki montaj sırasında yapılan hata nedeniylemi arızalanmıştır.
Regülatör üzerinde Bulk (şarz)lambası sürekli  yanıyor. Apsorption (eşitleme)ve Float (yüzer 13,4-13,6volt )lambaları hiç yanmadı. Böylemi olmalı yoksa arıza nedeniylemi böyle oluyor.
Regülatörü değiştirmeden önce denememiz ,yapmamız gereken başka bir yöntem varmıdır, yenisini takarken aynı Hatay'a düşüp, Onuda bozmayalım.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Fikret Bayram Doğanlar - Haziran 26, 2017, 06:43:05
Victron MPPT 5 yıl garantili.
Aldığınız yerle temas kurun.
Şanssızlık, sizinki sorunlu çıkmış.
Biz,  geçen sene, 6 ayrı tekne (Perpa Norm Enerji, KDV dahil 160 Euro) monte ettik ve çok memnunuz.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Hakkı Algın - Haziran 26, 2017, 10:57:36
Bir başka durum, panellerden gelen elektrik sistemini sadece servis akülerine  (panel ,  regülatör, servis aküleri) bağladığım halde teknenin orijinal şarz göstergesinden bazen bakıyorum motor aküsüde  şarz olmuş, 13 volt gösteriyor. 3 gündür motor çalıştırmadım mümkün değil 13 volt göstermesi. Kafam karıştı.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Hakkı Algın - Haziran 26, 2017, 11:00:16
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Victron MPPT 5 yıl garantili.
Aldığınız yerle temas kurun.
Şanssızlık, sizinki sorunlu çıkmış.
Biz,  geçen sene, 6 ayrı tekne (Perpa Norm Enerji, KDV dahil 160 Euro) monte ettik ve çok memnunuz.
Fikret korsanım Bayram'dan sonra firmaya müracaat edeceğim. Ben Viktron MPPT 100/50 yi montaj hariç 1360 tl ye aldım.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Tunç Aytunç - Haziran 26, 2017, 14:04:36
Hakkı abi, bende de paneller yalnızca servis akülerine bağlı ama servis aküleri dolarken motor ve bow thruster aküleri panelde daha yüksek değerler gösteriyor.
Gölge olayını geçen sene sana söylemiştim. Panellere gelen en ufak gölge inanılmaz performans düşürüyor. Bu konuda başka bit başlıkta paylaştığım çok eğitici bir video var. Sanırım Semih korsanın bahsettigi video o. Seyretmeni hararetle tavsiye ederim.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Hakkı Algın - Haziran 26, 2017, 14:17:37
Tunç'cum hemen yukarıdaki İngilizce videodan bahsediyorsan bana uymaz, bende o seviyede İngilizce yok. Başka  ve Türkçe bir videoysa linkini verebilirsin sevinirim.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Tunç Aytunç - Haziran 26, 2017, 15:01:10
Hakkı abi o değil ama benim dediğim video da ingilizce. Fakat rahat anlayabilirsin. Ne yazık ki benim cep telefonundan şu an linki bulmam imkansız gibi
Bu arada bana Marmaris Raymarine deki tanıdığın cep nosunu özelden atarsan sevinirim. Bir derdim var
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Hakkı Algın - Haziran 26, 2017, 15:38:57
Tunç'cum Cuma günü Darçada bota binerken denize düştüm, telefon şu anda pirincin içinde, Yarın Datça'da bir tamirci varmış, ona götüreceğim. Yani telefon off durumda. Kurtarabilirsek o Zaman yollayabilirim.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Hakkı Algın - Haziran 26, 2017, 15:41:42
Ayrıca benim tanıdığım Hakan ve Mevlüt ayrılmışlar, yeni bir müdür gelmiş. Bir tanıdık Osman kaldı. İnternetten dükkanın numarasını bulabilirsin.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Tunç Aytunç - Haziran 26, 2017, 15:48:13
Ok
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Hakkı Algın - Haziran 26, 2017, 15:49:11
Resmen aklım karıştı.şimdi Akü voltajı 14,30 volta oturdu. Tüketim ise 8,30 ah gösteriyor. Tek çalışan buzdolabı, onunda çektiği 3,5 ah. Onuda tüm ana şalterleride kapatıyorum gene 8,30 ah tüketim gösteriyor. Panelin üretim fazlası tüketim olarakmı gösteriyor. Bu MPPT regülatörler böylemi çalışır.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Kamil Kurdoğlu - Haziran 26, 2017, 16:27:34
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Bu arada bana Marmaris Raymarine deki tanıdığın cep nosunu özelden atarsan sevinirim. Bir derdim var
Raymarine Marmaris:
Osman 0 (530) 645 31 62
Serdar 0 (533) 419 52 66
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Tunç Aytunç - Haziran 26, 2017, 18:37:50
Teşekkürler Kamil abi.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Engin Açıncı - Haziran 26, 2017, 19:34:18
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Bu arada bana Marmaris Raymarine deki tanıdığın cep nosunu özelden atarsan sevinirim. Bir derdim var


ben de tolga'nın telefonunu vereyim ;
raymarine tolga: +905306453164
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Tunç Aytunç - Haziran 27, 2017, 08:12:20
Teşekkürler Engin korsan
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Murat Erciyes - Haziran 27, 2017, 20:31:09
Problemi gölgeyi keserek hallettiğinize sevindim. Bir sürü masraftan kurtuldunuz Hakkı Korsan


Balım SY
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Fikret Bayram Doğanlar - Haziran 28, 2017, 12:15:41
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Resmen aklım karıştı.şimdi Akü voltajı 14,30 volta oturdu. Tüketim ise 8,30 ah gösteriyor. Tek çalışan buzdolabı, onunda çektiği 3,5 ah. Onuda tüm ana şalterleride kapatıyorum gene 8,30 ah tüketim gösteriyor. Panelin üretim fazlası tüketim olarakmı gösteriyor. Bu MPPT regülatörler böylemi çalışır.
Battery monitor, en azından benimki (Victron BMV 700), regülatörden aküye gelen amperden, aküden çekilen amperi düşüp, ö değeri gösterir.
Gündüz + gördüğünüz amper değerinin, buzdolabı çalışırken - olması gerek.
MPPT, sabah "bulk" modunda, akü belli bir volt doluluğa ulaştığında "absorbtion" modunda, 13 küsür volta ulaştığında ise "float" moda geçer.
Sürekli BULK YA DA ABSORBTION modda kalıyorsa, MPPT arızalı olabilir.
Not: Geçen se
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Fikret Bayram Doğanlar - Haziran 28, 2017, 12:19:42
Cümle düşüklükleri için özür.
"Güneş varken gördüğünüz + amperin, güneş devrildikten sonra, örneğin buzdolabı çalışınca - amper olması gerek.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Hakkı Algın - Haziran 28, 2017, 13:05:32
Fikret korsanım bu arıza meydana çıkınca belki arıa düzelir diye MPPT nin negatifini direk aküye bağladık, dolayısıyla Vikron Monitör MPPT den geleni göstermiyor, sadece aküden gideni gösyeriyor. Onun için tüm şalterler kapalıyken aküden akım çekilmesi neyin işareti ?
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Hakkı Algın - Haziran 28, 2017, 13:11:46
Evet MPPT sürekli BULK modunda çalışıyor.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Orhan Barut - Haziran 28, 2017, 13:15:11
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Fikret korsanım bu arıza meydana çıkınca belki arıa düzelir diye MPPT nin negatifini direk aküye bağladık, dolayısıyla Vikron Monitör MPPT den geleni göstermiyor, sadece aküden gideni gösyeriyor. Onun için tüm şalterler kapalıyken aküden akım çekilmesi neyin işareti ?
Tüm şalterlerin neyi kapattığına bağlı?
Akımın nereden çekildiğini bulmak için tüm şalterleri açıp her bir tüketim noktasının hem + hem de negatif besleme bağlantılarını sıra ile sökerek hangi tüketim noktasında akımın kesildiğine bakmak lazım. Hiç birinde kesilmiyorsa bağlantı kablolarını  tek tek mümkünse sigorta panelinden ayırarak kontrol etmek gerekir. Yine kesilmiyorsa sigorta paneline girişleri ... Aynı şekilde akülere doğru geriye giderek kontrol yapılmalı. Bu kontrollarda voltaj ölçümlerini ayrı bir multimetre ile yapıp farkları araştırmak gerekir.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Hüseyin Durmaz - Haziran 28, 2017, 13:16:41
Hakı korsanım teknedeki güneş enerjisinin bağlantısını ve monitor bağlantısı krokisini gönderebilirmisiniz?
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Orhan Barut - Haziran 28, 2017, 13:20:29
MPTT sürekli bulk modundaysa MPTT sizin aküleri sürekli düşük voltajda okuyor anlamına gelir. MPTT akü bağlantı üçlarını söküp orada voltaj ölçün ve bunu akü kutup başlarından ölçeceğiniz voltajla karşılaştırın bakalım ne kadar fark var. Eğer aküler kutup başından ölçtüğünüzde 13.7 float voltajındayken,   MPTT bağlantı ucunda voltaj 12.7 civarına düşüyorsa MPTT bulk modundan hiç çıkmaz.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Hakkı Algın - Haziran 28, 2017, 13:34:21
Orhan korsanım şu şekilde anladım: önce MPPT den gelen uçları aküden ayıracağız sonra aküyü ve MPPT uclarını ölçeceğiz. MPPT den gelen uçlarda 13,7 , aküde ise 12,7 volt ölçülüse MPPT Bulk modundan çıkmaz. Bunu Ferhat korsandan Voltmeyi alığ deneyeceğim. Böyle çıkarsa manası nedir.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Fikret Bayram Doğanlar - Haziran 28, 2017, 13:36:34
Bir telefon no:
05424324223
Bir yerlere yazmışım; Victron temsilcisi. Bir danışın.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Orhan Barut - Haziran 28, 2017, 13:44:37
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Orhan korsanım şu şekilde anladım: önce MPPT den gelen uçları aküden ayıracağız sonra aküyü ve MPPT uclarını ölçeceğiz. MPPT den gelen uçlarda 13,7 , aküde ise 12,7 volt ölçülüse MPPT Bulk modundan çıkmaz. Bunu Ferhat korsandan Voltmeyi alığ deneyeceğim. Böyle çıkarsa manası nedir.
Tam tersi. Önce MPTT deki aküden gelen uçları sökün. Ve söktükten sonra bu uçlardaki voltajı ölçün. Sonra bunları bağlamadan akü kutup başlarındaki voltajı ölçün. Bu esnada  teknedeki diğer tüm tüketim üniteleri kapalı olsun. İki ölçüm arasında ne kadar fark var ona bakıp sonrasında bir tahmin yapabiliriz. Rakamları temsili verdim. Çıkacak değerlere bakalım.
Fark çok çıkarsa MPTT ile akü arasındaki voltaj kaybı aküleri hiç bir zaman dolu göstermediği için MPTT float moduna geçemiyor demektir. Ancak bunu söyleyebilmek için sizin MPTT nin bulk ve float ayar değerlerini bilmek lazım.
Normalde regülatörler iki mod arasında geçişi okudukları voltaja göre yaparlar.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Hakkı Algın - Haziran 28, 2017, 14:00:48
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Fikret korsanım bu arıza meydana çıkınca belki arıa düzelir diye MPPT nin negatifini direk aküye bağladık, dolayısıyla Vikron Monitör MPPT den geleni göstermiyor, sadece aküden gideni gösyeriyor. Onun için tüm şalterler kapalıyken aküden akım çekilmesi neyin işareti ?
Tüm şalterlerin neyi kapattığına bağlı?
Akımın nereden çekildiğini bulmak için tüm şalterleri açıp her bir tüketim noktasının hem + hem de negatif besleme bağlantılarını sıra ile sökerek hangi tüketim noktasında akımın kesildiğine bakmak lazım. Hiç birinde kesilmiyorsa bağlantı kablolarını  tek tek mümkünse sigorta panelinden ayırarak kontrol etmek gerekir. Yine kesilmiyorsa sigorta paneline girişleri ... Aynı şekilde akülere doğru geriye giderek kontrol yapılmalı. Bu kontrollarda voltaj ölçümlerini ayrı bir multimetre ile yapıp farkları araştırmak gerekir.

Orhan korsanım teknede üç tane ana şalter var. 1. Motor aküsü 2.Servis aküsü 3. Genel her ikisini birden kesen şalter.  Ben bu şalterleri kapatınca zaten hiç bir yere akım gitmiyor ve hiç bir cihaz, çalımıyor. Demek istediğim hiç birşey çalışmazken batarya monitörü neden çıkış gösteriyor ve bu sanki panellerin ürettiği şarzla veya akünün doluluk oranıyla doğru orantılı, örneğin öğle saatlarinde batarya 14,4v çıkış 8,4 Ah, gece bayatya 12,5v çıkış 1,5 ah.
Ayrıca dün gece kızıma MPPT nin kitabını tercüme ettirdim orada bataryalar aşırı şarz oluyorsa Akünün hücreleri bozulmuştur aküyü değiştirin diye  bir ifade var.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Hakkı Algın - Haziran 28, 2017, 14:03:27
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Orhan korsanım şu şekilde anladım: önce MPPT den gelen uçları aküden ayıracağız sonra aküyü ve MPPT uclarını ölçeceğiz. MPPT den gelen uçlarda 13,7 , aküde ise 12,7 volt ölçülüse MPPT Bulk modundan çıkmaz. Bunu Ferhat korsandan Voltmeyi alığ deneyeceğim. Böyle çıkarsa manası nedir.
Tam tersi. Önce MPTT deki aküden gelen uçları sökün. Ve söktükten sonra bu uçlardaki voltajı ölçün. Sonra bunları bağlamadan akü kutup başlarındaki voltajı ölçün. Bu esnada  teknedeki diğer tüm tüketim üniteleri kapalı olsun. İki ölçüm arasında ne kadar fark var ona bakıp sonrasında bir tahmin yapabiliriz. Rakamları temsili verdim. Çıkacak değerlere bakalım.
Fark çok çıkarsa MPTT ile akü arasındaki voltaj kaybı aküleri hiç bir zaman dolu göstermediği için MPTT float moduna geçemiyor demektir. Ancak bunu söyleyebilmek için sizin MPTT nin bulk ve float ayar değerlerini bilmek lazım.
Normalde regülatörler iki mod arasında geçişi okudukları voltaja göre yaparlar.
Tamam anladım teşekkürler.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Orhan Barut - Haziran 28, 2017, 14:08:54
Bir de akü ve panel bağlı ve diğer üniteler kapalıyken MPTT akü ve panel kablo bağlantı terminallerinde kablolar bağlıyken:
1. MPTT aküleri kaç volt gösteriyor
2. MPTT Akü terminalinde kablolar bağlıyken voltmetre ile kaç okuyorsunuz
3. MPTT panel terminalinde kablolar bağlıyken  voltmetre ile kaç okuyorsunuz?
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Hakkı Algın - Haziran 28, 2017, 14:31:17
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Hakı korsanım teknedeki güneş enerjisinin bağlantısını ve monitor bağlantısı krokisini gönderebilirmisiniz?
Orjinal şemaların fotoğraflarını yollamaya çalışacağım, uygulamada zayen aynı.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Hakkı Algın - Haziran 28, 2017, 14:42:37
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Bir de akü ve panel bağlı ve diğer üniteler kapalıyken MPTT akü ve panel kablo bağlantı terminallerinde kablolar bağlıyken:
1. MPTT aküleri kaç volt gösteriyor
2. MPTT Akü terminalinde kablolar bağlıyken voltmetre ile kaç okuyorsunuz
3. MPTT panel terminalinde kablolar bağlıyken  voltmetre ile kaç okuyorsunuz?
Tamam anladım.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Orhan Barut - Haziran 28, 2017, 15:01:30
Bu işlemleri yaparken dikkatli olmak lazım. Sizin Victron kılavuzunda önce akülerin sonra panellerin regülatöre bağlanmasını istiyor. Aksi yapılırsa problem olur. Bu yüzden sistem kuruluyken önce panelleri sökmek sonra aküleri sökmek gerekir. Bağlantı yaparken de önce aküleri sonra panelleri bağlamak gerekli.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Orhan Barut - Haziran 28, 2017, 15:29:25
Sizin Victron kılavuzuna göre regülatörünüz şarj işlemine sabah akülerinizde okuduğu voltaj değerine göre başlıyor. Voltaj değerini 11.9 V tan küçük okursa 6 saat , 12.6 volttan büyük okursa 1 saat absorbsiyon süresi var. Yani 12.6 volttan büyük okursa yaklaşık 1 saat içinde float voltaja geçmesi lazım. Ayrıca akülerin çektiği amper 2 amperin altına düşerse de float voltaja geçiyor.
Eğer sizin MPTT arızalı değilse şarja başladığında  aküleri 14.4V bulk değeriyle 1 saat içinde  13.8 sabit volta çıkaramazsa veya akülerin çektiği akım hiç bir zaman(gün içinde ) 2 amperin altına düşmüyorsa sistem float voltaja hiç geçmeyecek demektir.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Hakkı Algın - Haziran 28, 2017, 17:14:09
Orhan korsanım cevaplar için teşekkürler. Evet gün içinde ve hatta gece aküden 2 amperin altında tüketim belki çok kısa sürelerde oluyordur, genelde 3,5 ve üzeri tüketimimiz var. Ferhat abiyle buluşamadık, buluştuğumuzda söylediğiniz kontrolları yapacağız.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Tunç Aytunç - Haziran 28, 2017, 17:27:06
Hakkı abi regülatör ile aküler arasında ne kadar mesafe var?
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Erol Şar - Haziran 28, 2017, 21:19:53
Hakkı abi victron battery monitorler bazen yanlış gosterebiliyor,bunu düzeltmek için monitörü sıfırlaman lazım.

Şöntün yük tarafını söküyorsun o zaman sıfır göstermesi lazım,göstermiyorsa setup parametrelerin biri sıfırlama için,şimdi ezberimde

değil,onu bulup sıfırlıyorsun.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Hakkı Algın - Haziran 28, 2017, 21:52:02
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Hakkı abi regülatör ile aküler arasında ne kadar mesafe var?
Normal kurulumda 1 metreden az ama biz arıza olunca iki aküyü besleyen izalatörü ve ne işe yaradığını bilemediğimiz bir kuyuyu devre dışı bıraktık ve MPPT Yİ direk olarak servis aküsüne bağ
ladık, bağlarkende ( + ) kutbu elimizdeki 10 luk 3 metre (kesmemek için ) kablo ile  bağladık.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Hakkı Algın - Haziran 28, 2017, 21:56:36
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Hakkı abi victron battery monitorler bazen yanlış gosterebiliyor,bunu düzeltmek için monitörü sıfırlaman lazım.

Şöntün yük tarafını söküyorsun o zaman sıfır göstermesi lazım,göstermiyorsa setup parametrelerin biri sıfırlama için,şimdi ezberimde

değil,onu bulup sıfırlıyorsun.

Erolcum sıfırladım. Ancak MPPT  batarya monitörü ile irtibatlımı çalışıyor bunu çözemedim. MPPT nin orijinal göstergesiyle böyle bir bağlantı olduğunu kataloğu söylüyor.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Hakkı Algın - Haziran 28, 2017, 22:12:14
Yarın sabah erkenden Orhaniye'de bir iskeleye gidiyoruz. Montajı yapan elektrikçimizle buluşacağız , bu aşamada değerli korsanların verdikleri bilgilerden ve önerilerinden bende çok şeyler öğrendim, önerilerini elektrikçimize uygulatıp , olumlu bir sonuça ulaşacağımıza inanıyorum.
Hüseyin korsanımızın istediği şemaları maalesef yükleyemedim çünkü beceremedim. Nasıl yüklendiği nerede yazıyordu bulamadım.
Yardımcı olan tüm korsanlara tekrar teşekkür ederim.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Fikret Bayram Doğanlar - Haziran 29, 2017, 06:12:39
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Yarın sabah erkenden Orhaniye'de bir iskeleye gidiyoruz. Montajı yapan elektrikçimizle buluşacağız , bu aşamada değerli korsanların verdikleri bilgilerden ve önerilerinden bende çok şeyler öğrendim, önerilerini elektrikçimize uygulatıp , olumlu bir sonuça ulaşacağımıza inanıyorum.
Hüseyin korsanımızın istediği şemaları maalesef yükleyemedim çünkü beceremedim. Nasıl yüklendiği nerede yazıyordu bulamadım.
Yardımcı olan tüm korsanlara tekrar teşekkür ederim.
Erol (ŞAR) hocam da uygun görür mü, bilmiyorum ama olabilecek şarj problemlerine engel omak için şöyle bir önlem aldık:
 MPPT 30 AMPER; panellerden gelen (+) kablonun MPPT ye girişinin hemen önüne, 30 Amperlik bir ayaklı sigorta taktık.
 Açılabilir kauçuk muhafaza içerisindeki bu sigorta sayesinde, gerektiğinde panellerden akülere giden akımı kesebiliyoruz.
 
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Özgür Ökten - Haziran 29, 2017, 13:06:25
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Erolcum sıfırladım. Ancak MPPT  batarya monitörü ile irtibatlımı çalışıyor bunu çözemedim. MPPT nin orijinal göstergesiyle böyle bir bağlantı olduğunu kataloğu söylüyor.
Faydası olursa aşağıda Victron'un redresör (charger), battery monitör ve solar regülatörün birlikle bağlı olduğu şema var.
(en sol taraftaki advance monitöring ünitesi, networkten internetten kontrol sağlıyor, ona kafanız takılmasın..)

(https://www.victronenergy.com/live/_media/drafts:sa_system:1k6_multiplus-solar-options.jpg)
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Hakkı Algın - Haziran 30, 2017, 00:05:37
Bu sabah elektrikçimizle buluşmak üzere sabah 0630 da Datça'dan Demir aldık. Motoru çalıştırırken akünün zorlanması dikkatimi çekti. Saat 1030 gibi Orhaniye'de bir iskeleye bağlanınca hemen motor aküsünü kontrol ettim, Ateş gibiydi ve akümüz ölmüştü. Biraz sonra elektrikçide geldi oda aynı teşhisi koydu.
Ben fazla şarz olayını görür görmez güneş panellerinin sadece servis akülerini besleyecek şekilde tertiplemiştim ve problemi de forumda sunarken bunu belirtmiştim. Özgür Ökten korsan telefonla görüşmemizde motor aküsü ile servis aküleri arasında bir diyot olduğunu bu takılı kalırsa akülerin irtibatının devam edeceğini, akülerden birisi bozuluncada  şarz tutmadığı için Regülatörün onu  doldurmak için şarza devam edeceğini, dolayısıyla sağlam akülerde de fazla  şarj olacağını söylemişti. Bizim teknede 8 yıl önce güneş panelleri takılınca servis aküleriyle birlikte motor aküsünüde şarz etsin diye bir izalatörde takılmıştı . Yapılan kontrolde onun arızalı olduğu görüldü. İzalatör devreden çıkarıldı, Marmaris'e gidip 95 ah Boch AGM starter akü alındı ve monte edildi . Şu anda sorun çözülmüş gözüküyor. MPPT Regülatörün manütördeki şarz durumu, iyi ama hala Bulk modunda şarz ediyor, absorption ve Float durumlarına geçmedi veya ben Marmaris'te olduğum için fark edemedim. Yarın bunu gözlemleyeceğim, elektrikçiye göre düzelecek, düzelmezse garantiden MPPT değişecek. Durumu paylaşacağım.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Semih Şener - Haziran 30, 2017, 08:29:46
Basit hatasiz yontem su

Gunes panelleri mpptsi sadece servis akusune basicak...

Start akusu , herseyden izole ,sadece alternatorle dolacak...
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Orhan Barut - Haziran 30, 2017, 09:33:03
Ben Regülatör ile akü arasına bir "both" şalter taktım ve çıkışının birisini servis diğerini motor aküsüne bağladım. Şarj etmek istediğim aküye göre seçim yapabiliyorum ve eğer istersem tümden beslemeyi kapatabiliyorum.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Hüseyin Durmaz - Haziran 30, 2017, 11:49:30
Servis aküsü ile motor aküsü aynı doluluk oranında değil iken şalter ile bağlantıyı "both" yani ikisi birden yaptığınızda aküler paralel bağlanmış oluyor.Bu durum aküler üstünde olumsuz şartlar yaratmaz mı?
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Tümay Akata - Haziran 30, 2017, 12:12:13
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Servis aküsü ile motor aküsü aynı doluluk oranında değil iken şalter ile bağlantıyı "both" yani ikisi birden yaptığınızda aküler paralel bağlanmış oluyor.Bu durum aküler üstünde olumsuz şartlar yaratmaz mı?

Şarj voltajı akü voltajından yüksek olacağı için olumsuzluk olacağını zannetmiyorum. 
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Hakkı Algın - Haziran 30, 2017, 12:41:56
Sabah kontrol ettim sonuç, hüsran. Gene aküler 15,70 volt. Elektrikçimi aradım, yeni MPPT alıp gelecek,  panellerin (+) sını çıkardım.
Orhaniye'de endipte bir iskeledeyim, Kadir restoran diye,bir arkadaş önermişti, berbat bir yer, hava inanılmaz sıcak, Bir elimizde su şişesi, bir yandan içiyor, bir yandan da  içtiğimizi terle geri atıyoruz, Deniz pis girmek imkansız. Ya sabır çekiyoruz.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Hakkı Algın - Haziran 30, 2017, 12:43:24
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Basit hatasiz yontem su

Gunes panelleri mpptsi sadece servis akusune basicak...

Start akusu , herseyden izole ,sadece alternatorle dolacak...
Semih korsanım şu anda bizde aynı pozisyondayız.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Hakkı Algın - Haziran 30, 2017, 22:13:40
Elektrikçi akşamüstü 1730 civarı geldi. Getirdiği yeni MPPT regülatörü taktı ve akü voltajı 14,40 gelince Bulk modundan Absorption konumuna geçti ve voltaj dahada artmadı , yani çalıştı, daha sonrasını Güneş'in yatay duruma geçmesi nedeniyle izleyemedik. Yarın sabah son durumu göreceğiz.
Servis  Akülerinin bomelerini  ölçtü. Aküler Panele bağlı ve 15.50 volt gösterirken 1180 civarında ölçtü, yani yeşilde değil, sarının en üstünde kırmızıya teğet. Artık son günlerdeki aşırı şarzdanmı, bozuk motor aküsünün servis akülerini sömürmesindenmi bilemiyorum. Marmaris Boch servisini  arayıp yetkili bir arkadaşla konuştuk, akülerin servise gelip 3 günlük bakıma alınması lazım, bu şekilde kullanırsanız randıman alamazsınız, çabuk boşalır dedi. İnternette araştırdım aşağıdaki tabloyu buldum

AKÜ BOMESİ NASIL VE NEREDE KULLANILIR:
Elektrolit yoğunluğunu ölçmeye yarayan alete Akü Bomesi denir. Batarya işlerinde kullanılan hidrometreler bir cam tüp içerisinde bölümlenmiş şamandıradan ibarettir.Aşağıda resimdeki gibidir. Tüpün ucunda lastik şırınga sıkılıp bırakılınca tüpe elektrolit alınır. Sıvının yoğunluğuna göre şamandıra yüzer. Sıvı seviyesinde elektrolit yoğunluğunun değeri okunur. Elekrolit yoğunluğuna göre bataryanın şarj durumu şu şekildedir:

1,280 - 1,260 tam şarjlı
1,260 - 1,230 3/4 şarjlı
1,230 - 1,200 1/2 şarjlı
1,200 - 1,170 1/4 şarjlı
1.170 - 1,140 şarjsız
1,140 - 1,110 tamamen boş
Renklere görede hidrometrede batarya şarj durumu kabaca görülebilir:
Mavi - Şarjlı
Sarı - 1 / 2 Şarjlı
Kırmızı - Şarjsız

Aklıma bir sürü soru geliyor: 2 adet Mutlu full enerji 140 ah aküm var, 3 yıllık. Eşim Semra için Televizyon olmassa olmaz .
1.Bu tabloya göre bizim aküler hep 1/4 şarzlımı kullanılacak,
2. Sezon ortasında akü değiştirmek durumunda kalırmıyım
3. Aküleri değiştirmelimiyim, veya sezonu böyle tamamlayıp, önümüzdeki senemi değiştirmeliyim.
4. Yedek akü bulup aküleri bakıma göndersem randıman alabilirmiyim.

Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Cem Eğrikavuk - Haziran 30, 2017, 22:23:05
Hidrometre ölçümlerinden ben verim alamadım.

Benim için kriter; sabah güneş doğmadan voltaj 12.2 voltun altına inmiyorsa sıkıntı yoktur.

(Bir de; akıllı röle candır.)
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Hakkı Algın - Temmuz 01, 2017, 16:36:38
Sabah kalkar kalkmaz gözüm batarya monitörde ve MPPT regülatörde, düzgün çalıştığını görünce adeta adrenalin boşalması oldu. 8-10 gündür çok gerilmiştim. Akü konusunda ise bir süre gözlemlemeye karar verdim. Regülatör Sabahtan beri akülerin şarjını 13,59 - 13,60 volt bandında tutuyor. Geceyede böyle girersek sorun olmaz diye düşünüyorum.
Geçtiğimiz bu 10 günlük sitresli  dönemde gerek forumda bu başlıkta, gerekse telefonla bilgi ve önerilerini paylaşan  Erol Şar, Orhan Barut, Özgür Ökten ve diğer korsan kardeşlerime çok teşekkür ederim. Sayenizde hem öğrendim hemde arızamız giderildi.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Barış Baykan - Temmuz 03, 2017, 16:12:49
Bir konuda fikrinizi almak istiyorum.
Bugun yaptığım küçük bir klube icin gunes + Akü sisteminide akü ne kullansam diye baktım.

ilk soru;
Kursun akulerde (araba aküsü)  60Ah lik bir akü 150 TL ye de var, 350 TL ye de var. ikiside 60Ah  kurşun akü ise bu fark neden kaynaklanıyor?

ikinci soru;
Genellikle akülerin paralel baglanması önerilmemis. ancak bizim UPS'in icinde 64 adet 7Ah kuru akü paralel baglı calisiyor.
Niye küçük küçük 64 akü koymak yerine bir adet büyük akü koymuyorlar? Cünkü birisi bozulunca hepsi değişmeli diye yazılıyor genelde,

ücüncü soru,
1 adet 60Ah kursun aku 200 TL
8 adet 7Ah kuru aku (56Ah) ; 40x8 = 320 TL

Bu iki akü grubuna da sabit 1Amp lik yük bağlasam, aynı süre dayanır mı? Yani 11.4 V seviyesine aynı sürede mi gelir yoksa kuru veya jel akuler aynı amper saat değerine sahip kursun akülerden daha çok mu dayanır (saat olarak)?

Tesekkurler
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Semih Şener - Temmuz 03, 2017, 17:06:04
Baris kaptan

Ups akuleri once seri 32 adet sonra ona paralel diger 32 olarak dizilmistir

Yuk testinde gerilimi ani dusen oradan alinir yerine yenisi konur

Upslerde DC bara vardir 400V , oradan tekrar ac ye cevirerek akuden veya sebekeden enerjiyi yuke verirler

Sulu tip aku kullanilmaz , cevrim orani yuksek tamamen kuru tip kullaniliyor...

Yani hepsi degisecek diyenin alnini karisla:)

Yapisi ne olursa olsun C5,C20 gibi kac saate kac amper verecegini etkitetinde yazmasi lazim uretici...

Ahm ve gellerin cevrim orani yani charge-discharge orani daha yuksek , bu orani sululat yakalayamaz  tersinden de sulu akunun kalkistaki cca akimini  agm veya gel yakalamasi icin daha buyuk ratingde aku secmek gerekiyor, tamamen yapisal durum...

Klube orneginde solar oldugu icin zaman icinde max kapasiteye oynamak lazim , onun icin gel veya agm deep cycle...

%20 lere kadar catir catir cekersiniz hatta sifira indirip ye isen kendi kendine ayaga kalkar grl, sulu %50 kapasitesinden sonra gerilimi hizla duser , yuku beslemek icin bu sefer asiri akim cekilir , kizisma denen olayda bu...
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Cem Eğrikavuk - Temmuz 03, 2017, 17:18:57
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap

Bu iki akü grubuna da sabit 1Amp lik yük bağlasam, aynı süre dayanır mı? Yani 11.4 V seviyesine aynı sürede mi gelir yoksa kuru veya jel akuler aynı amper saat değerine sahip kursun akülerden daha çok mu dayanır (saat olarak)?

Verdiğiniz akımda (1 amp)  tüm aküler aynı süre dayanır. Çektiğiniz akım akünün Ah değerinin %5inin altında ise bu geçerli.

Akünün Ah değerine yakın akımlar çekiyorsanız (marş motoru) klasik aküler daha uzun süre dayanır. Deep cycle akülerin voltajı düşer. Bu boşaldığı anlamına gelmez. Bekleyince dengeye gelir ve voltaj yeniden yükselir.

UPS sektörü ise bı iki ekstremin arasında kullanır aküleri. O yüzden orada kabul görmüş bazı kısıtlamaları bizi doğrudan bağlanıyor.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Barış Baykan - Temmuz 04, 2017, 10:21:32
Cevaplar icin tesekkurler,

Ben hicbir zaman mars basmayacagim, cekecegim normalde 1-2 amp, tüm lambalarım led, en fazla oto buzdolabı çalısır,
Akü icin butce : 300 TL civarı
Bu durumda nasil bir aku almalıyım?
Ben 7-8 adet 7ah kuru akuyu paralel baglayım demistim,


Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Cem Eğrikavuk - Temmuz 04, 2017, 11:36:36
7-8 adet aküyü niye düşündüğününüzü anlamadım. Bir sürü kablo, ek, kutup başı vs... gerekecek.

Ben Mutlu'nun minitrak diye bir modelini tercih etmiştim. Sanırım yeni serilerde bunu "Full Energy" olarak adlandırmışlar. Bence herhangi bir markanın solar veya forklift için önerdiği "deep cycle" modeli işinizi görür.

Kataloğu:
http://www.mutlu.com.tr/CMSFiles/Product/BigImage/full-enerji.pdf


Kulube için demişsiniz. Bir amperden emin misiniz? Tamamen mi izole bir yaşam olacak? Televizyon, notebook, su pompaları?

Aklıma şu video geldi:

https://www.youtube.com/embed/-9JF7Zifc-M

Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Barış Baykan - Temmuz 04, 2017, 11:50:33
Cem Korsanım,

Burayı 8 aile (cocukların okul velileri) olarak aldık  8)
komik bir aidatımız var ve bu aidat ile birseyler yapmaya calisiyoruz. butce kısıtlı, esnek ve arttırılabilir bir yapı olmalı.
Bu nedenle akulerin cogaltılması gerektiginde bozulanın maliyeti dusuk olarak değiştirilmesi önemli.
Tabii dediginiz akülere de bakacagim,

Elektronik yok, sadece telefon sarjları ve 3.5 amperlik hidroforumuz var. Ancak ileride 500w olan inventerimizi 1000w yapıp mini buzdolabı koymak istiyoruz.

Merak edenlere

https://yengecler.wordpress.com/

Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Metin Seval - Temmuz 04, 2017, 14:42:02
Merhaba korsanlar yardıma ihtiyacım var.
Siyah su tankına şamandıra takıp gösterge bağlamak istiyorum.
Göstergedeki kablolar
Kırmızı (+)
Mavi (-)
Siyah (Sensör)
Turuncu (Kırmızı arka ışık)
Sarı (Sarı arka ışık)

Şamandırada da Mavi ve Siyah kablo var. 
Göstergedeki Kırmızı ve Turuncu kabloyu akü (+) ucuna  Mavi kabloda akü (-) ucuna bağlanacak ama gerisi yok
Şamandıradaki siyah ve mavi kablo ile göstergedeki siyah kablo nasıl bağlanacak? birkaç deneme yaptım ama ya low gösteriyor ya da full gösteriyor.
Şamandıra yükseldikçe göstergedeki ibrenin yükselmesi gerekmez mi?
(https://s2.postimg.org/rup5a4ic5/foto_raf_1.jpg) (http://postimg.cc//image/rup5a4ic5/)

(https://s21.postimg.org/j88spn0ir/foto_raf_2.jpg) (http://postimg.cc//image/j88spn0ir/)
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Metin Seval - Temmuz 04, 2017, 14:49:11

(https://s2.postimg.org/y361o32j9/foto_raf.jpg) (http://postimg.cc//image/y361o32j9/)
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Barış Baykan - Temmuz 04, 2017, 15:09:28
Resimdeki anahtar kırmızı veya sarı led i yakıyor. Yani gece ceviriyorsunuz kırmızı aydınlatma oluyor,
Kırmızı ve sarı aynı anda baglanlanmıyor ikisinden birisi benim anladıgım. Sensorun bir ucu siyah a diger ucu yine ground yani maviye baglanacak.
Kagıt katlı cıktıgından cok ne gozukmuyor.

Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Metin Seval - Temmuz 04, 2017, 16:29:00
Göstergedeki kırmızı yı (+) ya, maviyi (-) ye, kırmızı ışık için turuncuyu (+) ya, sarı boşta, siyahı da şamandıranın siyahına, şamandıranın mavisini de yine (-) ye bağlıyorum. Gösterge çalışıyor ve LOW u gösteriyor ama şamandırayı yarım santim bile yukarı kaldırsam direk FULL oluyor. Şamandırayla beraber ibrenin aynı oranda yükselmesi gerekmiyor mu?
Ben mi yanlış bağlantı yapıyorum, yoksa gösterge yada şamandıra  arızalı mı?
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Barış Baykan - Temmuz 04, 2017, 16:37:06
gercekten su icerisinde denediniz mi?
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Metin Seval - Temmuz 04, 2017, 16:47:28
Barış korsan dışarıda akünün yanında denedim. Su içerisinde mi denemem gerekiyor acaba? 9kly3
Birde kova içinde deneyelim bakalım :-[
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Metin Seval - Temmuz 04, 2017, 17:12:55
Kova da temiz suyla denedim. Yine şamandıranın hareketiyle hemen FULL oldu.
Barış Korsan organik atıklı suda denemen lazım dersen  ;D ;??^+%%
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Barış Baykan - Temmuz 05, 2017, 10:28:19
baska birsey gelmedi aklıma  :-[
tecrubeli korsanların fikirlerini bekleyecegiz  :)
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Nedim Delen - Aralık 27, 2017, 11:55:40
Teslanin evlerde kullanilmak üzere cikardigi  Tesla Powerwall 6,4 kWh  Lithium-Ionen-Akkü

ebatlari  (Y x G x D): 1300 x 860 x 180 mm
Agirlik 100 kg

Ve fiyati    6,4 kWh  = € 4.165    10 sende garanti veriyor

tabiki 1.3m ile uzun ve genis, fakat yer sorunu bir kenera birakirsak biz bu aküleri kayiklarda kullanamazmiyiz?
Su anki fiyatlarlan 4000 Euroya ancak 400 amh Lithium-Ionen-Akkü alabilirsiniz, tesla ise 6,4 kWh bahsediyor.
Elektrikci korsanlar ne diyorsunuz olmazmi?

https://www.karmawerte.at/produkt/tesla-powerwall-7-kw/


6,4 kWh yetmeyene,  7.150 Euro ya 13,5 kWh var

Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Ahmet Çelenoğlu - Aralık 27, 2017, 12:06:25
Bu ebatlar 500Ah bir Li ion akü için bana büyük geldi.

Linke baktım, li ion akülü şehir şebeke besleme sistemi diye anladım.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Mehmet Erem - Aralık 27, 2017, 12:31:32
Yüksekliği 18 cm olduğu içindir
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Nedim Delen - Aralık 27, 2017, 12:35:07
Ahmet abi, 500 amh ???   W yi dikkate almamisim,  6400 ah oldugunu varsaymistim  :-[

Tabiki sen haklisin 533 ah yapiyor buda bizim normal akü fiyatlarina geliyor.

Bende ne güzel sevinmistim ucuz akü buldum diyeBaşlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Lemi Güven - Mayıs 16, 2018, 21:24:47
Sevgili Korsanlar,
2006 model Egemar Liberty 29 sahibiyim. Malum tekne eski olunca bir çok problem de beraberinde geliyor. Tekne üzerindeki mevcut AC panel BEP yapımı 30A cift kutup, 3x10A cift kutup sigortadan oluşmaktaydı. Mevcut panelin kontrol kartları yanık, sigortaları patlak olduğu için öncelikle BEP den tedarik etmek için uğraştım. Ancak artık ne bu panel ne de kontrol kartları artık üretilmemekte olduğu için tedarik edemedim. Bunun üzerine piyasada muadil diyebileceğim Blue Sea Systems dan reverse polarity özellikli 16A ana şalter ve 3x8A AC kontrol paneli aldım. Bu noktada aklıma bir takım sorular takıldı sizlerden yanıt alabileceğimi düşünerek buraya yazmaya karar verdim.

1. Tekne üzerindeki mevcut sahil besleme prizi 30A Marinco. Marinco artık sadece 16A, 32A, 50A ve 63A olarak bu prizi temin ediyor. Değiştirirken ana şaltere paralel olarak 16A veya 32A almam mı doğru olur? 32A alırsam ana şalteri de 32A olarak revize edeceğim.

2. Tekne üzerindeki redresör Mastervolt 12v/40A - 3. Bu redresörü mevcut 30A sahil besleme ile desteklemişlerdi. Ben değiştirirken bu durumda 16A sahil besleme prizi kullanırsam redresörden verim alabilir miyim yoksa 32A sahil besleme ve 32A ana şalter mi yapmam doğru olur?

3.Teknede 200A bow thruster ve ırgat aküsü, 105A servis aküsü ve 105A marş aküsü bulunuyor. Mevcut redresör bu aküleri şarj ederken 16A ile beslenirse problem yaşar mıyım?

Şimdiden değerli vaktiniz ve deneyimleriniz için teşekkür ederim.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Ahmet Çelenoğlu - Mayıs 17, 2018, 07:21:14
32 A prizler marinalarda bulunsa da genelde çıkışlar 16A'dir. Anlattıklarınızdan teknede 220V elektrik kullanımınzın kısıtlı olduğunu görüyorum. Bu nedenle 16A size yeterlidir. Eğer teknede klima, çamaşır makinası gibi aşırı güç gerekitren birden çok cihaz kullanmıyorsanız, 16A sahil beslemesi seçilmesi gereken doğru sistemdir.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Ümit Özdoğan - Mayıs 17, 2018, 07:39:59
Lemi korsan. Sizi tereddüte düşüren 12V/40A redresörün 220V tarafında çekeceği 3A i bulmaz. 16A fazla fazla yeter. Sizin akü kapasiteniz çok da olsa redresör gücünden fazlasını çekemez. Sadece şarj süreniz uzar.

Esas yazma sebebim, kullanacağiniz kablonun pantona gelen 16A fişini gerektiğinde 32A e dönüştürebilecek kisa bir ara kablo yaptirmanizı önermek. Özellikle misafir olunan yerlerde bazen 16A prizler boş olmuyor, çok işe yarıyor.

Hatta eski teknemde balikçi barinaği vs, her yere yanaşabildiğimden bir tane de ucu normal ev tipi fiş olan adaptör de taşiyordum. Onu da çokça kullandim.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Ahmet Çelenoğlu - Mayıs 17, 2018, 07:55:39
Ev tipi fişler, faz nötr ucu ayırtetmez. Teknedeki uyarıcıya bakarak 180 derece çevirerek takmak gerekebilir. 16A bir sistemi 32A bir prize takmak ciddi bir sorun yaratmazsa da kablonuz 16A'e dayanıklı ise ve teknenizde 16A giriş sigortası yoksa kablonun yanması riski ile karşılaşabilirsiniz.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Ümit Özdoğan - Mayıs 17, 2018, 08:46:09
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Ev tipi fişler, faz nötr ucu ayırtetmez. Teknedeki uyarıcıya bakarak 180 derece çevirerek takmak gerekebilir. 16A bir sistemi 32A bir prize takmak ciddi bir sorun yaratmazsa da kablonuz 16A'e dayanıklı ise ve teknenizde 16A giriş sigortası yoksa kablonun yanması riski ile karşılaşabilirsiniz.

Ahmet korsanim, ben 32A prize taksın ve 32 A çekecek bir güç bağlasin demiyorum. 32A fişe 16A çeken güç bağlamanin tek zararı 32 amper pano sigortasinin tabir yerindeyse sistemden buyuk olmasi nedeniyle duyarsiz kalmasi. Teknede ayri bir 16A sigorta var zaten. Tek risk o aradaki kablo bölgesinde, bu anlamda söylediğinize katiliyorum.

Benim her iki önerim de özel durumlar için zaten.

Faz notr ayirmazi anlamadim ben uç olarak. Alternatif akimda faz notr değişince birşey değişmez ki. Orada amaç toprak ucu da var karişmasin diye öyle tirnakli vs yapiliyor benim bildiğim. Ev prizi ne yönde taksan toprak da sorun olmaz. Ev tipi priz kullanilmama sebebi bence sadece marin şartlara uygun olmamasi.

Bilmediğim farkli bir sebepten böyle faz notr ayirma durumu varsa gerçekten öğrenmek isterim, paylaşirsaniz sevinirim.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Ümit Özdoğan - Mayıs 17, 2018, 09:29:05
Bu arada benim özel icadım değil bu adaptör kablo işi.
Altın Yunus gibi balık istifi marinalarda küçük teknelerin olduğu sırada fiş sayısı zaten zor yetiyor. 32A prizleri saymazsan hiç şansın yok, priz kapmaca oynuyorsun. Panolar standard bütün marinada neredeyse, lazım değil o bölgede ama yine de büyük prizler var. Sizin adaptörünüz yoksa da marina elemanları kendilerininkinden verip yardımcı oluyorlar. Levent Marinada da vardı.

Standart satılıyor bunlar bilindik markalar olarak yani.

Size ev tipinden de örnek vereyim:
https://www.eastmarine.com.tr/fis-ve-priz-adaptorleri-16-a
https://www.eastmarine.com.tr/sahil-besleme-kablo-seti-disi-fis-16a-220-240-v

Bu da 32-16A adaptör. Hazır satın alabilirsiniz.
https://www.eastmarine.com.tr/adaptor-32-amp-den-16amp-donusturme-adaptoru
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Ümit Özdoğan - Mayıs 17, 2018, 09:39:52
Hiç olmaması lazım ama ben bu adaptörlerin tersini bile gördüm büyük guletlerde, O-HA dedim.

Adamın sistemi 64A mesela 32A'e, 32A 16A'e düşüren adaptör var. Çekek yerinde ve ya bilmem hangi yunan adasında lazım oluyor diyorlar 64A olmadığı için. Bütün sigortaları indirip elzem olan buzlukları çalıştırıyorlar mesela adalarda. Ya da çekek yerinde pano uzaktaysa tekneye bu kabloyla enerji getirip matkaptı, taşlamaydı, onları tekne prizlerinden çalıştırıyorlar.

Tabi bu adaptörler POWMAR ve ya LALIZAS değil, xxxx usta marka.  :)
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Ahmet Çelenoğlu - Mayıs 17, 2018, 10:52:18
Faz ve nötr hatları kullanım açısından bir çok cihazda farketmez ama teknelerde kaçak akım rölesi veya benzeri sistemler, faz ve nötür uçlarını ayırdetmeli ve toprak hattı ile ilişkisini belirlemelidir. Bir çok teknede yanlış bağlantı için panıda bir ışık yanar, bunun anlamı faz ve nötr uçlarının doğru bağlanmadığıdır. Kaçak akım rölelerinin iş görebilmesi için bağlantının doğru olması gerekir. Herhangibir şekilde teknede elektrik arızası olursa kaçak akım rölesinin iş görüp sizi koruyabilmesinin tek yolu doğru bağlantıdır.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Orhan Barut - Mayıs 17, 2018, 11:14:23
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Faz ve nötr hatları kullanım açısından bir çok cihazda farketmez ama teknelerde kaçak akım rölesi veya benzeri sistemler, faz ve nötür uçlarını ayırdetmeli ve toprak hattı ile ilişkisini belirlemelidir. Bir çok teknede yanlış bağlantı için panıda bir ışık yanar, bunun anlamı faz ve nötr uçlarının doğru bağlanmadığıdır. Kaçak akım rölelerinin iş görebilmesi için bağlantının doğru olması gerekir. Herhangibir şekilde teknede elektrik arızası olursa kaçak akım rölesinin iş görüp sizi koruyabilmesinin tek yolu doğru bağlantıdır.
Benim teknede polarite hata verdiği zaman 220 ye bağlanamıyorum. Yunan adalarında genellikle polarite hatası veriyor ve her seferinde fişleri söküp kablo uçlarını değiştirmek zorunda kalıyorum.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Hakan Erim - Mayıs 17, 2018, 11:18:23
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap


Benim teknede polarite hata verdiği zaman 220 ye bağlanamıyorum. Yunan adalarında genellikle polarite hatası veriyor ve her seferinde fişleri söküp kablo uçlarını değiştirmek zorunda kalıyorum.

Bu sorun için kabloları ters bağlanmış ve kablosunun üzerinde X işareti çizdiğim bir ara kablo yaptım.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Ümit Özdoğan - Mayıs 17, 2018, 12:06:30
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Faz ve nötr hatları kullanım açısından bir çok cihazda farketmez ama teknelerde kaçak akım rölesi veya benzeri sistemler, faz ve nötür uçlarını ayırdetmeli ve toprak hattı ile ilişkisini belirlemelidir. Bir çok teknede yanlış bağlantı için panıda bir ışık yanar, bunun anlamı faz ve nötr uçlarının doğru bağlanmadığıdır. Kaçak akım rölelerinin iş görebilmesi için bağlantının doğru olması gerekir. Herhangibir şekilde teknede elektrik arızası olursa kaçak akım rölesinin iş görüp sizi koruyabilmesinin tek yolu doğru bağlantıdır.

Anladım, teşekkürler bu faydalı bilgi için.

Demekki bu işin bir standardi var ve fiş üzerinde de yaziyordur. Hazir satilanlar da buna göredir.

Şimdi şunu merak ettim. Acaba pantonlarda bu standarda uyuluyor mu?
Uyulmuyor herhalde ki korsanlar iki versiyon kablo taşıyorlar.

İyi oldu öğrendiğim. Birgün başıma gelse tırmalardim ariza ne bulacağim diye. Benim eski teknede kaçak akım rolesi olmadiğindan, bu problem de olmadı doğal olarak.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Ahmet Çelenoğlu - Mayıs 17, 2018, 12:54:59
Marinada pontonlardaki çıkışlar normal koşullarda doğru bağlı olmalı, hem fişlerin hem prizlerin içinde bağlantı yerlerinde faz, nötür ve toprak hatlarının hangisine bağlanacağı işaretlenmiştir ve elektrikçilern de bu standarda uyması gerekir. En azından tekne fişinin doğru bağlı olduğuna emin olunmalı ve marinada da doğru bağlandığı umut edilmeli, bir sorun  varsa, kabloları ters bağlanmış bir adaptör kullanılabilir veya geçici olarak fişinizin kablolarının yeri değiştirilebilir. En doğrusu ise marinayı uyarıp uçların doğru bağlanmasını sağlamaya çalışmaktır. Hepimiz kendi işimizi kendimiz görmeye çalışmak yerine para ödeyerek hizmet aldığımız işletmelerin doğru hizmet vermelerini sağlamaya çalışmalıyız. Sizin düzelttiğiniz bir marina fişini bir başkası daha sonra sorunsuz kullanırken, sizden önce biri marinayı uyarıp doğru bağlanmasını sağlamışsa siz de sorunsuz kullanırsınız. Fiş ve prizlerin bağlantı noktalarında faz nötür  ve toprak hatları boşuna işaretlenmiyor. Öyle de olur böyle de diye geçiştirmemek lazım.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Ahmet Çelenoğlu - Mayıs 17, 2018, 13:06:21
Kullanılan kablolar bile renklerine göre belirli uçlara bağlanır. Monofaze bağlantılarda yeşil/sarı toprak hattıdır. Faz kahverengi kablodur, nötür ise mavi kablodur. Trifazede ise faz için kahverengi siyah ve gri kullanılır, bu standarttır. Standarda uygun olmayan kablolar mutlaka vardır, bu nedenle standarda uyduğunu umduğumuz marin kablo kullanımı en doğrusudur.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Ümit Özdoğan - Mayıs 17, 2018, 16:42:57
Foruma 2015'te kaydolup, ilk iletimi Eylül 2016 da yazmış biri olarak oldukça yeni sayılırım.

Aradığım bilgiye ulaşmakta bir sorun yok ama, orada öylece duran ama benim haberim olmayan bilgiye nasıl nereden ulaşacağım konusunda bir yol arıyorum hep.

İlk günden beri 'Ahmet Çelenoğlu' korsanın her iletisini yalın, kısa ve salt bilgi ağırlıklı bulduğumdan ilgiyle takip ediyorum zaten. Dedim ki tıklayayım profiline ve iletilerine sondan başa okuyayım atladığım birşey kalmasın. :-)

6881 ileti var en son, başladım bile sondan başa doğru. Öyle pek es geçilecek konu da yok yani. Ne zaman biter bilmiyorum ama her ileti dolu, hiç canım sıkılmıyor, yeter ki vakit olsun... 6881 de fazlaymış ama gittiği yere kadar devam...

Ahmet Korsanım,
Her bir iletiniz bir dakikanızı alsa bile en az 15 gün günde sekiz saat salt bizim için klavye terletmişsiniz.
Tekrar saygı ile paylaşımlarınıza teşekkür etmek istedim.  1w5ey8
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Ümit Özdoğan - Mayıs 17, 2018, 17:11:48
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Foruma 2015'te kaydolup, ilk iletimi Eylül 2016 da yazmış biri olarak oldukça yeni sayılırım.

Aradığım bilgiye ulaşmakta bir sorun yok ama, orada öylece duran ama benim haberim olmayan bilgiye nasıl nereden ulaşacağım konusunda bir yol arıyorum hep.

İlk günden beri 'Ahmet Çelenoğlu' korsanın her iletisini yalın, kısa ve salt bilgi ağırlıklı bulduğumdan ilgiyle takip ediyorum zaten. Dedim ki tıklayayım profiline ve iletilerine sondan başa okuyayım atladığım birşey kalmasın. :-)

6881 ileti var en son, başladım bile sondan başa doğru. Öyle pek es geçilecek konu da yok yani. Ne zaman biter bilmiyorum ama her ileti dolu, hiç canım sıkılmıyor, yeter ki vakit olsun... 6881 de fazlaymış ama gittiği yere kadar devam...

Ahmet Korsanım,
Her bir iletiniz bir dakikanızı alsa bile en az 15 gün günde sekiz saat salt bizim için klavye terletmişsiniz.
Tekrar saygı ile paylaşımlarınıza teşekkür etmek istedim.  1w5ey8

Bu arada hiç google'da adınızı aratmak aklıma gelmemişti.
Siz zaten işi profesyonelliğe de dökmüşsünüz, benim bilgim yokmuş.
Ronaldo bizim halı sahaya gelmiş, bizimle top oynamış, ben de onu tanımadan ona sen fena futbolcu değilsin demiş gibi oldum biraz. :-)

Kusura bakmayın...
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Alper Dora - Mayıs 17, 2018, 19:37:43
Konuyu şimdi okuyabildimde. Redresör kapasitenizde %10luk sınırın altında. Tekne içerisindeki kullanımıda hesaba kattığımız zaman redresörü doğru kablo ile besleseniz bile aküleri uzun zamanda şarj edeceksiniz. Hele iki çıkışı varsa ve diot izolatör ile bir çıkışı dağıtıyorsanız o zaman hiç bir yere yetmez. O nedenle tavsiyem yanına 20A kapasili bir redresör alıp takviye yapmaktır. Birde akü tipleriniz nedir 3 farklı akü grubu var ama aküleriniz aynı yapıda mı? Bunlarda önemli.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Ümit Özdoğan - Mayıs 17, 2018, 20:54:38
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Konuyu şimdi okuyabildimde. Redresör kapasitenizde %10luk sınırın altında. Tekne içerisindeki kullanımıda hesaba kattığımız zaman redresörü doğru kablo ile besleseniz bile aküleri uzun zamanda şarj edeceksiniz. Hele iki çıkışı varsa ve diot izolatör ile bir çıkışı dağıtıyorsanız o zaman hiç bir yere yetmez. O nedenle tavsiyem yanına 20A kapasili bir redresör alıp takviye yapmaktır. Birde akü tipleriniz nedir 3 farklı akü grubu var ama aküleriniz aynı yapıda mı? Bunlarda önemli.
Takviye yapmak deyince, benzer bir sorum olacak.

Ben akilli bir invertor takinca, redresor görevi de gördüğünden mevcut redresörün yaşam akülerine giden şarj kablosunu ayirdim. Tek aküye 2 redresör olmaz diye düşündüm.
Şimdi eski redresör sadece motor aküsünü şarj ediyor. O da zaten hep dolu. Atıl durumda sayilir.

Bu redresörün boştaki çikişinin diger akilli invertorun şarjina destek verecek şekilde yaşam akülerine bağlanma imkanı var mı?
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Alper Dora - Mayıs 17, 2018, 23:02:28
aynı aküye 2 redresör bağlarsanız birşey olmaz her zaman yüksek akım düşük akımı yener. Zaten redresör karşısında yüksek akımı gördüğü zaman akü dolu diyerek şarjı kesecektir. Tabii şu da önemli verilen voltajın akünün kimyasına uygun olması gerekir.Aynı zamanda sıcaklık sensörü ile redresör tarafından kontrol ediliyor olması gerekir. Dandik olan redresör kaliteli redresörü her zaman yener akım anlamında ve o şarj eder. Bu da akünün bozulmasına neden olabilir. Yani şunu demek istiyorum bir aküye redresör ve aynı zamanda solar regülatör bağlamakla iki tane redresör bağlamanın bir farkı yok.

Akıllı inverterden kastınız combi bir cihaz ise yani hem redresör hemde inverter özellikli bir cihaz ise redresörden şarj etmenizi tavsiye ederim. Ama dediğim gibi ikisinide aynı anda bağlasanızda sadece birinden şarj edecektir. Tekne içindeki 220 kullanımı crossover özelliği varsa combi üzerinden sağlanacaktır. Unutmayın ki combi cihazlar üzerindeki inverter kaliteside çok önemli. En azından inverter özelliğinin enerji tasarrufu açısından kullanılmadığı sürece kapatılabilir olması gerekir. Yoksa 2500W lık bir inverter kullanılmasa bile açıksa 1.5A enerji harcar.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Lemi Güven - Mayıs 18, 2018, 11:09:53
Değerli Korsanlar,

Aklıma takılan ne kadar soru varsa hepsini dolu dolu cevaplayıp, üzerine harika ilave bilgiler vermişsiniz. Gerçekten çok teşekkür ederim.

Teknede buzdolabı (42lt waeco ve tekne kullanılmazken kapalı duruyor)  ve 1 tane sintine pompası haricinde motor çalışmazken elektrik çekecek hiçbir cihaz bulunmuyor. Akülerimin hepsi Temmuz 2017 de alındı, klasik araba aküsü. Açıkçası akünün uzun sürede dolması beni çok rahatsız etmeyecek, neticede Istanbul da tekne kullanan biri olarak ancak hafta sonlarında ada veya boğaza gidebiliyorum. Hafta içi tekne genelde pantonda bağlı kalıyor.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Alper Dora - Mayıs 18, 2018, 13:06:32
Lemi bey 105A kapalı sulu akünüz olduğunu varsaydığım ve bunu serviste kullandığınızı düşündüğüm zaman. Akünün ömrü açısından sizin günlük kullanımınızın 380 watt civarında olması gerek ancak siz zaten sadece buzdolabı ile minimum 600 Watt çekiyorsunuz. Hidrofor ve sintine kullanımı ile %15 pay koysak 690Wattlık bir kullanımınız var. Yani siz 105A lik servis akünüzü sürekli olarak yarısına kadar kullanıp şarj ediyorsunuz. Bu şu demek akünüz sürekli olarak plakalardan kaybediyor. O nedenle naçizane tavsiyem yanına ek aynı özellikte 105A daha koymanızda fayda var. Bu sayede akünüzü daha uzun yıllar kullanabilirsiniz.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Cengiz Karan - Haziran 05, 2018, 00:15:02
Teknede, Quick 25 amper 3çıkışlı redresörü bir çıkışını 130 agm hizmet aküsüne diğer çıkışı 130 agm marş motoruna bağladım.both  konumunda şarz olduğunda bir sıkıntı olurmu?
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Alper Dora - Haziran 05, 2018, 00:27:19
yok hayır bir sıkıntı olmaz.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Hakan Zorlu - Haziran 06, 2018, 02:15:41
Sorum şu olacak; Redresörlerde marş aküsünü besleyen çıkışların amper gücü farklı. Kullanım kitapçığından teyit ediniz lütfen.

Benim redresörüüm 1x 30, 1x1 Ah. Yani bir çıkışı 30 basıp, diğer çıkışını marşa bağlayın diyor. İki farklı çıkışlı.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Hakan Erim - Haziran 06, 2018, 08:09:06
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Sorum şu olacak;...


Soru yok?
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Aziz Eryavuz - Haziran 06, 2018, 09:33:46
Üç sorum var,
Teknede kaçak akım rölesi olmazsa ne olur?
Reverse polarity ne anlama gelir?
Ters akım uyarıcı özellilği tekneye nasıl ilave ederim.
Benim teknem 2005 Bavaria. 220 volt alınca bir yeşil ışık yanıyor sadece.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Hakan Erim - Haziran 06, 2018, 09:46:09
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
...
Reverse polarity ne anlama gelir?
Ters akım uyarıcı özellilği tekneye nasıl ilave ederim.
...

Tekneye karadan AC akım (220V) alırken 3 kablolu bir fiş kullanıyoruz: faz (canlı), nötr ve toprak kabloları. Bazen elektrik aldığımız kaynakta bu faz ve nötr yer değiştirebiliyor. Böyle olunca kaçak akım rölesi çalışmıyor. Çünkü kaçak akım rölesi fazdan gelen ve nötr'den giden elektriği ölçüp karşılaştırıyor. Gelenle giden arasında fark olunca "Lan bu elektrik bir yerlerden dışarı akıyor, bir kaçak var sanırım, kesiim ben akımı abi, n'olur ne olmaz!" deyip atıyor.

İşte eğer dışardan gelen 3 hatlı kabloda, nötr ve toprak arasına bir ampül bağlarsanız, doğru bağlantı durumunda nötr ve toprak arasında akım olmayacağından ampül yanmıyor. Ama Nötr hat üzerinden akım akarsa lamba yanıyor.

Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Ahmet Çelenoğlu - Haziran 06, 2018, 10:29:00
Kaçak akım rölesi bir şekilde teknenizde elektrik kaçağı varsa kendiliğinden haberdar olup elektriği kesen bir sistemdir. Kaçağın insan bünyesine zararlı olamayacağı akım değerlerine gelmeden elektriği keser. Emniyet açısından faydalıdır.

Sahil bağlantı fiş priz sisteminin üç uçlu olmasının nedenlerinde biri de faz ve nötr hatlarının tekneye doğru ulaşmasıdır. Evlerimize elektrik faz ve nötr olarak ulaşır ve faz tarafında sigortalar vardır. Teknelerde kullanılan elektrik fişleri de fazın doğrudan sigortaya bağlanmasını garantiler. Reverse polarity yani ters polarite faz ve nötr uçlarının yanlış bağlandığını gösterir. Aslında bu fiş ve prizlerin kablo bağlantıları hangi ucun faz hangi ucun nötr ve hangisinin toprak olduğunu işaretlemiştir. Kablolar da renkleri ile faz nötr ve toprak kablolarını ayırır. Genellikle teknelerdeki fiş priz sistemleri doğru bağlı olsa da marinalardaki çıkışlar yanlış bağlı olabilmektedir. bunun nedeni sanırım bağlantıyı yapanların bilgisizlikleridir. Kablonuz doğru bağlı ise marina yönetimine elektrik sistemlerini düzeltmeleri için uyarıda bulununuz hatta israr ediniz.

Sigortaların olduğu yere bir kaçak akım rölesi bir elektrikçi tarafından takılır ve panonuzda uygun bir yere ters polarite ikaz ışığı eklenebilir. 
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Oktay Eryılmaz1 - Haziran 06, 2018, 10:36:45
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Kaçak akım rölesi bir şekilde teknenizde elektrik kaçağı varsa kendiliğinden haberdar olup elektriği kesen bir sistemdir. Kaçağın insan bünyesine zararlı olamayacağı akım değerlerine gelmeden elektriği keser. Emniyet açısından faydalıdır.

Sahil bağlantı fiş priz sisteminin üç uçlu olmasının nedenlerinde biri de faz ve nötr hatlarının tekneye doğru ulaşmasıdır. Evlerimize elektrik faz ve nötr olarak ulaşır ve faz tarafında sigortalar vardır. Teknelerde kullanılan elektrik fişleri de fazın doğrudan sigortaya bağlanmasını garantiler. Reverse polarity yani ters polarite faz ve nötr uçlarının yanlış bağlandığını gösterir. Aslında bu fiş ve prizlerin kablo bağlantıları hangi ucun faz hangi ucun nötr ve hangisinin toprak olduğunu işaretlemiştir. Kablolar da renkleri ile faz nötr ve toprak kablolarını ayırır. Genellikle teknelerdeki fiş priz sistemleri doğru bağlı olsa da marinalardaki çıkışlar yanlış bağlı olabilmektedir. bunun nedeni sanırım bağlantıyı yapanların bilgisizlikleridir. Kablonuz doğru bağlı ise marina yönetimine elektrik sistemlerini düzeltmeleri için uyarıda bulununuz hatta israr ediniz.

Sigortaların olduğu yere bir kaçak akım rölesi bir elektrikçi tarafından takılır ve panonuzda uygun bir yere ters polarite ikaz ışığı eklenebilir. 

Marinalarda genelikle doğru oluyor galiba , ama diğer her yerde reverse polarity ışığı yanıyor.
Başka başlık altında bu durumun Elektrik sistemine herhangi bir zarar vermeyeceği, kısa devre nedeni olmayacağı , tekne için tehdit oluşturmayacağı yazıldı .
Kaçak akım rölesi çalışmamasıda aslında büyük tehdit.
Bu yüzden İkinci bir adaptör kablo yapmak galiba  en iyi çözüm..

Ama nasıl ?
Bir bilenden rica edelim pratiğini ...
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Ahmet Çelenoğlu - Haziran 06, 2018, 11:45:21
Bir ara kablo yapılabilir. Bir ucu priz olacak, diğer ucu ise fiş. Sadece priz tarafı veya fiş tarafı ters bağlanacak. Tekne kablosunun fişini bu adaptörün prizine takacaksınız, fişi de elektriğe takacaksınız. Tek olan kalın uç topraklama kablosudur, o doğru bağlı olacak. Ara kablonun üzerine reverse polarity için olduğunu yazılı olarak belirtmekte yarar var. Bu kablo çok uzun olmamalı ki bağlantılar denize düşmesin, çok kısa olmasında yarar var, taktığınızda adaptör bağlantıları yerde kalmaz. Bu fişlerin prize takılma mekanizması olduğundan havada iken çıkması da söz konusu değildir.

Bir diğer yöntem de eğer sürekli dolaşıyorsanız, fişin içini açıp topraklama kablosu hariç diğer uçların yerini değiştirmektir. Bir kerelik marinanızdan uzaklaştıysanız, bu işleme değmeyebilir. Bir ara kablo daha iyi bir çözüm olur.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Ahmet Çelenoğlu - Haziran 06, 2018, 11:59:01
bilgisayar bağlantılarında da benzer sistem kullanılır. Bir bilgisayarın girişi diğerinin çıkışı olacağından, bağlantı için crossover denilen kablo kullanılır, yani iki bilgisayar arasındaki kablonun giriş uçları diğer tarafta aynı tür bağlantı olmasına rağmen çıkış uçlarına bağlanır. Sabit bilgisayar bağlantılarında yani sıva altı tesisatta da bu yöntem uygulanabilir, bu durumda crossover ara kablo kullanılmaz, düz bağlantı kullanılır. Sıva altı tesisat düz bağlı ise crossover kablo kullanılır. Karışıklığı önlemek için bina tesisatlarının çekilmesinde belirli bir standart kullanılmaya başlandıysa ben bilmiyorum.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Ahmet Çelenoğlu - Haziran 06, 2018, 12:20:25
Reverse polarity sorunu için cross over adaptör isteyen olursa maliyeti karşılığında yaparım.

Telefon: 543 494 71 71
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Aziz Eryavuz - Haziran 06, 2018, 13:27:48
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
...
Reverse polarity ne anlama gelir?
Ters akım uyarıcı özellilği tekneye nasıl ilave ederim.
...

Eyvallah Hakan, sağol. :)

Tekneye karadan AC akım (220V) alırken 3 kablolu bir fiş kullanıyoruz: faz (canlı), nötr ve toprak kabloları. Bazen elektrik aldığımız kaynakta bu faz ve nötr yer değiştirebiliyor. Böyle olunca kaçak akım rölesi çalışmıyor. Çünkü kaçak akım rölesi fazdan gelen ve nötr'den giden elektriği ölçüp karşılaştırıyor. Gelenle giden arasında fark olunca "Lan bu elektrik bir yerlerden dışarı akıyor, bir kaçak var sanırım, kesiim ben akımı abi, n'olur ne olmaz!" deyip atıyor.

İşte eğer dışardan gelen 3 hatlı kabloda, nötr ve toprak arasına bir ampül bağlarsanız, doğru bağlantı durumunda nötr ve toprak arasında akım olmayacağından ampül yanmıyor. Ama Nötr hat üzerinden akım akarsa lamba yanıyor.


Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Aziz Eryavuz - Haziran 06, 2018, 13:29:07
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Kaçak akım rölesi bir şekilde teknenizde elektrik kaçağı varsa kendiliğinden haberdar olup elektriği kesen bir sistemdir. Kaçağın insan bünyesine zararlı olamayacağı akım değerlerine gelmeden elektriği keser. Emniyet açısından faydalıdır.

Sahil bağlantı fiş priz sisteminin üç uçlu olmasının nedenlerinde biri de faz ve nötr hatlarının tekneye doğru ulaşmasıdır. Evlerimize elektrik faz ve nötr olarak ulaşır ve faz tarafında sigortalar vardır. Teknelerde kullanılan elektrik fişleri de fazın doğrudan sigortaya bağlanmasını garantiler. Reverse polarity yani ters polarite faz ve nötr uçlarının yanlış bağlandığını gösterir. Aslında bu fiş ve prizlerin kablo bağlantıları hangi ucun faz hangi ucun nötr ve hangisinin toprak olduğunu işaretlemiştir. Kablolar da renkleri ile faz nötr ve toprak kablolarını ayırır. Genellikle teknelerdeki fiş priz sistemleri doğru bağlı olsa da marinalardaki çıkışlar yanlış bağlı olabilmektedir. bunun nedeni sanırım bağlantıyı yapanların bilgisizlikleridir. Kablonuz doğru bağlı ise marina yönetimine elektrik sistemlerini düzeltmeleri için uyarıda bulununuz hatta israr ediniz.

Sigortaların olduğu yere bir kaçak akım rölesi bir elektrikçi tarafından takılır ve panonuzda uygun bir yere ters polarite ikaz ışığı eklenebilir. 


Çok teşekkür ederim.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Yusuf Topaloğlu - Temmuz 03, 2018, 18:08:56

   Şöyle bir sorum var nacizane teknemde 220V ve 12V için ayrı sigorta kutuları var ben 220V bağlı iken redresör şarj durumunda iken ikisini de açık konumda tutuyorum. Bu durumda hatamı yapıyorum ?
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Ahmet Çelenoğlu - Temmuz 03, 2018, 20:01:50
220V ve 12V iki ayrı devredir ve  standartlar gereği iki ayrı panoda olurlar. Teknede 12v kucllanıyorsanız 12V devresinin de açık olması gerekir.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Yusuf Topaloğlu - Temmuz 03, 2018, 20:26:20
Doğru anlatamadım Ahmet korsanım izah edeyim .Redresör çıkışı 12 volt devresine bir noktada bağlı (somunlu olan bağlantı parçası). Bağlı olduğu noktada aynı zamanda kamaraya giden 5w lık bir ampulun kablosu da bağlı.  Geçen gün 220V ile Redresör çalışırken aynı noktaya bağlı 12 volt ile çalışan bu ampulun kablosu eridi fena koku geldi .Redresör 12 volt devresini fazla yüklenmiş olabilir mi böyle bir şey söz konusu mu. Redresör aküye direkt bağlı mı olmalı? Lamba pek kaliteli bişey değil kablosuda marin değil ,sanırım sonradan takılmış sorun sadece lambada ve kablosunda olabilir mi ?


Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Ahmet Çelenoğlu - Temmuz 03, 2018, 21:43:27
Aküler, eğer üstlerine birden çok yük bağlanacaksa, bir artı bir eksi kablosu ile baralara iletilir ve dağıtım bu baralardan yapılır. Baraların + ucundan alınana kablo veya kablolar yüke uygun bir sigortadan geçtikten sonra bir anahtara ve yüke gider. 5W bir ampulün herhangi bir sigortadan geçmeden nasıl bağlı olduğunu anlamadım. Bu baralara redresörün şarj çıkışı da bağlanabilir. Redresörünüz arızalı olmadıkça 12V devresi hiç bir şekilde fazla yüklenmez, kaldı ki hiç bir tedbir olmasa bile ampule giden kabloların bir şekilde kısa devre olmaması şartı ile aşırı bir voltaj uygulansa bile öncelikle 5 W ampul yanacaktır (bozulacaktır). Kablonun bu şekilde ısınmış olması bir yerde kısa devreye işaret eder.


İyi bir elektrikçi hiç bir zaman sigortadan geçmeden ve doğrudan baradan elektrik almaz. Sonradan eklenen o devreyi sökmenizi öneririm.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Alper Dora - Temmuz 03, 2018, 22:10:05
Büyük ihtimalle redresörün bir çıkışını panele vermelerinin nedeni tekne sahile bağlıyken tekne içi 12V harcamaları aküler yerine direk redresör çıkışından panel üzerinden dağıtalım diye düşünmüşler. Ama çok büyük bir hata. Sigorta vs de konulmadıysa yangına bile sebep olabilir. Akünün cycle ömründen gitmesin diye düşünmüşler büyük ihtimalle ama bilmiyorlar ki o akım aküye girmeden direk akünün yüzey voltajı ile besleniyor. Akü orada sadece devre tamamlayıcı görevi görüyor. Bizdeki ustaların bu şekilde bilgisizce yaptıklarına hayran oluyorum. Bugünde biri 2500 lük inverter aldım 400A akü grubum var elektrikçim klima çalıştırabileceğimi söyledi dedi diye klima önermemi istedi. Merak ediyorum bu adamlar bu sektörde nasıl iş yapabiliyorlar. Hangi sıfatla hangi bilgiyle bu şekilde yorum yapabiliyorlar. Ya insan bu işi yapıyorsa para kazanıyorsa kendine saygısı varsa açar interneti araştırır yaw. İnternet dediğin şey bir membağ. Konuşan robot Fatma Girik yapmak istiyorum desen araştırsan onun bile dökümünü bulursun.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Hulki Erdem - Temmuz 03, 2018, 22:44:49
Alper kardeş, bu bağlantının başka artistik şekilleri varmı? (Mesela Türkan Şoray) teknelerde seçici (pako) şalterler bunun için konulurlar,ayrıca ship/shore konumları vardır. yazdıklarınız maalesef doğru
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Hulki Erdem - Temmuz 03, 2018, 22:46:22
Yurdum insanı
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Yusuf Topaloğlu - Temmuz 04, 2018, 13:26:34
 Sigorta paneli üzerinden gelmeyen aydınlatmaları sökeceğim anladığım kadarıyla invertör çıkışına direkt bağlı aydınlatma olmamalı.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Deniz Taçkın - Temmuz 05, 2018, 22:33:03
Değerli Korsanlarım

Yatak altına koyacağım servis aküsü  tavsiyenize ihtiyacım var . 530 watt güneş paneli ve 50 A mppt  regülatörüm var . Mevcut 4 * 105 ah sulu aküler 5 senesini doldurdu . Sulu akülerin yatak altında sağlıklı olmadığnı anlıyorum . 220 V chargerim cristec 40 a , jel aküleri şarj eedermi diye üreticiye  yazdım cevap yok .  Vartanın 95 ah agm  start stop akülerini tavsiye edermisiniz , gecede 70 a ( buzdolabı , 5 saat tv elkt tuvalet vs) civarı sarfiyat için kaç agm  akü  uygundur . Sezonda marina , lokanta , iskele imkanım  olmuyor . Teşekkür ederim .
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Ahmet Çelenoğlu - Temmuz 06, 2018, 07:18:34
Değişik akü gruplarına göre ayarlanabiliyormuş:

http://www.vikingmalzeme.com/CRISTEC-YPOWER-12V-40A-AKU-SARJ-CIHAZI-FANSIZ,PR-1281.html

Servis akülerinizin bir veya bir kaç sene daha servis verebileceğini sanıyorum. AGM veya jel akü kullanabilirsiniz ama sulu aküler sanırım hala ilk maliyet olarak çok ucuza geliyor. Teknelerde sulu aküler hala yatak altında kullanılıyor. sızan gazlar hidrojen ve oksijendir. Hidrıjen çabuk bir şekilde uçar ve gider. Birikip patlaması biraz zordur.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Alper Dora - Temmuz 06, 2018, 13:12:49
Ahmet abi çıkan gazlar çabuk uçuyor haklısın ama baş ağrısı yapar ve uyku kalitesini düşürür. Biz burada kullandığımız eski aküler şarj ederken baş ağrısından çalışamıyoruz.

Redresörün ve solar panel regülatörünün her zaman her akü için sıcaklık sensörünün olmasında fayda var.  Ama jel aküler evet biraz daha narinler o konuda. Yoksa 14.4V ile şarj olur onda sıkıntı yok ama ısındıkça voltajın düşürülmesi gerekli her aküde olduğu gibi.

İşin teknik kısmını konuşursak teknenizde bulunan redresör kapasitesi zaten tekneniz için küçük gibi. Baş pervane ve makine start işin içine girmeden bile %10 luk dilimin altında. Yapı olarak start stop akülerin plaka yapısı servise uygun değil. Exide EP900 serisi aküler size daha uygun. Sonnenschein 115 ya da daha uygun fiyatlı Outdo OT100 ü de düşünebilirsiniz. Bunlar sizin ihtiyacınızı karşılayacaktır. Gecede çekeceğiniz 70A için kapalı sulu aküde kullanabilirsiniz. Sonnenscheinlarda 4x 155 dediğiniz zaman kullanılabilir 230A akü bankınız olur. Kapalı sulularda o sınır 126A maalesef. Ep 900 de de 200Alik bir akü havuzunuz olur. Koltuk altına kapalı sulu belki Ok ama belki. Sonuçta yaşam alanı dışarıdan içeriği girdiğiniz anda şakaklarda rahatsız edici ağrıyı hissettirir. Yatak altına ise kesin olarak tavsiye etmem uyku kalitesini ciddi anlamda düşürür. Sadece şarj olurken değil kullanım sırasında da ısınacağı için o gaz yine çıkacaktır.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Yusuf Topaloğlu - Temmuz 06, 2018, 14:13:26
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Büyük ihtimalle redresörün bir çıkışını panele vermelerinin nedeni tekne sahile bağlıyken tekne içi 12V harcamaları aküler yerine direk redresör çıkışından panel üzerinden dağıtalım diye düşünmüşler. Ama çok büyük bir hata. Sigorta vs de konulmadıysa yangına bile sebep olabilir. Akünün cycle ömründen gitmesin diye düşünmüşler büyük ihtimalle ama bilmiyorlar ki o akım aküye girmeden direk akünün yüzey voltajı ile besleniyor. Akü orada sadece devre tamamlayıcı görevi görüyor. Bizdeki ustaların bu şekilde bilgisizce yaptıklarına hayran oluyorum. Bugünde biri 2500 lük inverter aldım 400A akü grubum var elektrikçim klima çalıştırabileceğimi söyledi dedi diye klima önermemi istedi. Merak ediyorum bu adamlar bu sektörde nasıl iş yapabiliyorlar. Hangi sıfatla hangi bilgiyle bu şekilde yorum yapabiliyorlar. Ya insan bu işi yapıyorsa para kazanıyorsa kendine saygısı varsa açar interneti araştırır yaw. İnternet dediğin şey bir membağ. Konuşan robot Fatma Girik yapmak istiyorum desen araştırsan onun bile dökümünü bulursun.

Alper Korsanım, diyelimki 12V sigortasından geçmeyen ampul aydınlatma vs yok. Herşey doğru bağlı. O halde 220v bağlı iken redresör çalışıyorken 12v sigortasını kapatırsam makul bir iş yapmış olur muyum.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Alper Dora - Temmuz 06, 2018, 14:36:13
Kapatabilirsiniz tabii ki herhangi bir kullanım yoksa. Sadece aküleriniz şarj olur redresörün bütün kapasitesi şarj için kullanılır.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Deniz Taçkın - Temmuz 08, 2018, 13:52:55
Sayın  Ahmet ve  Alper  Korsanlarım  ,

Akü ve Redresör konusundaki  değerli  yardımlarınıza  çok  teşekkür  ederim  . Araştırma  yaparken aniden aküler  gece  buzdolabını  , hanımın solunum  makinesini  çalıştırmaz   oldu  .  Marmariste  en  eski  ve çok  güvenilir  bir  bayi  , Orhaniyede   alargada  Israrla   4 * 105 a Boch  L 4  034  sulu  aküleri taktırdı .
Ahmet  korsanım  , cristec şarj  cihazı  için  verdiğiniz  linke teşekkür  ederim ancak  benim  cihazım  2007  öncesi . İnternetten kullanıcı talimatında  kurrşun asit  ve  Amonyum  aküler  için  iki  ayrı ayar  olduğunu  okudum , Amonyumu  araştıramadan acilen  aküler  değişti .
Tekrar  teşekkür  eder  saygılar  sunarım .
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Alper Dora - Temmuz 09, 2018, 11:03:30
Deniz bey geçmiş olsun. Ama bir kişinin ısrarcı olması bunun doğru olduğu anlamına gelmiyor.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Deniz Taçkın - Temmuz 09, 2018, 21:18:18
Alper Bey  çok haklısınız , Akülerin üzerindeki kodları  takip edince   2017  Mayıs  veya  Eylül  imalatı  oldugunu   Anladım   , 2018  imalatı  gelince  değiştirecekler . Deniz ortasında  çaresiz  kalmıştım  , onunda  bilgisi dışında olmuştur diye  düşünüyorum . O kadar  araştırmadan  sonra  böyle bir  netice  ibretlik  . Teşekkür  ve  saygılarımla  .
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Deniz Taçkın - Temmuz 10, 2018, 16:32:26
Alper Bey  ,

Outdo 100 a jel aküyü yeni olduğu ,zamanla  ne yapacağı ve iki sulu  akü bedeli olduğu  için  değerlendirememiştim . Bu konudaki düşüncenizi alabilirmiyim . Gecelik  70 a sarfiyat için , ( ilerdeki senelerde kapasite düşümü olurmu ) kaç outdo 100 a uygundur ve  seviste  kullanımda beklenen ömrü ne olabilir ..?
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Alper Dora - Temmuz 11, 2018, 11:16:12
outdo zaten servis amaçlı kullanılmak üzere tasarlanan bir aküdür. Dünyaca bilinen Huawei firması tarafından üretilen bir akü.
Biz 2 senedir satıyoruz hiç sorun yaşayan olmadı. Gecede 70A sarfiyat dışında günlük toplam sarfiyatınızı bilmemizde fayda var. Güneş paneli var diyeceksiniz belki ama güneşin olmadığı günlerde olacak. Yani akü kapasitesini belirlerken yani havuzun büyüklüğünü sizin kullanımınız belirler yukarıdan akacak musluk değil. Diğer tüketimleride bilebilirsem ona göre size daha sağlıklı yardımcı olabilirim.

Outdo akülerin avantajı üzerindeki ekranda akü voltajı, kapasite durumu ve kaç saattir kullanımda olduğu bilgileri ve sizin almak istediğiniz olan 105A olanların önünde USB çıkışı var telefon vs şarj etmek için  kullanılabiliyor. Bunların dışında isterseniz kapasatisinin düştüğünü hissettiğiniz zamanda acil durumlar için saf su eklenerek bir müddet daha kullanıma uygun hale geliyor.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Alper Dora - Temmuz 11, 2018, 11:21:46
akülerin ömürlerini belirleyen şey maalesef kullanıcı profilidir. Yani aküyü nasıl ve ne şekilde kullandığınızdır. Çok yoğun inverter kullanılan servis aküleri için jel değil agm daha uygundur. Akünün kapasitesi 20 saat üzerinden verilir. Bunun dışında 100A akü size 20 saat ve saat başı 5A de 100A verecektir. Daha fazla çekiim derseniz akü kapasitesini daha düşük kabul etmeniz gerekir. Bir de hiçbir zaman ben 100A akünün hepsini kullanırım diyemezsiniz. 100A bir jel aküden %40-50 kullanımlık bir alanınız var demektir.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Oktay Eryılmaz1 - Temmuz 11, 2018, 12:29:31
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
akülerin ömürlerini belirleyen şey maalesef kullanıcı profilidir. Yani aküyü nasıl ve ne şekilde kullandığınızdır. .

Alper Dora Korsan,

kaynaklar ;
4 adet servis aküsü 110 A
1 adet motor aküsü 115 A
2 adet Baş pervane aküsü

2 adet Solara 2 x 90 A Güneş paneli
Sezonda Genelde 4 Gün 24 saat Sahil elektriğine bağlı..


Tüketim :
Buzdolabı
Aydınlatmaların tamamı Led
Klima (sadece sahil elektriği ile çalışıyor)
TV yok
İnvertör 600 lük , haftada 1 kere sarj için 1 saat çalışıyor.

Bizim Aküler bizden memnun mudur acaba ??Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Alper Dora - Temmuz 11, 2018, 13:11:13
2x90A değilde 90Watt tır o sanırım.  Size günde max 900 Watt verir güneşli bir Ege gününde. O da sizin günlük ihtiyacınıza yetmeyebilir. 1 buzdolabı ve genel kullanımla günlük 1100 watt olarak öngörürüz biz. Bunun dışında bütün sezonda sadece 4 gün sahil elektriğine bağlıysa bir anlam ifade etmiyor. Orada charger kapasitesi ve baş pervane akülerinin kapasiteleri devreye giriyor. yani yaklaşık olarak min 60A lik bir charger ihtiyacınız var gibi duruyor. Ama şu anda hesapladığım zaman servis akü kapasiteniz sizin günlük ihtiyacınız için yeterli kapalı sulu olarak kabul edersek bile. Ama dediğim gibi güneşli bir gün değilse açığa kalıyorsunuz. Esasına baktığınız zaman sizin solar panelleriniz gündüzleri buzdolabı ve genel kullanımı karşılıyor bir kaç A de kalıyorsa onlarda Akülere gidiyordur. Tavsiyem 2 tane daha Solar panel olacaktır. Aküleri şarj edebilmeniz için.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Oktay Eryılmaz1 - Temmuz 11, 2018, 13:16:20
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
2x90A değilde 90Watt tır o sanırım.  Size günde max 900 Watt verir güneşli bir Ege gününde. O da sizin günlük ihtiyacınıza yetmeyebilir. 1 buzdolabı ve genel kullanımla günlük 1100 watt olarak öngörürüz biz. Bunun dışında bütün sezonda sadece 4 gün sahil elektriğine bağlıysa bir anlam ifade etmiyor. Orada charger kapasitesi ve baş pervane akülerinin kapasiteleri devreye giriyor. yani yaklaşık olarak min 60A lik bir charger ihtiyacınız var gibi duruyor. Ama şu anda hesapladığım zaman servis akü kapasiteniz sizin günlük ihtiyacınız için yeterli kapalı sulu olarak kabul edersek bile. Ama dediğim gibi güneşli bir gün değilse açığa kalıyorsunuz. Esasına baktığınız zaman sizin solar panelleriniz gündüzleri buzdolabı ve genel kullanımı karşılıyor bir kaç A de kalıyorsa onlarda Akülere gidiyordur. Tavsiyem 2 tane daha Solar panel olacaktır. Aküleri şarj edebilmeniz için.


Şimdiye kadar hiç 12,8-12,9 V altına düşmedi gösterge...
Zaten haftada 3 gün kullanıyoruz tekneyi ,geri kalan 4 gün sahil elektriğinde .
Bayramda 10 gün kullanılacak göreceğiz O zaman
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Ahmet Çelenoğlu - Temmuz 11, 2018, 13:30:21
Teknenin nasıl kullanıldığı da önemlidir. Bir yere gidip demirleyip on gün kalırsanız, tüm yükü güneş panelleri üstlenir. Kullandığınız enerji ile güneş panellerinin sağladığı enerji dengesinin kurulması gerekir. Denize çıkıp bir koyda bir veya iki gece kaldıktan sonra başka bir koya geçiyorsanız, motorunuz en azından koydan çıkarken ve ikinci koya girerken çalışıyor olacaktır. kişiden kişiye değişse de bu koşullarda şarj eksiğinizin büyük kısmı alternatörden karşılanacaktır.

Çok sık yaptığım bir uygulama, gece buzdolabını kapatmaktır. Kapağı açılmayacağı veya çok sık açılmayacağı için soğuk iyi muhafaza ediliyor, ertesi sabah da zaten çalıltırıyorsunuz. Teknelerimizde et veya tavuk alıp 2-3 gün tüketmeden sakladığımız nadirdir. Bu nedenle gece biraz daha yüksek derecelere çıksalar da buzdolabı içindeki gıdalar pek şikayet etmezler.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Ümit Özdoğan - Temmuz 11, 2018, 15:18:33
Tekne üzerinde 3 aküyle geldi, kapalı sulu start akülerinden 105Ah.
Biri motor marş aküsü diğer ikisi servis aküsüydü ki ben aynı aküden bir ilave daha yaptım oldu toplam 4 akü.

Marş aküsü marştan marşa az bir iş yapıyor, hep dolu, hep ful şarjlı.
Servis aküleri belli bir çevrimde boşalıp doluyor, gayet faal.

Bu farklı çalışma koşullarından dolayı, bu akü ömürlerinde nasıl bir farklılık beklenebilir?
Bu farklılığı azaltmak için, belli aralıklarla aküleri yer mi değiştirsek? Faydası mı olur zararı mı? Faydası var ise de değer mi böyle bir uğraşa?

(araba lastiklerini ön arka değiştirmek gibi)
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Ahmet Çelenoğlu - Temmuz 11, 2018, 15:40:04
Akülerin ömürleri kaç defa şarj edildikleri ile bağlantılıdır. Şarj sayısı tam şarj olarak hesaplanmalıdır. Yüksek sıcaklık, %40-50 kapasitenin altında deşarj edilmesi de ömrü etkiler. Birbirinden bağımsız çalışan akülerin yerini değiştirmek hepsi için aynı ömre işaret eder gibi görünse de paralel bağlı aküler, aynı marka, aynı kapasitede ve aynı anda bağlanmış olmalıdır.  Marş aküsü ile servis akülerinden birini değiştirdiğinizde diğer servis aküsü büyük olasıkla eski marş aküsünü deşarj edecektir. Yani birbirlerini bozacaklardır. Bu nedenle yerlerini değiştirmeyin. Servis akülerini zamanı geldiğinde değiştirirsiniz. Marş aküsünü ise biraz daha uzun kullanırsınız. zamanı geldiğinde onu da değiştirirsiniz.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Alper Dora - Temmuz 11, 2018, 15:44:38
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
2x90A değilde 90Watt tır o sanırım.  Size günde max 900 Watt verir güneşli bir Ege gününde. O da sizin günlük ihtiyacınıza yetmeyebilir. 1 buzdolabı ve genel kullanımla günlük 1100 watt olarak öngörürüz biz. Bunun dışında bütün sezonda sadece 4 gün sahil elektriğine bağlıysa bir anlam ifade etmiyor. Orada charger kapasitesi ve baş pervane akülerinin kapasiteleri devreye giriyor. yani yaklaşık olarak min 60A lik bir charger ihtiyacınız var gibi duruyor. Ama şu anda hesapladığım zaman servis akü kapasiteniz sizin günlük ihtiyacınız için yeterli kapalı sulu olarak kabul edersek bile. Ama dediğim gibi güneşli bir gün değilse açığa kalıyorsunuz. Esasına baktığınız zaman sizin solar panelleriniz gündüzleri buzdolabı ve genel kullanımı karşılıyor bir kaç A de kalıyorsa onlarda Akülere gidiyordur. Tavsiyem 2 tane daha Solar panel olacaktır. Aküleri şarj edebilmeniz için.


Şimdiye kadar hiç 12,8-12,9 V altına düşmedi gösterge...
Zaten haftada 3 gün kullanıyoruz tekneyi ,geri kalan 4 gün sahil elektriğinde .
Bayramda 10 gün kullanılacak göreceğiz O zaman

Dediğim gibi sahile bağlanıyorsanız sürekli sorun yok. Ben bütün sezonda toplam 4 gün diye anladığım için söyledim. 10 günlük kullanımda da profil ortaya çıkacaktır. O zaman daha iyi anlayacaksınız ne demek istediğimi.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Oktay Eryılmaz1 - Temmuz 11, 2018, 16:05:10
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
2x90A değilde 90Watt tır o sanırım.  Size günde max 900 Watt verir güneşli bir Ege gününde. O da sizin günlük ihtiyacınıza yetmeyebilir. 1 buzdolabı ve genel kullanımla günlük 1100 watt olarak öngörürüz biz. Bunun dışında bütün sezonda sadece 4 gün sahil elektriğine bağlıysa bir anlam ifade etmiyor. Orada charger kapasitesi ve baş pervane akülerinin kapasiteleri devreye giriyor. yani yaklaşık olarak min 60A lik bir charger ihtiyacınız var gibi duruyor. Ama şu anda hesapladığım zaman servis akü kapasiteniz sizin günlük ihtiyacınız için yeterli kapalı sulu olarak kabul edersek bile. Ama dediğim gibi güneşli bir gün değilse açığa kalıyorsunuz. Esasına baktığınız zaman sizin solar panelleriniz gündüzleri buzdolabı ve genel kullanımı karşılıyor bir kaç A de kalıyorsa onlarda Akülere gidiyordur. Tavsiyem 2 tane daha Solar panel olacaktır. Aküleri şarj edebilmeniz için.


Şimdiye kadar hiç 12,8-12,9 V altına düşmedi gösterge...
Zaten haftada 3 gün kullanıyoruz tekneyi ,geri kalan 4 gün sahil elektriğinde .
Bayramda 10 gün kullanılacak göreceğiz O zaman

Dediğim gibi sahile bağlanıyorsanız sürekli sorun yok. Ben bütün sezonda toplam 4 gün diye anladığım için söyledim. 10 günlük kullanımda da profil ortaya çıkacaktır. O zaman daha iyi anlayacaksınız ne demek istediğimi.

Teşekkürler Bir 7-8 günümüz var , hiç elektriğe bağlanmadan kaldığımız ama arada motor çalıştırıp bir koydan diğer koya (yalan yalan bir iskeleden diğer iskeleye) gittik .
Hiç ben 12,8 altında bir değer görmedim.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Deniz Taçkın - Temmuz 11, 2018, 20:01:14


70 a civarı gecelik sarfiyatın 25 a civarı eşimin solunum makinesi için 800 watt lık inventörden çekiliyor , bu miktar sizce AGM akümü gerektirir ?
Sezonda Mayıs  Ekim  arası  , 220 takviyesi olmaksızın denizdeyiz . Bulutlu  günlerde 2 kw jeneratörü kullanıyorum , çok mecbur kalırsakda bir yerden 220 alıyoruz . Gündüz sarfiyatını maximum 14 saat buzdolabı + 10 a diyebilirim .Toplamda 530 watt güneş panelim var .  Bu durumda akü kapasitem ne olmalı ve ne cins olmalı
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Alper Dora - Temmuz 12, 2018, 10:58:24
25A solunum cihazı çekiyorsa gece geri kalan 50A i kim tüketiyor acaba. 1 buzdolabı çekmez sonuçta.

530 watt panel sizin günlük ihtiyacınızı fazlasıyla karşılayacaktır eğer akü kapasiteniz büyükse. Yani depolayamadığınız elektriği üretiyorsunuz demektir. Günlük harcamanız 150A ise akü kapasitenizin 500A civarında olmasında fayda vardır akülerin sağlığı ve ömrü açısından (Kapalı sulu aküler için konuşuyorum). Yukarı koyduğunuz solarlar da günlük giderlerinizi dengeler. Yani şunu düşünmeyin nasılsa solar var büyük akü kapasitesine neden ihtiyacım olsun demeyin.  Güneş olmadığı zamanda hayatınızı idame ettirebilmeniz gerekli teknede. Jeneratör çalışıyor ancak orada da charger kapasitesi önemli. Chager yeterli değilse 2 saat çalıştırsanızda aküler dolmayacaktır.
Bu yazdıklarımın hepsini kapasite değeri bilmeden yazıyorum yani evet yeterli ya da yatersiz diye düşünmeyin. Ben karşınıza çıkabilecek bütün denklemleri koyayım ona göre siz karar verirsiniz. Çok zor birşey değil tamamen havuz problemi esasında bu denklemler. Havuzun altta gideri yukarıda da muslukları var. Ama havuzunuzun kullanım kapasitesini yani alttaki giderlerin yerini akünün tipi belirliyor.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Deniz Taçkın - Temmuz 12, 2018, 12:24:41
Alper Bey ,

Kapasitem    Servis  4 * 105 a sulu   Motor , 1 * 105 a  sulu ve baş pervane aküsü . Burada agm akülerde sıksık inventör  çalıştırılmaması tavsiyesini mesela  gecede 25 a solunum cihazı  +  telefon , laptop  şarjlarını ne şekilde değerlendirelim . 420 a kapalı sulu yerine kaç amper jel veya agm düşünülmeli . Teşekkür ederim .
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Alper Dora - Temmuz 12, 2018, 16:06:27
İnverter akü katilidir ancak burada çektiğiniz akım/saat önemli. 8 saatte toplam 25A bir akım için inverter kullanıyorsanız gel kullanabilirsiniz. Ama inverter var diye yok ben kettle de kullanırım vs diyorsanız o zaman gel uygun değil AGM daha uygun. Ama 800Wattlık İnverterle su ısıtamazsınız tabii. Kullanıcı profili belirliyor akü tipini.  2500Watt inverter aldım Jel akülerimde var ben klima çalıştırıcam diye gelende var.  Bazen gerçekten hayhay diyesim gelio ama yapamıyorum.

Sizin toplamda 420A kapalı sulu "servis" akünüzün kullanım alanı 125A. Yani bu oranı geçmediğiniz  ve doğru şarj ettiğiniz sürece bu aküleri uzun süre kullanabilirsiniz eğer sağlık vs önemli değilse. Burada gelir gider çizelgesi yapmak gerek. Solarların aktif olduğu zamanlardaki tüketim ve akülere ne kadar kaldığı soruları önemli. Tamam inverter devrede olmuyor ama bu seferde diğer kullanımlar devreye giriyor. Buzdolabının kapağı daha fazla açılıp kapanıyor. Aynı şekilde hidrofor yoğun olarak devreye giriyor ya da 12V bir su yapıcı varsa o çalışıyor gibi tüketimler devreye giriyor.
Bu verilerle bir sorun yok gibi duruyor sizin günlük gelir gideriniz. Ama kaliteli deepcycle gel ya da agm akülerle o 125A lik sınır geçtiğiniz zamanda probleminiz yok. Yani 3 tane 100A akü ile yaklaşık 150A lik bir kullanım alanınız hem de daha uzun süre kullanım ömrünüz olur. En azından da teknede fazladan yaklaşık 30kg ağırlıktan kurtulmuş olursunuz. Sağlık kısmını söylemiyorum bile. Isındığı zamanki baş ağrısı problemi gibi sorunlar ve daha sağlıklı bir uyku gibi konularda var.

Çoğu insan o baş ağrısının farkına çok varmıyor yani çok fazla rahatsız eden bir ağrı değil eğer gaz salınımı çok değilse ancak.  O alana girdiğiniz zaman anında şakaklarda hafif bir ağrı kesin oluşuyor. Biz artık çok net anlayabiliyoruz o durumu. Aldığımız hurda akülerin olduğu depoya şu anda girseniz hissediyorsunuz havaların ısınmasından dolayı. Şarj ettiğimiz sürekli kullandığımız aküleri söylemiyorum bile. 200A lik kapalı sulu akümüz var emniyet için tutuyoruz. O şarja konduğu zaman ofiste kaçacak delik arıyoruz. Bazen o kadar etkiliyor ki akşam ofisten eve döndüğümde idmana gidecek halim olmuyor baş ağrısından.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Deniz Taçkın - Temmuz 12, 2018, 22:21:30
Alper Korsanım ,

Verdiğiniz bilgilere çok teşekkür ederim , . Kaliteli deep cycle jel veya agm akü tanımlamanıza  , Outdo 100 a veya varta g 14 agm 95 a , ( ebat ve fiyat  sınırlamaları )  dahil olabilirmi  . Tekrar teşekkür ederim   .
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Alper Dora - Temmuz 13, 2018, 11:29:57
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Alper Korsanım ,

Verdiğiniz bilgilere çok teşekkür ederim , . Kaliteli deep cycle jel veya agm akü tanımlamanıza  , Outdo 100 a veya varta g 14 agm 95 a , ( ebat ve fiyat  sınırlamaları )  dahil olabilirmi  . Tekrar teşekkür ederim   .

Outdo evet deepcycle aküdür ancak Varta G14 start stop agm araba aküsüdür. Servis kullanımı için plaka yapısı uygun değildir. Deepcycle özelliği vardır ama kullanım yeri servis değildir.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Dilek Ergül - Temmuz 13, 2018, 11:30:57
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
25A solunum cihazı çekiyorsa gece geri kalan 50A i kim tüketiyor acaba. 1 buzdolabı çekmez sonuçta.

530 watt panel sizin günlük ihtiyacınızı fazlasıyla karşılayacaktır eğer akü kapasiteniz büyükse. Yani depolayamadığınız elektriği üretiyorsunuz demektir. Günlük harcamanız 150A ise akü kapasitenizin 500A civarında olmasında fayda vardır akülerin sağlığı ve ömrü açısından (Kapalı sulu aküler için konuşuyorum). Yukarı koyduğunuz solarlar da günlük giderlerinizi dengeler. Yani şunu düşünmeyin nasılsa solar var büyük akü kapasitesine neden ihtiyacım olsun demeyin.  Güneş olmadığı zamanda hayatınızı idame ettirebilmeniz gerekli teknede. Jeneratör çalışıyor ancak orada da charger kapasitesi önemli. Chager yeterli değilse 2 saat çalıştırsanızda aküler dolmayacaktır.
Bu yazdıklarımın hepsini kapasite değeri bilmeden yazıyorum yani evet yeterli ya da yatersiz diye düşünmeyin. Ben karşınıza çıkabilecek bütün denklemleri koyayım ona göre siz karar verirsiniz. Çok zor birşey değil tamamen havuz problemi esasında bu denklemler. Havuzun altta gideri yukarıda da muslukları var. Ama havuzunuzun kullanım kapasitesini yani alttaki giderlerin yerini akünün tipi belirliyor.

Ben öncelikle kendi adıma teşekkür ederim. Basit, açık, temiz bilgi.. Rezonanslar, fikiz terimleri vs anlamıyorum.. İlk okul mezunuyum. Ve ne anlatıldığını anladım.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Alper Dora - Temmuz 13, 2018, 12:07:31
Dilek Hanım rica ederim. Herkes anlamak zorunda değil zaten o nedenle herkesin anlayacağı şekilde basitçe anlatmaya çalışıyorum. Bende Tekstil mühendisiyim okulda tek derdim makinelerdi iplik dokuma kimya hiç sevemedim. Elektrik bilgimde çok kısıtlıydı mezun olduğumda. Sonrasında da hiç geliştirmedim taa ki kayıktan motoryata terfi edene ve bu iş ile profesyonelce ilgilenmeye başlayana kadar. Hep diyorum çok geç kaldım. Teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki sürekli yeni bilgi geliyor. Ben 2 birim öğrenirken bilim 4 birim ileri gidiyor.  Yani esasına bakarsanız bizlerde konunun cahiliyiz bir anlamda. Sadece temel bilgileri iyi biliyoruz denklemini iyi kurabiliyoruz kafamızda.
Levent Ağagil abimlede dün dertleşiyorduk mesela. Motoryatçıyım tekne daha suya dokunmadı aldığımdan beri yine gidip temizlik yapıp kapatıcam heralde. Bu yakıt fiyatlarıyla hiçbir zamanda kullanamiyacağım heralde yelkenliye geçeceğim heralde dedim.. Yelkenliler hakkında yazılanları okuyorum inanın tek anladığım yönleri o da zamanında sörf yaptığım için.  Teknik terimler yazılıyor cenova yukarı balon aşağı öyle bakıyorum. Anladığım hepsi evet yelken ve götürüyor.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Deniz Taçkın - Temmuz 13, 2018, 17:13:43
Aiper korsanım ,

Agm servis için standart ölçülerde , makul fiyatlı birkaç akü tavsiye edeblirmisininiz . Bizde 18 senedir her yaz 6 ay yelkenlideyiz . Dzk.k dan emekli olurken 3 seçeneğimiz vardı , Gulet Motoryat Yelkenli . Hanım Gulette ısrar ediyordu charter yaparız para kazanırız bende pates kızartırım hayalindeydi , tek atımlık mermi misali birikimimizi korumak adına 6 ay charter guletlerinde çalıştım  , hanım  45 dereceyi geçen mutfakta duramıyacağını anladı , bende mürettebat  ve   Kaptan aynı  köyden gelmedikçe kaptanın dövülüp bir limanda değiştirildiğine şahit  oldum .
Motoryatı  en iyi siz biliyorsunuz , huzuru yaşam konforu ve masrafları bakımından yelkenli tercihimizden çok mutluyuz . Saygılar .
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Alper Dora - Temmuz 14, 2018, 10:22:13
AGM olarak servise yönelik önerebileceğim akü EXIDE EP900 kodlu aküdür.  Adetli olarak satıyoruz ve pek fazla sorunla karşılaşmadık açıkçası. Ama siz Outdo jel akü de kullanabilirsiniz. Daha uygun fiyatlıdır. Sizin kullanımınız ile de problem yaşamazsınız.
AGM ve Jel aküler klasik sulu akülerden daha pahalıdır. O fiyatlarda akü bulmanıza imkan pek yok. Bulursanızda ne kadar güvenilir. Piyasa da bir sürü akü markası var Allahtan sayelerinde bizde para kazanıyoruz. Çünkü bizden daha pahalı diye kaliteli akü almayan bir sene sonra koşa koşa bize geliyor değiştirelim bunları diye. Garantisi var abi git aldığın yerden değiştir diyoruz seneye aynı şey olacak teknede sürekli iğne üstünde durucaz ne zaman bozulacak bitecek diye kafamız orada olacak keyif süremeyeceğiz diyolar.

Motoryat konsepti biraz farklı. Hızı seven bi yerden bir yere aman hızlı gidiim demirliiim yatiim keyfime öyle bakiim diyen insanlar motoryat kullanıyor. Bi de havanın patlayacağını anladığın zaman bir yere kaçıp sığınması daha kolay oluyor. Yelkenli tekneler kadar denizci tekneler değiller. Ne kadar güçlü olsalarda şiddetli rüzgarda düşük süratte dümen tepkileri yetersiz kalıyor. Benim motoryat seçme nedenim en önemlisi çok çok ucuza virane haldeyken buldum ve aldım , kullanmasını bildiğim ve benim aile gibi iri yarı insanların daha rahat edebildiği bir tekne. Düz ayak. Ben yelkenli teknelerin içerisinde rahat hareket edemiyorum. kiloluyum tamam ama omuzlarımda çok geniş olduğu için sürekli teknenin içerisinde yengeç gibi yan yan hareket etmek zorunda kalıyorum. Bi de dediğim gibi aman abi bir yere hemen demir atiim denize giriim ateş suyumu içiim derdindeyim. Ama bu yakıt fiyatları yüzünden  motoryata salma ve direk bağlayan ilk insanlardan biri olabilirim. Levent abi İstanbuldan Örene 150lt yakıtla gitmiş. Ben Assostan Ayvalık'a o kadar yakarım heralde. Programı yaptım 2 hafta sonra gidip gene temizliğini yapıp strechleyip kapatıcam.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Ümit Özdoğan - Şubat 13, 2019, 21:51:16
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Hiç olmaması lazım ama ben bu adaptörlerin tersini bile gördüm büyük guletlerde, O-HA dedim.

Adamın sistemi 64A mesela 32A'e, 32A 16A'e düşüren adaptör var. Çekek yerinde ve ya bilmem hangi yunan adasında lazım oluyor diyorlar 64A olmadığı için. Bütün sigortaları indirip elzem olan buzlukları çalıştırıyorlar mesela adalarda. Ya da çekek yerinde .........

Tabi bu adaptörler POWMAR ve ya LALIZAS değil, xxxx usta marka.  :)

Bu yaz, yukarıda bahsettiğim küçülen adaptörden görünce, resmini çekmiştim. Tesadüfen elime geçti, paylaşıyorum.

(https://i.postimg.cc/WDx1vhS1/20180813-062021.jpg) (https://postimg.cc/WDx1vhS1)
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Ali Aygın - Şubat 13, 2019, 21:55:47
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
AGM olarak servise yönelik önerebileceğim akü EXIDE EP900 kodlu aküdür.  Adetli olarak satıyoruz ve pek fazla sorunla karşılaşmadık açıkçası. Ama siz Outdo jel akü de kullanabilirsiniz. Daha uygun fiyatlıdır. Sizin kullanımınız ile de problem yaşamazsınız.
AGM ve Jel aküler klasik sulu akülerden daha pahalıdır. O fiyatlarda akü bulmanıza imkan pek yok. Bulursanızda ne kadar güvenilir. Piyasa da bir sürü akü markası var Allahtan sayelerinde bizde para kazanıyoruz. Çünkü bizden daha pahalı diye kaliteli akü almayan bir sene sonra koşa koşa bize geliyor değiştirelim bunları diye. Garantisi var abi git aldığın yerden değiştir diyoruz seneye aynı şey olacak teknede sürekli iğne üstünde durucaz ne zaman bozulacak bitecek diye kafamız orada olacak keyif süremeyeceğiz diyolar.

Motoryat konsepti biraz farklı. Hızı seven bi yerden bir yere aman hızlı gidiim demirliiim yatiim keyfime öyle bakiim diyen insanlar motoryat kullanıyor. Bi de havanın patlayacağını anladığın zaman bir yere kaçıp sığınması daha kolay oluyor. Yelkenli tekneler kadar denizci tekneler değiller. Ne kadar güçlü olsalarda şiddetli rüzgarda düşük süratte dümen tepkileri yetersiz kalıyor. Benim motoryat seçme nedenim en önemlisi çok çok ucuza virane haldeyken buldum ve aldım , kullanmasını bildiğim ve benim aile gibi iri yarı insanların daha rahat edebildiği bir tekne. Düz ayak. Ben yelkenli teknelerin içerisinde rahat hareket edemiyorum. kiloluyum tamam ama omuzlarımda çok geniş olduğu için sürekli teknenin içerisinde yengeç gibi yan yan hareket etmek zorunda kalıyorum. Bi de dediğim gibi aman abi bir yere hemen demir atiim denize giriim ateş suyumu içiim derdindeyim. Ama bu yakıt fiyatları yüzünden  motoryata salma ve direk bağlayan ilk insanlardan biri olabilirim. Levent abi İstanbuldan Örene 150lt yakıtla gitmiş. Ben Assostan Ayvalık'a o kadar yakarım heralde. Programı yaptım 2 hafta sonra gidip gene temizliğini yapıp strechleyip kapatıcam.

Alper beneteau Fransa ile mücadele devam. Bekleyemedim.

Dün 4 tane Exide EP900 dual Agm aldım. Seneye onları da yemem inşallah.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Murat Erciyes - Haziran 18, 2019, 23:12:30
Yeni başlık açmadan, bu başlık altında sorumu sormak istiyorum: Servis akülerimden ırgatı ayırmak istiyorum. Halen 2 x 220 Ah jel servis aküsü kullanırken, aslında ırgat hariç yaklaşık azami 100 Ah günlük tüketime göre bir adet 220 Ah aküyü servise tahsis etmek, ikinci bir aküyü ise münhasıran ırgat aküsü olarak kullanmak istiyorum (bazı arkadaşlarımızın bow truster için yaptıkları gibi).

Irgatım 1000 Watt. Bu demek ki, 85 Amp yük çekiyor.  10 dk çalışsa 14-15 Ah yapar.  Günde iki defa kullanıldığı da olur.  Her neyse işte, ırgata 100-120 Ah jel aküyü münhasıran bağlasam, yanında da 220 Ah jel servis aküsü durunca, bunları güneş paneli ya da motor şarj dinamosuna ikisini birden bağlama ihtimalim kalmayacak herhalde, çünkü aküleri paralellemiş olacağım? şarj kablolarını birer akü şalteri ile yönlendirmek mi gerekecek?

Ayrıca, aynı tip jel akü olmalarına rağmen kapasitelerinin farklı olması sebebiyle de bunu yapmak gerekir mi?

Cevaplar ve yönlendirmeler için teşekkürler.
(https://i.postimg.cc/Bjxj78DD/arj-emas.jpg) (https://postimg.cc/Bjxj78DD)
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Semih Şener - Haziran 18, 2019, 23:25:05
Murat korsan merhaba,

Irgat ,servis ve start aku üçlüsünü sarj dinamosundan enerji almak için bir giriş üç çıkışlı akü izolatoru alırsanız hepsi alternatorden sarj olur tersine de bırbırlerini yemezler.

Irgat ıcın jel degil,  motor oldugu ıcın demeraja uygun agm akü kullanılması onerılır

Irgat akusunun aynı zamanda battery chargerdan da hat cekip sahil elk den de sarj olmalı ,yani battery charger da çok kanal çıkışlı olmalı.

Soların  sadece servıse basmasına devam...

Ben olsam boyle yapardım.

Şu pako gibi 1-0-2 ayırıcılardan tekneyi arındırın hersey otomatik olmalı ve power elektronıgıne guvenın

Izolatorun akımı alternatorunuzun urettıgı kadar olmalı en az ki hepsını uretılenın akulere aktarsın


(https://i.postimg.cc/Mcmpz9g6/IMG-3874.jpg) (https://postimg.cc/Mcmpz9g6)
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Murat Erciyes - Haziran 19, 2019, 00:29:09
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap


Şu pako gibi 1-0-2 ayırıcılardan tekneyi arındırın hersey otomatik olmalı ve power elektronıgıne guvenın

Izolatorun akımı alternatorunuzun urettıgı kadar olmalı en az ki hepsını uretılenın akulere aktarsın


(https://i.postimg.cc/Mcmpz9g6/IMG-3874.jpg) (https://postimg.cc/Mcmpz9g6)


Bilgiler için çok teşekkür ederim.  Ayırıcıları kullanmamak tabii çok iyi olur, neticede bir de her bir akünün voltaj göstergesine bakıp şalterlerle oynamak hoş değil.  Ancak bence 2 çıkışlı bir Viktron izolatör var ve şimdi üç çıkışlısı da epeyi para.  Bir çıkışı mutad motor aküsüne, 1-0-2 şalter üzerinden ırgat ve servis aküsüne yönelecek galiba ve maalesef. Redresörümün çıkışına bakacağım, emin değilim 3 çıkış olduğundan.

Tekrar teşekkürler
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Semih Şener - Haziran 19, 2019, 17:18:03
Murat korsan,

Bir çözüm daha var ,servis aküsüne  gelen + besleme kablolarını bir barada toplarsanız (solardan ,ruzgardan ,battery chargerdan ,alternatorden gelen +ları )  sonra iki diyod kullanıp  iki akünün + uçlarına giderseniz  paralel aküler birbirini yemeden çalışır.

bir giriş bir çıkış olanlar ucuz olmalı ama kablajı o şekil olmalı .


(https://i.postimg.cc/DSbdkw3Q/solid-state-battery-isolator.jpg) (https://postimg.cc/DSbdkw3Q)
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Ahmet Çelenoğlu - Haziran 19, 2019, 17:58:13
Diyotlu izolatörler üzerinde kayıp olur, bu nedenle alternatörü kontrol eden uç doğrudan akü tarafından alınır ki alternatör çıkışı bu kaybı kompanse edebilecek kadar yüksek voltaj üretebilsin. Bu nedenele akü şarj kaynaklarının diyotlu bir izolatörden geçirilecekse bu voltaj düşüşünün dikkate alınması gerekir. Her ne kadar şarj kaynaklarının çıkışları oluşabilecek diğer kaynaklardan gelen  akımlara karşı korumalı olsa da yine de koruma olup olmadığının da kontrolu gerekir. 
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Nedim Delen - Haziran 19, 2019, 17:59:51
Murat korsan,

Alper, Ahmet Semih korsanlardan aldigim bilgi ve Victron Teknisyenin yönlerdirmesi ilen
Günes pannelerinden gelen ve MMPT üzerinden gecip Servic akülerini dolduran enerjinin
Motor aküsünüde doldurabilmesi, fakat motoraküsünü servis te kullanmamasi icin bir arayisa girmistim
(salter var ama otomatik isleyen bir sey istedim).

Yukaridaki resimdeki "Argofet Isalotor" Victron alacaktim, fakat Vitron MMPT arkasina baglanacagi icin
MMPT nin voltaj görmeyeceginden hic acilmayacagini söylediler, onun icin bana bu aleti almami söylediler.


(https://i.postimg.cc/N9s2gk6b/Untitled.jpg) (https://postimg.cc/N9s2gk6b)
Cyrix

https://www.victronenergy.de/upload/documents/Manual-Cyrix-ct-120-EN-NL-DE-FR-ES.pdf
https://www.swiss-victron.ch/de/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=cyrix&submit_search=

Batterien Combiner Cyrix-ct

Uyari: Benim elektrik bilgim cok azdir

Yeni akü yerine Irgat calisirken Motora yeteri kadar gaz verilse ihtiyac olan enerjiyi motor üretemezmi?Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Semih Şener - Haziran 19, 2019, 18:16:58
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Murat korsan,

Alper, Ahmet Semih korsanlardan aldigim bilgi ve Victron Teknisyenin yönlerdirmesi ilen
Günes pannelerinden gelen ve MMPT üzerinden gecip Servic akülerini dolduran enerjinin
Motor aküsünüde doldurabilmesi, fakat motoraküsünü servis te kullanmamasi icin bir arayisa girmistim
(salter var ama otamatik isleyen bir sey istedim).

Yukaridaki resimdeki "Argofet Isalotor" Victron alacaktim, fakat Vitron MMPT arkasina baglanacagi icin
MMPT nin voltaj görmeyeceginden hic acilmayacagini söylediler, onun icin bana bu aleti almami söylediler.


(https://i.postimg.cc/N9s2gk6b/Untitled.jpg) (https://postimg.cc/N9s2gk6b)
Cyrix

https://www.victronenergy.de/upload/documents/Manual-Cyrix-ct-120-EN-NL-DE-FR-ES.pdf
https://www.swiss-victron.ch/de/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=cyrix&submit_search=

Batterien Combiner Cyrix-ct

Uyari: Benim elektrik bilgim cok azdir

Yeni akü yerine Irgat calisirken Motora yeteri kadar gaz verilse ihtiyac olan enerjiyi motor üretemezmi?

Nedim solardan iki ayrı grup beslemek istiyorsan yine ısole edecek bir sey lazım .

Ikı cıkıslı solar charger var mı onu da bilmiyorum yoksa boyle bir sey kullanılabilir.

Ama startı sadece alternator ve şebekeden almak daha mantıklı .hemen şarj olması ve mumkun oldugunca devrelerden ızole olması onemlı cunku gunde uc bes an gerekiyor .

Diğer sorunun cevabı : Irgatı servis aküsünden besliyoruz biliyrosun çoğumuz.muhtemel senınkı de oyledir .Alternatoru 1500 devirlerde çalıştırırken ırgata yuklenirsen alternatorden uretilen akım direk ırgatı besler ,servis aküsüne gerek bile kalmayabilir.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Ahmet Çelenoğlu - Haziran 19, 2019, 18:56:51
Alternatör 80 A x 12 v = 960 W
En küçük ırgat 1000 W.

Irgatı çalıştırmadan önce motor çalıştırılmasının sebebi  aküye yardımcı olmanın yanı sıra, ırgatın tüketgeceği enerjinin, motor çalıştırmak gibi yüksek akım gerektiren bir işleme gerek duyulmaması içindir.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Murat Erciyes - Haziran 19, 2019, 21:51:49
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap

Yeni akü yerine Irgat calisirken Motora yeteri kadar gaz verilse ihtiyac olan enerjiyi motor üretemezmi?

Valla şeytan kulağıma fısıldıyor ki, ırgat dediğin Semih Korsanın çok doğru yazdığı gibi bir motor, yani yüksek güç isteyen, ama neticede motor aküsüne benzer bir akü istiyor aslında... ırgatı 120 Ah gibi bir motor aküsüne bağla, zaten motoru çalıştırmadan ve 1500 dev/dakikaya çıkmadan ırgatı çalıştırmıyorsun... diyor şeytan.  Demiri vira ettin, koydan çıkasıya kadar ırgatın yediği yükü alternatör yerine koyar. Irgat (+) kablosuna da ayrıca bir devre kesici koy, kontrolsuz şekilde aküyü yer diye korkuyorsan... diye de ekliyor... şeytan.  :-\
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Murat Erciyes - Haziran 19, 2019, 22:06:26
Bu arada henüz bu konu konuşulurken, başka bir alt konu açmak doğru değilse de, dayanamayarak şu soruyu sorayım.
Veriler şöyle:
- günlük 70 Ah tüketimimiz var
- elimizde şarj kaynağı olarak sadece güneş panelleri var
- bu paneller 2 adet ve beheri 100 Wph. Egede yazın 4 saat peak enerji vereceğini düşünsek 2 x 100 Wph x 4 saat = 800 Wh yapar
- bu da yaklaşık 67 Ah'a karşılık gelir akü tarafında, harcanan miktarı aşağı yukarı karşılar, matematiksel olarak

Şimdi asıl soru şu:
Servis akülerin 1 x 220 Ah olduğunda mı bu sistem daha verimli çalışır, yoksa şimdi Balım teknesinde olduğu gibi 2 x 220 Ah olduğunda mı? Harcanan yük aynı, şarj miktarı aynı, ama havuz büyük?

Görüş ve öneriler için tekrar teşekkürler.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Ahmet Çelenoğlu - Haziran 19, 2019, 22:13:27
Akü kapasitesinin büyük olması, aküleri kullandığınızda daha düşük kapasiteye oranla % olarak daha az deşarj edilmeleri anlamına gelir. Akülerin ömürleri ise tam deşarj sayısına bağlıdır. Bir akü kapasitesinin ne kadar azını kullanırsanız ömrü o kadar uzun olur. Diğer taraftan bir akü yerine iki akü satın almış olacaksınız. Sanırım sonuçta maliyet olarak eşit olacaktır. Yine de yüksek kapasiteli akünün daha iyi olduğuna inanırım, en azından ortalamanın üzerinde kullandığınızda kapaisteyi aşırı düşürmemiş olursunuz.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Semih Şener - Haziran 19, 2019, 22:30:37
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Alternatör 80 A x 12 v = 960 W
En küçük ırgat 1000 W.

Irgatı çalıştırmadan önce motor çalıştırılmasının sebebi  aküye yardımcı olmanın yanı sıra, ırgatın tüketgeceği enerjinin, motor çalıştırmak gibi yüksek akım gerektiren bir işleme gerek duyulmaması içindir.


Ahmet abi,

Irgattan genelde alternatorler  daha küçük , akü de lazım demek mi istedin...

Oyle ise yanılıyorsun.

Cunku ırgat  boşta, yarı yükte ,tam yükte, kalkışta veya Imax seklinde farklı anlık akımlar cektiği için alternator çoğunda yener onu


Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Nedim Delen - Haziran 20, 2019, 10:41:15
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Murat korsan,

Alper, Ahmet Semih korsanlardan aldigim bilgi ve Victron Teknisyenin yönlerdirmesi ilen
Günes pannelerinden gelen ve MMPT üzerinden gecip Servic akülerini dolduran enerjinin
Motor aküsünüde doldurabilmesi, fakat motoraküsünü servis te kullanmamasi icin bir arayisa girmistim
(salter var ama otamatik isleyen bir sey istedim).

Yukaridaki resimdeki "Argofet Isalotor" Victron alacaktim, fakat Vitron MMPT arkasina baglanacagi icin
MMPT nin voltaj görmeyeceginden hic acilmayacagini söylediler, onun icin bana bu aleti almami söylediler.


(https://i.postimg.cc/N9s2gk6b/Untitled.jpg) (https://postimg.cc/N9s2gk6b)
Cyrix

https://www.victronenergy.de/upload/documents/Manual-Cyrix-ct-120-EN-NL-DE-FR-ES.pdf
https://www.swiss-victron.ch/de/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=cyrix&submit_search=

Batterien Combiner Cyrix-ct

Uyari: Benim elektrik bilgim cok azdir

Yeni akü yerine Irgat calisirken Motora yeteri kadar gaz verilse ihtiyac olan enerjiyi motor üretemezmi?


Nedim solardan iki ayrı grup beslemek istiyorsan yine ısole edecek bir sey lazım .

Ikı cıkıslı solar charger var mı onu da bilmiyorum yoksa boyle bir sey kullanılabilir.

Semih,
benim motor aküsü (takili aletler oldugundan) beslenmez ise 2 haftada bosaliyor.

Motor calistirmak veya kara elektrik yerine mevcut olan Günes panellerinden
yararlanmak yani motor aküsünüde doldurmak, ama motor aküsünü izole edebilmek yani serviste kullanmamak icin bir cözüm aradim.

Murak korsanin "seytani" gibi bastan bir "devre ksici" koyduk manuel.
Fakat burda 2 sorun var

1- Elden acilip kapatilmasi gerekiyor  (acik unutuldu motor aküsü de servislen beraber bitebilir)
2- Motor ve Servis akülerin farkli dolum sarjlari var (yani MMPT Servis akülerine göre ayarli), Motor aküsüne zarar verebiliyor.

Bu islem icin *Victron Argofet isalator* 3x lü ismarladim burdaki Vicrondan.
Ayni anda derdimi Victron Mühendisinede yazdim, bendeki diger aletlerde Vitron oldugundan is kolaylasti,
bu yazismalar 2 hafta sürdü.

Netice Günes pannelerinden Besleme amacli *Victron Argofer isalator* benim isimi görmeyecegi,
cünkü MMPT arkasina takildigi icin MMPT Aküleri göremeyecegi icin devreye girmeyecegini söylediler.

Bana Argofet isalator yerine bu "Cyrix i" denen aleti almami söylediler (ismarladigim Argofet iptal edip, bunu yolladilar bana)

Bu aletin yaptigi suymus bastan Servis Akülerini dolduruyor (ilk dolacak aküyü siz belirliyorsunuz),
onlar doldumu belli bir voltaja geldimi, Servis gurubunu ayirip, kapatip
bu sefer Motor aküsünü aciyormus, dolduruyormus.

Kullanimda ise Servis ve Motor zaten ayri, bu alet sadece dolumda devreye giriyormus.

Sorunlarimiz:
1- Elden acilip kapatilmasi gerekiyor  (acik unutuldu motor aküsü de servislen beraber bitebilir)
2- Motor ve Servis akülerin farkli dolum sarjlari var (yani MMPT Servis akülerine göre ayarli, Motor aküsüne zarar verebiliyor.

cözüm: Cyrix i
1- sorunumuz bu aletlen cözülüyor elden müdahale gerekmiyor
2- Aletin akilli oldugu, dolma ve bosalmalari Voltajlari takip ettigi ve bu cercevede dolum yapip devreyi kestihi

seklinde anlatildi bana, ben onlarin yalancisiyim  :)

Semih, sendeki bilgi bende olmadigindan, ben ve benim gibiler icin biraz detayli yazdim.

@Ahmet korsan tesekküler yine birseyler ögrendim sayenizde
Bendeki irgat 1600w
Anternatör ise 80A veya 120A ona bakmaliyim.

NOT: Cyrix i Murat korsanin Seytan düsüncelerinede uyuyor, fakat 80-90 dolar fiyati ilen nerdeyse bir akü fiyati   9kly3    (yinede Argofet Isalatör den ucuz)
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Alper Dora - Haziran 20, 2019, 11:03:33
Irgat, baş pervane , makine start gibi cihazlara jel akü kesinlikle bağlamayın. Akülerinize yazık. Jel akülere dikkat edin üzerinde CCA değeri yoktur. Sadece victron akülerde vardır ki victron da akü üreticisi değil. Jel akülerin kullanım yeri uzun süreli servis vermektir. Teknede bu tip işler için kullanmanız gereken esas aküler orbital Optimalar ya da odyssey agm akülerdir. Kalın plakalı servise yönelik AGM lerde önerilmemeli ve kullanılmamalıdır.
Şarj kısmına gelirsek bu iş tam muamma. İşlemi doğru yapıp ince kablo kullanıp işi batıranda var. DC akımlarda kablo kesiti çok önemli. Alternatör kullanımı evet doğru ama başaltındaki ırgata tekne kıçından incecik kablo çekerseniz de yangın çıkarırsınız. iZolatör kullanırkende artık sıfır Voltaj kayıplı izolatörler var. Hem akıllılar aküleri koruyor hem de üzerine ne geliyorsa onu iletiyor. Yüksek voltaj gelirse de devreyi kapatıyor. Yani alternatördeki konjektör bozuldu alternatör yüksek akım üretiyor aküleri ayırıyor devreden.
Bunun için sterlinginde mastervoltunda victronunda ürünleri var. Doğru ürünler bunlar. Ucuz değiller ama doğru ürünler.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Semih Şener - Haziran 20, 2019, 14:25:12
Nedim selam ,
start aküsünden o yükleri alman daha doğru.

Izole et startı ,tek şarj şebekeden ve alternatorden olsun
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Murat Erciyes - Haziran 21, 2019, 10:13:28
Bu konuda herkesi çok meşgul ettim, ama bir soru daha. Alternatör beslemesini iki çıkışlı izolatörden servis ve motor akülerine ayrı ayrı getirdik, bağladık. Aküler bağımsız. Alternatörün hissedici ucu bir tane. Bu ucu bir aküye bağlasam, diğerini şarj ederken, ucun bağlı olduğu aküyü referans almayacak mı? Ucu her iki akü grubuna da bağlasam olmayacak? Ne dersiniz?
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Semih Şener - Haziran 21, 2019, 11:22:37
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Bu konuda herkesi çok meşgul ettim, ama bir soru daha. Alternatör beslemesini iki çıkışlı izolatörden servis ve motor akülerine ayrı ayrı getirdik, bağladık. Aküler bağımsız. Alternatörün hissedici ucu bir tane. Bu ucu bir aküye bağlasam, diğerini şarj ederken, ucun bağlı olduğu aküyü referans almayacak mı? Ucu her iki akü grubuna da bağlasam olmayacak? Ne dersiniz?

sıradan iki yollu akü izolatör diyot grubunuz var ,  referansı herhangi bir aküye  pratikte bağlamanıza da gerek yok.

Alternator zaten hedef gerilim 14 kusurde sürekli sabit çıkış verir . Akü de alacagını alır ,doluysa da alternatorden bir şey çekmez. Böylece tekneye ekstra bir yük binmez.

Biraz akıllıları var ,Alper'in dedigi alternator gerilimine,akü sıcaklıgına vs bakıp  ,alternator saçma yüksek bir gerilim üretirse aradaki akım yolunu kesiyor vs. Ama   4 katı pahalı lanet sey. Gerilim düşmüyormuş falan fistanda deniyor ama görmek lazımBaşlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Ahmet Çelenoğlu - Haziran 21, 2019, 11:24:48
Sadece tek bir referans ucu dikkate alınır. Uygulamada daha fazla deşarj olan tenvirat aküleri kullanılır. Klasik alternatör regülatörleri, akü üzerindeki voltajı sabit tutmak için tasarlanmıştır. 14V üzerinde bir değerde sabit tutarlar, bu nedenle hissedici ucunun nereye bağlandığı çok da önemli değildir. sonuçta izolatör sonrası yani akü üzerinde sabit voltaj olmasını sağlar.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Ali Hakan Öztahtacı - Ocak 14, 2020, 21:56:23
İyi günler;

Bu kış biminim ve bağlantıları vs zarar görmesin (malum güneyde fırtınalı havalar çoğaldı) diye kapattım, haliyle biminiye tenax ile bağlı güneş panellerimide söktüm. Prensip olarak son 3 yıldır hiç bırakmama rağmen, akülerde sıkıntı olmasın diye sahil elektriğine bağlı bıraktım tekneyi.

Redresörüm Mastervolt. Servis, motor vs tüm şalterlerim kapalı. Telsiz, sintine, Eberspacher ısıtıcı, batarya takip monitörüm servis şalterinden bağımsız direk bağlı akülere, dolayısı ile bu cihazlar kapalıda olsa monitörde  0.3-0.4 amper tüketim okunabiliyor. 

Her ay tekneyi kontrole giderim. Bu hafta gittiğimde hem tekne giriş hemde pedestaldaki sigorta atmıştı. Aküler %81 de. Olabilir dedim sigortaları kaldırdım tekrar attı. Biraz inceleme , sıkıntı redresörde çıktı.

Kısa sürede tamir ettirdim. Birkaç devre vs parça yanmış, yapıldı yerine takıldı, sıkıntı yok.

Ancak bunu neden olabileceğine takıldım; Yakın zamanda bölgede ciddi bir yıldırım olayı yok, marinada elektrik sorunu da yok gibi. Teknemde, akülerde başka sorun gözükmüyor.

Tamiri yapan usta bir anlık "yüksek voltaj" olabilir diyor. Regülatör önerebilirim diyor.

Bildiğim kadarı ile regülatörler tepki süreleri nedeni ile böyle anlık yüksek voltajı pek önleyemez. 

Bu konuda önerileriniz olabilirmi ?

Diğer taraftan sürekli sahil elektriğine bağlı kalmak akülerin ömrünü kısaltabileceği için pek önermem diyor aynı usta. Bu konu çok tartışılıyor, herkes farklı yorumluyor.
Şimdi bu konu için uzaktan müdahale edebileceğim teknolojik bir yapı planlıyorum. Bunun için Mastervolt un wi-fi yada sim kartlı bir ürünü var, fiyatını henüz bilmiyorum.
Uzaktan redresörü kapatmak yada devreye almak? Bunun için bir başka başlıkta Hakan Zorlu beyin paylaştığı akıllı priz seçeneği uygun görünüyor. Redresör beslemesini bu prizden yapmak konuyu çözebilir gibi düşünüyorum. Mesela; 1 gün şarj et, 3 gün dinlen gibi. Akülerde sürekli %100 dolu kalmaz böylelikle. Oldukçada ekonomik olabilir?
Görüşleriniz ve deneyimlerinizi paylaşabilirseniz sevinirim.

Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Alper Dora - Ocak 15, 2020, 14:12:45
O ustaya selam söyleyin ustalık yapmaya devam etsin teknik yorum yapmasın. Sahil elektriğine bağlı kalmak akülerin ömründen yemez tam tersine sürekli deşarj şarj yapmak ömrünü kısaltır. Redresör float değerine geçtikten sonra aküleri canlı tutar. %100 dolu aküyü doldurmaya kalkmaz. Yani kendi kaybı olan 1-2A lik kayıpları doldurur ki bu da döngüden yemez. Redresörün sıcaklık sensörü vs takılıysa hiç korkmayın sahile bağlı kalsın. Sadece solar regülatörünün  voltajını redresör voltajının altına ayarlayın ki redresör çalışırken o devreye girmesin.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Yusuf Eryavuz - Ocak 15, 2020, 22:43:44
Çizgi düzmüdür.soru bence düzdür ama biraz gözle görmeyecek yamukluk vardır.basksina görede başka durumdur.yani herkeze her görüşe saygım var.alper beyin dedikkeri dogrudur.ekleyecegim konu ise bu işlerde  şarj cihazı çok iyi olmalı şarj 14.2 civarında tamamen akımı kesmeli 13.8 v da tampon akımla devreye girmeli bu şekilde çalışan bir şarj cihazı 7/24 220 v takılı kalabilir.tamir ettirdiginiz cihazı boş aküyü şarj ederken maksimum akımı vermeli 13.8 volt civarında tampon şarj geçmeli aynı durum dinoma için geçerli dinoma da maksimum voltajı bulduğunda şarjı kesmeli dir yoksa akülerin bozulma süreci hızlanır.tamiri edilen şarj cihazı bu testlerden geçmeli
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Ali Hakan Öztahtacı - Ocak 16, 2020, 11:32:35
Yorumlara teşekkür ederim.

Bir çok kişi sorun yaşamamak adına sürekli bağlı kalmayı tercih etmesede, anladığım kadarıyla redresör kaliteli ise sürekli sahil elektriğine bağlı kalmakta sorun yok.

Ama maalesef bu durum "ani gelen yüksek voltaj" ın vereceği zararı (muhtemelen benim yaşadığım gibi) önlemeye yetmiyor. Buna kötü hava şartları da dahil (yıldırım, şimşek vb)

Yazımın birinci bölümündeki sorum bununla ilgili idi, ani gelen yüksek voltajın redresöre vereceği hasarı nasıl önleriz?
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Ahmet Çelenoğlu - Ocak 16, 2020, 14:10:28
Eskiden regülatör kullanırdık ama artık gerilim çok düzenli, ani gelen yüksek voltaj konusunu şimdiye kadar bir tek bu başlık altında gördüm. Ani glen yüksek voltaj yerine redresörün arızalanması daha mümkün görünüyor. Elektronik cihazlar her ne kadar konduramasak da dışarıdan ciddi bir değişim olmadan da bozulabiliyor. Yıldırım düşmesi ise maalesef fazla tedbir alınabilecek bir kaza değil. Paratoner veya başka türdeki korunmalar için koruduklarına dair istatistiki olarak anlamlı herhangi bir çalışmaya rastlamadım. Yıldırımın zararları ise yüksek gerilim, yüksek akım ve yüksek manyetik alan nedeni ile oluşuyor. Tüm bağlantılardan ayrılmış ve metal kafes içine alınmış cihazların zarar görmeyeceği söyleniyor ama kullanılamayan bir cihaz nasıl işimize yarayacak? 
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Cengiz Karan - Ocak 16, 2020, 14:12:51
Ali Bey,

Siz zaten mastervolt gibi bir markayı seçerek bastan önlemini almışsınız.
Kendi teknemde de mastervolt kullanıyorum. Mastervolt çok özel bir redresör dür.
Hatta piyasa da en iyi redresörlerden biridir.
Düşük voltaj,aşırı yük,kısa devre,aşırı ısı da kendini korur.
Marina da devamlı şebekeye bağlıdır. Çünkü bu redresör sıradan bir cihaz değil.
IUoUo 3 kademeli özelliğe sahip bir cihaz. Akünüzü dengede tutar.ömrünü uzaltır.

Elektrikçi bu işin montaj kısmından anlar, bir marin elektronikçi ye gösterin derim.
Cihaz da bir sorun yoksa, zaten yüksek voltaja korumalı bir ürün bu.

Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Nejat Övütmen - Ocak 16, 2020, 14:39:30
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Eskiden regülatör kullanırdık ama artık gerilim çok düzenli, ani gelen yüksek voltaj konusunu şimdiye kadar bir tek bu başlık altında gördüm. Ani glen yüksek voltaj yerine redresörün arızalanması daha mümkün görünüyor. Elektronik cihazlar her ne kadar konduramasak da dışarıdan ciddi bir değişim olmadan da bozulabiliyor. Yıldırım düşmesi ise maalesef fazla tedbir alınabilecek bir kaza değil. Paratoner veya başka türdeki korunmalar için koruduklarına dair istatistiki olarak anlamlı herhangi bir çalışmaya rastlamadım. Yıldırımın zararları ise yüksek gerilim, yüksek akım ve yüksek manyetik alan nedeni ile oluşuyor. Tüm bağlantılardan ayrılmış ve metal kafes içine alınmış cihazların zarar görmeyeceği söyleniyor ama kullanılamayan bir cihaz nasıl işimize yarayacak? 


Nedenini bilmiyorum ama ani yüksek voltaj hala olabiliyor.

Geçen yıl içinde, yıldırımın filan söz konusu olmayacağı bir zamanda, aynı pontonda birçok teknenin cihazları aynı anda arızalandı. Benim de redresör+su yapıcı+mikrodalga fırının kartları yandı.

Elektrikçilerin açıklaması ''ani voltaj yükselmesi''ydi. Bu nedenle artık sahil elektriğini olabildiğince kullanmıyorum.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Can Arslan - Ocak 16, 2020, 15:09:26
Daha evvel bi şekilde duymuştum tam detayını ve sebebini hatırlayamıyorum ama sebebsiz elektrik arızaları için şöyle bir şey var mı.

Elektrike bağlanılan pantoon da metal bir tekne varsa sizin elektrik aksamınız tam güvende değildir gibi.  Topraklamaya ile ilgili bir sebep olabilir belki dediğim gibi tam hatırlayamadım.  ;??^+%% ;??^+%%
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Atilla Kaplan - Ocak 16, 2020, 15:35:25
Metal tekneye gerek yok pantonun/iskelenin metal ayakları tam anlamıyla elektroliz cubugu
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Nejat Övütmen - Ocak 16, 2020, 15:40:31
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Daha evvel bi şekilde duymuştum tam detayını ve sebebini hatırlayamıyorum ama sebebsiz elektrik arızaları için şöyle bir şey var mı.

Elektrike bağlanılan pantoon da metal bir tekne varsa sizin elektrik aksamınız tam güvende değildir gibi.  Topraklamaya ile ilgili bir sebep olabilir belki dediğim gibi tam hatırlayamadım.  ;??^+%% ;??^+%%


Ne yazık ki geçen yıl bu da başımıza geldi ve birkaç başka tekne ile beraber bizim teknenin de pervane+şaft+halat kesicisi, elektro erozyon ile eridi.

Toprak hattı üzerinden bütün tekneler birbirine doğrudan bağlanıyorlar. Eğer farklı teknelerde farklı metaller toprak hattına bağlı iken aynı zamanda suya da değiyorlarsa, pil oluşumu nedeniyle (+) taraftaki metal anod oluyor ve iyon kaybederek bir çeşit erime yapıyor.
Veya teknelerden birinde elektrik kaçağı varsa ve topraklama hattı gerçekten bunu toprağa verip nötralize edemiyorsa, yine erimeye sebep oluyor.
Bunlardan sakınabilmek için de izolasyon trafoları veya devreleri kullanılıyor. Ben de sahille olan toprak hattımı kesip, tekne karinasındaki bakır plaka üzerinden topraklama yaptım.Aslında benim yaptığım da pek önerilmiyor ama ben kullanıyorum.

Ani voltaj yükselmesi ise bunlardan ayrı bir problem. Herşey tekniğine uygun olsa bile cihazlar bu durumla karşılaşınca bu kadar ani olarak korumaya geçemiyebiliyorlar.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Ali Hakan Öztahtacı - Ocak 16, 2020, 18:08:15
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap

Elektrikçi bu işin montaj kısmından anlar, bir marin elektronikçi ye gösterin derim.
Cihaz da bir sorun yoksa, zaten yüksek voltaja korumalı bir ürün bu.


Yorum için teşekkür ederim. Tamiri yapan kişi Marmaris'de Netsel Marinada işinin ehli ve oldukça tercih edilen bir kişi. Mastervolt unda yetkili servisi.

Neden olmuş olabilir sorum üzerine "yüksek voltaj" olabilir şeklinde ifade etti. Ben de kendisine aynı pontonda en az 14-15 tekne de sahil elektriğine bağlı , onlarda neden sorun yok (tabi net bilmiyorum) dedim, daha önceden de başka bir darbe almış olabilir sizinki dedi. Redresörlerde sık karşılaşılan bir durum bu dedi.

Mastervolt un içinde dahili bir sigorta yok, yüksek voltaja karşı kendini nasıl koruyor olabilir? Muhtemelen bendekinde olduğu gibi girişteki birkaç devre, parça yanıp sorunun ana karta geçmesi önleniyor.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Ahmet Çelenoğlu - Ocak 17, 2020, 10:52:08
Toprak hattının anlamı herhangi bir kaçak olduğunda elektriği kablolar yerine topraktan kaynağına göndermektir. Toprak hattı yeni kurallara göre belirli büyüklükte bir metalin toprağa gömülmesi ile elde edilir. Tekne karinasına bağlanacak bir metal plaka iş görebilir veya görmeyebilir. Sonuçta 220V 16 A bir kaynağınız var ve bu enerjinin arıza halinde o plakaya yönlenmesini, deniz suyu gibi oldukça yüksek dirençli bir ortamdan geçerek toprağa ulaşmasını umuyorsunuz. Sıhhatli bir uygulama değil. Toprak hattı nedeni ile oluşabilecek galvanik korozyondan  korunmanın en doğru yolu, toprak hattına izolatör takmaktır.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Hüseyin Durmaz - Ocak 17, 2020, 11:23:06
Teknede Toprak hattı görevini nasıl yapar?
Yani 220 volt elektrik kullanan bir aletimiz arıza sebebi ile gövdesine elektrik akımı verdiği zaman bu akım toprak hattı sebebi ile akım topraga akar ve ilgili sigorta atarak elektrik akımını keserek üzücü olayların olmasına manı olur.
Peki teknede toprak hattı akımı nereye akıtacak?
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Ahmet Çelenoğlu - Ocak 17, 2020, 11:37:49
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Teknede Toprak hattı görevini nasıl yapar?
Yani 220 volt elektrik kullanan bir aletimiz arıza sebebi ile gövdesine elektrik akımı verdiği zaman bu akım toprak hattı sebebi ile akım topraga akar ve ilgili sigorta atarak elektrik akımını keserek üzücü olayların olmasına manı olur.
Peki teknede toprak hattı akımı nereye akıtacak?

Toprağa akar kısmı kısmen doğru, toprak elektriğin son bulduğu nokta değildir. Bir kablo yerine geçerek kaçan akımı tekrar kaynağına yani elektrik üreten jeneratöre kadar taşır. Teknedeki toprak hattı daha doğrusu sahilden elektrik aldığınız yere bağlı değil de bir plaka ile denize verilmişse deniz suyu iletkenliğinden yararlanarak akımı toprağa iletir ve toprak da elektrik kaynağına götürür. Deniz suyu iyi bir ileetken olsa da ciddi bir direnci vardır. Levha boyutuna bağlı olarak 220V 16 A üstü bir akımı toprağa tam iletemeyebilir, oluşan direnç neden ile kaçak akımın başka yol bulması gerekebilr.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Mahir Günşiray - Ocak 17, 2020, 13:04:26
Konu topraklama ve teknenin sahil elektriğine bağlı durumda olmasına gelince, daha önce tartışılan izolasyon trafosu meselesine de değinmek iyi olur diye düşünüyorum.
Sahil elektriğine bağlı olduğumuzda teknede can güvenliği açısından büyük önem teşkil eden İZOLASYON TRAFOSU edinerek elektriği bu yolla tekneye almamızın gerekliliğini bir kez daha vurgulamak lazım. Ayrıca bu trafo galvanik korozyondan korunmak için de işe yarıyor.
...
Konu alttaki başlıkta tartışılmıştı. Daha çok imalat, şemalar, devreler konusunda teknik anlaşmazlıklar ve kullanılan deyimler nedeniyle esas gerekliliği tam olarak anlaşılamamıştı sanırım.
İlgilenirseniz eskiden ele alınan konunun önemli noktalarına da göz atabilirsiniz.

https://www.gezginkorsan.org/forum/deniz-tekne-kayik-yelkenli-bavaria-beneteau-jeanneau-motoryat-teknik-bilgi-tamirat-yanmar-volvo-penta-marina/izolasyon-trafosu-imalati/
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Ümit Özdoğan - Ocak 17, 2020, 16:06:38
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Teknede Toprak hattı görevini nasıl yapar?
Yani 220 volt elektrik kullanan bir aletimiz arıza sebebi ile gövdesine elektrik akımı verdiği zaman bu akım toprak hattı sebebi ile akım topraga akar ve ilgili sigorta atarak elektrik akımını keserek üzücü olayların olmasına manı olur.
Peki teknede toprak hattı akımı nereye akıtacak?

Elektrik çarpması demek vücudumuzun bu toprak hattı görevini görerek akımı üzerinden akıtması demek.
Her nasıl teknede böyle bir toprak hattı yapmak büyük sıkıntı ise, aynı zamanda vücudumuzun da toprak hattı görevi görüp akımı iletme şansı, yani çarpılma imkanı da yok gibi.

Var mı? (bir elimizle de kaynağımızın diğer kablosunu tutmak hariç!)
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Ahmet Çelenoğlu - Ocak 17, 2020, 16:18:33
Teknede izolasyon trafosu galvanik etkiden korunmak için önemli bir yöntem olsa da kişi çarpılmasınıa çözüm değildir. Sanırım kaçak akımdan korunma sistemi daha iyi korunma sağlar. Elektrik girişine bağlanan hassas bir sigorta sistemidir. Tekneye gelen akımın faz ve nötr hatlarından düzgün geçtiğini kontrol eder ve toprak hattından çok düşük akım bile geçse devreyi keser. Sanırım artık evlerde tüm elektrik girişlerine takılıyor. Galvanik korunma içinse tüm teknelerin galvanik izolatör taktırmasını öneririm. Galvanik akımları (düşük voltaj) geçirmezken toprak hattından geçecek kaçak akımı geçirir.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Mahir Günşiray - Ocak 17, 2020, 20:43:49
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Teknede izolasyon trafosu galvanik etkiden korunmak için önemli bir yöntem olsa da kişi çarpılmasınıa çözüm değildir. Sanırım kaçak akımdan korunma sistemi daha iyi korunma sağlar. Elektrik girişine bağlanan hassas bir sigorta sistemidir. Tekneye gelen akımın faz ve nötr hatlarından düzgün geçtiğini kontrol eder ve toprak hattından çok düşük akım bile geçse devreyi keser. Sanırım artık evlerde tüm elektrik girişlerine takılıyor. Galvanik korunma içinse tüm teknelerin galvanik izolatör taktırmasını öneririm. Galvanik akımları (düşük voltaj) geçirmezken toprak hattından geçecek kaçak akımı geçirir.

Ahmet bey,
İzolasyon Trafosu İmalatı konu başlığı altında
Temmuz 07, 2012, 17:23:37 tarihinde şöyle yazmışsınız:
"İzolasyon transformatörü özellikle tıbbi cihazlardatrikastalara yanlışlıkla elektrik verilmemesi için kullanılan bir önlemdir. Bir şekilde şebeke kaçağı olursa ve bu su altında bağlı metallerle ilişki kurarsa galvanik anlamda sorun yaratabilir. Trafo kullanıldığında bağımsız bir elektrik kaynağına dönüştüğü için diğer elektrik kaynakları ile arasında akım geçişi olmaz. Ayrıca tıbbi cihazlarda  çarpılmaya karşı önlem olarak kullanıldığını dikkate alırsak teknede kişilerin çarpılma olasılığını da azaltır."

Bu konuda çok kaynak var; en önemli kaynakların biri de Nigel Calder'ın türkçeye çevirisi olmayan kitabı. Siz bu kitabı bir çok kez okumuşsunuzdur.

Yaygın kullanımı olduğundan türkçe sitelerde de anlatılıyor.

https://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/izolasyon-trafosu-nedir/16693#ad-image-0

https://www.agplus.com.tr/izolasyon-trafosu
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Ahmet Çelenoğlu - Ocak 18, 2020, 08:37:38
İzlolasyon trafosu adı üstünde izolasyonu sağlar. Teknede böyle bir trafo kullanmak hacmı ve ağırlığı nedeni ile sorun yaratabilir. Trafo saçlarının paslanmaya çok yatkın olduğunu da unutmamak lazım. Kaçak akım röleleri maliyet olarak çok daha düşük olduğu gibi işlerini de çok iyi görüyorlar ve yer kaplamıyorlar. Her ne kadar tekne standartlarında ABD tarafında olsam da elektrik konusunda Avrupa standartları bana daha uygun geliyor
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Nedim Delen - Ocak 19, 2020, 15:21:45
Arkadaslar benim bir sorum var,

Teknede iki adet kiyi kablosu mevcut  220/16 A ve 220/32 A

220/16 A  taktigimda akülerin dolumu normal yani en yüksek olmasi gereken 13.8 v kadar yükselip duruyor (doluyor.)
ama 220/32 kablo ilen baglandiginda aküler akümonitoru bir süre sonra 14.7v gästeriyor, 1-2 saat icinde ise tekrar normal 13.8 v ta düsüyor.

Bu rakkamlari akü monitordan aliyorum, ve mesela 14.7 den tekrar 13.8v düserkende herhangi extra bir elektirik harcamasi olmuyor.

Bu gözlemim her 220/32 baglandigimda görüyorum.

Muhtemelen Ahmet korsanimin bir aciklamasi vardir, insallah.
 
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Selçuk Elmas - Ocak 19, 2020, 18:59:44

Yeteri kadar beklediğinizde iki kablodada aynı sonucu görmeniz lazım. Eğer görmüyorsanız bir anormallik var.

Şarj cihazları tiplerine modellerine göre farklılık göstermekle birlikte genelde Bulk Absorbtion Float ve opsiyonel Storage Mode olarak 4 şekilde aküyü şarj ederler ve şarjda tutarlar. Her akünün akü tipine "SuluAkü-Jel-AGM-Lithium-Lifepo4"  göre her aşamada farklı farklı değerlere sahiptir. Şarjı az bir akü Bulk Şarj ile başlar, tanımlı volta gelince Absortion a geçer, tanımlı süre, volt ve anlık aldığı Amper sifira ulaştığında Float a geçer.  Sizin dediğiniz 13.8 Volt burda sizin donanımınız için ayarlanan Float değerinizdir. 

Mantıken kullandığınız donanım ve akü ile alakalı olmakla birlikte her iki kablodada, akülerin üstünde yük olmadığı durumda 13.8 de durması gerekmektedir. Durumunuzda fark ettiğiniz değişken büyük ihtimalle sadece kablo değildir. Farketmediğiniz başka bir değişken/farklılık vardir.

Kablonun 16A veya 32A olması sadece anlık olarak üzerinden ne kadar akım geçeceğini belirler. 
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Ahmet Çelenoğlu - Ocak 19, 2020, 23:10:38
İki ayrı kablo tekneye nasıl bağlanıyor? İki ayrı bağlantı varsa büyük olasılıkla iki ayrı şehir şebekesi tesisatı vardır. Genellikle 32A devresi klima vs gibi yüksek güç gerektiren cihazlar için, diğeri ise daha düşük güç gerektiren elektrikli cihazlar içindir. İki şebeke varsa iki ayrı şarj cihazı olması mümkün. Aküler şarj olduktan sonra yani 13.8 V göstermeye başladığında akülere giden akım çok düşüktür. 220v üzerinde nereden okuyorsunuz  bilmiyorum ama şehir şebekesinden çekilen güç bu aşamada nerede ise ihmal edilebilir değerlerdedir. Bir kablo takıldığında önce 14,7 V göstermesi şarj edildiğini gösterir. İki ayrı şarj cihazı varsa cihazların bulk, absorption ve float değerleri birbirinden az da olsa farklı olabilir.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Nedim Delen - Ocak 21, 2020, 01:26:31
Ahmet abi ben iyi anlatamadim,
hani marinalarda genelde 2 cesit giris oluyorya, genelde 16a lik oluyor, ama bazi yerlerde 32a lik baglanti imkanida oluyor ya.

Benim 2 kablo dedigim, hepimizde olan iki cesit kablo var, ben tek birini bagliyorum sebeke ceryanina, ya 16a yada 32a.

16a lik kabloda bence hersey normal (akü sarji) normal ilerliyor.

Halbuki 32a olan kabloyu tekne-sebeke ceryani bagladigimda Akü monitorda akü doluluk orani 14.7 lere cikiyor, 1-2 saat sonra normale yani 13.8v göstermeye basliyor.

Acaba o anki gelen güc fazla oldugu icin hizli mi dolduruyor diye düsünüyorum.

@Selcuk korsanim, dediginiz gibi bir süre sonra her iki kabloylanda ayni neticeye, gösterge neticesine ulasiyorum, sadece ilk 1-2 saat farlilik oluyor.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Ahmet Çelenoğlu - Ocak 21, 2020, 09:45:34
16 A veya 32 A kabloyu aynı hat üzerinde kullanıyor olmanız şarj cihazı açısından herhangi bir fark yaratmaz, daha doğrusu yaratmamalı, kaynağın size ne kadar akım sağlayabildiği değil sizin cihazınızın ne kadar akım çektiği önemlidir. 16 A veya 32 A sadece sigortaların atma değeridir. Şarj cihazınızı ve elektrik kablonuzu bir elektrikçiye kontrol ettirin. Kablo ile ilgili olabilecek farklar sadece kabloların bağlantılarının yanlış olması örneğin toprak hattı ve nötr hattı yanlış bağlı olabilir. Fişlerin içlerini açıp sarı yeşil kablonun kalın ortadakine bağlı olduğuna emin olun. Siyah kablo faz ucuna, mavi ise nötr ucuna bağlı olmalı, Hem ponton ucunu hem tekne ucunu kontrol edin. Toprak ucunun doğru bağlanması hariç diğer uçlar cihaz için fark yaratmaz diye düşünülürse de özellikle kaçak akım rölesi için önemlidir. Cihazda fark yaratmaması gerekir ama kaçak varsa ve akımın bir kısmı da olsa toprak hattından geri dönüyorsa k
çük bir ihtimal de olsa sorun yaratıyor olabilir. 
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Selçuk Elmas - Ocak 21, 2020, 15:11:51
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Ahmet abi ben iyi anlatamadim,
hani marinalarda genelde 2 cesit giris oluyorya, genelde 16a lik oluyor, ama bazi yerlerde 32a lik baglanti imkanida oluyor ya.

Benim 2 kablo dedigim, hepimizde olan iki cesit kablo var, ben tek birini bagliyorum sebeke ceryanina, ya 16a yada 32a.

16a lik kabloda bence hersey normal (akü sarji) normal ilerliyor.

Halbuki 32a olan kabloyu tekne-sebeke ceryani bagladigimda Akü monitorda akü doluluk orani 14.7 lere cikiyor, 1-2 saat sonra normale yani 13.8v göstermeye basliyor.

Acaba o anki gelen güc fazla oldugu icin hizli mi dolduruyor diye düsünüyorum.

@Selcuk korsanim, dediginiz gibi bir süre sonra her iki kabloylanda ayni neticeye, gösterge neticesine ulasiyorum, sadece ilk 1-2 saat farlilik oluyor.


Bir kablonun 16A yada 32A olması kablonun kalınlığı ile alakalıdır. Bu taşıyabileceği akımı, Amperi gösterir. Basitçe kablonun Amper değeri sizin bağladığınız aletinizin daha çok yada az elektirik çekmesi üzerinde bir etkisi yoktur. Siz saç kadar ince bir kablo bağlasanızda tekne/cihaz istediği ihtiyacı olan elektiriği/akımı çekecektir. Elektirik dediğiniz sistemde çalışsaydı bir ampule ne kadar kalın kablo bağlarsanız o kadar daha parlak yanması gerekirdi.  :)

Daha öncede dediğim gibi karşılaştırdığınız durumların aynı olması gerekir. 
1- Şarj başlamadan önce Akü doluluk oranı yada yüksüz halde iken akü voltajı.
2- En son akünün tam olarak ne zaman tamamen dolduğu. (Float seviyeye ulaşabildiği)
3- Şarj esnasında, teknede kullanım olmaması yada eşit olması.

Bu durumlar her iki kablo içinde eşit olarak sağlandığında sonuç aynı olacaktır.

Absortion Zamanı , yani akünün 14.7 görmesi değişkenlik gösterebilir. Mesela Akü %10 kullanılır ise 5 Dk absortion yapıp floata geçebilir. Ama %80 deşarj yapıldı ise 2 saat Absortion yapıp sonra Floata 13.8 e dönebilir. Bu şarj cihazınınızın ne kadar akıllı olduğu ile alakalı. Bunun için şarj cihazının kitapçığını okumanız yerinde olur.  (Şarj cihazına marka/modeline göre değişkenlik gösterebilir)

Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Nedim Delen - Ocak 21, 2020, 22:58:18
Cevaplar icin, cok tesekkür ederim,

Yeni sezonda bakim yapilirken bu kontrolleri, de  yapacagim.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Namık Kurum - Temmuz 16, 2020, 17:16:38
Korsanlarım merhaba mppt çıkışını ve alternatör çıkışını aynı akülere bağlasam akülerde herhangi bir sıkıntı yaratır mı teşekkürler

SM-A305F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Mahir B. Aşut - Temmuz 17, 2020, 08:55:38
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Korsanlarım merhaba mppt çıkışını ve alternatör çıkışını aynı akülere bağlasam akülerde herhangi bir sıkıntı yaratır mı teşekkürler
...

Biz yıllardır öyle kullanıyoruz... Alternatör devredeyken MPPT zaten şarjı kesecektir.
Başlık: Ynt: Teknede Elektrik
Gönderen: Namık Kurum - Temmuz 17, 2020, 14:33:52
Teşekkür ederim Mahir korsanım

SM-A305F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi