0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

  Ö. Ö.

MPPT (Maximum power point tracking - Maksimum Güç Noktası Takipçisi) nedir?
Kısaca güneş enerjisi paneli (PV-photovoltaic) ve rüzgar jeneratörleri ile üretilen elektrik enerjisini aküleri daha verimli şekilde şarj etmek için kullanılan bir tekniktir.

Bu teknik güneş paneli hücreleri üzerinde anlık ve değişken olarak oluşan enerji üretimini özel algoritmalar ile anlık takip ederek her zaman en yüksek verimi almayı amaçlar.

12V'luk güneş panelleri yapıları gereği 18-20V civarı çıkış voltajları verir, klasik bir PWM (Pulse-width modulation - Sinyal Genişlik Modülasyonu) özellikli regülatör bu voltajı kırparak 12V'luk akü voltajına dönüştürürken aradaki 6-8V'luk potansiyel farkını değerlendiremez, panelde üretilen bu enerji kayıp edilir, MPPT tekniğini kullanan bir regülatör ise voltaj-akım dengesini kendi içinde dönüştürerek panelde üretilen enerjinin tamamını (elbette kayıplar var, çoğunu diyelim...) aküye yönlendirebilir.

Aşağıdaki grafikte bir panelin AKIM-VOLTAJ (IV) eğrisini turuncu renkle, GÜÇ (Watt) eğrisini mavi renkte görüyorsunuz. PWM regülatör sadece 10.5-15V arasındaki gücü akülere aktarabilirken (grafikte yaklaşık 80W) MPPT regülatör her zaman grafikteki en yüksek güç noktasını yakalayarak panelden alınabilen maksimum gücü (grafikte yaklaşık 108W) akülere sunabiliyor.
Resimleri görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap

Aşağıdaki grafikte ise 75W'lık bir panelden PWM regülatörün 53W, MPPT regülatörün ise 75W güç alabildiğini görüyoruz;
Resimleri görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap


Eh peki bu kadar mükemmel mi bu MPPT 'ler?
Ebette değil, öyle olsaydı kullandığımız klasik PWM regülatörler çoktan yok olurdu! Resimleri görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap

Öncellikle MPPT'lerin fiyatlarının ciddi oranda daha yüksek olması, karmaşık ve hassas devreler olduğundan bozulma ihtimallerinin daha yüksek olması, ısınma problemleri nedeni ile doğru yere doğru montaj mecburiyeti gibi sebeplerle halen seçeneklerden biri olarak çoğu marka tarafından piyasaya sürülmektedirler.

Kimler MPPT regülatör kullanmalı? Gerçekten ihtiyacım bu mu?

- Klasik sistemlerinden biraz daha yüksek verim almak isteyenler.
- Panel çıkış voltajı yüksek (>20) olanlar (Bazı panellerin açık devre voltajı 44V filan oluyor..)
- Birden çok paneli seri-paralel gruplamış olanlar (sadece tekne uygulamarından bahsetmiyoruz)
- 700-750W'dan daha yüksek paneli olanlar (PWM'ler max 60A'e kadar destekliyor - 750W mı? Kim onlar ya!)
- Gölgelenme, az güneş vb. sebeplerle panel voltajı düşenler
- Son teknoloji "em pi pi tii" kullanıyorum diyerek hava atmak isteyenler! Resimleri görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap


Son olarak MPPT ile ilgili birkaç Türkçe teknik kaynağı burada paylaşarak bitiriyorum.
Yukarıda verdiğim bilgiler oldukça özet ve mümkün olduğunca teknikten uzak olarak dilim döndüğünce anlatmaya çalıştıklarım, aşağıdakiler ise daha ciddi, detaylı ve akademik bilgilerdir.

Bu dökümanlar çoğumuz için biraz fazla tekniğine giriyor olabilir ama merak edenler için bilgilendirici olacaktır ve gugılda (veya forumun arama

kutusunda) arayıp duranlara yardımcı olabilir diye burada bulunsun dedim.


Eleco 2014 Elektrik – Elektronik – Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu
Solar Enerji Dönüşümünde, Maximum Güç Noktası İzleyicisinin Etkisi ve Kablosuz Enerji İletimine Uygulaması
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
ÖZET:
Alıntı
Solar sistemler güneş enerjisini doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren silisyum yapılardır ve elektrik üretiminde önemli bir yer

tutmaktadır. Çevreyi kirletmemesi, gürültü çıkarmaması, yakıt gereksinimi olmaması gibi faydaları olmasıyla beraber, yatırım maliyetlerinin

yüksekliği, enerji dönüşümündeki verimliliklerinin istenilen düzeyde olmaması gibi dezavantajları da vardır. Bu nedenle solar enerji ile beslenen

sistemlerin verimini iyileştirmeye yönelik çalışmalar önem kazanmış ve güncel olan güç çevrim sistemleri alanındaki araştırma ve geliştirmeler,

solar sistemlerin son yıllarda büyük bir ivme kazanmasına yol açmıştır. Güneş enerjisi sistemlerini maksimum verimde kullanabilmek için, “maksimum

güç izleyicileri (mppt)” kullanmak gereklidir. Bu çalışmada güneş pilinin eşdeğer devresi kullanılarak matlab / simulink ortamında güneş pili giriş

parametreleri, paralel ve seri bağlanacak hücre sayıları gibi bilgileri girerek farklı özellikte ve güçlerde çıkış verebilecek solar üreteç ve

genelde şarj sistemlerinde kullanılan yükselten yapıda da/da dönüştürücüsü modellenmiş ve bu pillerde değişik ortam koşullarına göre değişen

maksimum gücü yakalayan mppt biriminin mevcut simulink ortamında ve deneysel olarak da kablosuz enerji iletiminde kullanılıp, kullanılmaması durumu

kıyaslanmıştır.


TOK 2014 Bildirim Kitabı -Mekatronik Mühendisliği Bölümü, Kocaeli Üniversitesi
Güneş Panelleri için Yüksek Verimli Maksimum Güç Noktası İzleyicisi (MPPT) Tasarımı
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
ÖZET:
Alıntı
Bu çalışmada, Güneş Panelleri için yüksek verimli Maksimum Güç İzleyici (Maximum Power Point Tracking, MPPT) sistem tasarımı gerçekleştirilmiştir.

Fotovoltaik (Phtovoltaic, PV) kaynaklı enerji üretim sistemlerinden mümkün olabilecek en yüksek gücü elde edebilmek, ancak en yüksek güç noktası

takibi (MPPT) yöntemleri ile mümkün olabilmektedir. Yüksek frekanslı anahtarlama elemanları ile manyetik malzemelerdeki güç sınırları ise, MPPT

tasarımında önemli sınırlamalar getirmektedir. Ayrıca, çeviricinin güç bölgesinin tamamında sabit frekans değerinde çalıştırılması, verim

düşüklüğünün yanında çevresel bozucu etkiler de oluşturmaktadır. Yapılan bu çalışmada, yumuşak anahtarlama yöntemiyle toplam anahtarlama kayıplarını

minimum seviyeye indiren yükselteç (boost) çevirici yapısı MPPT tasarımında uygulanmıştır. Böylece, güneşten elde edilen enerji maksimum seviyede

kullanmak mümkün olmaktadır. Tasarlanan devre, aynı zamanda mikrodenetleyici tarafından denetlenen ikinci bir bağımsız anahtar yardımı ile akü

grubunu önceden ayarlanan bir akım değerinde şarj edebilecek şekilde gerçekleştirilmiştir.


Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016)
PV Sistemin İçin Maksimum Güç Noktası İzleyicisi Tasarımı ve Uygulaması
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş YapÖZET:
Alıntı
PV sistemin çıkış gücü, güneş ışınlarının panel yüzeyiyle yaptığı açı ve panel sıcaklığı ile değişim göstermektedir. PV panellerde akım gerilim

karakteristiklerinin doğrusal olmaması bu kaynağın enerji üretiminde verimi düşürmektedir. Bu olumsuzluğu minimize etmek için Maksimum Güç Noktası

İzleme (MPPTMaximum Power Point Tracking) yöntemi yaygın olarak kullanılmaktadır. MPPT yöntemi için geliştirilen birçok fiziksel yapı ve algoritma

bulunmaktadır. MPPT için en çok tercih edilen algoritmalar Artan İletkenlik ve Perturb&Observe algoritmalarıdır. Bu çalışmada, DC-DC alçaltıcı

çevirici (Buck Converter) yapısı MPPT yöntemi ile kontrol edilerek, PV sistem çıkışında doğrusal akım kaynağı oluşturulmuştur. Böylece, PV sistemden
elde edilen gücün maksimum seviyede kullanımı sağlanmaktadır. Gerçekleştirilen devre, PV sistemin gerilim ve akım değerlerini döngüsel olarak analog

dijital dönüşüm sistemi kullanılarak ölçmektedir. PV sistemden alınabilecek anlık maksimum akım değerine ve PV sistemin gerilim değerine göre

hesaplanan giriş gücü, Perturb&Observe algoritmasının kullanımıyla çıkış gücünün hesaplanmasını sağlamaktadır. Mikro kontrolör ile yönetilen

alçaltıcı çevirici, batarya grubu şarj akımını sağlamaktadır. Gerçekleştirilen çalışmada tek bir güneş paneli yapısında batarya grubu şarj sistemi

için, kolay uygulanabilirlik, düşük maliyet ve yüksek verimlilik ölçekli bir yaklaşım ile mikro denetleyici kontrolü üzerinden DC-DC dönüştürücü

kontrol edilmektedir.

YÜKSEK LİSANS TEZİ, ELEKTRİK EĞİTİMİ, GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN MİKRODENETLEYİCİLİ EN YÜKSEK GÜÇ NOKTASINI İZLEYEN BİR KONVERTÖRÜN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ - Şaban ÖZDEMİR
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
ÖZET:
Alıntı
Fotovoltaik kaynaklı enerji üretim sistemlerinden mümkün olabilecek en yüksek gücü elde edebilmek ancak en yüksek güç noktası takibi (MPPT)

yöntemleri ile mümkün olabilmektedir. Yüksek frekanslı anahtarlama elemanları ile manyetik malzemelerdeki güç sınırları ise, MPPT işleminin

gerçekleştirildiği güç dönüştürücü katı tasarımına önemli sınırlamalar getirmektedir. Ayrıca, çeviricinin güç bölgesinin tamamında sabit frekans

değerinde çalıştırılması, verim düşüklüğünün yanında çevresel bozucu etkiler de oluşturmaktadır. Yapılan bu çalışmada, faz kaydırma etkisiyle toplam

anahtarlama frekansını doğal olarak ikiye katlayan ve gerekli olduğu kadar paralel çalışabilen faz kaydırmalı sıralı-artıran (interleaved-boost)

çevirici yapısı MPPT tekniği ile birlikte uygulanmıştır. Böylece, düşük maliyetli manyetik devre elemanları ile güç anahtarlarının

kullanılabilmesiyle yüksek güç uygulamalarında maliyetin düşürülmesi de mümkün olabilmiştir. Denetleyici olarak yine düşük maliyetli ve ihtiyaçları

karşılayan PIC18F452 mikro denetleyicisi kullanılmıştır. Tasarlanan devre, DA baraya bağlı ve mikro denetleyici tarafından denetlenen ikinci bir

bağımsız anahtar yardımı ile akü grubunu önceden ayarlanan bir akım değerinde şarj edebilecek yapıdadır. Benzetim ve uygulamadan elde edilen

sonuçlar geleneksel artıran yapısı ile karşılaştırılarak önerilen yapı ve denetim tekniğinin üstünlükleri açıklanmıştır.


*

  H. A.


"- Gölgelenme, az güneş vb. sebeplerle panel voltajı düşenler"

Özgür korsanım MPTT regülatörlerin yukarıdaki özelliği dikkatimi çekti. Rolbar üzerindeki panellerim TV anteni nedeniyle kısmen gölgeleniyor. Panellerden birisine biraz gölge geldiğinde ürettiği  akım 8 ambere düşüyor, aynı konumdaki komşu  teknenin paneli 14 amperl üretiyor. Panellere gölge gelmediği Zaman bir sorun yok, komşu tekneyle aynı amberi üretiyoruz. Ben çözüm olarak sezon sonu TV antenini söküp teknenin başka bir yerine götürmeyi planlıyordum. Acaba bu MPTT tegülatör derdime çare olurmu.*

  Ö. Ö.

Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
...panellerim TV anteni nedeniyle kısmen gölgeleniyor.
....Acaba bu MPTT tegülatör derdime çare olurmu.
Oladabilir, olmayadabilir! Resimleri görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap

Bu güneş panelleri üzerinde gölge düşmesi, panellerden en yüksek hasadın (değişken doğal-yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretim işine hasat-harvest deniliyor) yapılabilmesi tüm dünyanın üstünde çalıştığı karışık bir konu.

Güneş panelleri kendi içinde gruplar halinde seri şekilde bağlanmış pek çok küçük hücreden (cell) oluşuyor. Panelin tasarımına göre bu hücrelerin ve grupların birbirleri ile bağlantıları çeşit çeşit olabiliyor. Dolayısı ile panel üzerine düşen gölgenin şekli panelin üretimini etkiliyor. Bazı gölgelenmede sadece voltaj düşüyor, bazısında sadece akım düşüyor, bazen hepsi..

Örnek;
Resimleri görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Yukarıdaki resimde (a) şekli (mavi çizgili grafik) panelin tam güneş gördüğü durumu gösteriyor, panel MPPT (en yüksek gücü verdiği akım ve voltajın kesişim noktası) noktasında 52,5W (17.5V x 3A) veriyor. Klasik regülatör bu durumda 42.9W (13V x 3.3A) hasat edebilirdi. Fark %18.

(b) şekli ise sağ tarafta görüldüğü gibi sadece panelin üst ucundan gölgelenmiş, panel içinde bypass diyotları ile ayrılmış seri bağlı 4 grubun her birinden birer hücre gölgede kalmış, sağdaki kırmızı ile çizilmiş akım-voltaj (IV) eğrisine baktığımızda voltajda bir değişiklik olmadığı ama akım'ın 1.6A civarında düştüğünü görüyoruz. (Bu duruma SOFT SHADE deniyor.)
MPPT noktasının 31.2W (19.5V x 1.6A) olduğunu görüyoruz. Klasik regülatör bu durumda ancak 20.8W (13V x 1.6A) hasat edebilirdi. Fark %34.

ve gelelim (c) şekline, burada ise gölge bir seri hücre grubunu komple kaplamış, dolayısı ile bu seri grup bağlı olduğu bypass diyotu sayesinde kendini korumaya alıyor ve komple devreden çıkıyor, dolayısı ile panel'in çıkış voltajı da bu seri grubun ürettiği kadar düşüyor. (Bu duruma HARD SHADE deniyor)
ve işte burada işler karışıyor! Resimleri görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Çünkü grafikte gördüğünüz gibi biri 8V üstünde diğeri 19.5V üstünde iki kırılma noktası var. Bunu algılayıp buna göre farklı farklı MPPT noktalarını işleme almak kolay iş değil. Klasik MPPT regülatörler (evet! MPPT'lerin de kendi arasında klasikleri ve daha akıllı yeni teknolojileri var!) bunu beceremiyor, daha gelişmiş algoritmalara ve işlemci gücüne (ve fiyat etiketine!!) sahip SHADE TOLERANT (gölgeye toleranslı) MPPT  regülatörler bu karmaşık grafiğin hakkını veriyor ve en verimli hasadı yapıyorlar.

Eski model PWM klasikler mi? Onlar hiiç istifini bozmadan 13V civarında hangi gücü buluyorlarsa onu hasat etmeye devam ediyorlar! Resimleri görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap

(Not: Yukarıdaki rakamlar ve hesaplamalar grafiğe bakarak göz kararı alınmış, hassas olmayan, fikir vermesi açısından yapılmıştır. PWM regülatörler için 13V yerine boş akünün tam şarjı sırasında akü cinsine göre 14.1-14.2V alınması gerekebilir, onların da kendi içinde akü karakteristiğine uygun bir şarj algoritması var, haklarını çok yemeyelim..)

*

  M. Ç.

Ben yeni geçtim solara. Kısmi gölge performansı daha iyi dediler, yer darlığından bumba altına monte edeceğim için esnek 60W ince panel aldım. Bunlar tam güneşlenmede 24V üretiyor. İşte bu noktada MPPT regülatör anlamlı çünkü ekstra gerilimi kullanabiliyorlar. 74Ah fabrika şarjlı sıfır aküm 42 saat sonra gittiğimde tam doluydu.
« Son Düzenleme: Haziran 19, 2016, 08:08:25 Gönderen: Mehmet Çömlekçi »


*

  Ö. Ö.

Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Ben yeni geçtim solara. Kısmi gölge performansı daha iyi dediler, ...
Evet panel tasarımı çok önemli.

Gölgenmeye daha uygun tasarımlarda panel içinde daha çok seri gruplar (strings) ve bağlantı ekipmanı (diyot vb) kullanılıyor. Aşağıdaki örnek gibi.

Dolayısı ile üretim süreci nedeniyle fiyatları daha yüksek oluyor.
Resimleri görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap

öZgür (tapatalk)


*

  H. D.

Detaylı bilgilendirme için çok teşekkür ederim.Elinize sağlık.
*

  F. B. D.

Mükemmel bilgilendirme. Teşekkürler.
Tek bildiğim, yakın çevremde 4 tekne, Çin yapımı regülatörle 1 yıldan az süre içerisinde sorun yaşadı.
*

  H. Z.

Maşallah teknesinde de artık MPPT mevcut. Farkı büyük..
*

  H. E.

Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Maşallah teknesinde de artık MPPT mevcut. Farkı büyük..


MPPT'yi aydınlatacak renk değiştiren bir led grubu da koymak lazım.
*

  H. Z.

Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Maşallah teknesinde de artık MPPT mevcut. Farkı büyük..


MPPT'yi aydınlatacak renk değiştiren bir led grubu da koymak lazım.

Niye, fantezin mi var? Git kendi teknene koy, benim teknemi kötü emellerine alet etme  Resimleri görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap Resimleri görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap Resimleri görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap Resimleri görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap Resimleri görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap Resimleri görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap Resimleri görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap Resimleri görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap Resimleri görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap Resimleri görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap Resimleri görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap Resimleri görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap Resimleri görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap Resimleri görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap Resimleri görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap Resimleri görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
*

  A. E.

Öncelikle Özgür Ökten korsana ama bu konuda katkısı olacak herkese soruyorum. Başka bir başlıkta çok konuşuldu; ama benim aşağıdaki sorularımın cevabı (çok seçenek olduğundan) gelmedi.

Ciddi bir elektrik ihtiyacı olmayan teknemde özellikle yazın koylarda gezerken bana elektrik lazım. demir fenerimi ve buz dolabımı rahat kullanıyim, suyu kullananların da elektrik harcamakta olduğunu düşünmiyim, gece minik 12v led fenerimi bile kıskanmıyim diyorum.

Teknemde WC ler de manuel. Radar vb yok, ya da AİSİ cihazı.

Kafamdan geçen iki adet 125 w lık sert panel ve mppt regülatörü yerleştirmek.

1) Hangi marka paneli tavsiye edersiniz. Fiat/ kalite veya verim konusunda uygun olan,
2) Bu panelleri 15-20 derece sağa-sola veya öne arkaya dönebilir şekilde monte etmek (bimini arka üstüne) enerji temini açısından çok mu yararlı olur. Uğraştığımıza değmez mi? Sağlam dört bacakla tutturmak yerine yeterli mi?
3) Hangi marka şarj regülatörü alıyim?
4) Bunlarla ilgili montaj ve özellikle elektrik bağlantılarını kendim yapabilirmiyim? Ya da şu kişiye yaptır dermisiniz?
*

  Ö. Ö.

Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Kafamdan geçen iki adet 125 w lık sert panel ve mppt regülatörü yerleştirmek.
Bunu kafanıza göre yapmayın, önce mutlaka "enerji bütçesi" çıkartın.

Bir tablo halinde tüm elektrikli cihazlarınızın tahmini / ortalama tüketimini bulup, altına şarj cihazlarınızın doldurma kapasitesinini ve depolama kapasitenizi yazıp ve akülerinizin cinsine (DoD - Deşarj Derinliği) göre yapmanız lazım.

Bunu yapınca belki de güneş paneline değil aküye yatırım yapmanız gerektiği ortaya çıkabilir.


Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
1) Hangi marka paneli tavsiye edersiniz. Fiat/ kalite veya verim konusunda uygun olan,
2) Bu panelleri 15-20 derece sağa-sola veya öne arkaya dönebilir şekilde monte etmek (bimini arka üstüne) enerji temini açısından çok mu yararlı olur. Uğraştığımıza değmez mi? Sağlam dört bacakla tutturmak yerine yeterli mi?
3) Hangi marka şarj regülatörü alıyim?
4) Bunlarla ilgili montaj ve özellikle elektrik bağlantılarını kendim yapabilirmiyim? Ya da şu kişiye yaptır dermisiniz?
1) Her ciddi üretici panelleri ile ilgili bilgileri açıkca verir. tavsiyem kendi web sitesinde düzgünce teknik bilgilerini sunan, ciddi bilinir markaları düşünmenizdir.

2) evet, gerektiğinde akşam-sabah güneşine göre yönlendirebildiğiniz bir montaj verimi arttırır. Hareketli mekanizma yapmaya değer.

3) ilk soru ile aynı.. ciddi bilinmiş uluslararası markalar.

4) teknik işlerden biraz anlıyor, elektrik bağlantısı yapmayı, ölçü aleti kullanmayı, kablo pabucu çakmayı biliyorsanız yapabilirsiniz, emin değilim diyorsanız "marin" olmasa da en azından tecrübeli bir elektrikçiye yaptırın, başında durun, temiz iş yaptığına, cihazların kılavuzlarında gösterildiği gibi yaptığına emin olun.

Kullanılan kabloların "marin" özellikte ve doğru kalınlıklarda olması, pabuçların / klemenslerin doğru yapılması kritik.
*

  A. E.

Arkadaşlarım,

Sevgili Ökten korsan kibarlık ediyor. Reklam vb anlamından çekinerek marka yazmıyor bence. Lütfen kendi kullandığınız ve memnun olduğunuz sert panel ve şarj regülatörü markası ve varsa satıcısını yazarmışsınız. Böylece ben de elektriklenmiş olurum güneş ve sizin yardımınız ile. Resimleri görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
*

  M. Ç.

soraist'ten aldım komple sistemi, son derece memnunun.
Esnek paneller yarı gölge performansı çok yüksek olduğu gibi, 23V'a kadar çıkabildiğinden tam güneşte MPPT ile son derece verimli çalışıyor.
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
*

  A. E.

Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
soraist'ten aldım komple sistemi, son derece memnunun.
Esnek paneller yarı gölge performansı çok yüksek olduğu gibi, 23V'a kadar çıkabildiğinden tam güneşte MPPT ile son derece verimli çalışıyor.
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap

Şarj regülatörünü de mi aynı adrsten aldınız sayın Çömlekçi?